2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I
TFT 102 Hücre Bilimleri II
Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 1 Aralık 2014
Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 30 Ocak 2015
Biyoistatistik
Mikrobiyoloji
Teorik
16
28
Lab
5
Toplam
16
32
Organik Kimya
16
-
16
Tıbbi Biyokimya
24
8
32
Tıbbi Biyoloji
10
-
10
Tıp Eğitimi ve Bilişimi
Seçmeli Dersler
İngilizce
TOPLAM
4
14
21
133
13
4
14
21
146
Dekan
Koordinatör
Koordinatör Yardımcıları
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. Meysun İBRAHİM ABDULLAH
Prof. Dr. Hamdi ÖĞÜŞ
Prof. Dr. Nazmi ÖZER
Prof. Dr. Ayşegül Taylan ÖZKAN
Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ
Doç. Dr. Özlem DALMIZRAK
Doç. Dr. İlker ETİKAN
Doç. Dr. Selma YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Umut FAHRİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Umut GAZİ
Yrd. Doç. Dr. Emrah RUH
Yrd. Doç. Dr. Cahit TAŞKIRAN
Dr. Eşref ÇELİK
Prof. Dr. Gamze Mocan
Doç. Dr. Özlem Dalmızrak
Yrd. Doç. Dr. Emrah Ruh
Yrd. Doç. Dr. Umut Gazi
Yrd. Doç. Dr. Günnur Koçer
Organik Kimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Biyoistatistik Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
1 Aralık
2 Aralık
3 Aralık
4 Aralık
5 Aralık
Biyoistatistik
Tıbbi Biyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
İstatistik ve Biyoistatistiğe
Giriş
Transkripsiyon
Bakteri Hücre Yapısı
Bakteri Metabolizması
İlker Etikan
Biyoistatistik
Umut Fahrioğlu
Medical Biology
Emrah Ruh
Mikrobiyoloji
Emrah Ruh
Mikrobiyoloji
09:40 - 10:30
İstatistik ve Biyoistatistiğe
Giriş
Transkripsiyon
Bakterilerin Üretilmesi
Bakteri Metabolizması
LAB - Birinci Grup
Umut Fahrioğlu
Biyoistatistik
Emrah Ruh
Biyoistatistik
Emrah Ruh
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
10:40 - 11:30
İlker Etikan
Mikrobiyoloji
Mikrop Dünyası ve
Mikroorganizmaların
Sınıflandırılması
Emrah Ruh
Mikrobiyoloji
Tanımlayıcı İstatistikler
Frekans Tabloları-Tek
Değişkenli Grafikler
Bakterilerin Üretilmesi
İlker Etikan
Biyoistatistik
İlker Etikan
Biyoistatistik
LAB - Birinci Grup
Mikrobiyoloji
Bakteri Hücre Yapısı
Tanımlayıcı İstatistikler
Frekans Tabloları-Tek
Değişkenli Grafikler
Bakterilerin Üretilmesi
Emrah Ruh
İlker Etikan
İlker Etikan
LAB - İkinci Grup
Tıbbi Biyoloji
"Central Dogma" ve
Genetik Bilgi Akışı
Selma Yılmaz
Tıbbi Biyoloji
SECMELI DERS
RNA'nın Yapısı
SECMELI DERS
08:40 - 09:30
11:40 - 12:30
13:40 - 14:30
14:40 - 15:30
Umut Fahrioğlu
15:40 - 16:30
SECMELI DERS
16:40 - 17:30
SECMELI DERS
Bakterilerin Üretilmesi
Bakterilerin Üretilmesi
İngilizce
Büyük Kütüphane Salon 4
İngilizce
Büyük Kütüphane Salon 4
İngilizce
Büyük Kütüphane Salon 4
LAB - İkinci Grup
8 Aralık
Organik Kimya
9 Aralık
Organik Kimya
08:40 - 09:30
Karboksilik Asitler ve
Türevleri
Alkoller, Fenoller, Tiyoller ve
Eterler
Meysun İbrahim Abdullah
Organik Kimya
Emrah Ruh
Mikrobiyoloji
09:40 - 10:30
Meysun İbrahim Abdullah
Organik Kimya
Karboksilik Asitler ve
Türevleri
Meysun İbrahim Abdullah
Tıbbi Biyoloji
Karboksilik Asitler ve Türevleri
Bakteri Genetiği
Transkripsiyon Sonrası
Modifikasyonlar
Çapraz Tablolar, Tek ve Çok
Değişkenli Grafikler
Umut Fahrioğlu
Medical Biology
Transkripsiyon Sonrası
Modifikasyonlar
İlker Etikan
Biyoistatistik
Çapraz Tablolar, Tek ve Çok
Değişkenli Grafikler
Umut Fahrioğlu
İlker Etikan
13:40 - 14:30
SECMELI DERS
SECMELI DERS
İngilizce
Büyük Kütüphane Salon 4
14:40 - 15:30
SECMELI DERS
SECMELI DERS
İngilizce
Büyük Kütüphane Salon 4
15:40 - 16:30
SECMELI DERS
15:40 - 16:30
SECMELI DERS
10:40 - 11:30
11:40 - 12:30
Meysun İbrahim Abdullah
Biyoistatistik
10 Aralık
11 Aralık
12 Aralık
Mikrobiyoloji
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Bakteri Genetiği
Steril Eldiven
Steril Eldiven
Birinci Grup
İkinci Grup
Cahit Taşkıran
Cahit Taşkıran
İngilizce
Büyük Kütüphane Salon 4
Emrah Ruh
Biyoistatistik
Olasılık Kuramı
İlker Etikan
Biyoistatistik
Olasılık Kuramı
İlker Etikan
15 Aralık
Biyokimya
16 Aralık
Biyokimya
17 Aralık
Mikrobiyoloji
18 Aralık
Mikrobiyoloji
19 Aralık
Tıbbi Biyoloji
08:40 - 09:30
Lipitlerin Kimyasal Yapısı ve
İşlevi - I
Lipitlerin Kimyasal Yapısı ve
İşlevi - II
Antibiyotikler: Etki ve Direnç
Mekanizmaları
Sterilizasyon ve
Dezenfeksiyon
Genetik Kod ve Protein
Sentezi
09:40 - 10:30
Hamdi Öğüş
Biyokimya
Lipitlerin Kimyasal Yapısı ve
İşlevi - I
Hamdi Öğüş
Mikrobiyoloji
Hamdi Öğüş
Biyokimya
Lipitlerin Kimyasal Yapısı ve
İşlevi - II
Hamdi Öğüş
Mikrobiyoloji
Emrah Ruh
Mikrobiyoloji
Antibiyotikler: Etki ve Direnç
Mekanizmaları
Emrah Ruh
Biyokimya
Umut Gazi
Mikrobiyoloji
Sterilizasyon ve
Dezenfeksiyon
Umut Gazi
Organik Kimya
Selma Yılmaz
Medical Biology
Genetik Kod ve Protein
Sentezi
Selma Yılmaz
Organik Kimya
10:40 - 11:30
Ricettsiae, Mycoplasma,
Chlamydiae: Genel Yapıları
İnsan Sağlığında Önemli
Bakteriler
Lipoproteinler: Yapı ve
İşlevleri
Aromatik Bileşikler
Aromatik Bileşiklerin
Tepkimeleri
Emrah Ruh
Emrah Ruh
Hamdi Öğüş
Meysun İbrahim Abdullah
Meysun İbrahim Abdullah
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Biyokimya
Organik Kimya
Organik Kimya
Ricettsiae, Mycoplasma,
Chlamydiae: Genel Yapıları
Emrah Ruh
İnsan Sağlığında Önemli
Bakteriler
Emrah Ruh
Lipoproteinler: Yapı ve
İşlevleri
Hamdi Öğüş
SECMELI DERS
SECMELI DERS
İngilizce
Büyük Kütüphane Salon 4
SECMELI DERS
SECMELI DERS
İngilizce
Büyük Kütüphane Salon 4
11:40 - 12:30
13:40 - 14:30
14:40 - 15:30
15:40 - 16:30
16:40 - 17:30
Tıbbi Biyoloji
Genetik Kod ve Protein
Sentezi
Selma Yılmaz
Medical Biology
Genetik Kod ve Protein
Sentezi
Selma Yılmaz
Aromatik Bileşikler
Meysun İbrahim Abdullah
İngilizce
Büyük Kütüphane Salon 4
Aromatik Bileşiklerin
Tepkimeleri
Meysun İbrahim Abdullah
22 Aralık
23 Aralık
24 Aralık
25 Aralık
26 Aralık
Biyoistatistik
Teorik Olasılık Dağılımları
Biyokimya
Biyoistatistik
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Çözümleyici İstatistiklere
Giriş
İlker Etikan
Biyoistatistik
İnsan Sağlığında Önemli
Mantarlar
Eşref Çelik
Mikrobiyoloji
Mantarların Hücre Yapısı ve
Genetiği
Eşref Çelik
Mikrobiyoloji
Koenzimler ve Kofaktörler
Çözümleyici İstatistiklere
Giriş
İnsan Sağlığında Önemli
Mantarlar
Mantarların Hücre Yapısı ve
Genetiği
İlker Etikan
Biyokimya
Hamdi Öğüş
Biyoistatistik
İlker Etikan
Biyokimya
Eşref Çelik
Biyokimya
Eşref Çelik
Biyokimya
Vitaminlerin Yapı ve İşlevleri
Örneklem
Biyoenerjetiğin Prensipleri
ATP Siklusu
Hamdi Öğüş
Biyokimya
İlker Etikan
Biyoistatistik
Nazmi Özer
Biyokimya
Nazmi Özer
Biyokimya
Problem Çözümü
(Biyoenerjetik)
Nazmi Özer
Biyokimya
Vitaminlerin Yapı ve İşlevleri
Örneklem
Biyoenerjetiğin Prensipleri
ATP Siklusu
Tartışma (Biyoenerjetik)
Hamdi Öğüş
İlker Etikan
Nazmi Özer
Nazmi Özer
Nazmi Özer
13:40 - 14:30
SECMELI DERS
SECMELI DERS
İngilizce
Büyük Kütüphane Salon 4
14:40 - 15:30
SECMELI DERS
SECMELI DERS
İngilizce
Büyük Kütüphane Salon 4
15:40 - 16:30
SECMELI DERS
16:40 - 17:30
SECMELI DERS
08:40 - 09:30
09:40 - 10:30
10:40 - 11:30
11:40 - 12:30
İlker Etikan
Biyoistatistik
Teorik Olasılık Dağılımları
Koenzimler ve Kofaktörler
Hamdi Öğüş
Biyokimya
İngilizce
Büyük Kütüphane Salon 4
29 Aralık
30 Aralık
31 Aralık
08:40 - 09:30
09:40 - 10:30
YENİ YIL HAFTASI
10:40 - 11:30
11:40 - 12:30
13:40 - 14:30
14:40 - 15:30
YENİ YIL HAFTASI
15:40 - 16:30
16:40 - 17:30
1 Ocak
2 Ocak
5 Ocak
08:40 - 09:30
Serbest Çalışma
6 Ocak
Mikrobiyoloji
İnsan Sağlığında Önemli
Parazitler
Ayşegül Taylan Özkan
Mikrobiyoloji
09:40 - 10:30
Serbest Çalışma
İnsan Sağlığında Önemli
Parazitler
Ayşegül Taylan Özkan
Biyokimya
Biyokimya Laboratuvarına Giriş:
Protozoa ve Helmintlerin Hücre
Laboratuvar Güvenliği ve Genel
10:40 - 11:30
Yapısı
Bilgiler
Ayşegül Taylan Özkan
Hamdi Öğüş
Mikrobiyoloji
Biyokimya
Protozoa ve Helmintlerin Hücre Spetrofotometrelerin Kullanım
11:40 - 12:30
Yapısı
Prensipleri
Ayşegül Taylan Özkan
Hamdi Öğüş
Mikrobiyoloji
7 Ocak
Mikrobiyoloji
8 Ocak
Biyokimya
9 Ocak
Biyokimya
Spektrofotometrelerin
Kullanım Prensipleri
Spektrofotometrelerin
Kullanım Prensipleri
LAB - Birinci Grup
LAB - İkinci Grup
Fungus, Protozoa ve
Helmintler
LAB - Birinci Grup
Mikrobiyoloji
Fungus, Protozoa ve
Helmintler
LAB - İkinci Grup
13:40 - 14:30
SECMELI DERS
SECMELI DERS
İngilizce
Büyük Kütüphane Salon 4
14:40 - 15:30
SECMELI DERS
SECMELI DERS
İngilizce
Büyük Kütüphane Salon 4
15:40 - 16:30
SECMELI DERS
16:40 - 17:30
SECMELI DERS
İngilizce
Büyük Kütüphane Salon 4
12 Ocak
13 Ocak
14 Ocak
15 Ocak
16 Ocak
08:40 - 09:30
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:40 - 10:30
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Mikrobiyoloji
Enzimlere Giriş
Enzim Kinetiği
Enzim Kinetiği
Nazmi Özer
Biyokimya
Nazmi Özer
Biyokimya
Nazmi Özer
Biyokimya
Enzimlere Giriş
Enzim Kinetiği
Tanıda Enzimler
Nazmi Özer
Nazmi Özer
Nazmi Özer
Mikrobiyoloji
Virusların Genel Özellikleri:
Morfoloji ve Kimyasal
Yapıları
Tamer Şanlıdağ
Mikrobiyoloji
Virusların Genel Özellikleri:
Morfoloji ve Kimyasal
Yapıları
Tamer Şanlıdağ
13:40 - 14:30
SECMELI DERS
SECMELI DERS
İngilizce
Büyük Kütüphane Salon 4
14:40 - 15:30
SECMELI DERS
SECMELI DERS
İngilizce
Büyük Kütüphane Salon 4
15:40 - 16:30
SECMELI DERS
16:40 - 17:30
SECMELI DERS
10:40 - 11:30
11:40 - 12:30
İngilizce
Büyük Kütüphane Salon 4
Virus - Konak Hücre İlişkisi
Tamer Şanlıdağ
Mikrobiyoloji
Virus - Konak Hücre İlişkisi
Tamer Şanlıdağ
19 Ocak
Biyokimya
20 Ocak
Biyokimya
08:40 - 09:30
Enzimler:
21 Ocak
22 Ocak
23 Ocak
Organik Kimya
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Alıştırma
Enzimler
Meysun İbrahim Abdullah
Organik Kimya
09:40 - 10:30
Optimum pH ve Substrat
Kinetiği
Optimum pH ve Substrat
Kinetiği
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Alıştırma
Meysun İbrahim Abdullah
10:40 - 11:30
11:40 - 12:30
13:40 - 14:30
14:40 - 15:30
15:40 - 16:30
16:40 - 17:30
LAB - Birinci Grup
LAB - İkinci Grup
Organik Kimya
Organik Kimya
Organik Kimya
Radikal Tepkimeleri
Amidler ve Nitriller
Alıştırma
Meysun İbrahim Abdullah
Meysun İbrahim Abdullah
Meysun İbrahim Abdullah
Organik Kimya
Organik Kimya
Organik Kimya
Radikal Tepkimeleri
Amidler ve Nitriller
Alıştırma
Meysun İbrahim Abdullah
Meysun İbrahim Abdullah
Meysun İbrahim Abdullah
SECMELI DERS
SECMELI DERS
İngilizce
Büyük Kütüphane Salon 4
SECMELI DERS
SECMELI DERS
İngilizce
Büyük Kütüphane Salon 4
SECMELI DERS
SECMELI DERS
İngilizce
Büyük Kütüphane Salon 4
26 Ocak
27 Ocak
28 Ocak
29 Ocak
30 Ocak
08:40 - 09:30
09:40 - 10:30
SINAV HAFTASI
SINAV:
Hücre Bilimleri II
Ders Kurulu
SINAV HAFTASI
SINAV:
Hücre Bilimleri II
Ders Kurulu
10:40 - 11:30
11:40 - 12:30
13:40 - 14:30
14:40 - 15:30
15:40 - 16:30
16:40 - 17:30
Download

16 Mikrobiyoloji 28 5 32 Organik Kimya 16