TARIM SEKTÖRÜ
YATIRIMLARI İÇİN
10
NEDEN
KONYA İLİ
TARIM SEKTÖRÜ
YATIRIMLARI İÇİN
10
NEDEN
KONYA
TAM BİR FIRSAT KAPISI
KONYA İLİ
TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI
İÇİN 10 NEDEN
1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı
2. Stratejik Konum
3. Yatırımcılara Tahsis Edilebilir Geniş Arazi Varlığı
4. Konya Ovası Projesi (KOP)
5. Tarımsal Yatırımlara Yönelik Önemli Teşvik, Destek ve Muafiyetler
6. Uygun Ekoloji ve Güçlü Tarım Kültürü
7. Hızlı Gelişen Tohumculuk Sektörü
8. Gelişen Modern Meyvecilik ve Bağcılık
9. Modern Hayvancılık Potansiyeli
10. Tarıma Girdi Veren Güçlü Sanayi ve Nitelikli Destekçi Kurumlar
Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı
1. 2 Milyonu aşan nüfus,
2. %60’ı 35 yaş altı genç beşeri sermaye,
3. Rekabetçi 5 üniversite,
4. Türkiye’nin tek “Gıda ve Tarım” İhtisas Üniversitesi,
5. Tarım sektörüne öğrenci yetiştiren fakültelerde kayıtlı 8.000 öğrenci,
6. Meslek yüksekokullarında eğitime devam eden 42.339 öğrenci,
7. Meslekî ve teknik liselerde okuyan 67.287 öğrenci,
8. Sektöre uygun mesleki eğitim kurs imkanları,
9. Sektörde çalışan tecrübeli personel,
10. Uygun ücretle istihdam.
Bkz: Konya İli Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzu 2013, sayfa; 10-12.
Stratejik Konum
1. Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 1,5 milyar müşteriye kolay erişim,
2. Anadolu’nun tam merkezinde bir metropol,
3. İntermodal taşımacılıkta avantajlı konum,
4. Bölünmüş karayoluyla 7 ayrı İl’e bağlanan kavşak nokta,
5. Yüksek hızlı trenle erişim ayrıcalığı,
6. Güney-Kuzey ve Güneydoğu-Batı demiryolu hattının bağlantı noktası,
7. Nitelikli uluslararası havalimanı,
8. Ülkenin ilk lojistik merkez projelerinden birine sahip olma,
9. Yeni hızlı tren demiryolu yapım ve planlama çalışmaları,
10. Türkiye’nin en güçlü karayolu yük ve yolcu taşımacılığı filosu.
Bkz: Konya İli Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzu 2013, sayfa; 16,17.
Yatırımcılara Tahsis Edilebilir Geniş Arazi Varlığı
1. 8,6 milyar m2 büyüklüğünde toplam 149.346 adet hazine arazisi,
2. 1359 adet 500 dekardan büyük hazine arazisi,
3. 880 adet 1.000 dekardan büyük hazine arazisi,
4. 445 adet incelenmiş ve haritalandırılmış, tarımsal yatırıma uygun büyük hazine
arazileri,
5. Yaklaşık 25 milyon m2 büyüklüğünde tahsis edilmiş Organize Hayvancılık Alanı,
6. Islah edilebilir geniş mera arazileri,
7. Uygun maliyette özel mülkiyet arazileri,
8. Uygun maliyetli özel mülkiyet fabrika binaları,
9. 9 adet organize sanayi bölgesi,
10. Belediyelerden uygun şartlarla arazi temini.
Bkz: Konya İli Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzu 2013, sayfa; 58-75.
Konya Ovası Projesi (KOP)
1. Türkiye’nin en büyük kalkınma projelerinden biri,
2. Konya merkezli Bölge Kalkınma İdaresi,
3. 14 adet sulama, 1 adet hizmet ve 1 adet enerji olmak üzere toplam 16 adet
büyük ölçekli projeler,
4. 10 adet sulama barajı ve yapımı devam eden Bozkır, Afşar ve Hadimi Barajları
ile Hotamış Depolaması,
5. Konya ili sınırları içinde mevcut 29 ve 2015 yılı sonuna kadar tamamlanması
planlanan 48 gölet,
6. Bölgede sulamaya açılacak olan 699.694 hektar alan,
7. İşletmede olan 183.807 ha, inşaatı devam eden 25.280 ha, planlaması
tamamlanan 189.911 ha sulama projeleri,
8. Sulama sisteminin tamamen modernize edilmesine yönelik politikalar,
9. Büyük bir hızla tamamlanması planlanan Arazi Toplulaştırma Projeleri,
10. Yakın zamanda uygulamaya girecek KOP Eylem Planı ile sağlanacak ayrıcalıklar.
Bkz: Konya İli Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzu 2013, sayfa; 17-19.
Tarımsal Yatırımlara Yönelik Önemli Teşvik, Destek ve Muafiyetler
1. Genel Teşvik Mevzuatına göre II. Bölge,
2. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı destekleri,
3. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğünde çok
yönlü İPARD destekleri,
4. AB destekleri,
5. TÜBİTAK destekleri,
6. KOSGEB destekleri,
7. Mevlana Kalkınma Ajansı destekleri,
8. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı destekleri,
9. Konya Teknokent Ar-Ge destekleri,
10. Özel ve kamu bankaların bölgeye özel destek paketleri.
Bkz: Konya İli Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzu 2013, sayfa; 45-57.
Uygun Ekoloji ve Güçlü Tarım Kültürü
1. Farklı özelliklerde 5 agroekolojik bölge,
2. Güneşlenme süresi ve ışık yoğunluğu,
3. Yetiştirilebilir bitki çeşitliliği,
4. Kadim tarım kültürü,
5. Tarımda yenilenebilir enerji kullanımına uygunluk,
6. Organik yetiştiriciliğe uygun ekoloji,
7. Aromatik ve süs bitkileri yetiştirme potansiyeli,
8. Seracılıkta kullanılabilecek jeotermal su kaynakları,
9. Rakım farkından kaynaklanan turfandacılığa uygun yetiştiricilik,
10. Türkiye’nin en çok endemik bitki barındıran üç ilinden biri.
Bkz: Konya İli Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzu 2013, sayfa; 14, 21-32
Hızlı Gelişen Tohumculuk Sektörü
1. Tohumculuğa uygun ekoloji,
2. Geniş ve sulanabilir araziler, 3. Farklı ürünlerde yüksek kaliteli tohum üretimi,
4. Yaygın sözleşmeli tarım uygulamaları,
5. Farklı rakımlarda ürün yetiştirme avantajı,
6. Ayçiçeği ve mısır gibi yabancı döllenen bitkilerde izolasyona uygun geniş
üretim alanlarının varlığı,
7. Tohumculuk konusunda ihtisaslaşmış 100 yıllık tarihe sahip, Bahri Dağdaş
Uluslararası Tarımsal Araştırma Merkezi,
8. Tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren güçlü firmalar ve bilgi birikimi,
9. Anadolu’daki ilk tohumculuk fuarı,
10. Özellikle hububat, patates, hibrit ayçiçeği, yem bitkileri ve aspir tohumu
üretiminde Türkiye’de sektör lideri.
Bkz: Konya İli Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzu 2013, sayfa; 26.
Gelişen Modern Meyvecilik ve Bağcılık
1. Farklı rakımlarda erkenci ve geçci üretim,
2. Kirazda Haziran-Ağustos periyodunda üretim,
3. Çilekte Mayıs-Kasım aralığında üretim,
4. Gelişen organik tarım,
5. Organik pazar,
6. Basınçlı sulama sistemlerine uygun alt yapı,
7. Yaygın meyve işleme tesisleri ve soğuk hava depoları,
8. Marka ürünler,
Hadim ve Akşehir kirazı,
Aladağ üzümü,
Ereğli beyaz kirazı,
Bozkır elması,
Konya çileği,
Kaşınhanı Havucu vb.
9. Çok sayıda kapama meyve bahçeleri,
10. Meyve fidancılığında gözlenen hızlı gelişim.
Bkz: Konya İli Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzu 2013, sayfa; 27-32.
Modern Hayvancılık Potansiyeli
1. Son yıllarda sayısı hızla artan yüksek kapasiteli ve modern süt üretim işletmeleri,
2. Damızlık materyal temininde kolaylık,
3. Koyunculuğa uygun kültür, ekoloji ve geniş mera alanları,
4. Bölgeye has Akkaraman ve Anadolu Merinosu koyun ırkları yetiştiriciliğinin
yaygınlığı,
5. Organize Hayvancılık Alanı,
6. Yüksek kaba ve kesif yem üretim miktarı,
7. Et ve süt işleme tesislerinde yüksek kapasite,
8. Yumurta tavukçuluğunda modern işletmelerle gelen ve yumurta
üretiminde Türkiye liderliği,
9. Arıcılık ve bal üretimi için uygun ekoloji,
10. Su ürünleri ve balıkçılık potansiyeli.
Bkz: Konya İli Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzu 2013, sayfa; 33-37.
Tarıma Girdi Veren Güçlü Sanayi ve Nitelikli Destekçi Kurumlar
1. Tarım makineleri üretim ve ihracatında liderlik,
2. Avrasya’nın gıda üretim üssü, gıda sanayinde çeşitlilik ve önderlik,
3. Türkiye’nin ilk elektronik işlem gören ve işlem hacmi en yüksek Ticaret
Borsası,
4. Tarım kimyasalları sanayinde gelişen üretim hacmi,
5. 4 şeker fabrikası ile şeker üretiminde liderlik,
6. Dünyanın en büyük et entegre ve Biyo-etanol üretim tesisleri,
7. Artan süt üretiminde yeni yatırım imkânları,
8. Anadolu’nun en büyük Tarım Fuarına ev sahipliği,
9. 100 bin dekar üzerinde araziye sahip 3 adet Tarım İşletme Müdürlüğü,
10. Özel laboratuvar ve tarımsal danışmanlık kuruluşları.
Bkz: Konya İli Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzu 2013, sayfa; 37-43.
KONYA İLİ
TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI
İÇİN 10 NEDEN
Download

YATIRIMLARI İÇİN - Teknokent Konya