Röportaj
Bilim Kahramanları
Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı
D. Hakan Habip
“Keşfettiklerimiz
kazandıklarımızdan
daha önemli”
Kimdir Bilim Kahramanları?
Biz bir takımız, koçlarımızın ve de danışmanlarımızın
rehberliğinde çözüme ulaşmak için işleri biz yaparız, arkadaşça
rekabet kurallarına uyarız, keşfettiklerimiz kazanmaktan daha
önemlidir, deneyimlerimizi başkalarıyla paylaşırız, yaptığımız her
şeyde duyarlı profesyonellik gösteririz ve eğleniriz.
Bilim Kahramanları Derneği, bilimi toplumun odak noktası
haline getirmek amacıyla gönüllü bir ekip tarafından kurulan,
kâr amacı gütmeyen bir kurumdur.
Dünyada özgüven sahibi, sorgulayan, takım halinde toplumsal
sorunlara çözümler üretebilen bir gençlik yetişmesi niyetiyle 80
ülkede yapılan FIRST® LEGO® League etkiniğini Türkiye’de 10
yıldır düzenliyoruz.
Bilim Kahramanları Buluşuyor deneyimi gençlerin hem bilim,
sanat, teknoloji konularında, hem de ifade, dinleme, sunum,
paylaşım, takım çalışması konularında eğlenceli, süreç odaklı bir
deneyim yaşamalarına imkan tanıyor.
Bu deneyimler, çocukların kendilerini geleceğin bilim insanı,
mühendisi, etkin girişimcisi, ve duyarlı dünya vatandaşı olarak
hayal etmelerini teşvik ediyor.
KİMDİR
“Her çocuk mucit doğar” söylemiyle yola çıkan Bilim Kahramanları Derneği gönüllü bir
ekiple; dünyanın en büyük çocuk bilim etkinliği olarak bilinen FIRST® LEGO® League
Turnuvalarını ve ülkemizdeki bilim insanlarını onurlandırmak amacıyla verilen “Üstün Başarılı
Genç Bilim İnsanı Ödülleri”ni de düzenliyor. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı
D. Hakan Habip’le Bilim Kahramanları Buluşuyor 10. yıl turnuvalarını ve derneği konuştuk...
olan D.
Kolej’den mezun
1980’de Robert
cesini
ematik lisans dere
Hakan Habip, Mat
i
ester, İşletim Bilim
University of Roch
of
te
sini Stevens Institu
üst lisans derece
bi
de r
aldı. 6 sene ABD’
Technology’den
tış, daha
asında ağırlıklı sa
mühendislik firm
bilişim
iye ve Fransa’da
sonra 6 sene Türk
otiv yan
tım, 3 sene otom
sektöründe dağı
a,
deneyimi sonrasınd
sanayinde üretim
ın
an
slararası bir bank
son 7 yıldır da ulu
r.
ıyo
lış
silcilik ofisinde ça
Türkiye’deki tem
a
ıyl
zıs
netvadisi isimli ya
2000 yılında inter
le
im
Türkiye’nin biliş
olumlu değişim ve
-2005
a fikirlerini 2004
kalkınması hakkınd
ak,
ar
FLL üstünde çalış
sezonundan beri
her
la,
çilerin katkılarıy
gönüllü ve destek
r.
iyo
çüde hayata geçir
sene artan bir öl
Mart 2014
1
Etkinliğimizin amacı; çocukları erken yaşta temel bilimlere
çekmek. Çocukları erken yaşta temel bilimlere çekebilirsek,
geleceğin bilim insanı, mühendisi, etkin girişimcisi, duyarlı
vatandaşları ortaya çıkar diye düşünüyoruz.
Diğer taraftan, Bilim Kahramanları Derneği olarak, ülkemizdeki
bilim insanlarını onurlandırmak amacıyla “Üstün Başarılı Genç
Bilim İnsanı Ödülleri”ni düzenliyoruz. Bu ödül ile ülkemizde
temel bilimler ve mühendislik alanlarına katkıda bulunmuş,
bu alanların gelişmesinde öncü olmuş, bilim ve mühendisliğin
toplum yararına kullanılmasında etkin olmuş bilim insanları
seçilir ve ödüllendirilir. “Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı
Ödülleri” her yıl 3 farklı üniversite rektörünün ev sahipliğinde
yapılan bağımsız bir ödül töreni.
Bilim Kahramanları Buluşuyor turnuvaları 10. yılında.
Turnuvaları anlatır mısınız, 10 yılda nasıl bir yol katetti?
Bilim Kahramanları Turnuvası, dünyada FIRST® LEGO®
Ligi ismiyle 1998’den beri yapılan bir etkinlik. 9-16 yaş
arası çocuklardan oluşan, 4 ila 10’ar kişilik takımlar, verilen
evrensel bir tema kapsamında Legolardan oluşan robotlarıyla
problemi çözmeye çalışıyorlar. Ping Pong masası boyutlarında
bir masanın üstünde Legolarla yapılmış 10 kadar görevi 2,5
dakikada çözen bir robot tasarlayıp, programlıyorlar. Bu sezon,
toplamda 29 ilden 1.500 gence eriştik.
Artan ve sürekli destek sayesinde yılda 2.000’nin üstü
gence, özellikle devlet okuluna giden, sosyo-ekonomik açıdan
dezavantajlı, risk altındaki katılımcılara ve ikinci 10 yılda her
ilden bilim kahramanına erişmek mümkün.
“Uluslararası tematik bilimsel bir turnuvanın Türkiye’deki
bölümünü düzenliyoruz. Turnuvayı 10 yıldan bu yana yapıyoruz.
Etkinliğimizin amacı; çocukları erken yaşta temel bilimlere
çekmek. Çocukları erken yaşta temel bilimlere çekebilirsek,
geleceğin bilim insanı, mühendisi, etkin girişimcisi, duyarlı
vatandaşları ortaya çıkar diye düşünüyoruz. Dünya çapında
buna benzer etkinliklerin sonucu olarak patent başvuruları,
patent alımları hatta tüm toplumu ilgilendiren ürünler ortaya
çıkabiliyor. Dünyada 9 ve 16 yaş arası gençler için turnuva
düzenliyoruz. Önce yerel daha sonra ulusal ve en son olarak
da uluslararası arenada mücadele ediyorlar. Çocuklar 3 farklı
jüriden geçiyor ve bir de sahada maç yapıyorlar”
Turnuvalarda yarışma sözcüğünü kullanmıyorsunuz.
Neden?
Turnuvalarda çocuklara benzerini yaşamamış oldukları,
kolay erişemeyecekleri bir şey sunmaya çalışıyoruz. Ekip
olarak şükrettiğimiz bir yol yürüyoruz. Anlamını bulduğumuz,
güvendiğimiz bir yol bu. Hem katılanlara güveniyoruz, hem
onlar bize güveniyorlar. Toplumda bireyler arası güven,
birey arası ve kurum arası güven çok az. Biz burada güven
inşa ediyoruz. Çocuklar bize güveniyor. Çocuklar, bizi sınav
veren, ölçüp biçen bir öğretmen olarak görmüyorlar. Onları
kategorize edecek, sadece en iyiye ödül verip diğerlerine
olumsuz bir şey söyleyecek biri olarak görmüyorlar.
Biz burada rekabet ortamı sunmuyoruz. Onları yarıştırma
gibi bir şey söz konusu değil. Yarışma, yaratıcılık, rekabet
ve kazanmak kelimelerini kullanmıyoruz. Bu kelimeler bizim
felsefemize aykırı.
Hayatını değiştirdiğiniz çocuklar var mı?
Türk takımları geçmiş 9 sezonda, Avrupa Açık Şampiyonluğu
dahil 13 uluslararası ödül kazandılar. Sadece son sezonumuzda
en az 5 takım, buluşları için patent başvurusu yaptı. 2007
yılında katılmış 2 çocuk ABD MIT’de burslu olarak okuyorlar.
Bu etkinliklere katılmam sayesinde yurtdışına gittim ve
yurtdışında okuyabileceğimi anladım diyorlar. Bizim en büyük
arzumuz; aynı Legolar gibi olumlu bir gelecek inşa etmeye
çalışmak.
2
Mart 2014
10 YILDA
M 29 ilden 8.000 kadar 9-16 yaş arası genç,
M 15 uluslararası ödül, 1 Avrupa Şampiyonluğu,
M Her yıl yeni patent başvuruları,
M Dünyanın en iyi üniversitelerinde burslu okuyan
“mezunlar”,
M “Bu çocuğu sayenizde kazandık” diyen onlarca veli,
öğretmen,
M Özgüveni yüksek, kendini geleceğin bilim insanı,
mühendisi, etkin girişimicisi, topluma duyarlı dünya
vatandaşı olarak gören yüzlerce genç,
M Gelecekle ilgili umutla dolan binlerce ziyaretçi…
Hepsi gönüllülerin ve destekçilerin eseri!
Tamamen gönüllü bir ekipsiniz. Her yıl turnuvalar için
gereken desteği nasıl sağlıyorsunuz?
Her kurumla iletişim kurmaya çalışıyoruz. Hiçbir yerden
destek almıyoruz. Tamamen kendi şahsi çabalarımız ve
finansal bağışçılar destek oluyorlar. Turnuvalar’ da ağırlıklı
olarak öğrencilerden oluşan 1500 kişilik bir gönüllü kadromuz
var. Fakat bunun yanı sıra düzenli olarak gelecek bağışlara
ihtiyacımız var.
Bilim Kahramanları’nın nihai hedefi nedir?
81 ilden bilim kahramanı çıkması, günün birinde temel
bilimlerde Nobel ödülü adayları çıkması. Bu yaşlarda patent
alabilen çocukların ve takımların olması, yatırımcılarla patent
alan çocukları tanıştırmak. Bu işin kendi ayakları üstünde
durması, kendini finanse edebilmesi en büyük hedefimiz.
Toplumun farklı katmanlarından destek almak ve bu projenin
tüm toplumun projesi olsun istiyoruz.
Mart 2014
3
Download

Hakan Habip - Sosyal İnovasyon Merkezi