KEÇİ IRKLARI
Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı
Türkiye Keçi Irkları
 Kıl
Keçisi
Tiftik Keçisi
 Kilis
Keçisi
Kıl Keçisi (Karakeçi)
Kıl Keçisi

Dış Yapı Özellikleri
Renk genellikle siyahtır. Gri tonları ile kahverengi ve
alacalara da rastlanır. Vücudu örten kıllar kısa yada uzun
olabilmektedir. Derileri de koyu renklidir. Keçiler ve
tekeler büyük çoğunlukla boynuzludur. Tekelerde ise
boynuzlar daha gelişkindir.
 Vücut sağlam ve dayanıklıdır. Kulaklar, genellikle iri ve
sarkıktır.
 Her iki cinsiyette de sakal vardır. Küpeli olanlarına pek
rastlanmaz.
 Cidago yüksekliği keçilerde 67-73 cm dir.
 Canlı ağırlık tekelerde 60-90 kg, keçilerde 45-65 kg dır.

Kıl Keçisi

Verim Özellikleri
Kombine verimli, yetersiz bakım-besleme ile her türlü
iklim koşullarına çok iyi uyabilen, dayanıklı bir ırktır.
 Bir doğumda genellikle tek oğlak elde edilmektedir.
 İkizlik oranı düşüktür.
 Süt verimleri de çok yüksek olmamakla birlikte birçok
bölgede önemli gelir kaynağıdır. Süt verimleri, 70-80 kg
dolayındadır.
 Kıl keçilerinin en önemli verimleri ettir.
 Kıl verimi, 300-600 g arasındadır.

Tiftik Keçisi
Tiftik Keçisi

Dış Yapı Özellikleri


Cüsse ufak, başın yandan görünüşü düzdür.
Keçi ve tekeler çoğunlukla boynuzludur.
Tekelerde boynuzlar daha kuvvetli, burgu
şeklinde ve geriye doğru hafifçe kıvrıktır.
Bu keçi ırkında kulaklar uzun ve sarkıktır.
Tiftik keçilerinin büyük çoğunluğu beyazdır.
Cidago yüksekliği tekelerde 60 cm, keçilerde 55
cm dir.
Canlı ağırlık tekelerde 40-55 kg, keçilerde 30-40
kg dır.




Tiftik Keçisi

Verim Özellikleri
Süt verimleri, laktasyon döneminde oğlağın emdiği hariç, 25-50 kg
 Etleri gevşek ve lezzetlidir.
 Döl verimleri düşüktür. Oğlaklama oranı % 80; ikizlik oranı ise
% 1 kadardır. Geç gelişen bir ırktır.
 Tiftiği uzun, ince, yumuşak, parlak ve dalgalı yapıdadır. Tekstil
ve örme giyim eşyası sanayince aranan bir hammaddedir.
 Tiftiği, zararlı güneş ışınlarını geçirmeyen, nem çeken, ısıya
dayanıklı, kolayca boyanabilen ve kolay kir tutmayan bir elyaf
olmasından dolayı, döşemelik kumaş üretiminde, dekoratif
amaçla, battaniye, halı, şal, şapka, atkı üretiminde, astarlık
kumaş olarak, tela, battaniye ve kilim yapımı gibi değişik
alanlarda kullanılmaktadır.
 Tiftik keçilerinde lüle uzunluğu, ortalama 13–16 cm civarındadır.
 Türkiye’de tiftik verimi 1.8–2 kg civarındadır.

Kilis Keçisi
Kilis keçileri, Gaziantep, Kilis ve Hatay çevresinde yaygın
olarak yetiştirilmektedir.
Bu bölgedeki Kıl keçileri ile Suriye kökenli Halep keçilerinin
melezlenmesi ile meydana gelmiş bir keçi tipidir.
Kilis Keçisi
Dış Yapı Özellikleri:
Renk genellikle siyahtır. Grikahverengi ve Alaca olanlara da
rastlanmaktadır.
Boynuzlu ya da boynuzsuz
olabilirler.
Kulaklar uzun geniş ve sarkıktır.
Vücut uzun kıllarla örtülüdür.
Kemik ve kas gelişimi iyi olan bir
vücut yapısına sahiptir. Bu
özelliklerini
kıl
keçilerinden
almıştır.
Gelişmiş meme yapısı ve sütçü
tip görünümünü ise Halep
keçilerinden almıştır.
Cidago yüksekliği tekelerde 6575 cm, keçilerde 60-70 cm dir.
Canlı ağırlık tekelerde 50-60 kg,
keçilerde 35-45 kg dır.
Verim Özellikleri:
•Laktasyon süreleri 210-260 gün,
•Süt verimleri 200-300 kg ile
400-500 kg
•Sütlerindeki
yağ
oranı
diğer
sütçü keçilerden daha yüksektir.
•Keçi başına ortalama 500-600 g.
kıl verirler.
•Kilis keçilerinde döl verimi diğer
yerli keçilerimize
oranla daha
yüksektir. İkiz ve üçüz doğumlara
sıkça
keçiden
rastlanır.
120-160
edilebilmektedir.
Doğuran
100
oğlak
elde
Türkiye Melez Keçi Tipleri
 Bornova
Keçisi
• Türk Saaneni
Bornova Keçisi

Oğlak verimi:
1.30-1.50

Sütte kesim ağırlığı(oğlak):

Canlı ağırlık kazancı(beside):

Yemden yararlanma:
5.94

Canlı ağırlık(keçide):
45-50 kg

Canlı ağırlık(tekede):
70-80 kg

Sağım süresi:

Sağım dönemi süt verimi:
14-15 kg
132 g/gün
193 gün
246 kg
Bornova tekesi
Bornova oğlak
Türk Saaneni Keçisi

Oğlak verimi:
1.20-1.30

Oğlaklarda ölüm oranı:
% 2-3

İlkine oğlaklama yaşı:
14-16 ay

Yılda sağım süresi:
150-180 gün

Yılda süt verimi:
180-200 kg

Canlı ağırlık(1.yaş)
30-40 kg
Türk Saaneni Keçisi
DÜNYADA SÜT TİPİ KEÇİ
IRKLARI
AVRUPA KEÇİ IRKLARI



İSVİÇRE KEÇİ IRKLARI
FRANSA KEÇİ IRKLARI
ALMANYA KEÇİ IRKLARI
AKDENİZ KEÇİ IRKLARI
ASYA KEÇİ IRKLARI
AFRİKA KEÇİ IRKLARI
TÜRKİYE KEÇİ IRKLARI
SAANEN KEÇİSİ
İSVİÇRE KEÇİ IRKLARI
Saanen Keçisi
Verim Özellikleri:
 Ortalama laktasyon süresi 280
gün
 Ortalama laktasyon süt verimi
750 kg. İyi bakım koşullarında
bu verim bir tonun üzerine
çıkabilmektir.
 Yemden yararlanma yetenekleri
de oldukça yüksektir. Hızlı
gelişme gösterirler ve erken
çağda
eşeysel
olgunluğa
erişirler.
 Döl
verimleri
yüksektir,
genellikle ikiz ya da üçüz yavru
verirler.
 Adaptasyon
yetenekleri çok
üstündür.
Yetiştirildiği Bölgeler:

İsviçre’nin
kuzey
ve
batısında
yaygın
olarak
yetiştiriciliği yapılır. Süt
keçisi yetiştirilen hemen her
ülkeye götürülmüştür

Saanen keçileri 1959 yılında
Türkiye'ye getirilmiştir. İlk
olarak Ege Üniversitesi'nde
daha
sonrada
Ankara
Üniversitesi’nde
çeşitli
melezleme
çalışmalarında
kullanılmıştır.
Download

Keçiçilik