İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
FTR225240 - EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ
Bölüm/Program
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yard.Doç.Dr.Mehmet Ozansoy
Dersle İlgili Görüşme Saatleri Pazartesi 15:15-17:15 arası
Dersin Amacı
Egzersiz fizyolojisi amacı, yaşam tarzı, egzersiz ve davranış değişikliği ile, yaralanma ve
kronik hastalıkları önlemek ve yönetmektir.
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
1.Fiziksel aktivite ve sağlık arasındaki ilişkiyi tam bir anlayışla kavrayabilecektir
1.1 Fiziksel aktiviteyi tanımlar
1.2 Egzersizi tartışır
1.3 sağlığa etkilerini tartışır
2.Kardiyopulmoner, metabolik, kas-iskelet sistemi ve nöromüsküler rehabilitasyonu
tartışabilecektir
2.1 Problem çözme becerisi kazanır
2.1 Eleştirel düşünme becerisini geliştirir
2.3 Farklı rehabilitasyon uygulamalarını tartışır
3. Egzersiz tabanlı klinik testlerin geniş bir yelpazede yürütülmesinde yetkinlik
kazanabilecektir
3.1 Egzersiz programı planlar
3.2 Fiziksel aktivite progamlarını tartılır
3.3 Hastalıktan korunmak ve kronik hastalıkların yönetilmesi için egzersizin kullanıldığı
yaşam tarzı değişikliği programları sunabilecektir.
Genel Yeterlilikler
Sorgulama, eleştirel düşünebilme, bilgilerini organize etme, yönetme planlama ve bağımsız
çalışabilme,
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
1. ATP Üretme Mekanizmaları ve Enerji Üretimi Kaynakları
2. Kasların Egzersize Uyumu
3. Vücut Hareketlerinin Kontrolü
4. Egzersiz Sırasında Pulmoner Ventilasyon, Gaz Değişimi ve Gazların Taşınması,
5. Solunumun Kontrolü, Asit-Baz dengesi ve Düzenleme Mekanizması
6. Kardiyovasküler Sistem, Kardiyovasküler Regülasyon ve İntegrasyon
7. Kardiyovasküler Sistemin Fonksiyonel Kapasitesi, Egzersize Uyumu
8. Egzersizde Hormonal Uyumlar, Diyabet ve egzersiz, obezite ve egzersiz
9. Egzersiz Performansı ve Çevresel Faktörler
10. İstirahatte ve Fiziksel Aktivitede Enerji Harcaması
11. Kişisel Farklılıklar ve Enerji Kapasitelerinin Ölçülmesi
12. Egzersiz Sonrası Toparlanma
13. Aerobik ve Anaerobik Güç Eğitimi
14. Yaşlanma ve Egzersiz
Öğretim ve Teknikleri
Görsel destekli anlatım. Tartışma, beyin fırtınası, grup çalışması, soru-cevap yöntemi
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, tartışmalarda yer almakla sorumludur.
Kaynaklar
Ders Saati
Ders Notu
Power Point Ders Notları
Önerilen
Kaynaklar
1.Exercise Physiology: Energy, Nutrition, and Human Performance Fifth Edition
William D. McArdle BS M.Ed PhD (Author), Frank I. Katch
Frank I. Katch (Author)
2
Download

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ