İŞ KAZASI ARAŞTIRMA ve KÖK NEDEN ANALİZİ EĞİTİMİ
İçerik
İş kazalarında nasıl bir yol izlememiz gerektiğini biliyor muyuz? Yaralıyı sağlık görevlilerine ulaştırdıktan
sonra kazanın yüzeyde görünen, kulaktan kulağa söylenen, tahmin edilen nedenlerinin değil “kök
nedenlerinin” tespit edilmesi ve tekrarının engellenmesi. İşte yapılması gerekenlerin odak noktası budur.
“İş kazası” yasal tanımı ile başlanan eğitimde tüm adımlar yalın bir dille ele alınıyor. Kazaları meydana
getiren faktörler ve ölçülen/ölçülmeyen etkilerinin incelenmesinin ardından bir iş kazasının gerçekleşmesi,
acil müdahale sonrası kaza yerinin izolasyonu, kaza araştırma ekibinin kurulması ve olay yeri inceleme,
tanık ve ilgililerin dinlenmesi, ilk tespitler ve yasal raporlama, kaza araştırma yöntemleri, kök neden
analizi, raporlama, risk değerlendirme güncelleme, karşı önlemlerin planlanması-gerçekleştirilmesi ve
etkinlik takibi adımları örnek olaylar, uygulamalar ve grup çalışmaları ile interaktif şekilde ele alınıyor.
“Ramak kala” tanım ve örneklerinin de paylaşıldığı eğitimde ramak kalalar için kök nedene inilip çözüm
üretilen daha kısa ve etkin bir iş akışı katılımcılar ile paylaşılıyor. İş güvenliği profesyonellerinin iyi bildiği
üzere “ramak kala” olduğunda ortadan kaldırılmayan riskler er ya da geç iş kazasına neden olacaktır.
Cebir Akademi sizleri iş kazası/ramak kala yaşama ve yönetme biçiminizi kökten değiştirmeye davet ediyor.
Hedef





Katılımcının bu eğitim sonunda;
İş kazası/ramak kalaya bakış açısını değiştirmesi ve yönetmeyi öğrenmesi,
Her bir adımda neyin nasıl yapılması ve raporlanması gerektiğini kavraması,
Kök nedene inip karşı önlemleri yönetme becerisini kazanması,
Toplam kayıp kontrolü, domino teorisi (olaylar dizisi), swiss cheese,
bow-tie gibi kaza teorilerini öğrenmesi,
Eğitimin sonunda firmasına uygun bir iş akışı ve yöntemi diğer seçeneklerle
birlikte yönetimine önerebilir duruma gelmesi hedeflenir.
Katılımcı Profili
İş kazası araştırma ekibinde görev alan/alacak kişiler ve yöneticileri
Eğitimin Süresi
Katılımcı Sayısı
1 gün ( 7 saat )
www.cebirakademi.com
16 kişi
Genel katılıma açık eğitimlerde
minimum katılımcı sayısı 10 kişi
olup bu sayının altında seans
açılmamaktadır.
Kuruma
özel
eğitimlerde
katılımcı sayısı eğitim içeriği ve
hedeflerine göre belirlenir.
Download

İŞ KAZASI ARAŞTIRMA ve KÖK NEDEN ANALİZİ