ERKEN REZERVASYON/KAMPANYALI TUR SATIŞ EK SÖZLEŞMESİ
(EK-1 SÖZLEŞME)
1-TARAFLAR VE KONUSU
1-A) Bir tarafta; KAPPA TURİZM VE TİCARET LTD.ŞTİ.
Adres : Cumhuriyet Cad.No:171A Harbiye-Şişli/İstanbul
(Bundan böyle ‘’ TATİLGRUP’’ diye anılacaktır.)
Tüketici/ler arasında erken rezervasyon ve/veya kampanyalı paket turların satın alınması
durumunda ana sözleşmeye ilave olarak işbu ek sözleşme akdolunmuştur.
1-B) Diğer Tarafta ;
Tüketici ve diğer tüketiciler adına sözleşmeyi yapan : ………………………………….………….
Adres
: …………………….…………………………………………………….………….
Telefon /Faks
: ……………………………………….………………………………….………….
Hizmet Tanımı/Başlangıç Tarihi: ………………………………………………Tutar :…………….
1-C) Tanımlar :
“Erken Rezervasyon” ve “Kampanyalı hizmetler” : Tur hareket tarihi 2013 yılı içerisinde
bulunan ve hizmet detayında Erken Rezervayon veya Kampanyalı olarak sunulan hizmetleri ifade
eder.
ERİS : 30€ karşılığında sadece Kappatur tarafından uygulanan bu imkan ile tüketicilere iptal
güvencesi vermek amacıyla uygulanan “Erken Rezervasyon İptal Sigorta” güvence paketini ifade
eder. Tüketicilerin 6-7 ay önceden hizmetin tamamını ödeyerek satın almış olsalar dahi , tur
başlangıcına 7 gün kalıncaya kadar koşulsuz-şartsız tur programlarını iptal edebilme imkanı
sağlar. Bu uygulama E.R.İ.S ( Erken Rezervasyon İptal Sigortası) Kappatur misafirlerine sunulan
özel bir uygulama ve güvence olup bir sigorta poliçesi değildir.
2-) ÖDEMELER : “Erken Rezervasyon” ve “Kampanyalı” yurtiçi/yurtdışı hizmetlerden satın alan
tüketici/ tüketiciler gezi hizmetinin başlamasına 6 aydan az kala rezervasyon yapılmışsa gezi
hizmet bedelinin tamamını (%100 ünü) , 6 aydan daha fazla süre varsa gezi hizmet bedelinin
yarısını (%50 sini) kayıt esnasında ödemeyi peşinen kabul ederler. Tüketici kalan bedeli hizmet
başlangıcından 7 gün önce ödemeyi kabul eder. Süresinde yapılmayan ödemelerde Ana sözleşme
hükümleri uygulanır.
3-) İPTAL : Tüketici/Tüketiciler, “Yurtiçi ve Yurtdışı Gezi Sözleşmesi Genel Koşulları”
sözleşmesinin 4.İptal, Devir ve Değişikliler maddesindeki hükümlerin uygulanacağını kabul
eder.Bunu yanı sıra, sadece “Erken Rezervasyon” ve “Kampanyalı” yurtiçi/yurtdışı paket turlara
özel olarak uygulanan E.R.İ.S (Erken rezervasyon iptal sigorta güvence paketi) satın alan
tüketiciler gezinin başlamasına 7 gün kalaya kadar koşulsuz olarak hizmeti iptal edebilir bu
durumda paket tur bedelini tüketiciye iade edilir. ERİS güvence paketi satın almış ve 7 gün kalaya
kadar koşulsuz iptalini istemiş tüketiciler Sigorta Poliçeleri için yapılan ödemelerin (15€ karşılığı
T.L. Zorunlu Sigorta ve 15€ karşılığı T.L. Seyahat Sağlık Vize Sigortası ) kesilerek iade işlemi
yapılacağını peşinen kabul ederler.
İşbu sözleşme Sanayi ve Ticaret bakanlığının “Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmeliği” kapsamında hazırlanmıştır.
Tüketici Notları, Var ise Eklenmek istenen müzakere etmediği maddeler :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Yukarıdaki EK Sözleşmeyi ve Ana Sözleşmeyi ( Yurtiçi ve Yurtdışı Gezi Hizmet Sözleşmesi)
okudum , anladım kabul ediyorum.
Tüketici /Tüketiciler Adına
Ad/Soyad – Tarih
İmza
Seyahat Danışmanı
Ad/Soyad-Tarih
İmza
Download

kampanyalı satışlar ek sözlesme EK-1