MTMD – Test Ayar ve
Dengeleme Çalıştayı
Commissioning
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Yıldız Teknik Üniversitesi
Makina Fakültesi
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol Nedir?



2
Projenin teslimini iyileştiren kalite odaklı bir
süreçtir.
İşletmenin bütün sistemleri ve kuruluşları ile
birlikte, tesis sahibinin gereksinimlerini yerine
getirecek şekilde planlandığını, tasarlandığını,
kurulduğunu,
denendiğini,
işletildiğini
ve
bakımının yapıldığını teyit eder ve belgelendirir.
Bütün bir binayı kapsayabileceği gibi, aktif veya
pasif bir sistem, bir bölüm ya da bir işletme için
yapılabilir.
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Ne Değildir?
Fiili olarak yüklenici konumunda değildir
Standart prosedürel dökümanlarla ilgilenmez
Olası istenmeyen durumlarda tavsiye verir ve
mülk sahibini bilgilendirir.
Müteahhitlik işleri yapmaz.
3
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
4
Uygulayıcı, Mülk Sahibi ve
Tasarımcı için Önemi
Bina sahibinin gereksinimleri ve istekleri tam
ve doğru tanımlanmamış olabilir
İş, kötü ve eksik yapılmış olabilir
Tasarım
Üretim/Uygulama
İşletme/Bakım
Projeyi gerçekleştiren disiplinler
arasında kötü bir iletişim olabilir.
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
/gruplar
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Aşamaları
Dört esas bölüm söz konusudur;
Tasarım öncesi
Tasarım aşaması
Üretim/Uygulama aşaması
Kullanım ve işletme
5
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Aşamaları
Ayrıca, projenin icrası sırasında;
Gruplar arası iletişim
Belgelendirme
Doğrulama
işlevlerinin tam olarak yapılmasını sağlar.
6
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol - Önemi
Büyük bir projede birçok disipline ait sayısız
gruplar çalışır (mimar, inşaat mühendisi,
makina
mühendisi,
elektrik
mühendisi,
teknisyenler, işçiler, vb.).
Çoğu zaman bu grupların işleri çakışır veya
birlikte koordineli çalışmaları gerekir.
7
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol - Önemi
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
YATIRIMCI
TEKNİK
GRUBU+MÜŞAVİRLER
TASARIM
GRUBU
MİMARİ
UYGULAMA
GRUBU
BİNA OTOMASYON SİSTEMİ
MEKANİK
İNŞAİ İŞLER/İNCE İŞLER/SIHHİ
TESİSAT
ELEKTRİK
ALT YAPI/ÇEVRE
ALT YAPI
TEKNİK KADRO
MİMAR
MİMARİ
MAKİNA MÜH.
MEKANİK
ELEKTRİK MÜH.
ELEKTRİK
KLİMA/SOĞUTMA/ISITMA/YANGIN
İNŞAAT
ELEKTRİK TESİSATI
TASARIM
GRUBU
UYGULAMA
GRUBU
YATIRIMCI
TEKNİK
GRUBU+MÜŞAVİRLER
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
TEKNİK
DANIŞMANLAR
Balçova - İzmir
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol - Önemi
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
ancak, iletişim eksikliğinden arada boşluklar oluşur,
sorumluluğunda olduğu tam belirli olmayan işler çıkar.
9
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
kimin
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol - Önemi
Küçük ve önemsiz gibi görünen bu boşluklar
projenin kalitesini ve başarıyla tamamlanmasını
olumsuz etkiler, hatta engeller.
HAD – FTK bu açığı kapatır, bu işlev ne yazık
ki başka hiçbir otorite tarafından tam olarak
yerine getirilemez.
10
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
11
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol - Başarılı
Benchmarking
Belge arşivi
Açık ve net tanımlanmış beklentiler
Açık ve net tanımlanmış sorumluluklar
Tam ve sürekli iletişim
HAD – FTK ekibi tarafından doğrulama ve takip
Tesis sahibinin kabul etmesi
Tesis sahibinin tam desteği
Sözleşmelere bağlı kalınması
Amacın açık ve gerekçeleriyle tanımlı olması
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
TANIMLAR
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
Basis of Design (BOD): İki kısımdan oluşur. Tasarım kriterleri ve
tasarım yapılırken izlenen yol.
Bu belgelerde kavramlar, mülk
sahibinin isteklerini (OPR), (URS) yerine getirmek için kullanılan
hesaplar, kararlar, cihaz seçimleri ve ilgili standart, mevzuat ve
referanslar yer alır.
Commissioning (Cx-NC): fonksiyon test kontrol
Building Systems Commissioning (BSC):
önerilen fonksiyon test kontrol programı.
NEBB
tarafından
Commissioning Authority (CA): HAD – FTK otoritesi, süreci
uygulayan ve HAD – FTK grubunu yöneten NEBB sertifikalı BSC
profesyonel. Genelde grubu temsil eder.
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Commissioning Plan: İşin kapsamını,
zamanlamayı ve gerekli belgeleri gösterir.
sorumlulukları,
süreçleri,
Commissioning Process: Kalite odaklı, projenin bitirilmesini hızlandıran bir
süreçtir. İşletme ve ilgili sistemlerinin, bileşenlerinin mülk sahibinin istekleri
ile uyumlu, planlandığını, tasarlandığını, uygulandığını, test edildiğini ve bu
doğrultuda işletilebileceğini, bakımının yapılabileceğini doğrulayan ve
belgeleyen bir süreçtir.
Commissioning Report: Süreç sonuçlarını gösteren nihai rapordur.
Yönetici özeti, HAD – FTK planı, programı, yazışmaları, kontrol listelerini ve
test formlarını içerir.
Owner's Project Requirements (OPR): Binanın nasıl kullanılacağını, mülk
sahibinin beklentilerini ve proje şartlarını açıklayan yazılı bir belgedir.
Projenin hedefini, ölçülebilir performans kriterlerini, maliyet analizini (bütçe),
karşılaştırmaları, başarı kriterlerini ve destekleyici bilgileri içerir.
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
Contract Documents (CD): Sözleşme belgeleri; tasarım ve yapım
sözleşmesi, parasal bedel ve prosedürleri içerir. Ayrıca, çizimleri,
spesifikasyonları, projede yapılan değişiklikleri ve ekleri içerir.
Design Criteria: Tasarım gereksinimlerini ve kaynakları belirler. Proje
sonunda mülk sahibinin isteklerinin yerine getirildiğini göstermede kullanılır.
Pre-Functional Test (PFT): Ön test ve denetimlerdir.
bileşenlerinin kurulum ve devreye alma testlerini içerir.
Sistemin
Functional Performance Test (FPT): Sistemin ve
fonksiyonlarını doğru yaptıklarını denetleyen testlerdir.
tamamlanmış olması gerekir.
bileşenlerinin
Ön testlerin
ve
Procedure: Bir görevin tamamlanması için gereken bir dizi işlem ve
operasyonun sıralamasını ve nasıl yapılacağını tanımlar. Tekrarlanabilir ve
tanımlı sonuçların elde edilmesini sağlar.
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
NEBB Certified BSC Firm: National Environmental Balancing
Bureau tarafından sertifika verilmiş, kuruluşun bütün şartlarını yerine
getiren şirket. Şirkette yönetici konumunda en az bir NEBB sertifikalı
eleman bulunmalıdır.
NEBB Certified BSC Report: Projenin sonuç raporudur. Test
sonuçlarını, yayınlanan talimatları, gözlemleri ve HAD – FTK sürecini
etkileyen diğer hususları içerir. NEBB sertifikası, HAD – FTK
sürecinin, NEBB Procedural Standards for Whole Building Systems
Commissioning of New Construction kurallarına göre yerine
getirildiğini teyit eder.
NEBB Certified BSC Professional: NEBB tarafından yapılan
sınavları geçerek sertifika almış, yönetici konumunda, sertifikası
yenilenebilecek şartlara sahip tam zamanlı eleman.
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
Shall: Projenin NEBB sertifikası alabilmesi için mutlaka yapılması
gerekir anlamındadır. Yapılan iş standartlara ve prosedürlere uymalıdır
ve sapma kabul edilemez.
Not: Eğer bir şekilde gereksinimlerden biri yerine getirilemezse,
raporda mutlaka belirtilmelidir ve nedeni açıklanmalıdır.
Should: Minimum NEBB kriterleri için gerekli olmasa da yüksek kaliteli
bir HAD – FTK süreci için tercih edilen ve tavsiye edilen anlamını taşır.
May: Minimum NEBB kriterleri için gerekli olmasa da HAD – FTK
sürecini hızlandıracak veya verimini artıracak hususlar olarak anlaşılır.
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
Schematic Design (SD): Projenin mühendislik gereksinimlerinin
kavramsal görünümüdür. Yük hesapları, sistem seçimi ve akış
diyagramları bu aşamada geliştirilir. (tasarım çalışmalarının yaklaşık
%35 i)
Site Observation Reports (SO): HAD – FTK Otoritesi tarafından
sahada yapılan denetlemeler ve gözlemler ile ilgili raporlar. Gözlemler,
uygulamayla ilgili analiz veya düzeltme gerektirecek hususların erken
teşhisi için düşünülmüştür.
Testing, Adjusting, and Balancing (TAB): HVAC ve çevre
sistemlerine uygulanan, hava ve su sistemlerinin debilerini belirleyen
sistematik süreç. NEBB Procedural Standards for the Testing,
Adjusting and Balancing of Environmental Systems.
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
KALİTE KONTROL
ve
UYUMLULUK
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
NEBB çeşitli disiplinlere ait çalışmalar için standartlar, prosedürler ve
spesifikasyonlar hazırlar ve günceller.
•
•
•
•
•
•
•
Testing-Adjusting-Balancing (TAB) – Hava ve Su Sistemleri
Sound (S) Measurement
Vibration (V) Measurement
Cleanroom Performance Testing (CPT)
Building Systems Commissioning (BSC)
Fume Hood Performance Testing (FHT)
Retro-Commissioning (RCx-EB)
ŞİRKETLERİN SERTİFİKALNDIRILMASI
NEBB, kendi koyduğu yüksek standartlara sahip, prosedürlerini
uygulayabilecek firmaları sertifikalandırır. NEBB sertifikalı firmalar,
sorumluluk içeren bir performans geçmişine, ölçü aletlerine ve NEBB
sertifikalı tam zamanlı bir elemana sahip olmalıdırlar.
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
PROFESYONELLERİN SERTİFİKALANDIRILMASI
NEBB ayın zamanda ilgili disiplinlerde yapılan çalışmaların performans
ve denetimi için profesyonel yeterlilikler hazırlar. NEBB sertifikalı
profesyonellerin iş deneyimleri, teknik yeterlilikleri, cihazlar hakkında
bilgileri olmalı, bunları kullanabildiklerini gösterebilmeli ve yazılı
sınavları geçmelidirler.
SERTİFİKALARIN YENİLENMESİ
Firma iki yılda bir sertifikasını yenilemelidir. Bu süreçte firma, NEBB
sertifikalı profesyonelinin hala çalıştığını ve yeterliliğini devam
ettirdiğini
göstermeli,
cihazlarının
kalibrasyonlarının
güncel
tutulduğunu belgelendirmelidir. Ayrıca, firmanın NEBB sertifikalı
elemanlarının teknik bilgilerini geliştirmeleri için meslek içi eğitimlere
devem ederek başarılı olmaları beklenmektedir.
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
BİNA SİSTEMLERİ İLE UYUMLULUK
Yapılan işin kapsamı, sertifikalı firma ve mülk sahibi arasında yapılan
sözleşmeye uygun olmalıdır. Sözleşmedeki her faaliyet HAD – FTK
otoritesi tarafından doğrulanmalı ve sonuç raporunda yer almalıdır. Bu
raporda sistem testleri, ölçümler, veri ve bilgilerin tam ve eksiksiz kaydı
bulunmalıdır.
BSC PROFESYONELİNİN GÖREVİ
HAD – FTK işinin kalitesini kontrol etmek NEBB sertifikalı profesyonelin
sorumluluğundadır. NEBB sertifikalı firma, sertifikalı elemanı aracılığı
ile sözleşme gereği mülk sahibi ile anlaşılmış bulunan yükümlülüklerini
yerine getirir.
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
BSC PROSEDÜRLERİNİN UYGULANMASI
NEBB sertifikalı profesyonelin firmayı temsil yetkisi bulunmalı ve
projeden sorumlu olmalıdır (SHALL). Örnek olarak, işçilik kararları,
değişiklik yapılması durumunda pazarlık yetkisi, sözleşmenin
yorumlanması ve iş planlarında değişiklik yapılması gibi hususlar
sayılabilir.
CİHAZ KULLANIMI ve BAKIMI
NEBB sertifikalı profesyonel saha çalışmaları sırasında kullanılan
aletler hakkında bilgili olmalı ve doğru kullanılmaları ve bakımları
konularında yeterli olmalıdır (SHALL). Ölçümlerin, değişebilen saha
şartlarında doğru yapılıyor olması çok önemlidir. Elemanın bu
yeterliliği göstermesi beklenir.
KOORDİNASYON ve DENETLEME
NEBB sertifikalı profesyonel, HAD – FTK takımını/teknisyenlerini
yönlendirmek ve yönetmekten sorumludur (SHALL).
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
PROJEDE İLETİŞİMİN DÜZENLENMESİ
NEBB sertifikalı profesyonel, NEBB standartlarında ve sözleşme
kapsamında yer alan HAD – FTK işleri ile ilgili iletişimin
yapılmasından sorumludur.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HAD – FTK Planı
Yayınların kayıt geçmişi
HAD – FTK Zaman programları
Gözlem raporları
Başlangıç toplantıları (kick off)
HAD – FTK toplantıları
PFT kontrol föyleri
FPT kontrol föyleri
HAD – FTK yazıları
Kayıtlarla ilgili yardım
HAD – FTK raporu
Sistem Kullanım Kitapçığı
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
İŞİN TAMAMLANMASI
NEBB sertifikalı profesyonel, HAD – FTK sürecinin ne zaman bittiğine
ve raporun ne zaman teslim edilmesi gerektiğine karar verir. Genellikle
işin bitmesi için:
Sözleşme belgeleri, kurulan sistemler, bileşenler doğru olarak hizmete
alınmış, doğrulanmış ve mülk sahibinin istekleri (OPR) doğrultusunda
tasarlanmış, kurulmuş ve çalışmaktadır
veya
Sistemlerin kabul edilebilir bir performansla çalışması için her türlü
mantıklı çalışma yapılmıştır. Sonuç raporu sunulmadan önce NEBB
sertifikalı profesyonel, HAD – FTK işlerinin eksiklerini ve yapılması
gereken ilave çalışmaları ve önlemleri sorumlu proje personeline
bildirmiştir. Kayıtlarda bulunan ve çözülmemiş bütün konular raporda
ve yönetici özetinde yer almalıdır (SHALL).
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
PROJE SONIÇ RAPORUNUN VERİLMESİ
• Raporda sistem ölçümleri ve bilgileri ile ilgili doğru veriler eksiksiz
olarak bulunmalıdır. Ayrıca raporu inceleyenlere test prosedürleri,
sistem çalışması, sonuçların yorumlanmasında yardımcı olacak
notlar ve açıklamalar yer almalıdır.
• Raporun sertifika sayfasında, NEBB sertifikalı profesyonelin mührü
bulunmalıdır (SHALL). Mührün, işlerin bizzat eleman tarafından
incelendiği ve kabul edildiğini göstermesi bakımından imzalanması
gerekir.
• OPR ile uyumlu olarak gerçekleşmemiş hususlar mülk sahibi
tarafından onaylanmalıdır (SHALL). Bu tip hususlar hala
çözülememiş ise sonuç raporu ancak gerekli çabanın en az 3 defa
yapılmış olması ve yazılı olarak belgelendirilmiş olması durumunda
yayınlanabilir.
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
SORUMLULUK
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
MÜLK SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI
• NEBB sertifikalı firmayı görevlendirmek, hatta HAD – FTK çalışmalarının
mümkün en erken bir aşamasında bu işi yapmak (tercihan tasarım
öncesinde).
• Mülk sahibinin isteklerini belirlemek (OPR)
• Kayıtlarda yer alan ihtilaflı hususları karara bağlamak
• Sözleşme şartlarının yerine getirilmesini yada hataların düzeltilmesini
sağlamak üzere son yetkisini kullanmak. Mülk sahibinin isteklerini (OPR)
sağlamasa bile tasarımda veya uygulamada meydana gelen değişiklikleri
onaylamak.
• Projenin ne zaman bittiği veya Mülk sahibinin isteklerinin (OPR)
sağlandığına karar vermek
18
2014
• Mayıs
Have
final
Prof. to
Dr.accept
Hasan Heperkan
authority
the final report
Balçova - İzmir
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
TASRIMCININ SORUMLULUKLARI
• Mülk sahibinin isteklerini (OPR) doğrudan karşılayan Basis of Design
(BOD) belgesini hazırlamak
• Basis of Design kriterlerini bir Şartnameye dönüştürerek mülk sahibi
isteklerini yansıtan tasarım amacını oluşturmak
• Tasarım geliştirme ve Şartname belgelerini HAD – FTK grubuna vererek
değerlendirilmesini sağlamak ve yorumlarını almak
• HAD – FTK grubuyla uyum içerisinde çalışarak projenin fonksiyon, işletme,
bakım yeteneğini artırmak
• HAD – FTK otoritesiyle uyumlu çalışarak şartnamede belirtilen HAD – FTK
seviyesini tutturmak
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
• İnşaat grubunun, prosedürlerle uyumlu belgeleri vermesini temin
etmek
• HAD – FTK grubuna, teknik sistem tedarikçilerinin veya montörlerin
her tür teknik desteği sahada vermesini temin etmek ve gereken
donanım ve yazılıma erişimlerini sağlamak. Donanım, yazılım ve
teknik destek HAD – FTK grubuna, mülk sahibine, ölçmeden
sorumlu taşerona veya NEBB sertifikalı firmaya herhangi bir maliyet
yansıtmadan sağlanmalıdır.
• HAD – FTK peryodik toplantılarına katılmak
• HAD – FTK grubunun işletme çalışmaları ile ilgili eğitimlerine
katılmak
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI
Ana yüklenici, taşeronları ve tedarikçileri aşağıda sıralanan hususları
sağlamalıdır:
• Şartnamede yapılan değişikliklerin, bilgilendirme yazışmalarının, toplantı
tutanaklarının ve inşaat sırasında şartnameye yapılan ilaveleri
• HAD – FTK kapsamındaki bileşenlerle ilgili tasarım grubu tarafından
onaylanan teklifler
• HAD – FTK otoritesi tarafından verilen programları proje programlarıyla
birleştirmek. Program diğer disiplinlerle koordine edilmeli ve HAD – FTK
grubuna inşaat aşamasında düşen işleri başarıyla tamamlamaları için
yeterli süre
• Programlarda yapılan değişikliklerin NEBB sertifikalı firmaya bildirilmesi
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
• Bina ve sistemlerinin sözleşmeye uygun olarak kurulması ve
işletilmesinin sağlanması
• Devreye alma işlerini üreticilerin talimatlarına uygun olarak
tamamlamak, bütün bina sistemlerinin ve bileşenlerinin doğru
kurulduğunu ve çalıştığını temin ederek fonksiyon testlerine
hazırlamak
• Sistem testlerinin ve dengelenmesinin sözleşme şartlarına uygun
olarak yapılmasını sağlamak ve süreci yönetmek
• Devreye alma, dengeleme, HAD – FTK ve işletme için gereken
üretici veya kurucu firma tarafından verilen her türlü bilgi, belge,
yazılım ve donanımı işleri yapan ekibe ücretsiz temin etmek.
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
FTK ŞİRKETİNİN SORUMLULUKLARI
• NEBB prosedür ve standartlarını uygulamak
• HAD – FTK sürecinin yönetilmesi için tasarımcı ve uygulayıcı
gruplarla yapılan toplantıları yönetmek
• Plan, spesifikasyon ve sunumları inceleyerek mülk sahibi istekleriyle
uyumluluğu veya mevcut aksaklıkları belirlemek. Sistemlerin
işletilme, bakım, HAD – FTK, test, ayar ve dengeleme için
uygunluğunu ve endüstride kabul edilen uygulamalara uyumunu
kontrol etmek.
• HAD – FTK süreci sırasında tespit edilen tasarım ve uygulama
farklılıklarını gösteren tutanakları hazırlamak
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
• HAD – FTK toplantılarına katılmak ve koordineli çalışmaya yardımcı
olmak
• Şantiye yöneticisine HAD – FTK programının hazırlanmasında
yardımcı olmak
• Uygulayıcı tarafından yapılması gereken devreye alma ve kurulum
doğrulama işlerinde, Pre-Functional Tests (PFT) konusunda
uygulayıcıya yardımcı olmak. Pre-Functional testler, işin
kapsamında bulunan bütün ekipmanın ve sistemlerin kurulum,
kontrol ve devreye alınmasını içerir (SHALL).
• İşin kapsamında bulunan bütün sistemlerin performanslarının
doğrulanması için şantiye otoritesi tarafından yapılması gereken
functional performance tests (FPT) lerin geliştirilmesini sağlamak.
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
• Bütün sistem ve ekipman testlerinin mülk sahibi tarafından kabul
edilmesi için tavsiyede bulunmak
• Mülk sahibi eğitimlerinde kullanılacak işletme
kitapçıklarını ve "As Built" belgeleri incelemek.
bakım
ve
• Mülk sahibi eğitimlerinin içeriğini ve daha sonra kullanılacak
belgeleri koordine etmek
• Mülk sahibine sonuç raporunu sunmak
• İşin kapsamında bulunan garanti aşaması
çalışmalarını koordine etmek ve programlamak
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
HAD
Balçova - İzmir
–
FTK
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
CİHAZLAR
ve
KALİBRASYON
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
ÖLÇÜM CİHAZLARININ
KALİBRASYON ve SERTİFİKALARI



37
Ölçümlerde kullanılan cihazla ve ekipmanın
uluslar arası geçerliliğe sahip kuruluşlarca
kalibrasyonun yapılıp, sertifikalandırılmış olması
gereklidir.
Kalibrasyon sertifikaları, üzerlerinde belirtildiği
üzere belirli bir süre için geçerli olup; bu süre
sonunda sertifikalar yenilenmelidir. Dolayısı ile
cihazların belirli periyotlarda kalibrasyonlarının
yapılması zorunludur.
Kalibrasyon sertifikalarının ve kalibrasyon
verilerinin saklanması, testleri yapılan cihazların
geriye dönük izlenebilirlikleri açısından önem arz
eder.
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
NEBB sertifikalı bir firma projeye HAD – FTK prosedürlerini
uygularken birçok cihaz kullanacaktır. Cihazların, tablo 4-1 (IP or SI)
de yer alan şartları sağladığını kontrol etmek firmanın görevidir. Bir
NEBB projesinde kullanılacak cihazlar iyi durumda olmalı ve
üreticisinin talimatlarına uygun kullanılmalıdır.
NEBB, NEBB sertifikalı firmanın cihazların sahibi olmasını ister
(SHALL). Table 4-1 (US or SI) sertifikalı bir firmanın sahip olması
gereken minimum cihazları göstermektedir. Firma ayrıca cihazların
bakımını yapmalı ve tabloda belirtilen sürelerde kalibre ettirmelidir.
Bütün cihazların kalibrasyonları tabloda belirtilen ile uyumlu olmalıdır,
TABLE 4-1 (US or SI). Bu şart, firma cihazlara tek tek veya çok
fonksiyonlu cihaz olarak sahip olsa da geçerlidir.
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
TABLE 4-1 NEBB REQUIRED INSTRUMENTS (S I. UNITS)
Function
Minimum Range
Accuracy
Resolution
Calibration
Interval
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
BSC CERTIFICATION AND HVAC QUALIFICATION
SHALL Instruments Requirements for HVAC Section 7
Digital Camera
Temperature Measurement
Air
24 mm —72 mm
-40 to 115°C
-40 to 115°C
Immersion -40 to 115°C
3 x Zoom
3.1 Mega Pixels
± 1% of reading
± 1% of reading
± 1% of reading
Note 1
0.1°C
0.1°C
0.1°C
12 Months
Contact
0 to 600 VAC
0 to 100 Amps
± 2% of reading ± 2% of
reading
Air Pressure Measurement
0 to 2500 Pascals
± 2% of reading
2.5 Pa < 250 Pa
25 Pa ; 250 Pa
12 Months
Air Velocity Measurement
(Not for Pitot tube traverses)
0.25 to 12.5 m/s
± 5% of reading
0.1 m/s
12 Months
Humidity Measurement
10 to 90% RH
2% RH
1%
12 Months
-760 mm hg.
to 400 kPa
0 to 700 kPa
0 to 1400 kPa
± 2% of reading
3.3 kPa
±2/o of reading ±2% of
reading
6.7
16.7 kPa
0 to 25 kPa
0 to 300 kPa
± 2% of reading ± 2% of 250 Pa
reading
3.0 kPa
True RMS Electrical Measurement
Volts AC
Amperes
Hydronic Pressure Measurement
Hydronic Differential Pressure
Measurement
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
1.0 Volt
0.1 Ampere
12 Months
Balçova - İzmir
kPa
12 Months
12 Months
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
VELOCITY ( m / s )
3,5
3
2,5
MEASURED
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
ÖLÇÜM CİHAZLARININ KALİBRASYON
ve SERTİFİKALARI
2
Seri 1
Doğrusal (Seri 1)
1,5
1
0,5
0
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
DWYER
40
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
İLGİLİ
PROSEDÜRLER
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Commissioning of HVAC Systems
Commissioning of Building Envelope Systems
Commissioning of Electrical Systems
Commissioning of Special Electrical Systems
Commissioning of Plumbing Systems
Commissioning of Fire Protection Systems
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
SÜREÇLER
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
44
Tasarım Öncesi
Başarılı bir projenin belki de en kritik
çalışmasıdır.
Tesis sahibinin bu zamanda HAD – FTK
otoritesini ve ekibini seçmesi ve görevlendirmesi
gerekir.
Otoritenin proje grupları ve tedarikçilerle
herhangi bir bağı olmayan, mutlaka bağımsız,
tercihan proje konusunda deneyimli bir kişi veya
ekip olması çok önemlidir.
HAD – FTK otoritesi gerekirse uzmanlardan da
yararlanır.
Projenin hazırlanmasında, planlanmasında ve
programında bire bir yer alır.
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
Tasarım Öncesi
Tesis sahibinin istek ve gereksinimi;
Başarılı bir proje için minimum karakteristikleri
Sadece miktar değil, kaliteyi
Ölçülebilir ve doğrulanabilir kriterleri
içermelidir ve projenin en kritik belgesidir.
Proje ona göre değerlendirilecektir.
45
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
Tasarım Öncesi
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
46
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
Tasarım Aşaması
Bu aşamada HAD – FTK ekibi daha sonra
doğrulama ve değerlendirme için gerekli
önlemlerin alınmasını sağlar.
Tasarım sırasında değerlendirilmesi gereken bir
konu da söz konusu tasarımın tesis sahibinin
isteklerini gerçekten karşılayabileceğinin teyididir.
Yetersiz bir bütçenin istekleri tam karşılamadığı
daha bu aşamada irdelenmelidir.
47
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
Tasarım Aşaması
HAD – FTK otoritesi hiçbir zaman yeniden
tasarım ve hesap yapmaz.
Sadece tavsiyelerde ve uyarılarda bulunabilir.
Yükleniciye verilen projeler genellikle sadece
neyin yapılacağını ve hangi ekipmanın seçildiğini
içerir, seçimlerin nasıl yapıldığını, neden o
sistemin seçildiğini ve projenin genel mantığını
tam olarak yansıtmaz.
48
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
Tasarım Aşaması
Bu bilgi, yüklenicinin önereceği bir değişikliğin
değerlendirilmesinde veya işletme sırasında
karşılaşılacak problemlerin çözümünde çok önemli
olabilir.
Proje programına ve zamanlamasına HAD – FTK
işlerinin de gerçekçi olarak integre edilmesi bu
aşamada yapılır.
HAD – FTK zaman ve ayrıntılı, ince planlama
isteyen bir süreçtir.
49
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
Üretim - Uygulama
Birçok projede HAD – FTK işleri bu aşamada
başlatılır.
Bu yanlış bir yaklaşımdır, çünkü bazı
düzeltmeler için çok geç kalınmış olabilir.
Yoğun çalışma ile bu gecikme kapatılabilir,
ancak birçok husus da göz ardı edilmiş
olabilir.
50
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
51
Üretim - Uygulama
HAD – FTK açısından en uzun ve yoğun
çalışma
gerektiren
aşamadır.
Belirli
aralıklarla işlerin kontrolu gerekir.
Örnek seçimi ve kontrolu yöntemiyle çalışılır.
Gruplar arası iletişimin sağlanması ve işlerin
takibi için belirli aralıklarla gruplar arası
toplantıların organizasyonu gerekir.
Her aşamada belgelendirme ve oluşturulan
listelerin takibi çok önemlidir.
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
Üretim - Uygulama
Burada ince bir konu vardır. Yüklenici, HAD
– FTK ekibi nasıl olsa kontrol ediyor diyerek
kalite-kontrolu hafife alabilir, bu bir projenin
akibetindeki en hassas ve mutlaka
önlenmesi gereken bir konudur.
Bakım prosedürlerinin tespiti ve personel
eğitimleri de bu aşamada planlanan
hususlardır.
52
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
Üretim - Uygulama
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
53
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
Üretim - Uygulama
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
54
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
Kullanım - İşletme
Bu aşama, projenin başarıyla bitirildiğinin ve
işletme sahibinin isteklerinin teyit edildiği
kısımdır.
Uzun bir süreç olabilir, mevsimsel ölçmeler
gerekebilir.
Garanti şartlarının yerine getirildiğinin
doğrulanması da burada yapılır.
55
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
Kullanım - İşletme
Her projenin sonunda öğrenilen derslerin ve
kazanılan deneyimin tartışıldığı toplantıların
yapılması ileride gerçekleştirilecek projeler
açısından çok yararlı olacaktır.
Projenin sonunda işletme sahibine yapılan
işleri açıklayan ayrıntılı bir rapor, dosyalar
ekinde sunulur.
56
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
Kullanım - İşletme
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
57
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
RAPORLAMA
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
NEBB BSC Raporunda aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rapor kapak sayfası (SHALL)
Rapor sertifika sayfası (SHALL)
İçindekiler sayfası (SHALL)
Yönetici özeti (SHALL)
Proje OPR (SHOULD)
HAD - FTK Planı (SHALL)
Tutanaklar (SHALL)
Doldurulmuş Pre Functional Test Formları ve Kontrol Listeleri
(SHALL)
Doldurulmuş Functional Performance Test Formları ve Kontrol
Listeleri (SHALL)
Gözlem raporları (SHALL)
Eğitim kayıtları (SHOULD)
HAD - FTK iletişimleri (SHALL)
Test cihazları bilgi sayfası (SHALL)
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
Kaynaklar
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
61
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
Kaynaklar
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
NEBB Standartları
Procedural Standards for Building Enclosure Testing
Procedural Standards for Certified Testing of Cleanrooms
Procedural Standards for Fume Hoods Performance Testing
Procedural Standards for Measurement of Sound and Vibration
Procedural Standards for Retro-Commissioning of Existing Buildings
Procedural Standards for Testing, Adjusting and Balancing of Environmental
Systems
Procedural Standards for Whole Building Systems Technical Commissioning
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
66








İlgili Kuruluşlar
AABC Commissioning Group
ASHRAE The American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
BCxA Building Commissioning Association
IEEE Institute of Electronic & Electric Engineers
ISPE International Society for Pharmaceutical
Engineering
NEBB National Environmental Balancing Bureau
SMACNA-TABB Sheet Metal and Air Conditioning
Contractors' National Association / Testing Adjusting
and Balancing Bureau
AEE Association of Energy Engineers
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
İlgili Kuruluşlar
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı
NATIONAL ENVIRONMENTAL
BALANCING BUREAU
ASSOCIATED AIR BALANCE COUNCIL
TESTING, ADJUSTING, & BALANCIING
BUREAU
National Balance Council -
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
Hizmete Alma Doğrulaması
Fonksiyon Test Kontrol
Commissioning
MTMD Test Ayar ve Dengeleme Çalıştayı




MEKANİK TESİSATIN İŞLETMEYE ALINMASI,
AYARLANMASI VE DOĞRULAMA
ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
Mekanik tesisatlarda , montajın tamamlanmasını müteakip , tesisin
devreye alınmasını Müteahhit yapar. Devreye alınan tesisin , geçici
kabul öncesinde , testi , ayarları ve dengeleme işleri (kısaca TAD)
Müteahhit tarafından yapılır. TAD için gerekli ölçü cihazları ve ekip
Müteahhit tarafından temin sevk ve idare olunur. Müteahhit TAD
işlemini belgelendirerek , tesisatı geçici kabul öncesi Fonksiyon Test
Kontrol (kısaca FTK) işlemine hazır hale getirir.
FTK işlemi öncelikle bu hususta ihtisas sahibi ve tarafsız bir Firma
tarafından yapılmalıdır. FTK işlemini yapacak Firma tamamen
bağımsız ve taraflar ile hiçbir menfaat ilişkisi içinde olmamalıdır. FTK
firmalarının daha önce yaptıkları benzer işler ile ilgili referansa sahip
olmaları gerekmektedir .
FTK işlemini yapacak olan Firma , işin başlangıcında İşveren
tarafından proje müellifinin şartnamesine uygun olarak
görevlendirilmelidir.
İşverenin proje müellifini seçmesinden hemen sonra daha proje
safhasında FTK işlerinin başlatılması gereklidir. Ancak en geç projenin
tamamlanıp işverenin proje müdürlüğüne tesliminden ve mekanik
müteahhidin işe başlamasından önce FTK 'nın projeyi kontrol edip
gerekli ölçme yerlerini ve ayar ve dengelemesinin yapılabilirliğini
kontrol etmesi gerekmektedir.
68
18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Balçova - İzmir
Download

Fonksiyon Test Kontrol Komisyonu (Prof. Dr. Hasan Heperkan)