TASLAK
XIX. TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ
“GEÇMİŞ DENEYİMLER IŞIĞINDA GELECEĞİN TASARLANMASI:
MESLEKTE YENİ UFUK VE AÇILIMLARA DOĞRU”
1. GÜN
10.00 – 12.00
AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI
12.00 – 13.30
ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 – 15.00
I. OTURUM
BAĞIMSIZ DENETİM STANDART VE UYGULAMALARI İLE
BAĞIMSIZ DENETİMİN GÖZETİMİ
BAŞKAN
KONUŞMACILAR
1. Türkiye’de Bağımsız Denetim Standart ve Uygulamaları ile
Denetimin Gözetiminin Geçmiş ve Bugünü
2. Bağımsız Denetim ve Gözetimde Uluslararası Gelişmeler ve
Başarılı Ülke Uygulamaları
3. Ülkemizde Uygulanabilecek Bir Bağımsız Denetim ve
Gözetim Sisteminin Temel Yapı Taşları
15.00 – 15.30
ÇAY – KAHVE MOLASI
15.30 – 17.00
II. OTURUM
FİNANSAL RAPORLAMA STANDART VE UYGULAMALARI
BAŞKAN
KONUŞMACILAR
1. Ülkemizde Finansal Raporlama Standart ve Uygulamaları
2. Finansal
Raporlama
Uygulamalarında
Gelişmeler ve Kalitenin Sağlanması
3. Türkiye’de Sağlıklı İşleyen
Altyapısının Tasarlanması
Bir
Finansal
Uluslararası
Raporlama
2. GÜN
09.30 – 11.00
III. OTURUM
MESLEKİ UZMANLIK ALANLARI VE KURUMSALLAŞMA
BAŞKAN
KONUŞMACILAR
1. Muhasebe Mesleğinin
Uygulamaları
Uzmanlık
2. Mesleki
Uzmanlık
Kurumsallaşmanın Önemi
Alanları
Alanlarının
ve
Türkiye
Gelişiminde
3. Meslekte Yeni Uzmanlık Alanları ve Uluslararası Gelişmeler
11.00 – 12.00
ÇAY – KAHVE MOLASI
12.00 – 14.00
PANEL
GEÇMİŞ DENEYİMLERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE’DE MUHASEBE
MESLEĞİNİN GELECEĞİNİN TASARLANMASI
BAŞKAN
PANELİSTLER
1. Gelir İdaresi Temsilcisi
2. KGK Temsilcisi
3. SPK Temsilcisi
4. BDDK Temsilcisi
5. Akademisyen
6. TÜRMOB Temsilcisi
14.00 – 14.30
DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ
Download

taslak xıx. türkiye muhasebe kongresi