1
İÇİNDEKİLER
Sayfa
Açıklama
3.
4.
24.
26.
28.
29.
33.
34.
39.
42.
43.
44.
45.
46.
48.
49.
50.
51.
53.
55.
56.
67.
68.
69.
71.
72.
75.
78.
80.
2014-2015’e Başlarken
Özel Ege’de Son 365 Gün
Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerler
Okulun Eğitim Felsefesi
Eğitim Sürecinde Okulun Öncelikleri
Özel Ege Lisesi Öğrencilerinden Beklenen Davranışlar
Özel Ege’de Hayat
Özel Ege Lisesi Bilim Kurulu
“Yıllık Proje”
“Edebi Eser Okuma”
Veliler ve Öğrenciler İçin Bazı Önemli Hatırlatmalar
Akademik İzleme
Kayıtlar
Okulun Burs Sistemi ve Takvimi
Burs Kararlarının Mantığı
Ulaşım Hizmetleri
Sağlık Politikası ve Sağlık Ünitesi (Revir) Hizmetleri
2014 ÖSYS’de Öğrencilerimizin Aldığı Sonuçlar
2013 ÖSYS’de Özel Ege Lisesi’nin İzmir ve Türkiye’deki Yeri
2014 TEOG İstatistikleri
Bilimsel Çalışmalar
Okulun Organizasyon Yapısı ve Bazı Ayrıntılar
İdari Personel ve Bazı Eğitim Birimlerinin Dâhili Telefon Numaraları
Özel Ege Lisesi Kütüphanesi
2014-2015 Akademik Yılı Öğretim Elemanları
Öğretmenlerin E-Posta Adresleri
Ortak Sınavlar
Veli Toplantıları
Okul Marşı
Bornova - İZMİR
Ağustos 2014
2
2014-2015’E BAŞLARKEN
Değerli Özel Ege Ailesi,
2013-2014 öğretim yılını, belirlediğimiz hedefler doğrultusunda sağlam adımlarla yürüyüp başarılarla
tamamladık. Geride bıraktığımız öğretim yılına ait bazı yenilikleri sizlerle paylaşmak isteriz.
Eraslan Vakfı, 2013-2014 öğretim yılında Eraslan Ailesi tarafından kuruldu.
Vakıf,
geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi eğitim almış, donanımlı, iyi ahlak
sahibi, sağlıklı ve kültürlü bireyler olarak ülkemizin geleceğine kazandırılması amacıyla yola
çıkmıştır. Olanakları sınırlı çocuk ve gençlerin nitelikli eğitime erişiminde ailelere katkıda bulunmayı
hedefleyen vakıf, eğitim hayatını Özel Ege Lisesinde sürdürmeyi tercih eden okul öncesi, 1. sınıf ile
ortaokul ve lise öğrencilerine değişen oranlarda ihtiyaç bursu vermeye başlamıştır.
Okulumuz, iki yıldan bu yana sürdürdüğü “Yazılı Ödev” kültürüne 2013-2014 öğretim yılında belli
standartlar getirdi. Yazılı ödev uygulamasında amacımız, kopyala-yapıştır tarzında hazırlanan ve
öğrenciye hiçbir katkısı bulunmayan ödev yapma anlayışından uzaklaşmaktır. Öğrencilerin ödev
yaparken yaratıcı, özgün olmaları ve akıl yürüterek kendilerine verilen sorumlulukları yerine
getirmeleri beklenmektedir. Öğretmenlerimiz ilkokul 2. sınıftan lise 12. sınıfa kadar resim, müzik ve
beden eğitimi dışında tüm derslerden yazılı ödev vermiş, yazılı ödev örnekleri okul sayfamızda
yayınlanmıştır. Yazılı ödevlerin özgünlüğü uluslararası tanınmışlığı olan bir bilgisayar programıyla
da kontrol edilmektedir.
Okulumuzda her yıl eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra fiziksel yapılanma adına da çeşitli
iyileştirmeler ve değişiklikler yapılmaktadır. Bu kapsamda yapılan yenilikler şunlardır:
 B blokta bulunan mevcut dış cephe giydirme sökülüp yerine modern ve geniş camlı cephe
giydirmesi yapıldı.
 A-B-C blokta bulunan eğitim yöneticisi odaları, bölüm odaları, idari ofisler ve öğretmenler
odası tamamen yenilendi. Bu odalar ile B blokta bulunan laboratuvarlar ve ilköğretim konuk
salonuna asma tavan yapılarak merkezi iklimlendirme sistemi kuruldu. A Blok zemin katta bulunan
tuvaletler yıkılarak yeniden yapıldı.
 A-B-C-D blok girişlerindeki kapılar söküldü. Yerine ısı kaybını önleyen iki kapılı giriş sistemi
yapıldı.
 Okul reviri yenilenerek üç hastanın aynı anda yatabileceği ayrı yataklı bölümler oluşturuldu.
Acil sağlık ihtiyaçlarına yönelik revirde merkezi oksijen gaz sistemi kuruldu.
 İlköğretim konuk salonuna veli ve öğrencilerimizin kullanımına açık, sıcak içecek makinesi
konuldu.
2014-2015 eğitim-öğretim yılının hepimiz için sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl olmasını dileriz.
ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL EGE LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
3
ÖZEL EGE’DE SON 365 GÜN
YGS ve LYS Başarılarımız
Sonuçları ÖSYM tarafından açıklanan 2013 yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans
Yerleştirme Sınavında (LYS) öğrencilerimiz bir kez daha başarılı sonuçlar elde etti. 1.805.125
kişinin katıldığı 2013 YGS’de 6 öğrencimiz ilk 1000’de yer alırken, yaklaşık her üç öğrencimizden
birisi ilk 5.000 öğrenci arasına girmiştir. Öğrencilerimizin yarısı en az bir puan türünde Türkiye'de ilk
%1'lik dilimdedir. Alınan derece sayısı ilk 1.000'de 22; ilk 5.000'de ise 61'dir.
2013 LYS’de dört öğrencimiz ilk 1000’de yer almış ve bu grupta toplam 21 derece elde etmiştir. Bu
öğrencilerden ikisi, toplam dört dereceyle ülke genelindeki ilk 100 öğrenci arasında yer almıştır.
Birikimli olarak 12 öğrencimiz ilk 5.000’de yer almış ve bu kategoride toplam 61 derece elde etmiştir.
Yine birikimli olarak 20 öğrencimiz ilk 10.000’de yer almış ve bu dilimde toplam 94 derece elde
etmiştir.
2014 YGS ve LYS’ de mezunlarımızın ham puan ortalamaları aşağıdaki gibidir:
YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı)
YGS-1: 377,782
YGS-4: 357,402
YGS-2: 372,545
YGS-5: 381,468
YGS-3: 371,421
YGS-6: 386,552
LYS (Lisans Yerleştirme Sınavları)
MF-1 : 339,16556 (matematik ağırlıklı temel bilim programları için)
MF-2 : 323,74656 (fen ağırlıklı temel bilim programları için)
MF-3 : 320,04680 (sağlık bilimleri programları için)
MF-4 : 331,19778 (mühendislik ve teknik programlar için)
TM-1 : 315,61786 (matematik ağırlıklı programlar için)
TM-2 : 303,65359 (matematik ve Türkçe -Edebiyat eşit ağırlıklı programlar için)
TM-3 : 292,41398 (Türkçe -Edebiyat ağırlıklı programlar için)
TEOG Sonuçlarımız
2013-2014 öğretim yılı sonunda 8. sınıfı 140 öğrencimiz bitirmiştir. Temel Eğitimden Ortaöğretime
Geçiş (TEOG) sınavı sonuçlarına göre okulumuzun ortalaması, birinci dönem 113 soruda 100,26 ve
ikinci dönem 120 soruda 107,07 olarak gerçekleşmiştir.
Birinci TEOG sınavında öğrenci sayımızın %56’sına denk gelecek şekilde 79 öğrencimiz %90 ve
üstü; %88’ine denk gelecek şekilde 124 öğrencimiz %80 ve üstü başarı elde etmiştir.
İkinci TEOG sınavında öğrenci sayımızın %55’ine denk gelecek şekilde 77 öğrencimiz %90 ve üstü;
%86’sına denk gelecek şekilde 121 öğrencimiz %80 ve üstü başarı elde etmiştir.
4
Seçmeli Dersler
Lisemizde 10. sınıfta başlayan seçmeli ders uygulamasıyla öğrencilere daha geniş bir bakış açısı,
dünya görüşü kazandırılmaya çalışılmaktadır. 2013-2014 öğretim yılında 10. sınıf öğrencileri için 11
farklı dalda seçmeli ders programa alındı. Diksiyon ve Hitabet, Drama, Ekonomi, Demokrasi ve
İnsan Hakları, Yönetim Bilimi, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Demokrasi ve İnsan Hakları, İngiliz
Edebiyatı, İşletme, Sanat Tarihi ve Uluslararası İlişkiler dersleri öğrencilerin seçimine sunuldu.
Liseler Arası Bilgi Yarışması’nda Şampiyon Özel Ege Lisesi
İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İzmir Liseler Arası Bilgi Yarışması’nda
okulumuz girdiği tüm müsabakaları kazanarak İzmir birincisi oldu. İzmir’deki 30 ilçeden toplam 526
lisenin katıldığı yarışmayı birinci olarak tamamlayan öğrencilerimiz okulumuzu başarıyla temsil etti.
Münazara Takımı Türkiye Üçüncüsü ve İzmir
Birincisi
Türkiye Özel Okullar Birliği Derneğinin
düzenlediği ve 80 lisenin katıldığı 5. Türkiye
Münazara Ligi’nde Özel Ege Lisesi münazara
takımı büyük başarı göstererek elde ettiği
toplam puanla Türkiye üçüncüsü oldu. Liderlerin
oyunu olarak bilinen münazara çalışmaları
okulumuzda uzman kişilerin verdiği eğitimlerle
sadece iki yıl önce başlamıştır.
İstanbul,
Ankara ve İzmir’de yapılan eğitimlere katılan
öğrencilerimiz çok kısa sürede köklü okulları
geride bırakacak düzeye gelmiş ve ülkenin en
kayda değer turnuvasında derece elde etmiştir.
Ayrıca münazara takımımız, 2013 yılının Aralık
ayında Gediz Üniversitesi tarafından 90 resmî
ve özel okulun katılımıyla gerçekleşen Liderlerin
Oyunu Gediz’de - Liseler Arası Münazara
Turnuvası’nda da tüm rakiplerini geride
bırakacak İzmir birincisi olmuştur.
50. Kütüphane Haftası Açılış Töreni Özel Ege’de
Türk Kütüphaneciler Derneği İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 50. Kütüphane Haftası açılış töreni
Özel Ege Lisesi Yüksel Eraslan Kültür Merkezinde yapıldı. Yazar Ayşe Kulin’in konuşmacı olarak
katıldığı etkinlikte İzmir protokolünün yanı sıra, konuk okul yöneticileri ve öğrencileri yer aldı.
Özel Ege Yüzücülere Ev Sahipliği Yaptı
Millî Eğitim Bakanlığı ve İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından birlikte organize
edilen Okullar Arası Minikler ve Yıldızlar İl Birinciliği Yüzme Müsabakaları Özel Ege Lisesi Spor
Sarayında gerçekleşti. Minikler kategorisinde, 105 okuldan 311 sporcu; yıldızlar kategorisinde 58
okul ve 150 sporcunun katıldığı yarışmada öğrenciler bireysel ve takım olarak mücadele etti.
Yazarlarla Buluştuk
Ayın Kitabı uygulaması çerçevesinde okulumuza gelen yazarlarımız Muzaffer İzgü, Zübeyde Seven
Turan, Aydoğan Yavaşlı, Savaş Ünlü, Ayşe Yamaç ilkokul öğrencilerimizle buluşup, kitaplarını
imzaladı.
Yaratıcı Yenilikçi Öğretmen Semineri’ndeydik
Ege Çağdaş Eğitim Vakfının İzmir’de gelenekselleştirdiği 11. Yaratıcı Yenilikçi Öğretmen
Semineri’nde bir öğretmenimiz atölye çalışmasını eğitimcilerle paylaşmış, ayrıca iki öğretmenimiz
danışma kurulunda görev almıştır.
5
Özel Ege’de Yabancı Dil Çalışmaları
“Spelling Bee” Heyecanı
Özel Ege Lisesi 4 ve 5. sınıf öğrencileri bu yıl ikincisi gerçekleştirilen heceleme yarışması “Spelling
Bee”de heyecanlı anlar yaşadı. Öğrenciler yarışmada kendilerine söylenen sözcükleri doğru bir
şekilde İngilizce olarak hecelemeye çalıştı. Yarışmanın sonuna doğru zor ve uzun kelimeleri doğru
hecelemek için çaba gösteren öğrenciler eleme usulüyle dereceye girdi.
Birincilere “Spelling Bee” kupası ve madalya, ikinci ve üçüncülere madalya, tüm katılan öğrencilere
de katılım belgesi verildi.
Scrabble Turnuvası
Ortaokul öğrencilerimiz arasında düzenlenen Scrabble Turnuvası’nda öğrencilerimiz İngilizce sözcük
bulmada ve yüksek puanlı sözcükler seçmede oldukça başarılı oldu. İki aşamalı olarak gerçekleşen
turnuvada öğrencilerimiz birbirinden uzun kelimeler üretmek için yarıştı.
Küçük Gezginler İngiliz Kültürünü Tanıdı
Ana sınıfı öğrencileri, farklı kültürleri tanıtmayı amaçlayan Küçük Gezginler etkinliğinde keyifli anlar
yaşadı. Öğrenciler, İngiliz kültürünü, tarihi ve turistik özelliklerini öğrenirken İngiliz mutfağına ait bir
tatlı hazırlayıp, geleneksel bir oyunlarını oynadı. Gezginlerimiz okul bahçesine kurulan masalarda
yaptıkları özel kekleri afiyetle yedi. İngiltere’ye ait geleneksel oyun olan ve ortaçağdan beri
oynandığı söylenen “Elden Ele Dolaştır” oyununu oynayarak farklı kültürlere ve yaşamlara kısa
süreli yolculuklarını tamamladı.
Okul Öncesinde Sürprizlerle Dolu Almanca
Günleri
Özel Ege Lisesi okul öncesi öğrencileri bir ay süren
Almanya temalı etkinlikte, Alman dili ve kültürünü
daha yakından tanıma şansı buldu. Etkinliğin ilk
gününde öğrencilere dersin simgesi olan Bobo Bär
temalı hediye paketi ve Alman bayrakları armağan
edildi.
Almanca şarkıların seslendirildiği günde
öğrenciler Berlin şehrinin ana sembollerinden biri
olan Brandenburger Tor (Brandenburg Kapısı)
maketi önünde fotoğraf çekildi. Mutfak etkinliği ve
geleneksel Alman çocuk oyunlarından örneklerle
devam eden etkinlikte öğrencilerimiz, Zipfelmütz
(mendil kapmaca) adlı oyunu oynadı.
6
Alman Yazar Leonard Thoma Konuğumuz Oldu
Alman Yazar Leonard Thoma, lise öğrencilerimizle okulumuzun konferans salonunda okuma
etkinliği gerçekleştirdi. Yazar “Blaumacherin” adlı kitabından bir hikâye canlandırdı. Thoma,
öğrencilerimizin kendisiyle ilgili yaptığı hazırlık çalışmasından çok etkilendiğini ifade etti.
1. Sınıfların Fransızca Almanca Etkinliği
1. sınıf öğrencileri yabancı dil etkinliğinde Fransa'nın simgesi Eiffel Kulesi ve Almanya'nın simgesi
Brandenburg Kapısı’nı maketleriyle tanıma şansı elde etti. Öğrenciler Fransız mutfağından krep ve
Alman mutfağından Milchschnitte’yi tadarak neşeli anlar geçirdi. Öğrencilerle hazırlanan panolar ve
birlikte söylenen şarkılar etkinliğe renk kattı.
Café de la Régence’tayız
Okul öncesi Fransızca etkinlikleri kapsamında bu yıl satranç ustalarının mekânı olarak bilinen,
Fransız düşünür, siyasetçi ve yazarların uğrak yeri olan Café de la Régence ortamı canlandırıldı.
Fransız bisküvileri eşliğinde kafede oturmanın keyfine varan öğrenciler Fransa’nın önemli yapıtlarına
ait armağanlar alarak Fransız bayrağını simgeleyen maskeler taktı.
4 ve 5. Sınıfların Fransızca Almanca Etkinliği
Özel Ege Lisesi 4. ve 5. sınıf öğrencileri Fransızca ve Almanca dilinde gösterilerini Yüksel Eraslan
Kültür Merkezinde sundu. Fransızca koro öğrencileri “Mon Âne” ve “Rico le Coq”, Almanca koro
öğrencileri “Lesen Macht Spass” ve “Wo ist die Kokosnuss ?” adlı şarkıları seslendirdi. Almanca
tiyatro öğrencileri “Dornrösschens Held Keloğlan” ve Fransızca tiyatro öğrencileri “Les Fables de la
Forêt” adlı oyunlarını başarıyla sergiledi.
7
Fransızca Tiyatro Topluluğu Napoli’de
Özel Ege Lisesi Fransızca Tiyatro Topluluğu öğrencileri 23 -28 Şubat 2014 tarihinde İtalya'nın
Napoli kentinde düzenlenen 19.Uluslararası Fransızca Tiyatro Festivali'ne (Francophile Festival
Theatre, Naples, 19eme rideau rouge) katıldı.
Fransa, Rusya, Lüksemburg, Bulgaristan ve İtalya'nın katıldığı festival sırasında öğrenciler
atölyelerde Tiyatro, Pandomim, Kısa Metraj Film Çekimi, İtalyan ve Afrika dansları alanlarında eğitim
aldı ve öğrendiklerini daha sonra yaptıkları gösterilerle sahneye aktardı. Öğrencilerimiz festivalde
Fransız Yazar Eugene-Marin Labiche'in komedi eseri "Maman Sabouleux"yü sahneye koydu.
Tiyatro topluluğumuz ayrıca Ege yöresinin "Zeybek" oyununu millî giysilerle başarıyla sergiledi.
Yüzden fazla öğrencinin katıldığı festivalde ülkemizi ve okulumuzu tanıtan bir stant açtı. Özel
Egeliler, Sergio Di Paola tarafından Napoli Arkeoloji Müzesi'nde, Napoliten şarkılar eşliğinde
"Polliciniello Pulcinella" adlı gösteriyi, daha sonra da Cameleon Atölyesi Sanatçısı Marie -Helene
Garnier tarafından sergilenen oyunu izledi. Çeşitli kültür turlarına katılan öğrencilerimiz, başkent
Roma'yı, Vezüv Yanardağı’nı, Antik Kent Pompei'yi ve Napoli kentini gezme fırsatı da yakaladı.
Özel Ege İzmir Gros Chantier Uluslararası Fransızca Tiyatro Festivali’nde
Özel Ege Lisesi Fransızca Tiyatro öğrencileri 6-8 Mart 2014 tarihleri arasında bu yıl 7.si düzenlenen
İzmir Gros Chantier Uluslararası Fransızca Tiyatro Festivali'ne katıldı.
Özel Ege Lisesi, İzmir Saint- Joseph Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, Narlıdere Cahide -Ahmet
Dalyanoğlu Anadolu Lisesi, Özel Çakabey Okulları, İzmir Özel Türk Koleji, İstanbul Notre Dame de
Sion Lisesi, İstanbul Galatasaray Lisesi, Özel Üsküdar Amerikan Lisesi, İstanbul Saint-Joseph
Lisesi, La Salle Lisesi (Amman -Ürdün), Fas Princesse Laila Meryem Lisesinin katıldığı festival 150
öğrenciyi ağırladı. Çalışma boyunca öğrenciler, atölyelerde tiyatro, kukla sanatı, resim, dans ve
perküsyon eğitimi aldı.
Dix Mots (On Kelime) Yarışmasında Dört Ödül Kazandık
Özel Ege Lisesi öğrencileri, Fransız Kültür Merkezinin Frankofoni Haftası kapsamında bu yıl 12.sini
düzenlediği “Dix Mots / On Kelime” isimli yarışmada üç ayrı kategoride dört ödüle layık görüldü.
4.sınıf öğrencilerimizin çalışması ilkokul kategorisinde ikincilik ödülü; 7.sınıf öğrencilerimizin
hazırladığı kısa film çalışması ortaokul kategorisinde ikincilik ödülü ve 6.sınıf öğrencilerimizin
hazırladığı çalışma yine ortaokul kategorisinde üçüncülük ödülü almaya hak kazandı. 7.sınıf
öğrencimizin yazdığı hikâye ise metin kategorisinde jüri özel ödülüne layık görüldü.
REGARDS D’ENFANTS` ve ENA’dan Şeref Kupası
Fransa’nın Strasbourg şehrinde bulunan ve UNESCO başta olmak üzere pek çok kuruluşun
desteklediği ve 2007 yılından beri Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na bağlı olarak çocuk haklarını
korumak adına çalışmalar yapan REGARDS D’ENFANTS` tarafından düzenlenen “Bana İnsan
Haklarını Anlat” adlı Uluslararası Resim ve Fransızca Hikâye Yarışması’nda Özel Ege Lisesi
öğrencilerinin hazırladığı çalışmalar ödül almaya hak kazandı. İnsan haklarını resmeden ve
8
hikâyeler yazan öğrencilerimiz Avrupa İnsan Hakları Komisyonu tarafından sertifika almış ve ENA
(Ecole National d’Adminastration) tarafından şeref kupası ile ödüllendirilmiştir.
Maman Sabouleux` Bu Kez Özel Ege Lisesinde
Özel Ege Lisesi Fransızca Tiyatro Topluluğu öğrencileri, İtalya’da gerçekleşen Uluslararası
Fransızca Tiyatro Festivali’nde ülkemizi temsil ettikleri “Maman Sabouleux`” adlı oyunlarını, Yüksel
Eraslan Kültür Merkezinde bu kez Özel Egeli öğrenciler ve aileler için sahneledi. Oyun öncesi
Napoli Tiyatro Festivali ile ilgili bir sunum yapan oyuncular çalıştıkları atölyeleri, festival kapsamında
katıldıkları gezileri ve deneyimlerini konuklarla paylaştı.
Özel Egelilere Dil Pasaportu
Mayıs 2014'te İzmir Fransız Kültür Merkezinde, Fransa Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan
Avrupa Birliği Dil Pasaportu yazılı ve sözlü sınavlarını 17 öğrencimiz başarıyla vererek A1 ve A2,
seviyelerinde diploma almaya hak kazandı.
Uluslararası İşbirliklerimiz
Özel Ege College Board Üyesi
Özel Ege Lisesinin Amerikan Yükseköğretim Kurumu College Board üyeliği onaylandı. College
Board, SAT gibi Amerikan üniversitelerine giriş sınavlarını düzenleyen ve akademik mükemmeliyeti
hedefleyen, lise öğrencileri için üniversite düzeyinde ders ve sınavlardan oluşan AP programını
bünyesinde bulunduran bir yükseköğretim kurumudur. Bilindiği üzere okulumuz 2013-2014 öğretim
yılında AP Programa dâhil olmuş ve AP Calculus dersleri lisemizde verilmeye başlamıştı. Bu
program sayesinde lise öğrencileri gördükleri derslerle üniversite düzeyinde bilgi ve beceri
kazanmaktadır. Ayrıca öğrenciler, AP sınav sonuçlarıyla yurt içindeki üniversiteler ile Amerika ve
Kanada’da bulunan birçok üniversitede görecekleri bazı derslerin kredilerini lisede iken alma
9
şansına sahip olmaktadır. ABD dışında dünyada altmışa yakın üniversite, üniversiteye kabul
sürecinde AP sınav sonuçlarını tanımaktadır.
Özel Ege Lisesi, College Board üyeliği için kabul alan Türkiye’deki üçüncü, İzmir’deki ilk okul olarak
öğrenci ve öğretmenlerine yeni bir uluslararası işbirliği ortamı sunmuştur. College Board üyeliği
öğrencilerimizin pek çok eğitim hizmetinden yararlanmasına olanak sağlarken, öğretmenlerimize de
eğitim-öğretimde faydalanabilecekleri ders planı, metot, kaynak ve seminer imkânı sunmakta,
öğretmenlerimizin kendilerini geliştirmelerine fırsat yaratmaktadır.
1900 yılında kurulan College Board’un, Amerika Birleşik Devletleri dâhil olmak üzere tüm dünyada 6
bin üyesi bulunmakta; kurum 7 milyon öğrenciyi üniversitelere yerleştirmekte ve 130 bin AP
öğretmenine hizmet vermektedir.
Özel Ege 14. Kez Harvard MUN’da Ülkemizi Temsil Etti
Özel Ege Lisesi öğrencileri yurt dışı işbirlikleri kapsamında Boston’da, 30 Ocak - 2 Şubat 2014
tarihlerinde düzenlenen Harvard Üniversitesinin Model Birleşmiş Milletler Konferansı’na katılmak
üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. 2001 yılından bu yana katıldığımız Harvard MUN’da
(Model United Nations) öğrencilerimiz Dominik Cumhuriyeti’ni başarıyla temsil etti.
Özel Egeliler konferansta Silahsızlanma, Dünya Sağlık Örgütü, Ekonomi, Finans, Politika gibi çeşitli
komitelerde dünya sorunlarına Dominik Cumhuriyeti delegesi olarak çözüm aramış ve çözüm ortağı
olmuşlardır. Dört gün süren çalışmaların yanı sıra öğrencilerimiz, Harvard, MIT ve Boston
Üniversitelerini ziyaret etme ve bu okullardaki eğitim olanakları hakkında bilgi alma fırsatı
bulmuşlardır. New York’ta da iki gün geçiren öğrencilerimiz Boston’da çeşitli kültür turlarına da
katılmış, Boston Güzel Sanatlar ve Boston Bilim Müzelerini de ziyaret etmişlerdir.
Özel Ege Yale Üniversitesi MUN Konferansı’nda
Yurt dışı işbirliklerinin kapsamını genişleten Özel Ege Lisesi, bu yıl ilk kez Yale Üniversitesi Model
Birleşmiş Milletler Konferansı’na (MUN-Model United Nations) katıldı. Amerika Birleşik Devletleri’nin
New Haven kentinde 22-31 Ocak 2014 tarihlerinde düzenlenen konferansta Özel Ege Lisesi Samoa
ve Slovenya’yı temsil ederek, küresel sorunlara çözüm aradı. Silahsızlanma ve Uluslararası
Güvenlik, Ekonomi ve Finans, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, Özel Politik ve
Bağımsızlaşma gibi komitelerde çalıştı. Bu komitelerde siber savaş, uluslararası yiyecek ticaretinde
10
yapılabilecek düzenlemeler ve yardımlar, insan kaçakçılığı, uluslararası göçler, salgın hastalıklar gibi
dünyanın ortak sorunları konu edildi. Konferans sonunda komitelerde öğrencilerimiz diğer ülke
temsilcileri ile ortak sonuç bildirilerine imza attı. Öğrenciler, etkinlik kapsamında Yale Üniversitesi
Sanat Müzesini ziyaret etti, New York şehrini de içeren kültür turlarına katıldı.
Princeton Üniversitesinde 2. Kez MUN Konferansındayız
Özel Ege Lisesi öğrencileri yurt dışı işbirlikleri kapsamında Princeton Üniversitesinin Model Birleşmiş
Milletler Konferansı’na katılmak üzere 2-10 Aralık 2013 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin
New Jersey eyaletine gitti. İkinci kez katıldığımız Princeton MUN’da öğrencilerimiz Avustralya ve
Kuveyt'i başarıyla temsil etti.
Özel Egeliler konferansta Silahsızlanma, Atom Enerjisi, UNESCO, Dünya Ticaret Örgütü, Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı, Politika gibi çeşitli komitelerde dünya sorunlarına Kuveyt ve Avustralya
delegesi olarak çözüm aramış ve çözüm ortağı olmuşlardır. Dört gün süren çalışmaların yanı sıra
öğrencilerimiz, Princeton üniversitesini ve Hun School of Princeton’ı ziyaret etme ve bu okullardaki
eğitim olanakları hakkında bilgi alma fırsatı bulmuşlardır.
HMCE (Harvard Model Congress Europe) Konferansı’na Katıldık
Harvard Üniversitesi MUN çalışmalarının Avrupa ayağı olan “Harvard Model Kongre – Avrupa”
(HMCE) 27. kez İspanya’nın Madrid şehrinde düzenlendi. Okulumuzun dördüncü kez katıldığı
konferans 15-17 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleşti. 15 farklı ülkeden 40 okulun 580 delegeyle
katıldığı konferansa Türkiye'den Özel Ege Lisesi dışında iki okul katıldı. Bilindiği üzere Model
Birleşmiş Milletler konferanslarında bir ülke başka bir ülkeyi temsil etmekte ve o ülkenin bakış
açısıyla ülke sorunlarına çözüm aramaktadır. Öğrencilerimizin çoğu Birleşmiş Milletlere ait
uluslararası komitelerden Uluslararası Suç Mahkemesi, G15 ve Dünya Sağlık Örgütü’nde görev
alırken, bir öğrencimiz Amerika Birleşik Devletleri’nin iç işleriyle ilgili olan komitede görev almıştır.
Üç gün süren konferans çalışmalarının yanı sıra öğrencilerimiz Madrid, Toledo ve Segovia şehirlerini
gezme fırsatı bulmuş, kültür turlarına katılmıştır.
Amerikan Üniversitelerini Konuk Ettik
Okulumuzun yurt dışı işbirlikleri kapsamında yürüttüğü çalışmaların bir ayağını oluşturan ve
öğrencilerin yabancı üniversiteleri tanımasına olanak sağlayan tanıtım günü lise konuk salonunda
yapıldı. 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerimiz Roger Williams University, Embry Riddle Aeronautical
University, Indiana University, Purdue University, University at Buffalo, State University of New
York, Miami University of Ohio, Loyola Marymount University, Loyola University Chicago, Western
Kentucky University, Kansas State University yetkilileriyle bir araya geldi.
11
Sportif Başarılar
Çocukların ve gençlerin en az bir spor branşıyla meşgul olmalarını titizlikle ele alan Özel Ege Lisesi
İzmir’de en fazla okul takımıyla sahaya çıkan eğitim kurumudur. 2013-2014 öğretim yılında 36 okul
takımı 8 spor dalında sahaya çıkmış, 1 dalda (eskrim) ferdi olarak yarışmalara katılmıştır. 327
öğrenciye sporcu lisansı çıkarılmıştır.
2013 – 2014 öğretim yılında dereceye giren okul takımları şu şekildedir:
Türkiye Birinciliği Müsabakalarında Alınan Bireysel Dereceler:
 Yıldızlar Erkek Yüzme 200 m. Kurbağalama
Türkiye ikincisi
 Yıldız Erkekler Yüzme 100 m. Kurbağalama
Türkiye üçüncüsü
 Yıldız Kızlar Yüzme 200 m. Kurbağalama
Türkiye üçüncüsü
 Yıldız Kızlar Yüzme 50 m. Kurbağalama
Türkiye üçüncüsü
Türkiye Birinciliği Grup Müsabakalarında Alınan Dereceler:
 Yıldız Erkek Yüzme Aksaray grubu 200 m. Kurbağalama
 Yıldız Erkek Yüzme Aksaray grubu 100 m. Kurbağalama
 Yıldız Kız Yüzme Aksaray grubu 200 m. Karışık
 Yıldız Kız Yüzme Aksaray grubu 100 m. Kurbağalama
 Küçük Erkek Basketbol Bilecik grubu
 Yıldız Kız Yüzme Takımı Aksaray grubu
 Yıldız Kız Yüzme Aksaray grubu 200 m. Kurbağalama
 Küçük Kız Yüzme Sakarya grubu 200 m. Serbest
 Küçük Kız Yüzme Sakarya grubu 4x100 m. Karışık Bayrak
 Yıldız Erkek Yüzme Aksaray grubu 100 m. Kurbağalama
 Yıldız Erkek Yüzme Aksaray grubu 400 m. Serbest
 Yıldız Erkek Yüzme Aksaray grubu 200 m. Karışık
 Yıldız Erkek Yüzme Aksaray grubu 200 m. Kelebek
 Yıldız Erkek Yüzme Aksaray grubu 200 m. Serbest
 Yıldız Kızlar Yüzme Aksaray grubu 50 m. Serbest
 Yıldız Kızlar Yüzme Aksaray grubu 100 m. Kurbağalama
12
birincisi
birincisi
birincisi
birincisi
ikincisi
ikincisi
ikincisi
ikincisi
ikincisi
ikincisi
üçüncüsü
üçüncüsü
üçüncüsü
üçüncüsü
üçüncüsü
üçüncüsü




Yıldız Kızlar Yüzme Aksaray grubu 4x100 m. Karışık Bayrak
Yıldız Kızlar Yüzme Aksaray grubu 4x200 m. Serbest Bayrak
Yıldız Kızlar Yüzme Aksaray grubu 4x100 m. Serbest Bayrak
Küçük Kızlar Yüzme Gaziantep grubu 200 m. Serbest
İl Birinciliği Müsabakalarında Alınan Dereceler:
 Minik Erkek Basketbol Takımı
 Minik Erkek Yüzme 50 m. Serbest
 Küçük Kız Yüzme Takımı
 Küçük Kız Yüzme 4x100 m. Serbest Bayrak
 Küçük Kız Yüzme 4x100 m. Karışık Bayrak
 Küçük Kız Yüzme 200 m. Serbest
 Küçük Kız Yüzme 100 m. Serbest
 Küçük Kız Yüzme 100 m. Sırtüstü
 Küçük Kız Yüzme 200 m. Karışık
 Yıldız Erkek Eskrim Epe dalında
 Küçük Erkek Basketbol Takımı
 Yıldız Kız Yüzme Takımı
 Yıldız Erkek Yüzme Takımı
 Genç Kız Yüzme Takımı
 Küçük Erkek Yüzme 50 m. Sırtüstü
 Küçük Erkek Yüzme 50 m. Sırtüstü
 Küçük Erkek Yüzme 100 m. Karışık
 Yıldız Erkek Eskrim Epe dalında
 Küçük Erkek Yüzme 50 m. Kelebek
 Küçük Erkek Voleybol Takımı
 Küçük Kız Yüzme 50 m. Sırtüstü
 Küçük Kız Yüzme 100 m. Kelebek
 Küçük Kız Yüzme 50 m. Serbest
 Minik Kız Yüzme 4x50 m. Karışık Bayrak
 Minik Erkek Yüzme 4x50 m. Serbest Bayrak
 Minik Kız Yüzme Takımı
 Yıldız Erkek Atletizm 3 Adım Atlama
 Yıldız Kız Atletizm Uzun Atlama
 Yıldız Kız Atletizm 100 m. Koşu
 Genç Kız Atletizm 100 m. Koşu
13
üçüncüsü
üçüncüsü
üçüncüsü
üçüncüsü
İzmir birincisi
İzmir birincisi
İzmir birincisi
İzmir birincisi
İzmir birincisi
İzmir birincisi
İzmir birincisi
İzmir birincisi
İzmir birincisi
İzmir birincisi
İzmir ikincisi
İzmir ikincisi
İzmir ikincisi
İzmir ikincisi
İzmir ikincisi
İzmir ikincisi
İzmir ikincisi
İzmir ikincisi
İzmir üçüncüsü
İzmir üçüncüsü
İzmir üçüncüsü
İzmir üçüncüsü
İzmir üçüncüsü
İzmir üçüncüsü
İzmir üçüncüsü
İzmir üçüncüsü
İzmir üçüncüsü
İzmir üçüncüsü
İzmir üçüncüsü
İzmir üçüncüsü

Genç Kız Plaj Voleybolu
İzmir üçüncüsü
Torunlar Atletizm Yarışlarında Alınan Dereceler:
 Küçük Erkek Atletizm 600 m. Koşu
 Yıldız Erkek Atletizm Uzun Atlama
 Küçük Erkek Atletizm 600 m. Koşu
 Küçük Erkek Atletizm 600 m. Koşu
 Küçük Erkek Atletizm 600 m. Koşu
 Küçük Erkek Atletizm 4x75 m. Bayrak
 Yıldız Kız Atletizm Uzun Atlama
 Yıldız Kız Atletizm 10 m. Koşu
 Yıldız Kız Atletizm 4x100 m. Bayrak
İzmir birincisi
İzmir birincisi
İzmir ikincisi
İzmir ikincisi
İzmir ikincisi
İzmir ikincisi
İzmir üçüncüsü
İzmir üçüncüsü
İzmir üçüncüsü
Özel Ege sporcuları toplamda 17 kupa ve 195 madalya kazanmıştır.
Küçükler Halk Oyunu Ekibi İzmir Birincisi
Valilik Kupası Halk Oyunları Yarışması’na katılan okulumuz Minik Kız Halk Oyunları ekibi,
‘Geleneksel Düzenlemesiz’ dalda İzmir birincisi olmuştur. İki yıl üst üste İzmir birincisi olan
miniklerimiz emeklerinin karşılığını görmenin mutluluğunu yaşadı.
Satrançta Başarılarımız
Antalya'da yapılan Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası 12 Yaş Kızlar Kategorisinde bir
öğrencimiz 9. olarak millî takım havuzuna girmeye hak kazandı.
İzmir Çocuk Ligi Bornova-Menemen grubu karşılaşmalarında okulumuz üç takımla temsil edildi.
Bornova- Menemen A grubunda oynayan Özel Ege A takımımız grubunda ikinci olarak gümüş
madalya; Bornova-Menemen B grubunda oynayan Özel Ege B takımımız grubunda üçüncü olarak
bronz madalya; Bornova-Menemen C grubunda oynayan Özel Ege C takımımız grubunda üçüncü
olarak bronz madalya almayı başardı.
Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Ulusal Egemenlik Kupası
Satranç Turnuvası dört kategoride yapıldı. 7 tur üzerinden oynanan turnuvada 10 yaş kategorisinde
bir öğrencimiz En İyi Bayan Oyuncu dalında ikincilik kupası ve madalyası, bir öğrencimiz beşincilik
madalyası aldı. 12 yaş kategorisinde bir öğrencimiz birincilik kupası ve madalyası, bir öğrencimiz
dördüncülük ve En İyi Bayan Oyuncu madalyası kazandı.
Özel Amerikan Koleji Dostluk Takım Satranç Turnuvası'nda Küçükler takımımız 3.lük kupası ve
madalyası aldı. Ayrıca öğrencilerimiz 5 adet masa derecesi elde etti.
Satranç Simultanesi 90 öğrencimizin sporcularımız karşısında oynamalarıyla yapıldı. Lise
kafeteryada gerçekleşen simultanede usta öğrencilerimiz hakemlik yaptı.
14
Sanatsal ve Kültürel Çalışmalar
Cumhuriyet Türküsü
Han Tiyatrosunun Cumhuriyetin 90. yılı
nedeniyle sahneye koyduğu “Cumhuriyet
Türküsü” adlı oyunu Özel Egeliler beğeniyle
izledi. Cumhuriyete gidilen yolda verilen
kurtuluş mücadelesini konu edinen oyun 5, 6, 7
ve 8. sınıf öğrencileri için Yüksel Eraslan Kültür
Merkezinde sahnelendi. İzmir’in işgaliyle
başlayıp Anadolu’ya yayılan ateşin, silahlı
direniş ve başkaldırıyla sürmesini, İzmir’in
kurtuluşu ile sonlanmasını anlatan Cumhuriyet
Türküsü öğrenciler tarafından ayakta alkışlandı.
Balenin Büyülü Dünyası
İzmir Devlet Opera ve Balesi, Balenin Büyülü
Dünyası adlı çocuk oyununu Yüksel Eraslan
Kültür Merkezinde iki temsil halinde sahneledi.
Uyuyan Güzel, Kuğu Gölü, Don Kişot, Şımarık
Kız, Çeşmebaşı gibi klasik bale eserlerinden
kesitler sunulan gösteriyi konuk okullarımızın
öğrencileriyle birlikte dokuz yüz ilkokul
öğrencisi büyük bir beğeniyle izledi.
Klasik Türk Müziği Konseri
İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Özel Ege Lisesi işbirliğiyle düzenlenen Türk Sanat Müziği
Eğitim Konseri beğeniyle dinlendi. 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin katıldığı konserde Türk müziğine ait
rast ve nihavent makamındaki eserlerden örnekler ve Türk sazlarından solo performanslar sunuldu.
Devlet Korosu’nun solistleri Sergin Kaya ve Nevzat Keskinoğlu, bestekar Abdülkadir Meragi, Dede
Efendi, Hafız Post, Avni Anıl, Sabahattin Ezgi, Akın Özkan gibi çok değerli bestekarların eserlerini
seslendirdi.
Piyano Konseri
15
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı Öğretim
Görevlisi Yard. Doç. Demet Eytemiz’in öğrencileri okulumuz Yüksel Eraslan Kültür Merkezinde Yeni
Yıl Piyano Konseri verdi. Aynı zamanda bir eğitim konseri olan etkinliğe ilkokul öğrencilerimiz izleyici
olarak katıldı. J. Thompson, F.Shubert, J.S.Bach, J. Strauss, R.Clayderman, C.Chopin gibi
bestecilerin eserlerini seslendirildiği etkinlikte bir piyano konseri dinlemenin incelikleri de anlatıldı.
En Sevilen Şarkılar Özel Ege’de
İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Özel Ege Lisesi işbirliğiyle düzenlenen “En Sevilen
Şarkılar Türk Sanat Müziği Konseri”ne Özel Ege çalışanları, velileri ve öğrencileri katıldı. İki
bölümden oluşan konserin ilk bölümünde solistler geçidi yapıldı, ikinci bölümde ise Solist Erdem
Özgen sahne aldı.
Liselilerin Sanat Akşamı
Özel Ege Lisesi öğrencilerinin “Şimdi Saat Kaç?” konulu şiir ve müzik dinletisi Yüksel Eraslan Kültür
Merkezinde sahnelendi. Hazırladıkları şiir ve şarkılarla izleyenleri zamanda bir yolculuğa çıkaran
öğrencilerin performansı büyük bir beğeni kazandı.
Özel Ege’de Kukla Heyecanı
8.Uluslararası İzmir Kukla Günleri 6 - 23 Mart 2014 tarihleri arasında geçekleşti. Özel Ege Lisesi, iki
kukla gösterisine ev sahipliği yaptı. İlkokul öğrencilerimiz İtalya’nın Laura Kibel adlı oyunu ve İsrail’in
Koom Koom Theatre adlı oyununu izleme olanağı buldu.
En İyi Sahne Tasarımı Ödülü Özel Ege’nin
8.Uluslararası Kukla Festivali kapsamında gerçekleşen Forum Bornova Kukla Oyunu Yarışması’na
22 okul Charles Perrault’un ünlü eseri Kırmızı Başlıklı Kız masalını canlandırıldı. Yarışmada Özel
Ege Lisesi, En İyi Sahne Tasarımı Ödülü almaya hak kazandı.
Anadolu’nun Renkleri Halk Oyunları Gecesi
Ege Lisesi 2. sınıf öğrencilerinin hazırladığı Anadolu’nun Renkleri Halk Oyunları Gecesi beğeniyle
izlendi. Minik oyuncular gece boyunca Artvin, Üsküp, Kafkas, Silifke, İzmir ve Fethiye yörelerinin
oyunlarından birbirinden güzel örnekler sundu.
Özel Ege Lisesi 7. Korolar Şenliği
Özel Ege Lisesi 7. Korolar Şenliği farklı okulların katımıyla gerçekleşti. Yüksel Eraslan Kültür
Merkezindeki şenliğimizde Özel Çakabey Lisesi, Uzun Hasan Ortaokulu, Naldöken Muharrem
Candaş Ortaokulu, Yeşilçam Ortaokulu ve Altındağ Ortaokulu kendi performanslarını sergiledi. Final
şarkılarımızı şenliğe katılan tüm okullar sahnede bir araya gelerek coşkuyla söyledi.
16
Türkçe Tiyatro Kulübü Öğrencileri Sahnedeydi
Okulumuz 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin katıldığı tiyatro etkinliğinde “Mutluluğun Sırrı” adlı oyun
sahnelendi. Küçük bir kızın meslek seçimi yaparken yaşadığı kararsızlığın, komik bir dille anlatıldığı
oyun izleyenlerden tam not aldı.
Lise Rock Orkestrası Müzik Yarışması’nda
İzmir Arena Eğlence Merkezinde gerçekleştirilen Vodafone Freezone 17. Liseler Arası Müzik
Yarışması'na Özel Ege Lisesi rock orkestrası ‘Heaven’ adlı parçayla katıldı.
Opera ve Bale” Konulu Yarışmada Birincilik Ödülü
İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik bu yıl üçüncüsü düzenlenen
“Opera ve Bale” konulu resim yarışmasında bir öğrencimiz birincilik ödülü, bir öğrencimiz özel ödül
ve 12 öğrencimiz de sergilenme hakkı kazandı.
Resim Yarışmasında İkincilik Ödülü
KİPA AVM Geleneksel Resim Yarışması bu yıl “Ailemle En Mutlu Günüm” konusuyla 20 farklı
AVM’de gerçekleştirildi. 3. sınıf öğrencilerimiz 9-12 yaş kategorisinde ikinci olarak ödül almaya hak
kazandı.
Bir Şair Evlenmesi Yorumu”na Büyük Alkış
Özel Ege Ortaokulu Tiyatro Kulübü öğrencileri profesyonel bir performansla bu yılki oyunlarını
sahneledi. Türk tiyatrosunun ilk modern örneği olan Şair Evlenmesi yazılışının 155. yılında farklı bir
yorumla ele alındı ve büyük bir beğeniyle izlendi.
17
Rehberlik Çalışmaları
Ana-Baba Okulu
Okulumuz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, Ana- Baba Okulu çalışmaları kapsamında
“Aile, Okul ve Toplum Üzerine” ve “Akran İlişkileri” konulu seminerler düzenlendi.
Davranış Eğitimi Çalışmaları
Rehberlik biriminin öncülüğünde okulumuzda sürdürülen davranış eğitimi çalışmaları kapsamında
her ay bir konu olmak üzere sırasıyla “Sevgi”, “Saygı”, “Sorumluluk”, “Sabır”, “Barışseverlik”, “Vefa”,
“Merhamet”, “Nezaket” konuları öğrencilerimizle ele alınmış, etkinliklerle okul geneline bu duyguların
yayılımı sağlanmıştır.
Platform ve Seminerler
Rehberlik Servisi öğrencilere yönelik davranış geliştirme çalışmaları kapsamında; “Sınav Sistemi”,
“Akran İlişkileri”, “Madde Kullanımı ve Bağımlılığı” ile “YGS Yaklaşırken” konulu platform ve
seminerler düzenlemiştir.
Mesleki Gölge
Meslek seçim sürecine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen bu etkinlikte, öğrencilerimiz seçtikleri
meslek alanında çalışan bir uzman ile birlikte tam gün geçirerek ilgi duydukları mesleği yakından
tanıma fırsatı bulmaktadır. Mesleki gölge etkinliği sayesinde öğrenciler, mesleklerin özelliklerini, iş
yaşamındaki faaliyet alanlarını ve çalışma mekânlarını tanımıştır. 9 ve 10. sınıf öğrencilerimiz
resmî ve özel kurumlarda saha çalışması yapmıştır.
Toplum Hizmeti Çalışmaları
Hayalden Gerçeğe Ödünç Kabartma Kitap Projesi
İlkokul öğrencileri yaptıkları toplum hizmeti çalışmaları kapsamında, Türkiye Görme Engelliler
Kitaplığı’nın “Hayalden Gerçeğe Ödünç Kabartma Kitap Projesi”ne destek vermek amacıyla kermes
düzenledi. 2004 yılında İzmir’de kurulmuş olan TÜRGÖK yurdumuzda yaşayan görme engelliler ile
yurt dışında yaşayıp da Türkçe bilen görme engellilerin, yazılı kaynaklara erişimi ve eğitimleri ile
kültürel gelişimlerine ücretsiz hizmet eden Türkiye’nin ilk ve tek görme engelliler kitaplığıdır. Okul
Aile Birliği ve öğrencilerimizin desteğiyle yıl boyunca süren etkinliklerden elde edilen gelir, vakfın
yazılı kaynaklar oluşturmasına katkı sağladı. Bu sayede 31 basılı kitap, görme engelli öğrencilerin
hizmetine sunuldu.
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile İşbirliği
Okulumuz 3. sınıf öğrencileri toplum hizmeti çalışması olarak sivil toplum kuruluşunun ne olduğunu,
neler yaptığını öğrenmeyi ve bir sivil toplum kuruluşu yakından tanımayı amaçladı. Bu hedef
doğrultusunda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) sorumlusu okulumuza gelerek
öğrencilerimize TEGV'in kim tarafından nasıl kurulduğunu, nerelerde şubeleri olduğunu, kimlere
hizmet verdiğini anlattı.
Daha sonra vakfı ziyarete giden öğrencilerimiz gönüllü abla ve
ağabeyleriyle etkinliklere katılıp grup oyunları ile keyifli vakit geçirdi.
18
Kardeş Okulumuz ile Keyifli Çalışmalarımız
Özel Ege Lisesi öğrencilerinin ve öğretmenlerinin toplum hizmeti çalışmaları kapsamında yürüttüğü
kardeş okul projesi öğretim yılı boyunca sürdü. Kardeş okul 4. sınıf öğrencileri sekiz hafta boyunca
perşembe günleri etkinlik ders saatinde Özel Egelilerle birlikte bilgisayar, resim, seramik ve satranç
derslerine katıldı. Belli zamanlarda Özel Ege Lisesi Kütüphanesini ziyaret eden konuk öğrenciler,
kitap okuma e-araştırma yapma fırsatı buldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
etkinlikleri kapsamında okulumuzda düzenlenen törene kardeş okulumuz, halkoyunları ekibi ve
resim sergisiyle katıldı.
Miniklerin Sosyal Sorumluluk Projesi
Okul öncesi öğrencilerinin toplum hizmeti çalışması olarak topladığı kitaplar bir ilkokulun ana sınıfı
öğrencilerine yeni yıl hediyesi olarak götürüldü. Kardeşliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın güzel
örneğini sergileyen küçük öğrencilerimiz sosyal sorumluluk alanında ilk projelerini gerçekleştirmiş
oldu.
9. Sınıf Toplum Hizmeti
Toplum Hizmeti Çalışmaları, 9. sınıf öğrencilerimizle her yıl olduğu üzere bu yıl da devam etmiştir. Bu
kapsamda Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) ve Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) ile işbirliği
yapılarak 9. Sınıf öğrencilerinin EÇEV Altındağ Rasih Somer Eğitim Merkezi, EÇEV Yamanlar Eğitim Merkezi
ve TÜRGÖK Kitaplığında toplum hizmeti çalışmalarına katılmaları sağlanmıştır. Öğrenciler bu çalışma
sayesinde bir sivil toplum kuruluşunda görev alma, gönüllü olarak çalışma, yardım etme, paylaşma, işbirliği
yapma ve çocuklara eğitsel destek sağlamanın mutluluğunu yaşamıştır.
Soma’daydık
Özel Ege Lisesi Okul Aile Birliği, öğretmen ve öğrencileri ülkemizi yasa boğan maden faciasında
yaşanan acıyı unutmadı. Yaraların sarılmasına yardımcı olmak ve bir nebze de olsa akranlarının
yüzünü güldürebilmek amacıyla öğrencilerimiz kardeş okul olarak seçtikleri Soma Avdan İlköğretim
Okulunu ziyaret etti. Yapılan kermes sonucunda elde edilen gelirle bu okulda okumakta olan ve
maden faciasında babasını kaybeden sekiz öğrenciye diz üstü bilgisayar hediye edildi. Ayrıca
okulun kullanımı için de çeşitli kırtasiye malzemeleri ve kitaplar da götürüldü.
Kurumsal Organizasyonlar
13. “Günaydın Edebiyat”ta Ödül Heyecanı
Özel Ege Lisesi Ege Bölgesi “Günaydın Edebiyat” Öykü, Şiir ve Masal Yazma Yarışması on üçüncü
kez gerçekleşti. Bu yıl yarışmaya öykü, şiir ve masal dallarında 144 dosya katıldı. 13 dosya Yüksel
Eraslan Kültür Merkezinde yapılan törende ödüllendirildi.
19
Özel Ege Lisesi Okullar Arası Matematik Yarışması’nda Ödüller Sahiplerini Buldu
Özel Ege Lisesi Ege Bölgesi Okullar Arası 16. “Matematik Yarışması” 77 okulun katılımıyla yapıldı.
Eleme ve final olmak üzere iki aşamada gerçekleşen sınava İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli ili ile
ilçelerindeki okullardan 234 öğrenci katıldı. Bu öğrencilerden 92’si final sınavına girdi ve 6 sınıf
türünde 18 öğrenci düzenlenen ödül töreninde ödüle layık görüldü.
Özel Ege Lisesinin 16 yıldır büyük bir titizlikle ve başarıyla sürdürdüğü akademik seviyesi açısından
örnek teşkil eden, “Ege Bölgesi Okullar Arası Matematik Yarışması”nın düzenlenmesinde jüriyi
oluşturan başta Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü öğretim üyeleri ve çeşitli ortaokul
ve liselerimizin değerli matematik öğretmenlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.
Özel Ege Lisesi Ege Bölgesi “Fen Araştırma Projeleri Yarışması
Özel Ege Lisesi Ege Bölgesi “Fen Araştırma Projeleri Yarışması” on ikinci kez bilime meraklı
gençleri bir araya getirdi. 2014 yılında İzmir başta olmak üzere Adapazarı, Amasya, Aydın,
Balıkesir, Denizli, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde,
Tekirdağ, Uşak ve Zonguldak illerinden toplam 159 fen bilimleri projesi yarışmamıza başvuru yapmış
bunlardan 86’sı sergilenmeye değer bulunmuştur. Serginin ardından dereceye giren öğrenciler
Yüksel Eraslan Kültür Merkezindeki törenle ödüllendirildi. Lise öğrencilerinin Fizik, Kimya ve Biyoloji
alanlarında, ortaokul öğrencilerinin Fen ve Teknoloji alanında katıldığı yarışmada 15 proje
ödüllendirilmiştir. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi
akademisyenlerden oluşan jürimize teşekkür ederiz.
Hayalden Gerçeğe Okul Öncesi Bilim Şenliği
Özel Ege Lisesi kurumsal çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Okul Öncesi Bilim Şenliği’ni bu
yıl ilk kez okul yerleşkesinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. ‘Merak eden çocuk öğrenir.’
20
anlayışıyla başlayan bilimsel çalışma, 18 okuldan 170 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Küçük
mucitleri bilimin büyülü dünyasında düşünmeye, düşündüklerini üretmeye yönlendirerek hayalden
gerçeğe bir yolculuğun hedeflendiği şenlikte bilimsel projeler izleyenlerden tam not aldı. Ardından
Yüksel Eraslan Kültür Merkezinde yapılan törende katılan tüm öğrenciler altın madalya ve sertifika
ile ödüllendirildi.
4 ve 5. Sınıflar Bilim Şenliği
Özel Ege Lisesi ‘4 ve 5. Sınıflar Proje Yarışması’ öğrencilerimizin bilim heyecanına sahne oldu.
Hazırladıkları fen araştırma projelerini sergileyen genç bilim dostlarını, ailelerimiz de yalnız
bırakmadı. Değerlendirme sonucunda En İyi Teknoloji, En İyi Tasarım, En İyi Çevre, En İyi Enerji,
En İyi Sağlık ve En Yenilikçi Proje ödülleri sahiplerini buldu. Dereceye giren öğrencilere madalya ve
tüm öğrencilere de katılım belgesi hazırlanmıştır.
Özel Ege Lisesi Bilim Şenliği
Özel Ege Lisesi Bilim Şenliği “Bilim Eğlencelidir” teması ile bu yıl on üçüncü kez düzenlendi.
Şenlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin sergiledikleri birbirinden ilginç projeler ile eğlenceli
bilim deneyleri yer aldı. Bilim Kurulu ve Fen Bilimleri bölümünün ortak çalışmalarıyla yürütülen
şenlikte “Bilim” konulu slogan ve karikatür yarışması düzenlendi.
Özel Ege Lisesi 2. Üniversite Günü Liselileri Üniversitelerle Buluşturdu
Özel Ege Lisesi Üniversite Günü ülkemizdeki 16 üniversitenin katılımıyla ikinci kez gerçekleşti.
Ortaöğretimden yükseköğretime geçerken liseli öğrencilerin üniversite ve bölümlerini daha yakından
tanımalarını sağlamak ve doğru meslek seçimi yapmalarına yardımcı olmak amacıyla geleneksel
hale getirilen Üniversite Günü’ne öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Özel Ege Lisesi kendi öğrencilerinin
dışında İzmir’deki resmî ve özel tüm fen, anadolu ve meslek liselerinin öğrenci, veli ve
öğretmenlerini de etkinliğe davet ederek eğitim adına yaptığı nitelikli çalışmalarını sürdürdü.
İzmir’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin eksiksiz bulunduğu tanıtım gününde öğrenciler İzmir
üniversitelerini yakından tanıma fırsatı buldu. Etkinlik için lise binasında her üniversiteye tam
donanımlı bir akıllı sınıf ayrılarak gün boyunca tanıtım yapmalarına olanak sağlandı.
Özel Egeli öğrencilerle birlikte 800 fen ve anadolu lisesi öğrencisinin ziyaret ettiği Üniversite
Günü’ne katılan kurumlar şu şekildedir; Başkent Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege
Üniversitesi, Gediz Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Kâtip
Çelebi Üniversitesi, İzmir Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Koç Üniversitesi, Sabancı
Üniversitesi, Şifa Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Yeditepe
Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi.
Özel Ege Mezunlar Buluşması
Geleneksel olarak düzenlenen ve Özel Ege Lisesi mezunlarıyla öğrencilerini bir araya getiren
Mezunlar Buluşması, Yüksel Eraslan Kültür Merkezinde yapıldı. Öğle yemeğiyle başlayan program,
21
çeşitli üniversitelerde okuyan veya çalışma hayatına başlamış mezunlarımızla 8, 9, 10, 11 ve 12.
sınıf öğrencilerimizin bir araya geldiği toplantıyla devam etti. Meslek ve üniversite seçimi yapmak
durumunda olan 11 ve 12. sınıf öğrencileri, şu anda ülkemizin en iyi tıp ve mühendislik fakültelerinde
okuyan mezunlarımızın üniversiteye ne şekilde hazırlandıklarına yönelik sorular sordu. Öğrenciler
ayrıca resmî ve özel üniversiteler, bursluluk, yurt dışı olanakları, şehir dışında okumak, yabancı dil
eğitimi gibi birçok konuda da mezunlara sorular yöneltti.
Özel Ege Lisesi 6. Okul Öncesi Çalıştayı
Özel Ege Lisesinin geleneksel hale gelen Okul Öncesi Çalıştayı 1 Mart 2014 Cumartesi günü okul
yerleşkesinde gerçekleşti. İnteraktif bir eğitim ortamı sunan çalıştay, İzmirli öğretmenlerden yoğun
ilgi gördü. VI. Okul Öncesi Çalıştayı’nda “Çocuklarda Davranış ve Dikkat Problemleri, Çözüm
Yolları”, “Sanat Düş Kurmakla Başlar” konularında çalışmalar üniversiteden gelen öğretim görevlileri
tarafından yapıldı. Çalıştaya gelen 172 okul öncesi öğretmenlerinin hepsine katılım belgesi verildi.
Özel Egelilere Sporcu Şenliği
2013-2014 öğretim yılı içinde okulumuzda sportif faaliyetlere katılan tüm sporcu öğrenciler, kendileri
için düzenlenen “Sporcu Şenliği”nde bir araya geldi. Sekiz spor dalında 36 okul takımıyla sahaya
çıkan Özel Ege Lisesinin 327 sporcu lisanslı öğrencisi, 17 kupa ve 195 madalya kazanarak başarılı
bir yıl geçirmiştir.
Özel Ege Spor Şöleni
Geleneksel hale gelen Özel Ege Lisesi Spor Şöleni’nin on dördüncüsü yapıldı. Ev sahibi Özel Ege
Lisesi Yıldız Kız ve Küçük Kız, Özel Rota Koleji Yıldız Kız ve Küçük Kız, Özel Gelişim Koleji, Özel
Fatih Koleji, Karşıyaka Özel Piri Reis Koleji ve Dokuz Eylül Spor Kulübü Voleybol takımları olmak
üzere toplam 89 sporcu etkinliğe katılmıştır. Derecelendirme yapılmadığı halde çekişmeli geçen
müsabakalarda, kazanan sportmenlik ruhu oldu.
İngiltere Yaz Okulu
İngiltere'nin Londra şehrinde University of East London'ın ev sahipliğinde 29 Haziran-20 Temmuz 2014
tarihleri arasında gerçekleşen Embassy Summer Schools (Embassy Yaz Okulu) programına 20 öğrencimiz
İngilizce öğretmenleri liderliğinde katıldı ve sertifikalarını almaya hak kazandı. Öğrencilerimiz üç hafta
boyunca İngilizce bilgilerini geliştirme, öğrendikleri dilin kültürünü yerinde görme ve çevre gezilerine katılma
fırsatı buldu.
Özel Ege Lisesi 23. Dönem Mezunlarını Verdi
Özel Ege Lisesi, 23. dönem mezunlarını Yüksel Eraslan Kültür Merkezinde yapılan muhteşem bir
törenle geleceğe uğurladı. 2013-2014 öğretim yılında 63 öğrenci ‘Kep Giyme ve Diploma Töreni’nde
temsili diplomalarını aldı.
22
Emeklilik Töreni
Özel Ege Lisesi 2013-2014 Öğretim Yılı Emeklilik Töreni Yüksel Eraslan Kültür Merkezinde yapıldı.
Yıllarca okulumuza emek vermiş olan öğretmen ve idari çalışanlarımızı emeklilik hayatına
uğurladığımız tören her yıl duygulu anlara sahne olmaktadır. Bu yıl emekli olan Sınıf Öğretmeni
Sevim Boyraz yaklaşık 16 yıl, Kat Görevlisi Naziha Yücel yaklaşık 22 yıllık Özel Egelilik yaşamlarını
Ağustos 2014’te noktaladı. Emekli olanlara çalışmalarının anısına plaket verilerek teşekkür edildi.
23
MİSYON, VİZYON VE KURUMSAL DEĞERLER
MİSYON
Özel Ege Lisesinin var oluş sebebi, dünyanın her yerinde rahatlıkla yaşayabilecek, ulusal
değerlerine bağlı, geleceğin güvenilir liderlerini yetiştirmektir.
VİZYON
1.
Dünyanın her yerinde insanlar tarafından adı söylendiğinde özellikleri ve başarıları ile anılan,
saygı duyulan ve toplumun güvenini kazanmış bir okul olmak.
2.
Hukuki, pedagojik, rasyonel ve adil bir altyapı oluşturarak değişimi yakalayabilen; buna bağlı
olarak farklılık yaratan; öğrencilerine yaşanılan zamanın gereksinimlerine karşılık düşecek beceriler
kazandıran bir kurum olmak.
3.
Aldığı eğitimin karşılığını topluma verebilen ve insanlığın gelişimi için bunun önemini fark
edebilen nesiller yetiştirmek.
4.
Bireysel gelişimin sürekliliğini ve artarak devam etmesinin gerekliliğini esas alırken toplumsal
düşünebilmeyi teşvik etmek.
5.
Öğrencilerine rehberlik yapan, kısıtlı yaşam tecrübeleriyle fark edemeyebilecekleri ayrıntıları
onlara hatırlatan, fakat kendi kararlarını almaları ve bu kararların sorumluluğunu üstlenmelerini
cesaretlendiren eğitim anlayışını benimsemek.
6.
Bir akademik mükemmellik merkezi olarak anılmak.
7.
Mezunlarını, kendi değerlerini ortaya çıkarabilecekleri saygın üniversitelere yerleştirmek.
KURUMSAL DEĞERLER
1.
İnsan haklarına saygılı olmak.
göstermek ve bunlara zarar vermemek.
Başkalarının özgürlüğüne ve sahip olduklarına saygı
2.
Her türlü cinsiyet, yaş, ırk, dil, din, renk, milliyet ve etnik köken ayrımcılığına karşı gücü
yettiğince mücadele etmek. Sosyal, akademik ve sportif imkânlardan faydalanma hakkı ve
ayrıcalığını tüm öğrencilere eşit şekilde sunmak. Bireysel farklılıkları saygıyla karşılamak ve bunları
bir zenginlik olarak algılamak.
3.
Başta öğrenciler olmak üzere, paydaşlardan birey olmanın değerini ve saygısını hiçbir
şekilde esirgememek.
4.
Şeffaflık ve sorumluluk üzerine kurulu adil bir yönetim anlayışı içinde olmak.
Yönetim ilkelerini benimsemek.
Kurumsal
5.
Büyük fedakârlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak. Atatürk ilke ve devrimlerine
sahip çıkmak. Ulusal değerleri koruma ve sahiplenmede duyarlı ve öncü olmak.
6.
Türkçe’yi sevmek, korumak ve doğru kullanılmasına özen göstermek.
24
7.
Ülkesine ve insanlığa yararlı olmayı yaşam biçimi olarak kabul etmek. Toplumsal işleyişteki
yanlışları görmek ve çözüm üretmek.
8.
Toplumsal kurallara uymak ve toplumsallaşmayı özendirmek.
9.
İnsani ihtiyaç ve zorunlulukları gözeterek tüm canlıların yaşam hakkını savunmak. Okula,
çevreye ve insanlığa ait bütün eşyaları ve kaynakları özenle kullanmak.
10.
Koşullar ne olursa olsun, dürüstlükten asla ödün vermemek. Kişisel çıkarlar söz konusu
olduğunda bile adil ve dürüst davranmak.
11.
Sadece ekip çalışmaları için yardımlaşma yapmak. Kişisel bilgilerin sınandığı sınavlarda
kopya çekmemek. Kişisel ödevleri kendi becerisi ve bilgisi ile yapmak.
12.
Kendi söz ve davranışlarının sorumluluğunu almak.
13.
Öğrenme ve öğretme hakkını daima korumak.
14.
Bilimden esinlenmek.
kararlılık içinde olmak.
Bilimselliği akılcı ölçülerde uygulamak.
Bilimsel verilere dayalı
15.
Özgür ve yaratıcı düşünmeyi desteklemek.
16.
Alçakgönüllü olmak.
17.
Sanata ve estetik değerlere duyarlı olmak.
18.
Bütün bu kurumsal değerleri her ortamda ve her yerde, yaşam boyu taşımak ve yaşatmak.
25
OKULUN EĞİTİM FELSEFESİ
Özel Egenin hedefi, lider vasıflı ve yöneten insanlar yetiştirmektir. Okul kendisini yalnızca
yükseköğrenime öğrenci hazırlayan bir kurum olarak görmemekte, yükseköğrenimini takiben
yaşama atılacak gençlere o günlerde gerekli olacağına inandığı donanımı da kazandırmayı
amaçlamaktadır.
Genel görüntüsüyle Özel Ege, öğrencinin yaratıcılığını ve hareket özgürlüğünü yok etmeyen ancak
belli bir disiplin anlayışını da beraberinde yaşatan bir atmosfere sahiptir. Sadece okul sınırları içinde
değil, özel ve sosyal hayatlarında da öğrencilerden Özel Egeli olmanın bilinci ile hareket etmeleri
beklenir. Bu anlayış, Özel Egenin felsefesini yansıtmaktadır.
Okulun genel tavrı, öğrencilerinin kendi söz ve davranışlarının sorumluluğunu alması üzerine
kuruludur. Çocuklarımıza, doğru zamanda, doğru yerde, doğru davranışı yapmaları ve kendileri için
doğru olan kararları almaları konusunda bir sağduyu kazandırılmaya çalışmaktayız.
Başkalarının kişilik, hak ve özgürlüklerine her koşul altında saygı ve tahammül, eğitim felsefemizin
ayrılmaz bir parçasıdır. Bu konuda zafiyet gösteren kişinin, öz eleştiri yapmasını ve davranışlarını
gözden geçirmesini beklenir.
Okul, bireysel gelişimin sürekliliğini ve artarak devam etmesinin gerekliliğini esas alır. Öğrencilerin
üretkenliği, fikirleri ve eleştirileri çok ciddiye alınır. Öğrencinin kendi gelişimine katkı, okulun
gelişimine katkı, sosyal yaşama katkı, kısaca her alanda katkısı teşvik edilir. Aldığı eğitimi topluma
verebilen ve insanlığın gelişimi için bunun önemini fark edebilen nesillerin yetiştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Bireysel gelişimi hedefleyen Özel Ege’de bireysel düşünce teşvik edilmez. Tersine, bireysel faydanın
yükseltilmesinin toplumsal mutluluğun oluşması için yeterli olmayacağı, toplumun elde edeceği
toplam faydanın yükseltilmesinin nihai hedef olması gerektiği öğrencilere anlatılır ve yaşatılır.
Bazı okul kuralları da dâhil olmak üzere, birçok durumda öğrencilerin görüşlerine başvurulur.
Onların fikirleri ve kısıtlı da olsa deneyimleri değerlendirilir. Öğrenciden başlayan ve ailelere uzanan
iletişim zincirinde Özel Ege’nin katılımcı bir ruhu ve paylaşımcı bir eğitim modeli vardır.
GENEL KURALLAR VE BEKLENTİLER
Özel Ege Lisesi, aşağıda sıralanan kurallara büyük bir hassasiyetle yaklaşmaktadır:

Çocuklarımız, başkalarının özgürlüğüne, haklarına ve sahip olduklarına saygı göstermeli ve
bunlara zarar vermemelidir.

Koşullar ne olursa olsun, dürüstlükten ödün verilmemelidir. Kişisel çıkarlar söz konusu olsa
bile, adil ve dürüst davranılmalıdır.

Sadece ekip çalışmaları için yardımlaşma yapılmalı, kişisel bilgilerin sınandığı testlerde asla
kopya çekilmemelidir.

Uyuşturucu, alkol ve sigara kullanımı, kesinlikle kabul edilemez suçlardır.

Öğrenciler, yapılan her şeyin kendileri için olduğunun bilincinde olmalıdır. Okulun eşyası,
bahçe ve diğer tüm birimler özenle kullanılmalıdır.

Kurumun öğrenci kıyafetleri konusundaki hassasiyetine saygı gösterilmelidir.

Bu kitapçıkta belirtilen diğer kurallara uyulmalı ve bunların eğitim ve öğretim kalitesini
artırmak için uygulandığı unutulmamalıdır.
26
Özel Ege ailesine katılan kişilerin okulun felsefesine, beklentilerine ve eğitime bakış açısını
paylaştığına ilişkin inancını ifade ettiği ve okulun eğitim-öğretim kadrosunun yetkinliğine güven
duyduğu varsayılmaktadır.
İyi bir insan yetiştirmenin aile ve okul arasındaki kesintisiz iş birliğinin sonucu olduğu
unutulmamalıdır. Okul yönetimi, çocukların toplumsal kurallar gibi okul kurallarına da uyması
konusunda velilerin desteğini görmek ister. Çocuğun okulda olduğu kadar aile içinde de eğitildiği
gerçeğine tüm anne ve babaların katılacağına inanıyoruz.
AYRIMCILIĞA KARŞI OKULUN TAAHHÜDÜ
Özel Ege Lisesi her türlü cinsiyet, yaş, ırk, dil, din, renk, milliyet, etnik köken ayrımcılığına karşıdır ve
anılanlar üzerinde yapılan her türlü ayrımcılıkla gücü yettiğince mücadele edecektir. Okuldaki her
öğrenci, sunulan sosyal, akademik ve sportif imkânlardan faydalanma hakkı ve ayrıcalığına sahiptir.
27
EĞİTİM SÜRECİNDE OKULUN ÖNCELİKLERİ
Özel Ege Lisesi, yetiştirdiğimiz genç nesillere yaşam boyu gerekli olacak akademik bilgileri,
insani değerleri ve sosyal donanımları kazandırmanın gayreti içerisindedir.
Kişinin
toplumdan soyutlanamayacağı düşüncesinden hareketle kendisine ve insanlığın geleceğine
olumlu katkılar sağlayacak nitelikli insan yetiştirmenin gerekliliğine inanmaktadır.
Özgüven, beşeri ilişkiler, yaşanan toplumun gerçekleri, girişkenlik, sosyal olabilme, topluluk
karşısında rahatlıkla konuşabilme, ulusal duyarlılık, millî değerler, yurttaşlık bilinci gibi doğrudan
eğitim çalışmalarını esas alan öncelikler hiçbir başarıya feda edilemez.
Özel Ege Lisesi; YGS, LYS, TÜBİTAK, TEOG sınavlarındaki başarılı istatistikleri ile sıklıkla
gündeme gelmektedir. Bunların özellikle okul dışındaki çevrelerde vurgulanması, okulun sadece bu
verilerle ön planda olmak istediğini çağrıştırabilmektedir.
Özel Ege Lisesi, aileleriyle ve eğitim kamuoyuyla öğrencilerinin istatistiksel olarak
şekillendirilebilen sonuçlarını paylaşmaktadır. Kısaca, somut ve ölçülebilen değişkenleri
vurgulamaktadır. Bu durum, okulun sadece öğretimle ilgili sonuçları ciddiye aldığı şeklinde
değil, gerçekçi ve veriye dayalı düşünce sisteminin dışavurumu olarak algılanmalıdır.
Özel Ege Lisesi, eğitim ve öğretimi etle tırnak kadar birbirinden ayrılmaz olarak değerlendirmekte ve
süreçlerini bu doğrultuda planlamaktadır. YGS ve LYS’ye hazırlanan son sınıf öğrencileri de dâhil
olmak üzere, bu okulun gençleri proje hazırlayarak araştırmayı ve grup çalışmasını öğrenmekte; her
dönem en az iki kitap okuyarak hayatın ve öğrenmenin ders kitaplarının dışında olduğunu fark
etmekte; topluluk önünde konuşabilmekte; başka ülkelerdeki akranlarıyla değişim programları ve
uluslararası projeler gerçekleştirmekte; iş yaşamını ve diplomasiyi içeren uluslararası toplantılara
özel davet almakta; resim yapıp sergiler açmakta; çok sayıda branşta spor yapmakta, il ve ülke
genelinde dereceler elde etmekte; sınıf ayrımı olmaksızın her güne ülke ve dünya gündemini 10
dakika tartışarak başlamakta; “Toplum Hizmeti” projesiyle yardıma ve ilgiye muhtaç, kendileri kadar
şanslı olamayan insanlara yardım eli uzatmakta; gelir düzeyi düşük çocuklarımızın okullarına
giderek ders anlatmakta ve yaşlıları, hastanelerde tedavi gören arkadaşlarını ve Çocuk Esirgeme
Kurumunda yaşamını sürdüren akranlarını ziyaret etmektedir.
Tüm bu anılanlar, Özel Ege Lisesinin bir yandan öğrencilerini başarı alışkanlığı olan kişiler olarak
yetiştirirken diğer yandan eğitime hangi bakış açısıyla yaklaştığını da özetlemektedir.
Evlatlarımızın iyi, görgülü, zarif ve duyarlı insanlar, aynı zamanda başarılı bireyler olarak
yetiştirilmeleri okulun genel duruşunu temsil etmektedir.
28
ÖZEL EGE LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDEN
BEKLENEN DAVRANIŞLAR
“Eğitim düzeyinin göstergesi insan davranışlarıdır” görüşünden yola çıkarak, öğrencilere
kazandırılması hedeflenen davranışları geniş bir yelpaze içinde ele alabiliriz. Kişinin kendi
davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, “sorumluluk”
kavramına karşılık gelmektedir. Bu noktadan ele alındığında okullar, çocukların küçük yaşlardan
itibaren sorumluluklarının farkına varmalarına ve sorumluluklarını yerine getirmelerine olanak
sağlayacak fırsatlar sunmalıdır. Ancak kazandırılmaya çalışılan olumlu davranışlarda okulun tek
başına bir noktaya gelemeyeceği muhakkaktır. Aile destekli yapılacak çalışmalar, çocuklarda hem
kalıcı davranışlar oluşmasını sağlayacak, hem de birlikte hareket edilerek tutarlı davranış modelleri
oluşabilecektir.
Özel Ege Lisesi sosyal bilinci gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi istemektedir. Çocuğun ve gencin
çevresindeki olayları kavrayabilmesi, yorumlayabilmesi, değerlendirip doğru tepkiler verebilmesi
sosyal bilincin gelişmesi ile ilgilidir. Çocuklarımızda sosyal bilinci geliştirmenin en önemli yolu bu
konuda onlara iyi örnek olmaktır. Çocukların sosyal davranışı eylem halinde görmeleri gerekir.
Örneğin, sokaktaki bir çöpü yerden almak, sokaktaki bir hayvana yardım etmek, yayalara saygılı bir
sürücü olmak, sosyal içerikli konuları konuşmak gibi. Bedensel ya da zihinsel yönden engelli olan
kişilere yönelik davranışlarımız da çocuklarımızın bu konuda duyarlılık kazanmalarını sağlayacaktır.
Okul olarak yürüttüğümüz Toplum Hizmet Projesi ile gençlerimizin çeşitli yardım kuruluşlarında
gönüllü ve aktif rol almasıyla toplumsal duyarlılıklarını artırmalarını hedeflemekteyiz.
Eğitimin amaçlarından biri de, kişinin başkalarının haklarına engel olmadan kendi hareketlerine yön
vermesini sağlamak olmalıdır. Bireyin sorumlulukları ile hakları arasındaki ilişkiyi anlaması da bu
noktada önemlidir. Özel Ege Lisesinde öğrencilerin sahip olduğu haklar;




Güvenli, temiz bir ortamda eğitim görme hakkı,
Saygıyla, anlayışla ve adil olarak davranılma hakkı,
Kendi performansını gösterebilme ve geliştirme hakkı,
Okul çalışanları (idareci, öğretmenler, görevliler, vb.) ile konuşurken kendini rahat ve
güvende hissetme hakkı şeklinde belirtilebilir.
Özel Ege Lisesinde eğitim gören bir öğrencinin kendine, okuluna, çevresine ve topluma karşı bazı
sorumlulukları vardır. Buna göre öğrencilerden beklediğimiz sorumluluklar ve davranışlar
şunlardır:











Okulun işleyişi, misyonu, vizyonu ve kurumsal değerleri hakkında bilgi sahibi olması,
Bayrağına ve millî marşına değer vermesi, resmi törenlerde ve bayrak törenlerinde gereken
saygıyı göstermesi,
Okulun formasını düzgün, eksiksiz ve gururla taşıması,
Okulun binasına, donanımına, kitaplarına kendi öz malı gibi sahip çıkması,
Okul içinde ve dışında Özel Ege Lisesini gururla temsil etmesi,
Okula ve derslere düzenli devam etmesi, okulda yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklere
katılması,
Tüm derslerde gerekli araç ve gereci ile hazır bulunması,
İhtiyacı olduğu zamanlarda, yapılan etkinliği bölmeden veya dersin akışını ihlal etmeden
yardım istemesi,
Doğru sözlü, dürüst olması ve yalan söylememesi,
Dürüstlük ilkesinden yola çıkarak, emek vererek ve hak ederek bir değere sahip olması,
Çevresindeki kişilere yardım etmesi,
29












Olumlu davranışlar sergileyerek çevresine ve kendinden küçüklere örnek olması,
Bütün okul arkadaşlarını sevip sayması, onur ve haklarına saygı göstermesi ve hoşgörülü
olması,
Okul yöneticilerine, öğretmenlerine, görevlilere ve çevresindeki kişilere saygılı davranması,
Toplu bulunulan yerlerde (yemek salonu, kantin, spor salonu, konferans salonu, kütüphane,
laboratuvarlar, okul bahçesi) uyulması gereken davranışları sergilemesi,
Kendisini geliştirmek için sorumluluk alması,
Kendini doğru tanıması ve kendine gerçekçi hedefler koyması,
Kişiler arası bireysel farklılıkları kabullenmesi, iyi ve nazik tavırlı olması, kaba söz ve
davranışlardan kaçınması,
Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini uyumlu olarak yönetmesi,
İyi işler başarmak için çalışmak ve zamanı iyi kullanmak gerekliliğini bilmesi,
Çevrenin doğal ve tarihi güzelliklerini koruması ve onları geliştirmek için katkıda bulunması,
Kitapları sevmesi, koruması ve okuma alışkanlığı kazanması,
Genel görgü kuralları hakkında bilgi sahibi olması ve bunları yaşamında kullanması.
Öğrencilerimizin doğru davranışları kazanmaları aşamasında; kendilerinden beklenen sorumluluk ve
davranışlar hakkında bilgi sahibi olmaları kadar, olumsuz davranışlar sergiledikleri takdirde karşı
karşıya kalacakları durumlar hakkında da bilgi sahibi olmaları önemlidir.
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 108. ve 109. maddelerine göre ortaokul
öğrencilerine; (gelişim özellikleri dışındaki) olumsuz davranışlarının özelliğine göre uyarma, kınama
ve okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanır. Bu yaptırımların uygulanmasındaki amaç
öğrencinin yaptığı davranışlarının olumlu yönde düzeltilmesini sağlamaktır.
Yaptırım gerektiren davranışlar:
a) Uyarma yaptırımını gerektiren davranışlar:
 Derse ve diğer etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaksızın bu davranışı
tekrar etmek,
 Okula özürsüz devamsızlığın, özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek, bunu
alışkanlık haline getirmek, okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz uzatmak,
 Okula, yönetimce yasaklanmış malzeme getirmek ve bunları kullanmak,
 Yalan söylemeyi alışkanlık hâline getirmek,
 Duvarları, sıraları ve okul çevresini kirletmek,
 Görgü kurallarına uymamak,
 Okul kütüphanesinden veya laboratuarlardan aldığı, kitap, araç-gereç ve malzemeyi
zamanında teslim etmemek veya geri vermemek.
30
b) Kınama yaptırımını gerektiren davranışlar:
 Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaşlarına kaba ve saygısız davranmak,
 Okulun kurallarını dikkate almayarak, kuralları ve ders ortamını bozmak, ders ve ders dışı
etkinliklerin yapılmasını engellemek,
 Okul yönetimini yanlış bilgilendirmek, kopya çekmek, resmî evrakta değişiklik yapmak,
 Okulda bulunduğu halde törenlere özürsüz olarak katılmamak ve törenlerde uygun olmayan
davranışlarda bulunmak,
 Kılık ve kıyafet kurallarına uymamak,
 Okul ya da okul dışında sigara içmek,
 Okulda kavga etmek,
 Okulun araç-gerecine zarar vermek,
 Başkasının malını haberi olmadan almak,
 Öğrencilerin eşya ve araç-gerecine kasıtlı olarak zarar vermek,
 Dersin veya ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,
 Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitimin amaçları dışında kullanmak.
c) Okul değiştirme yaptırımını gerektiren davranışlar:
 Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, lâik ve sosyal bir
hukuk devleti niteliklerine aykırı davranışlarda bulunmak veya başkalarını da bu tür
davranışlara zorlamak,
 Sarkıntılık, hakaret, iftira, tehdit ve taciz etmek veya başkalarını bu gibi davranışlara
kışkırtmak,
 Okula yaralayıcı, öldürücü aletler getirmek ve bunları bulundurmak,
 Okul ve çevresinde kasıtlı olarak yangın çıkarmak,
 Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitim amaçları dışında kullanmayı alışkanlık
haline getirmek,
 Okul içinde ve dışında; siyasi parti ve sendikaların propagandasını yapmak ve bunlarla ilgili
eylemlere katılmak,
 Herhangi bir kurum ve örgüt adına yardım ve para toplamak,
 Kişi veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce ve inançlarına göre ayırmak, kınamak,
kötülemek ve bu tür eylemlere katılmak,
 Başkasının malına zarar vermek, haberi olmadan almayı alışkanlık hâline getirmek,
 Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, taşınır ve taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip
etmek,
 Okula, derslere, sınavlara girilmesine ve bunların sağlıklı yapılmasına engel olmak,
 Okulun içinde ve dışında okul yöneticilerine, öğretmenlere ve diğer personele karşı saldırıda
bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak,
 Kendi yerine başkalarını sınava katmak, başkasının yerine sınava girmek,
 Alkol veya bağımlı maddeleri kullanmak veya bulundurmak, başkalarını kullandırmaya teşvik
etmek,
 Kılık kıyafet yönetmeliğine uymamakta ısrar etmek.
Özel Ege Lisesinde öğrenim görmekte olan bir öğrencinin kazanmış olduğu davranışlar ve tavırlar
bundan sonraki yaşamının da belirleyicisi olacaktır. Okulda almış olduğu birtakım bilgileri
harmanlayıp kendine mal ederek özümsemiş olan bir genç, toplum içinde kendine bir yer
edinecektir. Mezun olan öğrencilerimizin gösterdikleri tutum ve davranışlarla toplumda saygın bir
yer edinmeleri ve aldıkları eğitime yakışır bir yaşam duruşuna sahip olmaları, okul olarak öncelikli
hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
Özel Ege Lisesinden mezun olan bir öğrencinin kazanması hedeflenen tutum ve davranışlar
şunlardır:
31

Atatürkçülük fikrini ve felsefesini özümsemiş olması,

Yasalara, yönetmeliklere, toplumun etik kurallarına, ulusal, manevi, kültürel değerlere
uyması, çevresine iyi örnek olması,

İnsan haklarını ve demokrasi bilincini özümsemiş ve davranışa dönüştürmüş olması,

Dengeli bir biçimde geliştirdiği varlığını ulus, yurt ve insanlık için yararlı bir şekilde
kullanması,

Toplumsal değerlere sahip çıkması,

Problemlerini kendi başına çözmesi ve sorun yerine çözüm üretebilen birey olması,

Araştırmacı, sorgulayabilen özelliklerine bilgi paylaşmayı katabilmesi,

Doğaya ve çevreye karşı duyarlı birey olması,

Kendi kendini motive ederek çalışmalarını düzenlemesi,

Yaşadığı anın farkına varması, mutlu olması ve halinden hoşnut olması,

Kendi sağlığına ve bedenine gereken önemi vermesi,

Alçakgönüllü olması,

Duygularını iyi tanıması ve gerektiğinde öfkeyle başa çıkması,

Özdenetim anlayışına sahip olması,

Gelişme, yenilik ve değişimlere açık olması,

Hata yaptığını anladığı zaman düzeltmek için gerekli adımları atması,

Olaylar ve durumlar karşısında olumlu düşünmesi ve olumlu beklentiler oluşturması,

Mazeret üretmeden kendini eleştirebilmesi, objektif olması,

Gerektiğinde iyi bir takım oyuncusu olması ve ekiple beceri sergilemesi,

Önyargılardan kurtularak insanları, olayları ve durumları; “ iyi-kötü”, “güzel-çirkin”, “doğruyanlış”, vb. şekillerde sınıflandırmaması,

Yaşamdaki farklılıkları kabul etmesi, kişileri incitmemeyi öğrenmesi (zihinsel-bedensel
engelliler, sokakta yaşayan kişiler gibi),

Olaylara ve durumlara başkalarının penceresinden bakması, empati kurması,

Yaşamda barıştan yana bir tutum sergilemesi,

Sanatsal beğeni ve estetik anlayışa sahip olması.
32
ÖZEL EGE’DE HAYAT
Özel Ege Lisesi sağlam bir eğitim-öğretim sistemi ve özgün uygulamalarla öğrencilerini akademik
anlamda orta ve yükseköğrenime en üst seviyede hazırlamaya çalışan bir kurumdur. Mezun olan
öğrencinin ileride hangi mesleğin mensubu olursa olsun temel bilimleri özümsemesi gerekliliği
okulun öncelikli anlayışını ifade eder. Bilindiği üzere çok yüksek akademik puanlar, öğrencilerin
gelecekteki eğitim ve iş yaşamında en parlak kariyeri yapacağının veya sosyal yaşamında mutlu
olacağının garantisi değildir. Bir bireyin mesleki hayatta başarılı olması ve hayattan doyum alması
için kendini ortaya koyabileceği, keyif alabileceği uğraşılara da sahip olması gerekir. Okullar bir
müfredatı gerçekleştirmeye çalışırken öğrencilerinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda onlara bir
sosyal donanım kazandırmanın da çabası içindedir.
Okulumuzdan mezun olacak öğrencilerin akademik başarılarının yanında sosyal yönü kuvvetli,
entelektüel birikime sahip, sporun pek çok branşını tanıyan, güzel sanatlara ilgi duyan, takım
çalışmasına yatkın, toplum önünde kendini ifade edebilen, yabancı dillerle tanışık bireyler olmasını
sağlayacak atmosferi yaratmak mesaimizin önemli bölümünü oluşturur. Bu çabayı sürdürürken her
öğrencinin nihayetinde bir çocuk olduğunun ve hayatı tüm renkleriyle yaşaması gerektiğinin bilinciyle
hareket ederiz.
Özel Ege’de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yaş gruplarına uygun etkinlik ve kulüp
çalışmaları planlanarak öğrencilerin değişik branşlarda kendilerini ifade edebilmesi hedeflenir. Bu
çalışmalar okul saatleri içinde ve uzman eğitim kadrosu tarafından yapılmaktadır. Öğrenci, özel bir
yeteneği olup olmamasına bakılmaksızın dramadan satranca, yüzmeden basketbola, Scrabble’dan
fotoğrafçılığa, stratejik bir oyun olan Go’dan dansa kadar 36 değişik branşta etkinliğe katılabilir ve
kendini geliştirebilir. Öğrencinin herhangi bir spor dalında veya branşta ne kadar yetenekli olduğu
değil, ne kadar istekli olduğu dikkate alınıp herkese fırsat eşitliği sunularak kendini keşfetmesine
olanak sağlanır.
Tüm bu etkinliklerin gerçekleşmesi için fiziksel koşullara ve donanıma da sahip olunması gerektiğini
bilen okulumuz yatırımlarını yıllarca sürdürerek yerleşkesini her türlü ihtiyaca cevap verecek düzeye
getirmiştir. Yaklaşık 20.500 metre kare üzerine kurulmuş olan okul yerleşkesi, her yaş grubunun
ayrı bloklarda eğitim öğretim gördüğü binaların dışında yarı olimpik yüzme havuzu ve spor
salonlarının bulunduğu spor sarayı, her detayı düşünülmüş kulis, fuaye alanları ve 573 kişilik koltuk
kapasiteli Yüksel Eraslan Kültür Merkezi, aynı zamanda halka açık bir kütüphane olan ve 65.500’ü
aşan basılı materyaliyle okul kütüphanesi, öğrencilerin okulun içinde transferini sağlayan yer altı
otoparkının yanı sıra oyun parkları, spor alanları ve yeşil alanlarla ihtiyacı karşılayabilmektedir.
Spor sarayımız, okul takımlarının yanında İzmir’de gerçekleşen çeşitli müsabakalara da ev sahipliği
yapmaktadır. Kültür merkezimiz İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, İzmir Devlet Opera ve
Balesi, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı, Bornova
Belediyesi, özel tiyatrolar ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan işbirlikleri sonucunda öğretim yılı
boyunca çeşitli konser, gösteri, toplantı ve seminerleri bünyesinde gerçekleştirmektedir. Ayrıntılı
şekilde hazırlanan kültür merkezi program arşivine internet sayfamızdan ulaşılabilmektedir.
33
ÖZEL EGE LİSESİ BİLİM KURULU
Erken yaşlarda bilim ve teknoloji kültürü ile yoğrulan genç beyinlerin, içinde bulunduğumuz bilgi
çağında önemli roller oynayacakları şüphesizdir. Öğrencilerimize bu kültürü kazandırmak, onları
temel bilim alanlarında araştırmaya teşvik etmek, çalışmalarına rehberlik etmek ve bilimsel
gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla 2010 yılında Özel Ege Lisesi Bilim Kurulu oluşturulmuştur.
Kurul, öğrencilerimizin bilim ve teknoloji alanlarındaki yeniliklere yönelik farkındalıklarını artıran ve
onları da bu alanlarda üretime yönlendiren ulusal ve uluslararası çeşitli etkinliklere katılımlarını
organize etmektedir. İleriki yaşlarında ülkemize ve insanlığa olumlu katkılar sağlayacak olan
öğrencilerimizin yeteneklerinin genç yaşlarda belirlenmesi ve şekillendirilmesi için gözlem yapmaları,
sorgulamaları, sorguladıklarını araştırmaları, araştırdıklarını yorumlamaları ve yorumladıklarını
doğru ve etkin bir biçimde ifade edebilmeleri adına faaliyetler yürütmektedir.
Kurulun çalışmaları fen, sosyal bilimler, matematik ve bilgisayar bölümlerinin koordineli
çalışmalarıyla sürdürülmektedir. Ülkemizdeki ve dünyadaki bilimsel gelişmeleri yakından izleyen
kurulun faaliyetleri ve başarıları aşağıdaki gibidir:
2013-2014 Öğretim Yılı Başarılar
LİSE
• TÜBİTAK 45. Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge
Sergisi’nde sergilenmek üzere 2 kimya, 1 matematik, 1 bilgisayar, 1 coğrafya projemiz davet
aldı. 23. MEF Ulusal ve Uluslararası Araştırma Projeleri Yarışması’nda 2 biyoloji, 1 fizik, 1
kimya projemiz, 22. INEPO Çevre Proje Olimpiyatları’nda 2 biyoloji, 2 kimya projemiz, 3.
DOESEF Proje Yarışması’nda 2 biyoloji, 1 kimya projemiz, Yaşar Üniversitesi Liseler Arası
Ödüllü Proje Fuarı'14 adlı proje yarışmasında 3 kimya, 2 fizik, 1 biyoloji projemiz,
Matematikçiler Derneği tarafından düzenlenen Matematik Fuarı-Matematik Projeleri
Yarışması’nda 3 matematik projemiz sergilenmek üzere davet aldı.

Özel Ege 10. sınıf öğrencilerinin kimya alanında hazırladıkları “Soğuk Zincir ile Taşınan
Ürünler İçin Akıllı Etiket Geliştirilmesi” adlı proje farklı yarışmalarda başarılar elde etti.
TÜBİTAK 45. Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge
Sergisi’nde kimya alanında birincilik ödülü alarak TÜBİTAK Final Yarışması’na katılma hakkı
kazandı. Ankara’da yapılan final sergisinde gümüş madalyayla ödüllendirilen proje, 23. MEF
Araştırma Projeleri Yarışması'nda Jüri Özel Ödülü aldı. 3. DOESEF Proje Yarışması'nda
kazandığı derece sonucu "Expo Sciences International Brussel" adlı proje fuarında Türkiye'yi
temsil etme hakkı elde etti.

TÜBİTAK 45. Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge
Elemeleri’nde coğrafya alanında 10. sınıf öğrencilerimiz “Dünya’nın En Büyük Tarihi Açık
34
Hava Alışveriş Merkezi Kan Kaybediyor: Kemeraltı” adlı proje çalışmalarıyla üçüncülük ödülü
aldı.

22. INEPO Çevre Olimpiyatları'nda 10. sınıf öğrencilerimiz “Süpermarket Poşetlerinin
Biyobozurnukluk Süreci’’ adlı proje ile çevre kimyası dalında gümüş madalya kazandı. Aynı
proje ile Yaşar Üniversitesi Liseler Arası Ödüllü Proje Fuarı'14 adlı proje yarışmasında çevre
dalında birincilik ödülü kazandı.

22. INEPO Çevre Olimpiyatları'nda 10. sınıf öğrencilerimiz “Ulusal DNA İzolasyon Kitinin
Geliştirilmesinde Yarrowia Lipolytica Mayasından Elde Edilen Alkalin Proteaz ve Ribonükleaz
Enzimlerinin Kullanılması” adlı proje ile çevre ve sağlık alanında Jüri Özel Ödülü kazandı.
Öğrencilerimiz, aynı projeyle 3. DOESEF Proje Yarışması'nda Teşvik Ödülü ve 23. MEF
Araştırma Projeleri Yarışması'nda üçüncülük ödülü kazandı.

10. sınıf öğrencilerimizin kimya alanında hazırlamış olduğu “Nikotin Tayinine Yönelik
Moleküler Damgalı Polimer Tabanlı Voltammetrik Sensör Geliştirilmesi’’ adlı proje, Yaşar
Üniversitesi Liseler Arası Ödüllü Proje Fuarı'14 adlı proje yarışmasında sağlık dalında
birincilik ödülü kazandı.

Kanada Matematik Topluluğu (Canadian Mathematical Society) ve Toronto Üniversitesi
tarafından düzenlenen COMC (Sun Life Financial Canadian Open Mathematics Challenge
2013) adlı matematik yarışmasına 30 lise öğrencimiz katıldı. 5 öğrencimiz tüm katılımcılar
arasında ilk %25’lik dilime girerek üstün başarı sertifikası, 8 öğrencimiz tüm katılımcılar
arasında ikinci %25’lik dilime girerek onur belgesiyle ödüllendirilmiştir.

Kanada Waterloo Üniversitesi, CEMC (The Centre for Education in Mathematics and
Computing) tarafından organize edilen CIMC (Canadian Intermediate Math Contest) adlı
matematik yarışmasına 9 ve 10. sınıflardan 47 öğrencimiz katıldı. Kanada ve ABD dışındaki
çeşitli ülkelerden 42 okulun yarıştığı 2013 CIMC yarışmasında Özel Ege Lisesi 250 puanla
on üçüncü sıraya yerleşti. Okulumuz Türkiye’den katılan okullar arasında ise Gebze’deki bir
okulun ardından ikinci oldu. 4 öğrencimiz uluslararası okullar kategorisinde (ABD ve Kanada
dışı okullar) onur listesine girdi. 11 öğrencimiz tüm katılımcılar arasında %25’lik dilime
girerek üstün başarı sertifikası (Certificate of Distinction) ile ödüllendirildi.

Kanada Waterloo Üniversitesi, CEMC tarafından organize edilen CSMC (Canadian Senior
Math Contest) matematik yarışmasına 11 ve 12. sınıflardan 14 öğrencimiz katıldı. Okul
takımımız 45 okulun yer aldığı uluslararası ülkeler (Kanada ve ABD dışı) listesinde 240
toplam puanla dokuzuncu, Türkiye’den katılan okullar arasında birinci olmayı başardı.
Dört öğrencimiz uluslararası okullar kategorisinde onur listesine girdi. Altı öğrencimiz tüm
katılımcılar arasında %25’lik dilime girerek üstün başarı sertifikası (Certificate of Distinction)
ile ödüllendirilmiştir.

Kanada Waterloo Üniversitesi, CEMC tarafından organize edilen Canadian Computing
Competition (CCC) adlı bilgisayar yarışmasına 11 öğrencimiz katıldı. Bir öğrencimiz tam
35
puanla sınavı tamamlayarak uluslararası okullar (ABD ve Kanada dışı okullar) kategorisinde
onur listesine girdi.

Kanada Waterloo Üniversitesi, CEMC tarafından organize edilen Pascal (9. sınıf) adlı
matematik yarışmasına 18 öğrencimiz katıldı.
Üç öğrencimiz uluslararası okullar
kategorisinde (ABD ve Kanada dışı okullar) onur listesine girdi. 15 öğrencimiz tüm
katılımcılar arasında %25’lik dilime girerek üstün başarı sertifikası (Certificate of Distinction)
aldı.

Kanada Waterloo Üniversitesi, CEMC tarafından organize edilen Cayley (10. sınıf) adlı
matematik yarışmasına 22 öğrencimiz katıldı. Altı öğrencimiz uluslararası okullar
kategorisinde (ABD ve Kanada dışı okullar) onur listesine girdi. 16 öğrencimiz tüm
katılımcılar arasında %25’lik dilime girerek üstün başarı sertifikası (Certificate of Distinction)
kazandı.

Kanada Waterloo Üniversitesi, CEMC tarafından organize edilen Fermat (11. sınıf) adlı
matematik yarışmasına sekiz öğrencimiz katıldı. İki öğrencimiz uluslararası okullar
kategorisinde (ABD ve Kanada dışı okullar) onur listesine girdi. Yedi öğrencimiz tüm
katılımcılar arasında %25’lik dilime girerek üstün başarı sertifikası (Certificate of Distinction)
ile ödüllendirildi.
Bir öğrencimiz, Fermat sınavındaki üstün başarısından dolayı 1-7 Haziran 2014 tarihleri
arasında Kanada, Waterloo Üniversitesi tarafından düzenlenen The Lloyd Auckland
Invitational Mathematics Workshop adlı matematik çalıştayına davet edilmiştir.


Kanada Waterloo Üniversitesi, CEMC tarafından organize edilen Fryer (9. sınıf) adlı
matematik yarışmasına 15 öğrencimiz katıldı. Dört öğrencimiz uluslararası okullar
kategorisinde (ABD ve Kanada dışı okullar) onur listesine girdi. Beş öğrencimiz tüm
katılımcılar arasında %25’lik dilime girerek üstün başarı sertifikası (Certificate of Distinction)
ile ödüllendirilmiştir.

Kanada Waterloo Üniversitesi, CEMC tarafından organize edilen Galois (10. sınıf) adlı
matematik yarışmasına 21 öğrencimiz katıldı.
Üç öğrencimiz uluslararası okullar
kategorisinde (ABD ve Kanada dışı okullar) onur listesine ve tüm katılımcılar arasında
%25’lik dilime girerek üstün başarı sertifikası (Certificate of Distinction) kazandı.

Kanada Waterloo Üniversitesi, CEMC tarafından organize edilen Hypatia (11. sınıf) adlı
matematik yarışmasına beş öğrencimiz katıldı. Üç öğrencimiz uluslararası okullar
kategorisinde (ABD ve Kanada dışı okullar) onur listesine girdi.
36

Özel bir okul tarafından lise öğrencileri arasında dayanışma ruhunu geliştirmek, problemler
üzerinden çoktan seçmeli değil çoğul düşüncelerle çözümler üretmek ve okullar arasında
kaynaşmayı sağlamak amacıyla tasarlanan “Matematik Ligi” adlı matematik yarışmasında
Özel Ege Lisesi 100 tam puan alarak dördüncü kez şampiyon oldu.

Kanada Waterloo Üniversitesi tarafından düzenlenen Waterloo SIN fizik sınavına 13
öğrencimiz katıldı. Bir öğrencimiz %9’luk dilimde, üç öğrencimiz %22’lik dilimde yer aldı.

Kanada Waterloo Üniversitesi tarafından düzenlenen Waterloo Chem kimya sınavına beş
öğrencimiz katıldı. Bir öğrencimiz %8’lik dilimde, bir öğrencimiz %11’lik dilimde, bir
öğrencimiz %21’lik dilimde yer aldı.

Kanada Waterloo Üniversitesi tarafından düzenlenen Waterloo Avogadro kimya sınavına 15
öğrencimiz katıldı. Bir öğrencimiz %9’luk dilimde, bir öğrencimiz %15’lik dilimde, bir
öğrencimiz %18’lik dilimde, bir öğrencimiz %21’lik dilimde yer aldı.
ORTAOKUL

MEB-TÜBİTAK ortak çalışması ile matematik ve fen bilimleri alanında düzenlenen 9. Bu
Benim Eserim Proje Çalışması İzmir Bölge Elemeleri’nde üç fizik, iki kimya, iki biyoloji, üç
matematik projemiz sergilenmek üzere davet aldı. MEB ve İzmir Kalite Derneği tarafından
düzenlenen Yaşamda Kalite Proje/Fikir Yarışması'nda ortaokul proje dalında beş projemiz
sergilendi. Matematikçiler Derneği tarafından düzenlenen Matematik Fuarı, Matematik
Projeleri Yarışması’nın ortaokul kategorisinde dört matematik projemiz sergilenme hakkı
kazandı.

9. Bu Benim Eserim Proje Çalışması İzmir Bölge Elemelerinde kimya alanında 7. sınıf
öğrencilerimiz ‘Bakteri Düşmanı Naylon’’ adlı proje çalışmalarıyla Ankara Final Yarışmasına
katılma hakkı elde etti.
37

Yaşamda Kalite Proje/Fikir Yarışması'nda 7. sınıf öğrencilerimiz “Kaliforniya Solucanları ile
İzmir Körfezinden Çıkarılan Çamurdaki Ağır Metal Miktarının Azaltılması” adlı projeyle
ortaokul proje dalında ikincilik ödülü kazandı.

Matematikçiler Derneği tarafından düzenlenen Matematik Fuarı, Matematik Projeleri
Yarışmasını ortaokul kategorisinde 7. sınıf öğrencilerimizin hazırladığı “4x4’lük Büyülü Kare”
adlı matematik projesi üçüncülük ödülü almaya hak kazandı.

Kanada Waterloo Üniversitesi, CEMC tarafından organize edilen Gauss adlı matematik
yarışmasına 7. sınıflar düzeyinde 27, 8. sınıflar düzeyinde 40 öğrencimiz katıldı. 7. sınıflar
düzeyinde 7 öğrencimiz, 8. sınıflar düzeyinde ise 10 öğrencimiz %25’lik dilime girerek
“Liyakat Sertifikası” almaya hak kazandı. 7. sınıflar kategorisinde bir öğrencimiz, 8. sınıflar
kategorisinde üç öğrencimiz okul birincisi olarak “Üstün Başarı Sertifikası” ile ödüllendirildi.

Ortaokul ve lise takımlarımız dili İngilizce olan ATPAC (The Atlantic-Pacific Mathematics
League Contest) adlı matematik yarışmasına katıldı ve altı sınavın tüm sorularına doğru
cevap vererek tam puanla ligi tamamladı.

Buca Eğitim Fakültesi Fen ve Matematik Olimpiyatlarına (BEFMO) beş matematik, beş fizik,
beş kimya, beş biyoloji, beş ortaokul matematik, 5 ortaokul fen olmak üzere 30 öğrencimiz
katıldı. Fizik dalında iki, kimya dalında iki, biyoloji dalında üç, matematik dalında üç, ortaokul
matematik dalında bir öğrencimiz 1. elemeyi geçerek final sınavına girmeye hak kazandı.
Final sınavı sonucunda bir öğrencimiz fizik dalında üçüncülük ödülü elde etti.
38
“YILLIK PROJE”
Yıllık proje, öğrencilerden bir grup oluşturulması ve bu grupların belirlenecek olan konu üzerinde her
öğretim yılında bir kez ekip çalışması yapmasıdır. İlkokul 4. sınıftan başlamak üzere tüm sınıflar
yılda bir defa yıllık proje hazırlayacak ve yıllık projeyi, kendi dersi seçilen öğretmen “proje
danışmanı” sıfatıyla yönetecektir.
Her öğretim yılının başında, öğrenci belirli bir önceliğe göre hangi derste veya konuda proje
hazırlamak istediğini sıralandıracaktır. İlgili müdürlükler hangi öğrencinin hangi derste proje
hazırlayacağını gerek o öğrenciye, gerekse ilgili dersin öğretmenine duyuracaktır. Bu çalışmada
istenenler, şu şekilde özetlenebilir:
1.
Dönem başlamadan tüm bölümler (Beden Eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar gibi branşlar da
dâhil olmak üzere) ilkokul 4. sınıf ve üstündeki her sınıf için beşer adet konu saptayacaklardır.
Ancak proje danışmanı olan öğretmen, öğrencilerin kendi seçimlerini yapmalarına ilişkin esneklik
tanıyorsa, konular öğrenciler tarafından da belirlenebilecektir.
2.
Bu konularda çalışma yapmak üzere gruplar saptanacaktır. Gruplardaki sayının dört ile altı
kişi arasında olmasına özen gösterilecek, öte yandan tek başına bir çalışma yapmak isteyenlere
bunun mümkün olmayacağı ifade edilecektir. Amaç, ekip halinde araştırma yapmayı ve çalışmayı
teşvik etmektir. Öte yandan her grupta bir “Grup Sözcüsü” belirlenecektir.
3.
Hangi gruba hangi konunun verileceği de öğretmenin kararıdır. Ancak isteyen gruba
istediği konuyu seçme özgürlüğü verilebilir. Öte yandan bazı konular birden fazla grup tarafından
isteniyorsa, hangi gruba o konunun verileceğini öğretmen belirlemelidir. İlk gelenin öncelik sahibi
olması bir öneri olarak sunulabilir. Ancak bir konu, birden çok gruba kesinlikle verilmeyecektir.
4.
Bu çalışma sonunda ekiplerden iki şey istenecektir: Yazılı rapor ve sözlü sunum. Bir başka
deyişle hazırlanan proje öğrenciler tarafından hem yazılı olarak hazırlanacak, hem de bu çalışma
öğretmen ve sınıftaki diğer öğrencilere sözlü olarak sunulacaktır.
5.
Yazılı raporun en fazla ne kadar sayfa veya kelime olacağı öğretmen tarafından
belirlenecektir (örneğin 10 sayfa, 7500 kelime gibi). Belirli derslerde grafik, tablo veya veri (data)
isteniyorsa, saptanan sınıra bunların dahil olup olmadığı öğretmen tarafından kararlaştırılacak ve
öğrencilere bildirilecektir.
6.
Öğrencilerin yazılı raporları mutlaka bilgisayarda hazırlamış olmaları gerekmektedir.
Kendilerine, el yazısı ile hazırlanmış profesyonel olmayan yazılı raporların kabul edilmeyeceği sene
başında bildirilecektir (şekiller bir başka kaynaktan fotokopi ile eklenebilir veya “tarayıcı” (scanner)
ile taranabilir, ancak bunların hiçbiri için okul bilgi-işlem bölümü yardımcı olmayacaktır. Öğrenciler,
sayısal grafikleri “Excel” veya “Powerpoint” ile çizmeye yönlendirilmelidir).
7.
Yazılı raporların değerlendirilmesinde, öğrencilerin ne ölçüde kaynak kullandığına ayrı bir
önem verilecektir.
Projenin amaçlarından bir tanesinin öğrencilere araştırma alışkanlığı
kazandırmak olduğu düşünülürse, bir proje hazırlamak için hangi kaynaklardan ne ölçüde
yararlanılmış olduğunun önemi ortaya çıkar. Ancak proje danışmanı olan öğretmen, öneri ve
yönlendirmenin ötesinde bir şey yapmayacak, araştırmayı tamamen öğrencilere bırakacaktır.
Yazılı raporların en arkasında mutlaka “Kaynakça” yer alacak ve bunun akademik standartlara göre
yazılmış olması gerekecektir (kaynağın adı, yazarı, faydalanılan sayfalar, basımevi ve basım tarihi
gibi veriler ve bunların sıralanış biçimi).
8.
Sözlü sunum, karizmatik ve liderlik yönü olan insanlar yetiştirmek isteyen Özel Ege Lisesi için
büyük önem taşımaktadır. Şöyle ki: Gençlerimiz sürekli olarak toplum önünde argümanlarını ifade
39
etmek durumunda olacaklarından bilgi kadar o bilginin karşıya sunumu da önem kazanacak, ifade
etme yeteneği ve özgüven gelişecektir.
9.
Sözlü sunumda gruptaki tüm öğrenciler bulunacaktır. Öğrencilerin, yazım ile sunumu
ayrı ayrı kişilerin üstlenmesi üzerine işbölümleri geçerli olmayıp tüm öğrenciler topluluk önünde
konuşacaktır. Öte yandan sunuma ilişkin mutlaka süre limiti olacaktır (örneğin bir ders saati).
10.
Sunum bittikten sonra daha önce hazırlanmış ve yeterli sayıda çoğaltılmış olan bir
değerlendirme formu ile grubun performansı ölçülecektir. Bu formda “sunumun profesyonelliği,
anlaşılabilirliği, grubun sunuma yeterince hazırlanıp hazırlanmadığı, verilen bilgilerin doyuruculuğu,
sunum için ayrılan zamana uyum başarısı, sunumun organizasyonu, görsel araçları kullanma
becerisi (bunların yeterliliği ve okunaklılığı), dinleyici kitlesiyle kurulan iletişim düzeyi (göz kontağı,
dinamizm, vs.), grubun konusuna hâkimiyeti, sunulan konunun dinleyicilerin bilgi seviyesine katkısı,
sunumun genel düzeyi” gibi kriterler kapalı uçlu, bunun yanı sıra dinleyicilerin diğer görüşleri de açık
uçlu anket şeklinde sorulacaktır. Performans değerlendirmeye sınıfın diğer öğrencileri de dâhil
edilecek ve böylece eğitimin katılımcı ruhu canlı tutulacaktır (bu değerlendirmeyi yapacak
öğrencilerin objektif davranmaları konusunda kendileri uyarılacaktır. Öğrencilerin değerlendirme
formlarındaki görüşleri, öğretmenin vereceği nota, kendisinin karar vereceği belli bir yüzde ile etki
edecekse, değerlendirme yapacak öğrenciler yanlı düşünmeme konusunda mutlaka eğitilecektir).
Değerlendirme formlarındaki sonuçlar ve düşünceler, grupla paylaşılacak ve doğruları ile yanlışları
kendilerine ifade edilecektir.
11.
Her şubeden bir grubun sunumu konferans salonunda gerçekleşecek ve bunun hangi grup
tarafından gerçekleştirileceği, o şubedeki grupların proje danışmanları olan öğretmenlerin yapacağı
toplantıda belirlenecektir. Konferans salonundaki sunuma, o sınıf grubunun tüm şubelerinin
öğrencileri katılacaktır.
12.
Öğretmen sözlü sunuma mümkün olduğunca çok kişiyi davet edecek (müdürler, eğitim
danışmanı, müdür yardımcıları, bölüm veya zümre başkanları, sunum yapan öğrencilerin velileri
gibi) ve İdare Amirliği ile yapılacak koordinasyon sonunda sınıf buna göre ayarlanacaktır (sıra sayısı,
yerleşim, vb.).
13.
Sunum yaparken öğrencilerin mümkün olduğu kadar görsel teknolojik ekipmandan
faydalanmaları teşvik edilecektir (data projeksiyon cihazı, bilgisayar, vb.). Sınıflardaki akıllı tahta
kullanımı öğrencilerimize bu konuda yeterli desteği vermektedir. Aynı zamanda öğrenciler sunum
sırasında ihtiyaç duyduklarında internet bağlantısı ile istenilen bilgiye kolaylıkla ulaşıp sunumlarını
zenginleştirebileceklerdir.
14.
Konuların öğrencilere dağıtımı, grupların oluşturulması, konuların ilgili gruplara dağılımı,
okulun açılmasını takip eden 4. haftanın Cuma günü bitimine kadar tamamlanacaktır. Konuların
sunumu ve yazılı raporların teslimi şu tarihlerde gerçekleşecektir:
-4. ve 5. sınıflar
: Mart ayı içinde
-6., 7. ve 8. sınıflar
: Nisan ayı içinde
-Lise sınıfları
: Mayıs ayı içinde
Proje sonucunda öğrencilerin hazırladıkları yazılı raporlar, öğretmenin isteğine bağlı olarak okulun
panolarında sergilenecektir.
15.
Değerlendirme yapılırken öğretmen, 10. maddede de belirtildiği gibi, sınıftaki diğer
öğrencilerin değerlendirme notlarını da hesaba katabilecek (sadece sunum için), ancak yazılı rapor
ile sözlü sunumun değerlendirilmesi birbirinden ayrı yapılacaktır. Amaç, öğrencilerin akademik
ve profesyonel raporlama yetenekleri ile sözlü ifade ve toplum önünde konuşma yeteneklerinin ayrı
ayrı gözlemlenebilmesidir.
40
Yıllık projenin kilit noktaları şunlardır:
1.
Planlama: Kaynaklar, projenin uzunluğu, zamanın kullanımı, proje danışmanı ile grubun
nerede ve ne zaman buluşacağı, projenin sözlü sunumunun hangi gün yapılacağı, yazılı raporun
hangi gün teslim edileceğinin kararlaştırılması.
2.
Özgün Konu: Proje için “Türkiye Coğrafyası”, “Ormanlar”, “Osmanlı Tarihi” gibi çok genel
konular seçilmemelidir. Konu özgün olmalı ve hazırlayanların bilgi düzeyine mutlaka bir katma
değeri olmalıdır.
3.
Ödev ile Projenin Farkı: Ödev, çoğu zaman sınıfın tümü için verilen, bireysel olarak ve not
kaygısıyla hazırlanan, kısa süreli ders dışı çalışmadır. Oysa proje, belli bir grubun, özgün bir
konuyu, ciddi bir hazırlık süresinin sonunda hazırladığı ve teknolojik donanım kullanarak sözlü ve
yazılı olarak sunduğu bir çalışma olarak tasarlanmıştır.
4.
Veli Katkısı: Proje, sadece öğrencilerin eseri olmalıdır. Veliler, sadece çocuklarımızın
uzman kişilere, bazı resmi, özel ve akademik kurumlara ulaşmasını sağlamada katkıda bulunmalı;
bunun haricinde projenin tamamı öğrencilere ait olmalıdır. Unutulmamalıdır ki, bu proje veliler,
öğretmenler veya okul yöneticileri için değil, çocuklarımızın kendi kişisel ve akademik gelişimleri için
hazırlanmaktadır.
41
“EDEBİ ESER OKUMA”
1.
Amaç: Öğrencilere, kendilerini ifade etme yeteneği kazandırmak, bilgi dağarcıklarına
katkıda bulunmak, entelektüel birikimlerini artırmak, genel bir yaşam felsefesi olarak kitap okumayı
sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak.
2.
Yöntem: İlköğretim 4. sınıftan başlamak üzere her sınıf, her dönem bir tane Türkçe, bir tane
de İngilizce edebi eser okuyacaktır.
3.
Yazılı Rapor Formatı: Öğrenciler okudukları kitapları, Türkçe ve İngilizce eserler için ayrı
ayrı hazırlanmış olan standart formlara bağlı kalmak üzere tanıtacaklardır.
4.
Sözlü Sunum: Her öğrenci okuduğu gerek Türkçe, gerekse İngilizce eserleri sözlü olarak
sunacaktır. Sunumun şekli, öğrencinin yaratıcılığına açık olacaktır. İsteyen öğrenci sade bir sunum
yaparken, isteyen öğrenci de görsel yardım araçlarından destek alarak sözlü sunum yapabilecektir.
Öğrenci kendisini nasıl daha iyi ifade edeceğine inanıyorsa, o şekilde sunum yapmasına önem
verilecektir.
5.
Eserlerin Seçimi ve Zaman Çizelgesi: Aynı sınıftaki öğrenciler, mutlaka farklı eserleri
seçecektir. Birinci dönemde Ekim ayının ilk haftasının, ikinci dönemde Mart ayının ilk haftasının
sonuna kadar öğrenciler seçtikleri kitapları ders öğretmenine bildireceklerdir.
6.
Seçilen ve Okunan Eserlerin Bilgisayara İşlenmesi: Öğrencinin, okuduğu eserleri tekrar
seçmesini önlemek amacıyla tüm veriler, Türkçe ve Yabancı Diller bölümlerinin bilgisayarlarına
işlenecektir.
7.
Sunumların Başlama Çizelgesi: Gerek Türkçe, gerekse İngilizce eserler birinci dönem
Kasım ayının, ikinci dönem ise Nisan ayının ilk haftasından itibaren yazılı ve sözlü olarak sunulmaya
başlayacaktır.
8.
Öğrencilerin Sunum Sırası Ve Bildirimi: Ekim ve Mart aylarının ilk haftasında seçilme
işlemi biten eserlerin öğrenci tarafından sunuluş sırasının nasıl olacağı, öğrenci ve öğretmenin ortak
görüşüne bırakılmıştır. Kura yöntemi, numara sırası veya çok okuyan istekli öğrencilere öncelik
verilmesi önerilebilir. Ancak eserlerin seçilme işleminin bitimini izleyen haftanın sonuna kadar
öğretmen, sunumun zaman çizelgesini hazırlayıp sınıf panosuna asmış olacaktır. Öğrenciler,
sıralarını çizelgeden takip edebilecektir.
9.
Okuma Süreci ve Değerlendirme:
Okuma süreci ders saatleri dışındadır. Öğrenci, kitabını derste okuyamayacaktır.
Her dönem, öğrencinin ders içi performans değerlendirme notu, yaptığı bu çalışmadan verilecektir.
10.
Paneller: Her dönem bir tane Türkçe, bir tane İngilizce kitap paneli gerçekleştirilecektir.
11.
Kulüp Etkinliği: Kitap kurtları “Türkçe Kitap Okuyanlar Kulübü” ve “İngilizce Kitap
Okuyanlar Kulübü”nde yer alabileceklerdir.
12.
Yaz Uygulaması: Her öğrenciye yaz tatilinde Türkçe ve İngilizce birer kitap okuma ödevi
verilecektir. Öğrenciler kitap tanıtma formlarını ilgili bölümlerden alacak ve sunum, ders yılının (7.
maddede belirtilen) kitap tanıtma başlangıç tarihine kadar gerçekleştirilmiş olacaktır. Edebi eseri
veren öğretmenin bir sonraki yılın öğretmeni olmadığı durumda, sunum yeni öğretmenin dersinde
gerçekleşecektir.
42
VELİLER VE ÖĞRENCİLER İÇİN
BAZI ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
1.
Özel Ege Lisesinde öğrencilerin okula cep telefonu getirmelerine izin verilmemektedir.
Yapılan araştırmalara göre cep telefonunun öğrencilerde öğrenmeye yardımcı olmadığı, aksine zihni
yorarak öğrenmeyi engellediği ortaya konmuş ve çocukların cep telefonuyla ilgilenmelerinin,
sağlıkları açısından da olumsuz sonuçları olacağına dikkat çekilmiştir.
Okulumuzda herhangi bir konuda öğrenciyi ilgilendiren önemli bir gelişme olduğunda veli haberdar
edilmektedir. Öğrencilerin dışarıyı aramaları için ise okulda kartlı telefon makinesi bulunmaktadır.
Okul idaresi, okulda güvenlik sorunu yaşamayan, eğitimcilerle iç içe olan öğrencilerin cep telefonu
taşımalarına gerek olmadığını düşünmektedir.
İstisnai gerekçelerle öğrencisine cep telefonu vermek zorunda olan ailelerin, ilgili müdürlükten
yazılı başvuruyla izin almaları gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse, okul dışında ve okul saatleri
haricinde sportif, sanatsal, vb. etkinliklere gitmek durumunda olan ve ailesine akşam saatlerinde
ulaşması gereken öğrenciler için izin alınmalıdır. Ancak bu öğrenciler, okul saatlerinde ve okul
sınırları içinde cep telefonu kesinlikle kullanamazlar.
2.
Okulun yeni uygulamaları, işleyişi, kararları, etkinlikleri, ortak sınavları ve sonuçları gibi çeşitli
konulardaki duyurularının velilere ulaştırılmasında okulun izlediği yollar şu şekilde özetlenebilir:
a.
Öğrenciler aracılığı ile duyuru yapılması: Öğrencilere gerekli hatırlatmaların veliler
tarafından yapılması gerekmekte olup velilerin, öğrencilere, okul tarafından iletilen herhangi bir
duyurunun olup olmadığını dönem dönem sormaları beklenir. Böylece, beklemekte olabilecek bir
duyurunun zamanında alınıp cevaplanmasına yardımcı olunacaktır.
b.
Normal veya iadeli taahhütlü postayla duyuru yapılması: Zaman zaman geri gelen
mektuplar olduğundan hareketle adresi değişen velilerimizin, duyurunun içeriğinden habersiz
olmalarından dolayı mağdur olmamaları için adres ve telefon numaraları değişikliklerini yazılı olarak
okul müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir.
c.
İnternet ve telefon ile duyuru yapılması: Okulun her türlü basın duyuruları, etkinlikleri, Aile
Birliği ile ilgili çalışmalar internet sayfasında duyurulmaktadır. Yanı sıra, çok az sayıdaki veliye
iletilmesi gereken özel durumlar telefonla aktarılmaktadır.
3.
Öğrencilerin not ve devamsızlık durumları, öğretmenlerin kendileri ile ilgili kişisel görüşleri
okulun internet sayfasından izlenebilmekte; bu sayede yalnızca bu bilgileri öğrenmek üzere okula
gelmek durumunda olan internet kullanıcısı velilerimize kolaylık sağlanmaktadır. Okulun Bilgi-İşlem
Bölümü tarafından her veli için verilen özel bir şifre yardımıyla veliler, sadece kendi öğrencilerinin
durumunu internetten güncel şekilde izleyebilir.
İnternet şifreleri kapalı bir mektupla ve öğrenciler aracılığıyla velilere ulaştırılmaktadır. Öğrencisinin
durumunu izlemek üzere kendisine internet şifresi ulaşmamış olan velilerimizin, durumlarını Bilgiİşlem Bölümü’yle paylaşmaları önerilir.
43
AKADEMİK İZLEME
1.
Nedir?
Öğretim başarısında istenen yerde olmayan öğrenciler için başlatılan bir uygulama olup başka
ülkelerin eğitim sistemlerinde de var olan bir çalışmadır. Bu çalışmayla okulun, ailenin ve öğrencinin
neler yapması gerektiği üzerinde durulacaktır. Öğrencinin başarı durumu, velisi ve öğretmenleri
tarafından düzenli olarak izlenecek ve iş birliği yapılacaktır.
Ne amaçlanmaktadır?
2.
Diğer öğrencilerle karşılaştırıldığında, akademik başarısı düşük kalan öğrencilerin seviyesinin
anlamlı bir şekilde yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
İzlenen yöntem nedir?
3.



4.
Velinin yazılı olarak (mektupla) haberdar edilmesi.
Velinin okula davet edilmesi ve karşılıklı görüşme.
Yıl bitiminde, bir sonraki yıl da aynı sıkıntıların yaşanmaması için yaz aylarının etkin
değerlendirilmesi konusunda mektupla bilgilendirme.
Okulun yapması gerekenler nelerdir?
Okul, bu çalışmaya konu olan öğrenci için müdürü, eğitim danışmanı, müdür yardımcıları,
öğretmenleri ve rehberlik bölümüyle birlikte öğrenciyi düzenli olarak izleyecek; öğrenci için ilave
çalışmalar yapacak (örneğin yetiştirme kursları veya bire bir çalışmalar düzenleyecek); öğrenciye
diğer arkadaşlarından farklı olarak ek zaman ayıracak ve öğrencinin durumunu düzenli olarak
raporlayacaktır.
5.
Ailenin yapması gerekenler nelerdir?
Velilerimizin okul ile mutlak iş birliği içinde olmaları gerekmektedir. Aileler, öğrencilerin evdeki
çalışmalarını izlemeli, okulun rehberlik bölümü ile yapılacak görüşmeler sonucunda önerilen
pedagojik yaklaşımlarla öğrencilere yaklaşmalı, öğrenciyi sürekli motive etmeli ve okul ile kesintisiz
bir iletişim içinde olmalıdırlar. Hazırlanan raporlar okuldaki eğitimcilerle birlikte gözden geçirilmeli ve
mutlaka imzalanmalıdır.
6.
Öğrencinin yapması gerekenler nelerdir?
Yapılacak tüm çalışmalar, sonuçta öğrencinin katkısıyla hedefini bulabilecektir. Öğrenci, yapılan
çalışmaları destekleyici bir tutum içinde olmalı, yeteri kadar çalışmadan ve emek harcamadan
başarılı olmanın mümkün olamayacağını baştan kabullenmelidir. Başarılı öğrencilerin bu noktaya
gelmek için sarf ettikleri çaba gözden kaçmamalıdır.
44
KAYITLAR
Okulumuzun kayıtlarına ilişkin bilgiler, okulun internet sayfasında ve okuldaki panolarda
duyurulmakta; ayrıca tüm velilerimize mektupla bildirilmektedir. Bu duyurularda kayıtların hangi
tarihler arasında yapılacağı, okula dışarıdan gelmek isteyen yeni öğrencilerin hangi koşullarla kayıt
kabul hakkı kazanacağı, her sınıf düzeyinde kontenjanların kaç kişi olacağı gibi ayrıntılar
belirtilmektedir.
1998 yılından bu yana yaz döneminde ilkokul 4. sınıflar ve ortaokul sınıflarına dışarıdan gelecek
yeni öğrenciler için takviye amacıyla İngilizce kursu açılmaktadır. Okulumuzun eski öğrencilerine de
açık olan bu kurslar ücretsiz yapılmakta, sadece kurs süresince yemek ve servisten faydalanmak
isteyen öğrencilerin bu hizmetlerin ücretini ödemesi gerekmektedir.
Yeni gelen öğrenciler için ikinci yabancı dil derslerimiz olan Almanca ve Fransızca takviye programı
ise okulun açılmasını takip eden ilk altı hafta sonu yapılmaktadır.
Kayıt döneminin okul açısından anlamı şudur: Belirtilen zaman aralığında eski öğrencilerimize okula
kayıt garantisi verilmektedir. Bu sürenin bitiminde ise kayıt yapma garantisi ortadan kalkmaktadır.
Kayıtlarla ilgili olarak yaşanan bazı sıkıntıların benzerini yaşamamak açısından, kayıt işlemlerinin
zamanında yapılması ve kayıt takviminde belirtilen tarihlere uyum konusunda lütfen okulunuza
yardımcı olunuz.
45
OKULUN BURS SİSTEMİ VE TAKVİMİ
Özel Ege Lisesi, yönetmelikler gereği her öğretim yılında bünyesindeki kısımlarda öğrenim gören
toplam öğrenci sayısının %3’ü oranında “parçalı ya da tam öğrenim bursu” vermesi istendiği
halde öğrencilerine daima bu oranın üstünde burs sağlamaktadır. Amaç, başarılı öğrencilerin
ödüllendirilmesinde en güzel yol olduğuna inanılan burs geleneğini canlı tutmak ve başarılı olduğu
halde okuyamayacak durumdaki öğrencilerin de, aynen maddi durumu iyi olan arkadaşları gibi bir
özel okulda okumalarının sağlanmasıdır.
Burs alan bir öğrenci, bursluluk durumunun devamı ve bir sonraki yıl için mutlaka yeniden başvuru
yapmalıdır. Burs başvurusunda bulunmayan öğrenciler, burs hakkından daha sonra kesinlikle
yararlanamayacaktır. Bursun, zamanında yapılması ön şarttır. Özel Ege burs sistemi, okulun burs
yönetmeliğinden bazı alıntılarla daha iyi anlaşılabilir:
Madde 7 :
Kurum gerek görürse burs için bir seçme sınavı yapar ve burs verirken söz konusu
sınavdaki başarısı yüksek olanlara öncelik tanır.
Madde 9 :
Burslu okuma hakkından, bu yönetmelikte belirtilen koşulları taşımış olmak kaydı ile
haklarında Burs Değerlendirme Kurulu’nca olumlu karar verilenler yararlanır.
Madde 10 : Özel Ege Lisesinin herhangi bir bölümünde burslu okumak isteyen adaylarda şu
koşullar aranır:
a)
TC vatandaşı olması,
b)
Kurumun bir bölümünde kayıtlı ve öğrenim görüyor olması,
c)
Zamanında ve usulüne uygun olarak başvurunun yapılması,
d)
Öğrencinin bir önceki sınıfını başarı ile geçmiş olması,
e)
Öğrencilerin ahlak notunu kıracak şekilde disiplin suçu işlememiş ve ceza almamış olması.
Madde 11 : Öğretim yılı içinde okula devam eden öğrenciler, Nisan ayının birinci ve ikinci
haftalarında kısım müdürlüklerine başvurabilirler.
Madde 12 : Özel Ege Lisesinin amaçlarından bir tanesi, insani değerleri öğretmek, dürüstlük ve
ahlakın önemini vurgulamaktır. Sözü edilen erdemler, burs almanın öncelikli ve değişmez
koşuludur. Çevresi için model olabilecek, sorumluluk almak için sabırsızlanan ve yaşadığı topluma
fikir ve hareketleriyle katma değer yaratabilen öğrenciler burs için öncelik sahibidir.
Akademik mükemmellik, kurumun ikinci önceliğidir. Rekabet edebilen, bir başkasının omzuna
basmadan yükselmeyi hedefleyen ve akademik açıdan başarılı öğrencilerin burs için başvuruları
teşvik edilir. Bilimsel yarışma ve olimpiyatlara katılan, dereceye giren öğrencilerle ulusal sınavlarda
dereceye giren öğrencilerin burs alma şansı yüksektir.
Spor, müzik, resim gibi dallarda üstün başarısı olan, özellikle ülkemizi uluslararası yarışmalarda
temsil eden öğrenciler, ahlaki ve akademik standartları taşıdıkları sürece burs için iyi bir adaydırlar.
Yaşadığımız ülke için canlarını hiçe sayarak görev yapan ve görevleri esnasında şehit edilen Silahlı
Kuvvetler ve Emniyet mensuplarının ve öğretmenlerin çocuklarının burs için başvuru yapmaları
özellikle önerilir.
Madde 14 : Kendilerine burs tahsis edilen öğrenciler, sağlanan bursun koşulları sona erdiğinde
burs hakkını kaybederler. Bu öğrenciler, burs süresi boyunca bir başka okula nakil yaptıramaz. Bu
konuda öğrenci velisinden taahhütname alınır ve bu maddeye aykırı davranan öğrenciler için
taahhütnameye “öğrenciden alınması gerektiği halde alınmayan ücretin yüzde elli fazlası ile
ödetileceği” ibaresi konur.
46
Madde 15 : Başvuruların bitiminden sonra kurum bünyesinde bir “Burs Değerlendirme Kurulu”
kurulur. Kurulun başkanı Kurucu Temsilcisi’dir.
Madde 16 : Burs Değerlendirme Kurulu, müracaatların bitiminden en geç üç gün sonra toplanır ve
başvuruları tek tek inceler. Tespit edilen sonuç yazılı olarak Kurucu Temsilcisi’ne bildirilir. Duyuru,
Kurucu Temsilcisi’nin onayından sonra yapılır.
Madde 18 : Burslu okuma hakkını kazanan öğrencilerin daha önceden ödediği ücret olursa,
kurum söz konusu ücreti uygun göreceği bir tarihte iade eder.
Madde 20 :
uygulanır:
Bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara aşağıdaki yaptırımlar
a.
Gerçek dışı beyanda bulunduğu belirlenen ve Değerlendirme Kurulu’nu yanıltan öğrencinin
ücretsiz okuma hakkı derhal alınır ve ücretsiz okuduğu dönemin ücreti, yasal faizi ile birlikte geri
alınır.
b.
Okul yönetimi, gerçek dışı beyanlarıyla yanlış karar verilmesine sebep olan veli, öğrenci ve
bu kişilerin beyanlarına kefil olanlar hakkında Kaymakamlık yoluyla savcılığa suç duyurusunda
bulunur. Ayrıca beyan sahibinin bağlı bulunduğu kurum veya kuruluşa da durum yazılı olarak
bildirilir ve resmi işlemlerin yapılması sağlanır.
Madde 21 : Bu yönetmelikte açıklaması bulunmayan yeni ve özel durumlar ortaya çıktığında,
Değerlendirme Kurulu yürürlükteki yönetmelik, genelge ve değerlendirme kılavuzu hükümleri
doğrultusunda ve yaygın uygulamaları da dikkate alarak en doğru ve tarafsız biçimde karar verir.
47
BURS KARARLARININ MANTIĞI
Özel Ege Lisesi, burs kararının akademik liyakat ve sosyal durumun bir bileşeni olduğuna
inanmaktadır. Burs duyurularının sonrasında öğrencilerin arkadaşlarıyla karşılaştırılmaları, diğer
öğrencilerin aldıkları bursun oranına bakarak değerlendirmeler ve mekanik bir düşünceyle
hesaplamalar yapılması doğru değildir.
Belirtmek gerekir ki, Burs Komisyonu karar alırken matematiksel bir formül kullanmamakta, not
ortalamaları veya okuldaki genel başarı düzeyleri birbirine yakın öğrenciler için mutlaka aynı karara
ulaşmak üzere kendisini şartlandırmamaktadır.
Gelir dağılımı gerektiği kadar adaletli olmayan bir toplumda, akademik başarının yanında başka
faktörlere de dikkat edilmelidir. Öğrencinin sosyal durumu, ders haricindeki özel ilgi alanları, okulu
herhangi bir branşta temsil edip etmediği, okulda başka bir kardeşin okumakta olup olmadığı, ailenin
ekonomik durumu ve birlikteliği ile aile üyelerinin hayatta olup olmadığı gibi çok değişik kriterlere
bakılarak karar alınmaktadır.
Bilinmelidir ki, bu değişik kriterler içinde model olma ve başarı en önde yer almaktadır. Bir başka
deyişle, bir öğrencinin burs alabilmesinin ön koşulu, insani değerlere ve yüksek akademik çıtaya
sahip olmasıdır. Bunların olmadığı veya okulun geneli içinde sıradan görüldüğü durumlarda, ailenin
ekonomik, öğrencinin sosyal durumu veya öğrencinin bir spor dalında okul takımında yer alması
yeterli olmamaktadır. Ancak sonradan sıralananlar, aranan önceliklerle bir arada olduğunda
öğrenciye burs sağlanmakta veya düşünülen burs oranı yükseltilmektedir.
Lise birinci sınıfa (9. sınıf) dışarıdan gelen öğrenciler için, Seviye Belirleme Sınavı’nın sonuçlarına
göre uygulanan herhangi bir kriter varsa, kendi öğrencilerimiz için de aynısı uygulanmaktadır.
Örneğin adı geçen sınavda belli bir puan aralığında yer alan ve dışarıdan gelen yeni bir öğrenciye
burs sağlanıyorsa, bu puan aralığında yer alan kendi öğrencimize de, öncesinde daha düşük burs
sağlanmış olsa bile aynı oranda burs verilmektedir (yani burs oranı yükseltilmektedir). Öte yandan
kendisine burs sağlanan öğrencilerin, belirlenen puan aralığında yer alamasalar bile burs oranları
değişmemektedir.
Okulun giderek yükselen çıtasını, Özel Ege’de azımsanmayacak sayıda çok yönlü öğrenci
okuduğunu, burs adedinin kısıtlı olduğunu, öğrencilerimize burs sağlarken okulun mutlaka veriye
dayalı ve uzun değerlendirmeler yaptığını velilerimizin dikkate almasını hatırlatırız.
48
ULAŞIM HİZMETLERİ
Özel Ege Lisesi, öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerinin yanı sıra okula güvenli geliş gidişlerinden de
kendini sorumlu hisseder. Okul, hukuki yükümlülükleri olan, taahhütlerinin yazılı olarak garanti altına
alındığı, resmi kurumlara kayıtlı ve Özel Ege Lisesi tarafından denetlenen, vergi mükellefi bir şirket
ile çalışmaktadır. Bu kapsamda kurumumuz, iş birliği yaptığı şirketin sürücüleri, araçları ve
taşımacılık hizmeti üzerinde denetleme hakkına sahip olup okulumuzun otopark alanından sadece
adı geçen şirketin araçları faydalanabileceklerdir. Yazılı olarak yapılan sözleşme gereğince, şirket
ve personeli aşağıdaki koşullarla çalışmaktadır:
1.
Her araçta bütün koltuklarda emniyet kemeri vardır.
2.
Okulumuzdaki tüm servis araçlarında Karayolları Trafik Kanunu’nun zorunlu kıldığı Mali
Sorumluluk Sigortası ve koltuk sigortası vardır.
3.
Tüm servis araçlarında en fazla sekiz yaş limiti bulunmaktadır.
4.
Sürücülerin görevlerini aksatacak bir sağlık sorunları olmadığı, tam teşekküllü bir hastaneden
sağlıklı olduklarını gösteren raporlarla belgelenmektedir. Bu sağlık raporları okulumuz reviri
tarafından da incelenmektedir.
5.
Araçlarda görevli sürücü ve hostesler okulumuz ulaşım firmasının sağladığı tek tip kıyafet
giyecektir.
6.
Her araçta çalışır vaziyette araç telefonu veya cep telefonu bulunacaktır.
7.
Araçlarda seyir sırasında müzik yayını kısık sesle yapılacak, arabesk müzik kesinlikle
çalınmayacaktır.
8.
Servis saatlerine titizlikle uyulacak; öğrenci, öğretmen ve personelin ders saati başlamadan
önce okulda bulunmaları sağlanacaktır.
Her öğretim yılının öncesinde ve yıl başladıktan sonra, okul idarecileri sürücü ve hosteslere yönelik
eğitim seminerleri vermektedir. Güvenlik, davranış ve hitabet konuları başta olmak üzere okulun
beklentileri ve standartlarının anlatıldığı bu eğitim çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.
Öte yandan okul saatlerinin bitiminde spor çalışmaları, takviye kursları ve benzeri konular için okulda
kalan öğrencilerimizin servis kaydı olup olmadığına bakmaksızın ders saatleri dâhilinde kioks
makinesinden ücretli fiş almak suretiyle 18.15 servislerinden faydalanabilmektedir.
Okulun, taşımacılık şirketinden “ekstra servis, hostes bulundurulması, araç güvenliği ve
sigorta” başta olmak üzere çeşitli isteklerinin maliyeti arttırıcı olduğunu, taşımacılık
hizmetinin daha düşük bedellerle de gerçekleşebileceğini, ancak çocuklarının güvenliğini bir
parasal bedelin üstünde tutan kurum olma anlayışımızın bunu engellediğini velilerimizin
bilmesini istiyoruz.
49
SAĞLIK POLİTİKASI VE SAĞLIK ÜNİTESİ (REVİR) HİZMETLERİ
Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul çalışanlarının sağlıklarının korunması, dolayısıyla
toplum sağlığının kalitesinin yükseltilmesi, okulun sağlıklı nesiller yetiştirmek adına koyduğu
hedeflerinden biridir.
Okulumuzda sağlık hizmetleri profesyonel bir sağlık şirketi tarafından yürütülmektedir.
Sağlık
ünitemizde tam gün bir acil servis hekimi ve hemşire görev yapmaktadır. Öğrencilerimize
önerilecek ilaçlar ve yapılacak müdahaleler büyük önem taşıdığından her kayıt döneminde
velilerimizin “Öğrenci Sağlık Formu”nu güncellemeleri gerekmektedir.
Sağlık ünitesine müracaat eden her öğrenci bilgisayara ve kayıt defterine kayıt edilir. Öğrencinin
velisi tarafından bilinmesi gereken bir sağlık sorunu varsa veli, kesinlikle hekim ya da sağlık çalışanı
tarafından bilgilendirilir. Müdahale yapılması gereken durumlarda yine öğrenci velisi bilgilendirilerek
öğrenci ya gözetim altında tutulur, ya da hastaneye götürülür. Sağlık ünitesi, okul içi kazalarda ve
acil durumlarda gereken ilkyardımı yapabilecek kapasite ve donanıma sahiptir.
Sağlık ünitesi, çocuklarımızın sadece acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp yıl boyunca
koruyucu sağlık hizmetlerini düzenli olarak sürdürerek kurum içi eğitimlerini ve periyodik
denetlemeleri de yapmaktadır. Bunların dışında;

Düzenli ilaç kullanması gereken çocuklarımızın takibi yapılmaktadır.

Periyodik denetlemelerin dışında habersiz olarak kantin, yemekhane ve kafeterya denetimleri
yapılmaktadır.

Okulumuz yemek firması (kantin, kafeterya, yemekhane) çalışanlarının portör muayeneleri
okulumuz reviri tarafından kontrol edilmektedir.

Mutfak personeline ve okul çalışanlarına yılda ikişer kez hizmet içi eğitim verilmektedir.

Havuz suyu numuneleri her ay, içme suyu ve kullanma suyu numuneleri yılda dört kez tahlil
edilmektedir.

Tüm öğrencilerimizin -aşı takvimleri göz önünde tutularak- yeni aşı uygulamaları Sağlık
Bakanlığı ile koordineli olarak uygulanmaktadır.

Yemek mönülerinin kontrolü, gelen yiyecek maddelerinin kabulü, son kullanma tarihlerinin
takibi gibi konularda okul idaresi ile ortaklaşa denetimler yapılmaktadır.

Antrenman yapacak sporcularımızdan istenen tam teşekküllü sağlık raporları ve velilerimizin
doldurması zorunlu sağlık formları sağlık ünitesinde kontrol edilmektedir.
Özel Ege Lisesi Sağlık Ünitesi’nin gerçekleştirdiği bu sağlık hizmetleri, “Sağlıklı Okul Projesi” adı
altında Sağlık Bakanlığına sunulmuş ve bakanlık birimlerinden teşekkür yazısı alınmıştır.
50
2014 ÖSYS’DE
ÖĞRENCİLERİMİZİN ALDIĞI SONUÇLAR
Özel Ege Lisesi 2014 yılında 63 mezun vermiş olup ortalamalarımız aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:
1.
YGS
YGS-1
YGS-2
YGS-3
YGS-4
YGS-5
YGS-6
:
:
:
:
:
:
377,78191
372,54479
371,42100
357,40173
381,46773
386,55232
2.
LYS
MF-1
MF-2
MF-3
MF-4
:
:
:
:
339,16556
323,74656
320,04680
331,19788
TM-1
TM-2
TM-3
: 315,61786
: 303,65359
: 292,41398
3.
Bir öğrencimiz ilk 100’de, dokuz öğrencimiz ilk 1.000’de yer almış ve bu grupta toplam 23
derece elde etmiştir.
Birikimli olarak 26 öğrencimiz ilk 5.000’de yer almış ve bu kategoride toplam 101 derece elde
etmiştir.
4.
Mezunlarımızın Yerleştirildiği Bölümler (üniversite adları alfabetik sıralı)
Bahçeşehir Üniversitesi
İ. D. Bilkent Üniversitesi
İ. D. Bilkent Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Celâl Bayar Üniversitesi
Celâl Bayar Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İşletme (İngilizce - tam burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng. - %50 burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng. - %50 burslu)
Bilgisayar Mühendisliği
İşletme
Kimya Mühendisliği
Matematik
Tıp
Tıp
Hukuk
Makine Mühendisliği (ikinci öğretim)
Tıp
Bitki Koruma
Diş Hekimliği
Eczacılık
Tekstil Mühendisliği
Tıp
Mimarlık
Tıp (İngilizce)
Makine Mühendisliği
Hukuk
Hukuk
51
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Bilim Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Şifa Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniv.
Yakın Doğu Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler (İngilizce - %50 burslu)
Tıp
Eczacılık (%25 burslu)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce)
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mimarlık
Uçak Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (İngilizce - %50 burslu)
İşletme (İngilizce - tam burslu)
Kimya (İngilizce - tam burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce - %25 burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Mimarlık (İngilizce - tam burslu)
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
İşletme
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İşletmecilik ve Tic. (İng. - %50 burslu)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri (İngilizce)
Üretim Sistemleri Mühendisliği (İng. - tam burslu)
Yönetim Bilimleri (İngilizce - tam burslu)
Diş Hekimliği
Makine Mühendisliği (%50 burslu)
Tıp
Hukuk
Hukuk
Hukuk
Hukuk
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İng. - %50 burslu)
İşletme (İngilizce - tam burslu)
Mimarlık (İngilizce)
Endüstri ve Sistem Mühendisliği (İng. - %50 burslu)
Hukuk (İngilizce)
Makine Mühendisliği
Öğrencilerin %94’ü üniversiteye yerleşmiştir. Üç öğrencimiz yerleşememiş, bir öğrencimiz tercih
işlemi yapmamıştır. Bu öğrencilerin aldıkları puanlar, pek çok devlet üniversitesine ve çeşitli vakıf
üniversitelerinin burslu bölümlerine yerleşmelerine yeterli olan puanlardır.
52
2013 ÖSYS’DE ÖZEL EGE LİSESİNİN
İZMİR VE TÜRKİYE’DEKİ YERİ
Özel Ege Lisesi 2010, 2011, 2012 yıllarında olduğu gibi 2013 YGS ve LYS’de de okullar
sıralamasında İzmir ve Türkiye genelinde en üst dilimlerde yer almıştır. Sonuçların özeti aşağıdaki
gibidir:
1.
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

İzmir’de 56 resmî ve 24 özel olmak üzere 80 anadolu lisesi bulunmaktadır. Okulumuz
YGS’deki tüm puan türlerinde İzmir anadolu liseleri arasında ilk sırada yer almıştır.
YGS-1 Puanına Göre İzmir'deki İlk 3 Anadolu Lisesi
Sıra No
Okul Adı
1
Özel Ege Lisesi
2
İzmir Atatürk Lisesi
3
Bornova Anadolu Lisesi
Türü
Özel
Resmî
Resmî
Puan Ort.
401,871
389,502
389,450
YGS-2 Puanına Göre İzmir'deki İlk 3 Anadolu Lisesi
Sıra No
Okul Adı
1
Özel Ege Lisesi
2
Bornova Anadolu Lisesi
3
İzmir Atatürk Lisesi
Türü
Özel
Resmî
Resmî
Puan Ort.
398,620
384,516
384,487
Diğer puan türlerindeki sıralamalara okulumuzun internet sayfasında ulaşabilirsiniz.

Özel Ege Lisesi, Türkiye’deki resmî ve özel toplam 1.381 anadolu lisesi arasında ilk 25’te yer
alan tek İzmir okuludur.

Tüm puan türlerinde okulumuz ülke genelinde ilk %1,4 ile %2,0’lık dilimler arasında yer
almıştır.
2.
Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)

Özel Ege Lisesi, Matematik-Fen (MF) puan türünde İzmir anadolu liseleri arasında birinci
olmuştur.
MF Puanlarına Göre İzmir'deki İlk 3 Anadolu Lisesi
Sıra No
Okul Adı
1
Özel Ege Lisesi
2
Özel Çakabey Lisesi
3
Bornova Anadolu Lisesi

Türü
Özel
Özel
Resmî
Puan Ort.
359,152
342,945
338,082
LYS MF’de okulumuz Türkiye genelinde ilk %2,1’lik dilimde yer almıştır.
53
54
2014 TEOG İSTATİSTİKLERİ
Bilindiği üzere Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2013-2014 öğretim yılından başlamak üzere liselere
geçişte Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) adlı modeli uygulamaya başlamıştır. TEOG
sınavlarında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil derslerinin her birinden 20 adet soru sorulmuştur. Birinci dönem yapılan
sınavda Matematik, Fen ve Teknoloji, İngilizce derslerinden iki, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersinden bir soru iptal edildiği için sınav, toplam 113 soru üzerinden değerlendirilmiştir. MEB’in bir
yeniliği olarak bu modelde ilk kez yanlış cevapların doğru cevapları götürmemesi (eksiltmemesi)
uygulamasına geçilmiştir.
TEOG sınavlarında Özel Ege Ortaokulu öğrencilerin ortalamaları aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir
(tavan puan 100 olmak üzere):
Türkçe
Matematik
Fen ve Teknoloji
İnkılap Tarihi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
İngilizce
Birinci Dönem
90,60
89,60
87,24
91,70
82,43
90,59
İkinci Dönem
96,57
83,75
90,50
88,00
86,79
89,75
Okulumuzun ortalaması, birinci dönem 113 soruda 100,26 ve ikinci dönem 120 soruda 107,07
olarak gerçekleşmiştir.
Birinci TEOG sınavında öğrenci sayımızın %56’sına denk gelecek şekilde 79 öğrencimiz %90 ve
üstü; %88’ine denk gelecek şekilde 124 öğrencimiz %80 ve üstü başarı elde etmiştir.
İkinci TEOG sınavında öğrenci sayımızın %55’ine denk gelecek şekilde 77 öğrencimiz %90 ve üstü;
%86’sına denk gelecek şekilde 121 öğrencimiz %80 ve üstü başarı elde etmiştir.
En üstte yer alan bir grup (en fazla 10 yanlış yapan) öğrencimizin sonuçları şu şekildedir:
Bir yanlışı olan öğrenci sayısı
İki yanlışı olan öğrenci sayısı
Üç yanlışı olan öğrenci sayısı
Dört yanlışı olan öğrenci sayısı
Beş yanlışı olan öğrenci sayısı
Altı yanlışı olan öğrenci sayısı
Yedi yanlışı olan öğrenci sayısı
Sekiz yanlışı olan öğrenci sayısı
Dokuz yanlışı olan öğrenci sayısı
On yanlışı olan öğrenci sayısı
Birinci Dönem
2
4
6
12
9
10
13
7
9
2
55
İkinci Dönem
11
3
9
5
9
5
8
7
4
4
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
Dalı
Konu
Öğrenciler
Danışmanlar
Okul Dışı Katkı
Aldığı Ödül
Fizik
Sıvıların Kımlık Tayınınde Kullanılan Basıt Bır Spektrofotometre
Modelı
Sıla Tanık, Kutay Sakallıoğlu
Dr. Meltem Gönülol Çelikoğlu, Handan Bulut
Dr. Nasuf Sönmez
23. MEF Araştırma Projeleri Yarışması'nda sergilendi.
***************
Dalı
Konu
Öğrenciler
Danışmanlar
Okul Dışı Katkı
Aldığı Ödül
Fizik
Hall Etkisinin İncelenmesi ve Sensör Olarak Uygulanması
Yağmur Öztürk, Cerensu Akdağ
Dr. Meltem Gönülol Çelikoğlu, Batuhan Alparslan
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Öztürk
Yaşar Üniversitesi Liseler Arası Ödüllü Proje Fuarı '14 adlı proje
yarışmasında sergilendi.
***************
Dalı
Konu
Öğrenciler
Danışman
Okul Dışı Katkı
Aldığı Ödüller
Kimya
Glikozun Yükseltgenmesinde Yüksek Katalitik Etkinliğe Sahip
Au-Ag ikili Metal Nanoparçacık Modifiye Yüzeylerin Hazırlanması
Ecem İpekli, Bensu Gürcan
Rüçhan Özdamar
Prof. Dr. Zekerya Dursun
45. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Proje Yarışmasında
sergilendi. Yaşar Üniversitesi Liseler Arası Ödüllü Proje Fuarı '14
adlı proje yarışmasında sergilendi.
56
Dalı
Proje Adı
Öğrenciler
Danışman
Okul Dışı Katkı
Aldığı Ödüller
Kimya
Süpermarket Poşetlerinin Biyobozurnukluk Süreci
Eda Kumcuoğlu, Yağız Efe Korkmaz
Hacer Altınsoy
Doç. Dr. Serap Cesur
22. INEPO Çevre Olimpiyatları'nda Çevre Kimyası dalında gümüş
madalya kazandı. Yaşar Üniversitesi Liseler Arası Ödüllü Proje
Fuarı '14 adlı proje yarışmasında Çevre dalında birincilik kazandı.
***************
Dalı
Konu
Öğrenciler
Danışman
Okul Dışı Katkı
Aldığı Ödül
Kimya
Nikotin Tayinine Yönelik Moleküler Damgalı Polimer Tabanlı
Voltammetrik Sensör Geliştirilmesi
Kerim Eraslan, Elif Gümüşiğne
Serçin Doğan
Prof. Dr. Erol Akyılmaz
Yaşar Üniversitesi Liseler Arası Ödüllü Proje Fuarı '14 adlı proje
yarışmasında Sağlık dalında birincilik kazandı.
***************
Dalı
Konu
Öğrenciler
Danışman
Okul Dışı Katkı
Aldığı Ödüller
Kimya
Soğuk Zincir ile Taşınan Ürünler için Akıllı Etiket Geliştirilmesi
Berker Alpöz, Ardan Han
Rüçhan Özdamar
Prof. Dr. Oğuz Bayraktar
45. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Proje Yarışması İzmir bölge
birinciliği aldı. 45. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma
Projeleri Final Sergisi’nde gümüş madalya kazandı. DOESEF
Proje Yarışması'nda "EXPO Sciences International Brussel" adlı
proje fuarında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. 23. MEF
Araştırma Projeleri Yarışması'nda Jüri Özel Ödülü aldı.
***************
57
Dalı
Konu
Öğrenciler
Danışman
Okul Dışı Katkı
Aldığı Ödüller
Biyoloji
Katalaza Özgü Moleküler Damgalı Kitosan Boncukların
Hazırlanması
Pelin Uslu, Çağıl Benibol
Mesut Esen
Doç. Dr. Burcu Okutucu
22. INEPO Çevre Olimpiyatları'nda sergilendi. DOESEF Proje
Yarışması'nda sergilendi. Yaşar Üniversitesi Liseler Arası Ödüllü
Proje Fuarı '14 adlı proje yarışmasında sergilendi. 23. MEF
Araştırma Projeleri Yarışması'nda sergilendi.
***************
Dalı
Konu
Öğrenciler
Danışman
Aldığı Ödüller
Biyoloji
Ulusal DNA İzolasyon Kitinin Geliştirilmesinde Yarrowia Lipolytica
Mayasından Elde Edilen Alkalin Proteaz ve Ribonükleaz
Enzimlerinin Kullanılması
Aslı Aldemir, Sariye Gül
Dr. Onur Akpınar
22. INEPO Çevre Olimpiyatları'nda Çevre ve Sağlık alanında Jüri
Özel Ödülü kazandı. DOESEF Proje Yarışması'nda Teşvik Ödülü
kazandı. 23. MEF Araştırma Projeleri Yarışması'nda üçüncülük
ödülü kazandı.
***************
58
Dalı
Proje Adı
Öğrenci
Danışman
Aldığı Ödül
Fen ve Teknoloji - Fizik
Isıtıp Soğutan Taşınabilir Klima
Ata Karavelioğlu
Dr. Meltem Gönülol Çelikoğlu, Melike Turan
9. Matematik ve Fen Bilimleri Bu Benim Eserim Proje Çalışması
İzmir Bölge Elemelerinde sergilendi.
***************
Dalı
Konu
Öğrenciler
Danışman
Okul Dışı Katkı
Aldığı Ödül
Fen ve Teknoloji - Fizik
Farklı Renklerde Işığın ve Sıcaklık Değişiminin Güneş Pilinin
Gücüne Etkisinin Araştırılması
Başar Alptekin, Rıza Lider Büyükçanak
Dr. Meltem Gönülol Çelikoğlu
Dr. Onur Akpınar
9. Matematik ve Fen Bilimleri Bu Benim Eserim Proje Çalışması
İzmir Bölge Elemelerinde sergilendi.
***************
Dalı
Konu
Öğrenciler
Danışmanlar
Aldığı Ödüller
Fen ve Teknoloji - Fizik
Istakoz Kabuğundaki Kitin Sayesinde Radyasyondan
Korunuyorum
Janset Güney, Su Hazal Çallı
Dr. Meltem Gönülol Çelikoğlu, Nilüfer Demir
9. Matematik ve Fen Bilimleri Bu Benim Eserim Proje Çalışması
İzmir Bölge Elemelerinde sergilendi. Yaşamda Kalite Proje/Fikir
Yarışması'nda sergilendi.
***************
Dalı
Konu
Öğrenciler
Danışman
Aldığı Ödül
Fen ve Teknoloji - Kimya
Taşıtlar İçin Ekonomik ve Çevreci Yakıt Elde Edelim
Simay Gülgün, İnci Tütüncü
Nilüfer Demir
9. Matematik ve Fen Bilimleri Bu Benim Eserim Proje Çalışması
İzmir Bölge Elemelerinde sergilendi.
***************
Dalı
Konu
Öğrenciler
Danışman
Okul Dışı Katkı
Aldığı Ödüller
Fen ve Teknoloji - Kimya
Bakteri Düşmanı Naylon
Ilgın Kişioğlu, Müge Demirsoy
Gökhan Tufan
Dr. Onur Akpınar
9. Matematik ve Fen Bilimleri Bu Benim Eserim Proje Çalışması
İzmir Bölge Elemelerinde birinci oldu. Bu Benim Eserim Proje
Çalışması Ankara Final Yarışmasında sergilendi.
59
Dalı
Konu
Öğrenciler
Danışmanlar
Okul Dışı Katkı
Aldığı Ödüller
Fen ve Teknoloji - Biyoloji
Görünür Işığın Havuz Sularının Dezenfeksiyonunda Alternatif Bir
Yöntem Olarak Kullanılması
Dila Berfın Uçan, Ekin Ladin Türkmen
Dr. Meltem Gönülol Çelikoğlu, Melike Turan
Dr. Onur Akpınar
9. Matematik ve Fen Bilimleri Bu Benim Eserim Proje Çalışması
İzmir Bölge Elemelerinde sergilendi. Yaşamda Kalite Proje/Fikir
Yarışması'nda sergilendi.
***************
Dalı
Proje Adı
Öğrenciler
Danışman
Aldığı Ödül
Fen ve Teknoloji - Biyoloji
Ekolojik Mücadele için Doğa ile El Ele
Ece Temiz, Semra Ece Akat
Pınar Çalık Özbay
9. Matematik ve Fen Bilimleri Bu Benim Eserim Proje Çalışması
İzmir Bölge Elemelerinde sergilendi.
***************
60
Dalı
Proje Adı
Öğrenciler
Danışman
Aldığı Ödül
Fen ve Teknoloji
Kaliforniya Solucanları ile İzmir Körfezinden Çıkarılan Çamurdaki
Ağır Metal Miktarının Azaltılması
Akif Doruk Turanlı, Doruk Ünal
Nilüfer Demir
Yaşamda Kalite Proje/Fikir Yarışması'nda Ortaokul proje dalında
ikincilik ödülü kazandı.
***************
Dalı
Proje Adı
Öğrenciler
Danışman
Aldığı Ödül
Fen ve Teknoloji
Yangına Direnirken Çoğalan Ağaçlar
Lidya İslamoğlu, Batıhan Taşova
Meral Beşiracı
Yaşamda Kalite Proje/Fikir Yarışması'nda sergilendi.
***************
Dalı
Proje Adı
Öğrenciler
Danışman
Aldığı Ödül
Fen ve Teknoloji
Sıfır Karbondioksit Salınımı
Arda Köroğlu, Sarp Barış Orhon
Meral Beşiracı
Yaşamda Kalite Proje/Fikir Yarışması'nda sergilendi.
***************
Dalı
Konu
Öğrenciler
Danışman
Aldığı Ödül
Dalı
Proje Adı
Öğrenci
Danışman
Aldığı Ödüller
Fen ve Teknoloji
Cam Temizlemeye Son
Güner Şirin, Oğuz Kaan Büket
Gökhan Tufan
Yaşamda Kalite Proje/Fikir Yarışması'nda sergilendi.
Matematik
Öklidyen Olmayan Bir Uzayda Weitzenböck Eşitsizliği
Eren Ürer
Dr. Gizem Günel Açıksöz
45. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Proje Yarışmasında
sergilendi. Matematikçiler Derneği tarafından düzenlenen
Matematik Projesi Yarışmasında sergilendi.
***************
61
Dalı
Proje Adı
Öğrenciler
Danışman
Okul Dışı Katkı
Aldığı Ödül
Matematik
İzmir'in Gezgin Satıcısı
Aylin Ramyar, Doruk Çakmakçı
Serenay Yılmaz
Prof. Dr. Urfat Nuriyev
Matematikçiler Derneği tarafından düzenlenen Matematik Projesi
Yarışmasında sergilendi.
***************
Dalı
Proje Adı
Öğrenciler
Danışman
Okul Dışı Katkı
Aldığı Ödül
Matematik
Benzer Piramilerin Hacimlerini Belirleyen Toplam Formülleri
Ada Karadoğan, Ege Onat Özsüer
Dr. Gizem Günel Açıksöz
Prof. Dr. Oktay Pashaev
Matematikçiler Derneği tarafından düzenlenen Matematik Projesi
Yarışmasında sergilendi.
***************
Dalı
Proje Adı
Öğrenciler
Danışman
Okul Dışı Katkı
Aldığı Ödül
Bilgisayar
Topoloji Farkındalıklı İlgi Bazlı Arama Algoritması
Ahmet Ufuk Caniklioğlu, Mert Aydın
Aslı Çakır
Araş. Gör. Sercan Demirci
45. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Proje Yarışmasında
sergilendi.
***************
Dalı
Konu
Öğrenci
Danışman
Okul Dışı Katkı
Aldığı Ödül
Bilgisayar
Canadian Computing Competition
Doğa Yüksel
Aslı Çakır
M. Sc. Onur Uğurlu
Tam puanla yarışmayı tamamlayarak uluslararası okullar
kategorisinde onur listesine girdi.
***************
Dalı
Proje Adı
Öğrenciler
Danışman
Aldığı Ödül
Matematik
Üçgenin İçindeki Gizemli Altıgen
Sevinç Sayar, Olçar Çoban
Dr. Gizem Günel Açıksöz
9. Matematik ve Fen Bilimleri Bu Benim Eserim Proje Çalışması
İzmir Bölge Elemelerinde sergilendi.
***************
Dalı
Proje Adı
Öğrenciler
Danışman
Matematik
Abaküs Makinesi
İlke Karadeniz, Şerife Zeynep Erbaysal
Merve Aksoy
62
Aldığı Ödül
9. Matematik ve Fen Bilimleri Bu Benim Eserim Proje Çalışması
İzmir Bölge Elemelerinde sergilendi.
***************
Dalı
Proje Adı
Öğrenciler
Danışman
Aldığı Ödül
Matematik
Beşinci Kuvvetin Sırrı
Doğa Dağ, Gizem Yağcıoğulları
Merve Aksoy
9. Matematik ve Fen Bilimleri Bu Benim Eserim Proje Çalışması
İzmir Bölge Elemelerinde sergilendi.
***************
Dalı
Proje Adı
Öğrenciler
Danışman
Aldığı Ödül
Matematik
4x4'lük Büyülü Kare
Can Portakal, Ekin Günüşen
Ezgi Oğuz, Dr. Gizem Günel Açıksöz
Matematikçiler Derneği tarafından düzenlenen Matematik Projesi
Yarışmasında sergilendi ve ortaokul kategorisinde üçüncülük aldı.
***************
Dalı
Proje Adı
Öğrenciler
Danışman
Aldığı Ödül
Matematik
Kriptomat
Cem Ertunç, Mertcan Doğan
Özlem Gürleli Sakmak
Matematikçiler Derneği tarafından düzenlenen Matematik Projesi
Yarışmasında sergilendi.
***************
Dalı
Proje Adı
Öğrenciler
Danışman
Aldığı Ödül
Matematik
Çan Eğrisinin Sesi
Özgür Beker, Sinan Yumurtacı
Elvan Başokçu
Matematikçiler Derneği tarafından düzenlenen Matematik Projesi
Yarışmasında sergilendi.
***************
Dalı
Proje Adı
Öğrenciler
Danışmanlar
Aldığı Ödül
Matematik
Hangisi Gitsin?
Furkan Çelen, Ege Tunçgenç
Ezgi Oğuz, Dr. Gizem Günel Açıksöz
Matematikçiler Derneği tarafından düzenlenen Matematik Projesi
Yarışmasında sergilendi.
***************
Dalı
Konu
Öğrenciler
Matematik
2013 Canadian Intermediate Mathematics Contest (CIMC)
Berkay Çuhadar, Berkin İnan, Alpbilge Aslan, Tanalp Şengün
63
Danışmanlar
Aldığı Ödüller
Matematik Bölümü, Bilim Kurulu
Uluslararası okullar kategorisinde onur listesine girdi. Berkay
Çuhadar okul birinciliği madalyası almaya hak kazandı.
***************
Dalı
Konu
Öğrenciler
Danışmanlar
Aldığı Ödüller
Matematik
2013 Canadian Senior Mathematics Contest (CSMC)
Bartu İnce, And Kaan Ata Yılmaz, Fatma Gizem Demirci,
Onur Özder
Matematik Bölümü, Bilim Kurulu
Uluslararası okullar kategorisinde onur listesine girdi. Bartu İnce
okul birinciliği madalyası almaya hak kazandı.
***************
Dalı
Konu
Öğrenciler
Danışmanlar
Aldığı Ödüller
Matematik
Pascal
Alpbilge Aslan, Karya İslamoğlu, Zeynep Sezer
Matematik Bölümü, Bilim Kurulu
Uluslararası okullar kategorisinde onur listesine girdi.
Alpbilge Aslan okul birinciliği madalyası almaya hak kazandı.
***************
Dalı
Konu
Öğrenciler
Danışmanlar
Aldığı Ödüller
Matematik
Cayley
Kemal Anıl İçöz, Eren Ürer, İdil Aktaş, Can Karaca,
Burak Okumuş, Mehveş Özel
Matematik Bölümü, Bilim Kurulu
Uluslararası okullar kategorisinde onur listesine girdi. Kemal Anıl
İçöz ve Eren Ürer okul birinciliği madalyası almaya hak kazandı.
***************
Dalı
Konu
Öğrenciler
Danışmanlar
Aldığı Ödüller
Matematik
Fermat
And Kaan Ata Yılmaz, Doğa Yüksel
Matematik Bölümü, Bilim Kurulu
Uluslararası okullar kategorisinde onur listesine girdi. And Kaan
Ata Yılmaz okul birinciliği madalyası almaya hak kazandı.
***************
Dalı
Konu
Öğrenci
Danışmanlar
Aldığı Ödül
Matematik
The Lloyd Auckland Invitational Mathematics Workshop
And Kaan Ata Yılmaz
Matematik Bölümü, Bilim Kurulu
Fermat sınavındaki üstün başarısından ötürü Kanada Waterloo
Üniversitesi tarafından organize edilen The Lloyd Auckland
Invitational Mathematics Workshop adlı matematik çalıştayına
davet edilmiştir.
64
Dalı
Konu
Öğrenciler
Danışman
Aldığı Ödül
Matematik
Gelişim Koleji Matematik Ligi
And Kaan Ata Yılmaz, Fatma Gizem Demirci, Tilbe Gökçel,
Berkay Çuhadar, Can Karaca, Alp Bilge Aslan, Zeynep Sezer
Aslı Namlı Kunduracı
Okul takımımız lig birincisi olmuştur.
***************
Dalı
Konu
Öğrenciler
Danışmanlar
Aldığı Ödül
Matematik
AtPac Adlı Matematik Yarışması
Fatma Gizem Demirci, Tilbe Gökçel, Aylin Ramyar, Doruk
Çakmakçı, Can Karaca, Mehveş Özel, And Kaan Ata Yılmaz,
Doğa Yüksel, Ersin İstanbullu, Sila Avar
Matematik Bölümü, Bilim Kurulu
Okul takımımız tam puanla yarışmayı tamamlamıştır.
***************
Dalı
Konu
Öğrenciler
Danışmanlar
Aldığı Ödül
Matematik
AtPac Adlı Matematik Yarışması
Sevinç Sayar, Ceren Kayrakçı, Furkan Çelen, Ege Tunçgenç,
Deniz Sude Can, Öykü Zincircioğlu, Yiğit Kaya, Efe Şenoğlu,
Yağız Ellikçi, Can Doruk Taktakoğlu
Matematik Bölümü, Bilim Kurulu
Okul takımımız tam puanla yarışmayı tamamlamıştır.
***************
Dalı
Konu
Öğrenciler
Danışmanlar
Aldığı Ödül
Matematik
Fryer
Alpbilge Aslan, Ece Geren, Alp Güler, Karya İslamoğlu
Matematik Bölümü, Bilim Kurulu
Uluslararası okullar kategorisinde onur listesine girdi.
***************
Dalı
Konu
Öğrenciler
Danışmanlar
Aldığı Ödül
Matematik
Galois
Aslı Aldemir, Berkay Çuhadar, Can Karaca
Matematik Bölümü, Bilim Kurulu
Uluslararası okullar kategorisinde onur listesine girdi.
***************
Dalı
Konu
Öğrenciler
Danışman
Aldığı Ödül
Coğrafya
Dünyanın en büyük alışveriş merkezi kan kaybediyor : Kemeraltı
Seray Yalaz, Birgisu Karamancı
İzzet Kaplan
Bölge üçüncülüğü
***************
65
Dalı
Proje Adı
Öğrenci
Danışman
Aldığı Ödül
Coğrafya
Türkiye'de Alternatif Turizm
Abdullah Özgün Ertan
İzzet Kaplan
Ulusal sosyal bilgiler olimpiyatı ikinciliği
Dalı
Konu
Öğrenci
Danışmanlar
Aldığı Ödül
***************
Fizik
Buca Eğitim Faküultesi Fen ve Matematik Olimpiyatları (BEFMO)
Yağmur Öztürk
Dr. Meltem Gönülol Çelikoğlu, Batuhan Alparslan
Üçüncülük ödülü kazandı.
Aldığı Ödül
***************
Fizik
Waterloo Üniversitesi Sir Isaac Newton (SIN) Sınavı
Egemen Akar
Dr. Meltem Gönülol Çelikoğlu, Mehmet Halil Civek,
Batuhan Alparslan
Tüm katılımcılar arasında ilk %9'luk dilime girdi.
Dalı
Konu
Öğrenci
Danışmanlar
Aldığı Ödül
***************
Kimya
Waterloo Üniversitesi Kimya Sınavı
Göktürk Keleş
Rüçhan Özdamar, Dr. Meltem Gönülol Çelikoğlu
Tüm katılımcılar arasında ilk %8'lik dilime girdi.
Dalı
Konu
Öğrenci
Danışmanlar
Aldığı Ödül
***************
Kimya
Waterloo Üniversitesi Avogadro Sınavı
Göktürk Keleş
Rüçhan Özdamar, Dr. Meltem Gönülol Çelikoğlu
Tüm katılımcılar arasında ilk %9'luk dilime girdi.
Dalı
Konu
Öğrenci
Danışmanlar
Ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarının sonuçları, akademik ve akademik olmayan diğer
başarılarımız ve önceki yıllara ilişkin bilgiler okulun internet sayfasından öğrenilebilir.
66
OKULUN ORGANİZASYON YAPISI VE BAZI AYRINTILAR
Okulun üzerinde çok durduğu noktalardan biri organizasyonu ve işleyiş biçimidir. Bunun temelinde
de kurumsallaşma ve bir “Özel Ege Ekolü” oluşturma isteği yatmaktadır. Okulumuzda eğitimciler,
sadece eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur. Bunun dışında yemek, servis,
finansal konular, güvenlik, temizlik, altyapı ve donanımın muhafazası ve geliştirilmesi gibi hizmetler
ise idari personel tarafından sağlanmaktadır. Finansman Müdürü, İdare Amiri, Halkla İlişkiler
Uzmanı, Bilgi Teknolojileri ve Kütüphane Sorumluları gibi görevliler eğitimcilerle sürekli olarak
koordinasyon halinde ve eğitim-öğretimin daha iyi olma çabası içindedir.
Burada hassas olunan konu, iki değişik görev grubundaki kişilerin birbirlerinin sorumluluk alanına
girmeden iş birliği yapmalarıdır. Ancak bundan daha da önemlisi, herhangi biri konuda görüşmek,
eleştiri veya önerisini iletmek isteyen velilerimizin o konuda doğru kişi ile görüşmeleridir. Örneğin
internetle erişim sağlamada sorusu olan bir velinin bilgi-işlem bölümü ile kayıtlardaki ödeme ve okul
ücretleri ile ilgili görüşünü paylaşmak isteyen velilerin finansman müdürü ile yemek veya servis
konusunda görüşmek isteyen velilerin idare amiri ile okulun tanıtımını ve çeşitli organizasyonları
konuşmak isteyenlerin halkla ilişkiler bölümü ile görüşmelerini öneririz.
Velilerimizden beklentimiz, konu ne olursa olsun organizasyonumuz içinde görüşecekleri bir
kişi daima bulunduğu için, mutlaka okul yönetimi ile görüşmeye çalışmamalarıdır. Sonuçta
yönetim kademesinin de konuyu, yine belirtilen görevlilerden birine ileteceği ve çözümün bu şekilde
sağlanacağını unutmamak gerekir. Kaldı ki Özel Ege Lisesinin her çalışanı kendisini ilgilendiren
konuda yeteri kadar yetki sahibidir.
Öğretmenlerle yapılacak görüşmelerde, çok harici bir durum olmadıkça öğretmen görüşme gün ve
saatlerine sadık kalınması, boş zamanlarında araştırma yapmaya ve öğrencilere yardımcı olmaya
çalışan öğretmenlerimize yardımcı olacaktır. Veli-öğretmen görüşmelerinde okulun “Konuk Salonu”
kullanılmakta, koridorlar, sınıflar ve öğretmenler odasında görüşme yapılmamaktadır. Çok geçerli
bir sebep olmadıkça idareciler veya öğretmenlerin okul saatleri dışında evlerinden aranmamaları
rica olunur.
DERS SAATLERİ ÇİZELGESİ
1. Ders
Ara
2. Ders
Ara
3. Ders
Ara
4. Ders
Öğle Arası
:
:
:
:
:
:
:
:
09.00 – 09.40
09.40 – 09.50
09.50 – 10.30
10.30 – 10.40
10.40 – 11.20
11.20 – 11.30
11.30 – 12.10
12.10 – 13.10
5. Ders
Ara
6. Ders
Ara
7. Ders
Ara
8. Ders
67
:
:
:
:
:
:
:
13.10 – 13.50
13.50 – 14.00
14.00 – 14.40
14.40 – 14.50
14.50 – 15.30
15.30 – 15.40
15.40 – 16.20
İDARİ PERSONEL VE BAZI EĞİTİM BİRİMLERİNİN DAHİLİ TELEFON NUMARALARI
114 – Ulaşım Ofisi
116 – Eğitim Araçları Koordinatörü
117 ve 154 - Bilgi Teknolojileri
: Özgür Kılıçoğlu
: Gülay Dinç
Özkan Karaca
: Perihan Betül Ernas
118 - Ortaokul Müdür Yardımcısı
121 - Güvenlik
122 - İlkokul Müdür Yardımcısı
123 - İlköğretim Kurumu Müdürlüğü
124 - Lise Müdürlüğü
128 - Lise Rehberlik
129 ve 132 - Muhasebe
130 - Matematik Bölümü (İlköğretim Kurumu)
135 ve 171 - Yabancı Diller Bölümü (İlköğretim Kurumu)
137 - Revir
139 - İlkokul Rehberlik (Ana sınıfı,1.,2.,3. sınıflar)
(4. ve 5. sınıflar)
141 - Halkla İlişkiler
142 - Lise Müdür Yardımcısı
144 - Türkçe Bölümü (İlköğretim Kurumu)
145- Ortaokul Rehberlik (6.,7. ve 8.sınıflar)
146 - İdare Amiri
150 - Beden Eğitimi Bölümü (İlköğretim Kurumu)
153 - Kütüphane
156 - İdari İşler Sorumlusu
157 - Yabancı Diller Bölümü (Lise)
158 - Matematik Bölümü (Lise)
159 - Fen Bilimleri Bölümü (Lise)
160 - Türkçe Bölümü (Lise)
161 - Sosyal Bilimler Bölümü (Lise)
163 - Lise Bilim Kurulu
165 - Beden Eğitimi Bölümü (Lise)
172 - Sosyal Bilimler Bölümü (İlköğretim Kurumu)
173 - Fen Bilimleri Bölümü (İlköğretim Kurumu)
186 - Okul Öncesi Eğitim Bölümü
68
:
:
:
:
:
Özge Yazıcılar
Tuğba Telengil (Müdür Sekreteri)
Seçil Kızılay (Müdür Sekreteri)
Esen Dinçel
Necla Sabuncu (Muhasebe Müdürü)
Ertan Sayan
:
:
:
:
:
Dr. Mustafa Apak
Burcu Dörtel
Erkut Erkan
Fatma İskifoğlu
Feride Necla Atıl
: Alper Pehlivan
: Şuayip Bayrak
: Yeter Aysu
Şerife Ağırbaş
: Burak Sümen
ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ
Özel Ege Lisesinin nitelikli bir kütüphane oluşturma çalışmaları 1999 yılında başladı. Yaklaşık 600
metre kare üzerine kurulmuş olan okul kütüphanesi; grup çalışma odaları, internet bağlantılı
bilgisayarları, dokümantasyon hizmetleriyle öğrencilerimiz için vazgeçilmez bir mekân
konumundadır. Özel Ege Lisesi Kütüphanesi, okul kütüphanesi olmanın yanı sıra bir araştırma
kütüphanesidir. Kütüphanemizin amacı; bilimsel bilgiyi, yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin, onları
yetiştiren öğretmenlerimizin, velilerimizin ve okulumuzda görevli personelin ihtiyaçlarına uygun
olarak en sağlıklı biçimde seçmek, sağlamak, sınıflamak ve hizmete sunmaktır.
Kütüphanemizde bulunan basılı materyaller çok çeşitlidir. Bu materyaller, basım tarihleri itibariyle
yeni ve sürekli güncelleştirilen kaynaklardır. Yayınlanan her yeni kitap, yurtiçi ve yurt dışında
bulunan tanınmış yayıncıların, çeşitli kurum ve kuruluşların kütüphanemize gönderdiği
kataloglardan ve internet sayfalarından, uzman kütüphanecilerimiz tarafından sürekli takip
edilmektedir. Kütüphanemize yeni gelen kitaplar, okulun sürekli olarak güncellenen internet
sayfasından takip edilebilmekte, ilköğretim ve lise binalarının prestij salonlarında bulunan ve yeni
gelen kitapların sergilendiği dolaplarda da görülebilmektedir. Ayrıca kütüphane ile ilgili tüm bilgilere
internet sayfamızdan ulaşılabilir.
Kütüphanede öğrencilere kütüphane kullanımı eğitimini içeren bir yönlendirme ve rehberlik eğitimi
(oryantasyon) verilmektedir. Tüm öğrenciler sene başında öğretmenleriyle birlikte kütüphaneye
gelerek kütüphane dermesinin nasıl sınıflandırıldığını, aradıkları bilgi materyaline nasıl
ulaşacaklarını, bilgisayar üzerinde nasıl tarama yapacaklarını ve kitap ödünç alma kurallarını
öğrenmektedirler.
Bunların yanı sıra “danışma dermesi” olarak adlandırılan ansiklopediler, dergiler ve sözlükler
yardımıyla ve kullanıcıların basit bilgi ihtiyaçlarını karşılayan “danışma” hizmeti ile kullanım
sırasında bilgi materyaline ulaşımı kolaylaştıran ipuçları verilerek kullanıcı doğru bilgiye
yönlendirilmektedir. Kütüphane kullanıcısı olan üyelerimiz kütüphane web sayfasında bulunan kitap
istek formunu doldurarak kitap isteğinde bulunabilir ve tüm kaynakların bibliyografik kimliğine
ulaşabilirler.
Kütüphane üyesi olan kullanıcılar; ansiklopediler, dergiler, sözlükler ve CD’ler haricindeki tüm basılı
materyalleri ödünç alabilirler. Kullanıcıların kütüphane dışına çıkaramayacakları eserlerdeki
bilgilerden yararlanma ihtiyacını karşılamak için fotokopi hizmeti; kullanıcıların kütüphane
bilgisayarlarında yaptıkları araştırmalarda elde ettikleri sonuçların çıktısını alabilmeleri için yazıcı ve
tarayıcı hizmeti verilmektedir.
Kütüphanemizde Haziran 2013 itibarıyla çeşitli dillerde 65.500 adet basılı ve kitap dışı materyal
bulunmaktadır. Eser sayısı aşağıdaki gibidir:
Edebiyat
22.200 adet
Toplum Bilim
9.700 adet
(Hukuk, Ekonomi, Siyasi Bilimler, Halkbilim)
Fen Bilimleri ve Matematik
4.938 adet
Tarih, Coğrafya, Biyografi
8.020 adet
Sanat
2.905 adet
Dil Bilim, Dilbilgisi
8.115 adet
CD – VCD - DVD
Felsefe, Psikoloji, Mantık
Atatürk Koleksiyonu
Spor, eğlence ve özel ilgi alanlarına
yönelik kitaplar
1,107 adet
3.065 adet
1.089 adet
1.420 adet
69
(6100 adedi İngilizce)
(388 adedi İngilizce)
(1100 adedi İngilizce)
(895 adedi İngilizce)
(330 adedi İngilizce)
(Türkçe, İngilizce, Fransızca
ve Almanca)
(106 adedi İngilizce)
(77 adedi İngilizce)
(77 adedi İngilizce)
(100 adedi İngilizce)
(52 adedi İngilizce)
(195 adedi sözlük, 78 takım
ansiklopedi)
Din
498 adet
(15 adedi İngilizce)
Süreli Yayın
30 adet
(Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk, Varlık
Aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi, Bilim ve Gelecek, Time, National Geographic US, Kitaplık, Cogito,
Artı Eğitim, Eğitim Yönetimi, Türk Dili Dergisi, Genç Gelişim, Çoluk Çocuk, Sanat Dünyamız, Insight
Turkey, Sözcükler, Roman Kahramanları, Beyin Gücü, Atlas, Chip, PC net, Ekoloji Magazin,
Arkeoloji ve Sanat, Kağıt vs., National Geographic Türkiye, Popüler Science, Altyazı, Yedi Kıta,
Milliyet Sanat, Blue Jean).
Bilgisayar Bilimi
Referans Kaynağı
832 adet
581 adet
Özel Ege Lisesi Kütüphanesi Ödünç Verme Kuralları














Özel Ege Lisesi Kütüphanesi’nden kütüphane kartı olan kullanıcılar faydalanabilirler. Bu
kişiler, ödünç verme hizmetinden de yararlanırlar.
Üyelik için bir fotoğraf getirilmesi ve kütüphane kartı alınması gerekmektedir.
Üyelik bir yıl için geçerli olup süre bitiminde istekli kişilerin üyeliklerini yenilemeleri
gerekmektedir.
Öğrenciler için ödünç verme hizmeti 2. sınıftan itibaren başlar.
Kütüphane kartını sahibinden başkası kullanamaz.
Kullanıcılar bir seferde değişik türlerden toplam üç kitap alabilirler.
Kullanıcılar, ödünç verme sırasında kendilerine verilen iade tarihini geçmemek üzere, ödünç
aldıkları kitabı/kitapları kütüphaneye teslim etmek zorundadırlar.
Ödünç alma süresi, kitapların türlerine ve okunabilirliğine göre belirlenir.
Kitabı isteyen başka kullanıcı yoksa süre uzatımı talep edilerek yeni iade tarihi alınabilir.
Geciken her kitap için, gün başına gecikme cezası alınır.
Ödünç alınan kitap/kitaplar kaybolduğunda kütüphane ile iletişim kurulur. Kullanıcı kitabın
yenisini alır ve varsa gecikme cezasını öder.
Danışma kaynakları (ansiklopediler, sözlükler, süreli yayınlar, albümler, vb.) ödünç verilmez.
Kütüphaneye üye olan kullanıcılar bu kuralları kabul etmiş olurlar.
Bu bilgiler önceden haber vermeden değiştirilebilir.
70
2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM ELEMANLARI
Özel Ege Lisesinde 112 tam zamanlı, 7 ders saatli öğretmen görev yapmakta olup öğretim yılı içinde
yapılan akademik ve sosyal çalışmalarda duyulabilecek ihtiyaca bağlı olarak, özellikle yarım zamanlı
ilave öğretmenler görevlendirilebilmektedir. Özellikle yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen olimpiyat
ve proje çalışmalarında öğrencilerimize katkı sağlamak üzere üniversitelerden çok sayıda öğretim
elemanı gelmektedir.
Tam zamanlı öğretmenlerden yüksek lisans yapan veya tamamlamış olanların sayısı 33, doktora
yapan veya tamamlamış olanların sayısı ise 2’dir. Başka deyişle, yüksek lisans veya doktora
seviyesinde öğrenim görmüş veya hâlen görmekte olan eğitimcilerin oranı %31’dir.
Görev yapan tam zamanlı eğitimcilerin mesleki tecrübeleri ve genel öğretmen kadrosu içindeki
yüzdesel payları şu şekilde özetlenebilir:

0 yıl - 4 yıl
: 17 kişi (%15,18)

5 yıl - 9 yıl
: 31 kişi (%27,68)

10 yıl - 14 yıl
: 24 kişi (%21,43)

15 yıl - 19 yıl
: 11 kişi (%9,82)

20 yıl ve daha fazla
: 29 kişi (%25,89)
Öğretmenlerin 2013-2014 öğretim yılı bitimi itibarıyla edinmiş oldukları mesleki tecrübelerinin
ortalaması 14,4 yıl olup, kısa özgeçmişlerine okulun internet sayfasında bulunan <Akademik
Bölümler> sekmesinden ulaşılabilir.
71
ÖĞRETMENLERİN E-POSTA ADRESLERİ
Kullanıcı adından sonra @egelisesi.k12.tr ekleyiniz.
Adı - Soyadı
Ahmet Kanyılmaz
Ali Ergül
Ali İbrahim Tolunay
Alper Pehlivan
Aslı Çakır
Aslı Namlı Kunduracı
Ayla Bahtiyar
Aylin Musluoğlu
Aysel Özdemir
Batuhan Alparslan
Belgin Aksoy
Berrin Üstündağ Yıldız
Beste Erbak
Birsen Aksu
Burcu Dörtel
Burçin Devrim
Canan Kanberağaoğlu
Caroline Ann Barsellotti
Ceyda Akşehir
Chareen J. Forsberg
Çetin Özdamar
Davut Çelti
Defne Tabu
Deniz İlker Toker
Deniz Sarınç
Ebru Yayla
Eflâl Şendil
Elif Baran
Elvan Başokçu
Emine Alpaslan
Engin Kolbaşı
Erkin Öztürk
Erkut Erkan
Esen Dinçel
Ezgi Oğuz
Fahrettin Bal
Fatma Karaalp
Feride Necla Atıl
Fulya Fındık
Gizem Günel
Glenn Rowles
Gökhan Tufan
Gülşah Aracıoğlu
Gülümser Girit
Handan Bulut
Hande Kaleci
Hatice Kara
Hülya Aslan
E-Posta Adresi
ahmet.kanyilmaz
ali.ergul
ibrahim.tolunay
alper.pehlivan
asli.cakir
asli.kunduraci
ayla.bahtiyar
aylin.musluoglu
aysel.ozdemir
batuhan.alparslan
belgin.aksoy
berrin.yildiz
beste.erbak
birsen.aksu
burcu.dortel
burcin.devrim
canan.kanberagaoglu
caroline.barsellotti
ceyda.aksehir
chareen.forsberg
cetin.ozdamar
davut.celti
defne.tabu
deniz.toker
deniz.sarinc
ebru.yayla
eflal.sendil
elif.baran
elvan.basokcu
emine.alpaslan
engin.kolbasi
erkin.ozturk
erkut.erkan
esen.dincel
ezgi.oguz
fahrettin.bal
fatma.karaalp
necla.atil
fulya.findik
gizem.gunel
glenn.rowles
gokhan.tufan
gulsah.aracioglu
gulumser.girit
handan.bulut
hande.kaleci
hatice.kara
hulya.aslan
72
Hülya Ogelman
Hüseyin Yürük
İlay Akyol
İlkem Sönmez
İlknur Çelik Karagöz
Joanne Catherine Erkoyuncu
Justine Alpay
Jülide Dergin
Maciej Karwowski
Mehmet Halil Civek
Mehmet Levent Yimsel
Mehmet Kutlay Tunç
Mehmet Nuri Kasaba
Melike Akçora
Melike Turan
Meral Beşiracı
Merve Aksoy
Miray Alçıtepe
Müjgan Demir
Nagihan Yüksek
Narin Çolak
Narin Mutlu
Necmi Ahmet Buran
Nilüfer Demir
Nursel Başyiğit
Onur Akpınar
Orhan Ahmet Kocaağaç
Oya Gülen
Özge Çakar
Özge Turan
Özge Yazıcılar
Özgün Dilek Okan Kaya
Özlem Cerlet
Özlem Gürleli Sakmak
Perihan Betül Ernas
Pınar Çalık Özbay
Pınar Demiroğlu
Pınar Ferligil
Ronja Kloth
Roxana Diana Kovacs Madralı
Ruşen Sönmez
Rüçhan Özdamar
Seda Öktem
Selma Emlek
Serap Pekyalçın
Serçin Doğan
Serenay Şen
Serkan Sezgin
Sevin Demirci
Sevtap Özay Tuğlu
Sevtap Turan
Sırma Kuzukulak
Sibel Zekiye Şenol
hulya.ogelman
huseyin.yuruk
ilay.akyol
ilkem.sonmez
ilknur.karagoz
joanne.erkoyuncu
justine.alpay
julide.dergin
maciej.karwowski
mehmet.civek
levent.yimsel
kutlay.tunc
mehmet.kasaba
melike.akcora
melike.turan
meral.besiraci
merve.aksoy
miray.alcitepe
mujgan.demir
nagihan.yuksek
narin.colak
narin.mutlu
necmi.buran
nilufer.demir
nursel.basyigit
onur.akpinar
orhan.kocaagac
oya.gulen
ozge.cakar
ozge.turan
ozge.yazicilar
ozgun.kaya
ozlem.cerlet
ozlem.sakmak
betul.ernas
pinar.ozbay
pinar.demiroglu
pinar.ferligil
ronja.kloth
roxana.madrali
rusen.sonmez
ruchan.ozdamar
seda.oktem
selma.emlek
serap.pekyalcin
sercin.dogan
serenay.sen
serkan.sezgin
sevin.demirci
sevtap.tuglu
sevtap.turan
sirma.kuzukulak
sibel.senol
73
Simge Akkın
Sonat Akıncı
Soraya Kassab
Şafak Özçengel
Şeyda Yenice
Şirin Bildiler
Şule Kaya Atça
Şule Kolaylı
Tayfun Tığ
Tolga Duman
Tuğçe Yalçın
Ülfet Başol
Vesile Tüzün
Yakup Morkoç
Yasemin Özvarlık
Yasemin Toprak
Yelda Kantarcıoğlu
Zeynep Birgül Çetin
Zuhal Kabalak
simge.akkin
sonat.akinci
soraya.kassab
safak.ozcengel
seyda.yenice
sirin.bildiler
sule.atca
sule.kolayli
tayfun.tig
tolga.duman
tugce.yalcin
ulfet.basol
vesile.tuzun
yakup.morkoc
yasemin.ozvarlik
yasemin.toprak
yelda.kantarcioglu
zeynep.cetin
zuhal.kabalak
74
ORTAK SINAVLAR (*)
1. Sınav
2. Sınav
3. Sınav
4. Sınav
:
:
:
:
19 Kasım 2014 Çarşamba
25 Aralık 2014 Perşembe
10 Mart 2015 Salı
10 Nisan 2015 Cuma
(*): Sınav tarihleri, soru adetleri, sınav süresi gibi bilgilerde çok harici bir durumda yapılabilecek olan
değişiklikler öğrencilere duyurulacaktır. Böyle bir durumun olmaması durumunda burada bulunan
bilgiler geçerlidir.
YABANCI DİLLER ORTAK SINAVLARI (**)
1. Sınav
2. Sınav
: 8 Aralık 2014 Pazartesi
: 2 Nisan 2015 Perşembe
(**): Yabancı dil sınavında öğrencilere 4. sınıftan itibaren İngilizce sorularının yanında, ikinci
yabancı dilleri olan Almanca veya Fransızca’dan da sorular sorulmaktadır.

4., 5., 6. ve 7. Sınıflar
Dersler
Soru Sayısı
Türkçe
Her dersten
Matematik
25 soru
Fen ve Teknoloji
Sosyal Bilgiler

8. Sınıflar
Dersler
Türkçe
Matematik
Fen ve Teknoloji
İnkılâp Tarihi
Vatandaşlık Bilgisi
Soru Sayısı
25
25
25
20
5

9. Sınıflar ve 10. Sınıflar
Dersler
Soru Sayısı
Türk Dili ve Edebiyatı
20
Matematik
25
Fizik
15
Kimya
10
Biyoloji
10
Tarih
10
Coğrafya
10
75
Sınav Saati
09.50 - 11.50
Süresi (dk.)
120
Sınav Saati
09.50 - 11.50
Süresi (dk.)
120
Sınav Saati
09.50 - 11.50
Süresi (dk.)
120

11. Sınıflar (FM)
Dersler
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
Tarih
Soru Sayısı
25
25
14
13
13
10
Sınav Saati
09.50 - 11.50
Süresi (dk.)
120

11. Sınıflar (TM)
Dersler
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Tarih
Coğrafya
Soru Sayısı
25
25
25
25
Sınav Saati
09.50 - 11.50
Süresi (dk.)
120

12. Sınıflar (FM-TM)
YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı) Denemesi - Birinci Aşama
Dersler
Soru Sayısı
Sınav Saati
Türkçe
40
09.30 - 12.10
Temel Matematik
40
Sosyal Bilimler
40
Fen Bilimleri
40
LYS (Lisans Yerleştirme Sınavları) Denemesi - İkinci Aşama
Matematik Sınavı
Soru Sayısı
Süresi (dk.)
Matematik
50
75
Geometri
30
60
Toplam
80
135
Fen Bilimleri Sınavı
Fizik
Kimya
Biyoloji
Toplam
Soru Sayısı
30
30
30
90
Süresi (dk.)
45
45
45
135
Edebiyat - Coğrafya Sınavı
Türk Dili ve Edebiyatı
Coğrafya-1
Toplam
Soru Sayısı
56
24
80
Süresi (dk.)
85
35
120
Sosyal Bilimler Sınavı
Tarih
Coğrafya-2
Felsefe Grubu ve
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Toplam
Soru Sayısı
44
14
Süresi (dk.)
65
20
32
90
50
135
76
Süresi (dk.)
160
AÇIKLAMALAR :
1.
4.-8. sınıflara ait sınavlarda üç yanlışın bir doğruyu, lise sınıflarının sınavlarında ise dört
yanlışın bir doğruyu götürmesi esası uygulanacaktır.
2.
Sınav sonuçları, öğrenciler aracılığı ile velilere duyurulacaktır.
3.
Bu tür sınavların sonuçlarını daha bilimsel olarak değerlendirebilmek için kullanılan optik
okuyucunun yazılımı, dershane ve okullara standart olarak hazırlanmış olup aynı neti yapan birden
fazla öğrenci, belirli bir aralıkta değil, alt alta sıralanmaktadır. Örneğin, Türkçe’de 15 net yapan iki
öğrenci en iyi 15. ve 16. dereceyi paylaşıyor iseler, optik okuyucu sınav karnesinin en sağında
bulunan “derece” kısmında bu öğrencilerden birini 15. diğerini ise 16. olarak değerlendirmektedir.
Bu yüzden derece kısmından daha çok, öğrencinin ortalama başarı yüzdesinin göz önüne
alınmasının yerinde olacağını düşünüyoruz.
77
VELİ TOPLANTILARI
1. DÖNEM

İlköğretim Kurumu Birinci Veli Toplantısı
Ana sınıfı ve 1. sınıflar (tanışma)
: 10 Eylül 2014 Çarşamba - 14.00
8. sınıflar
: 30 Eylül 2014 Salı - 17.00
Ana sınıfı ve 1. sınıflar
: 14 Ekim 2014 Salı - 17.00
2.,3. ve 4. sınıflar
: 15 Ekim 2014 Çarşamba - 17.00
5.,6.,7. sınıflar
: 16 Ekim 2014 Perşembe - 17.00

Lise - Birinci Veli Toplantısı
12. sınıflar
9. sınıflar
10. ve 11. sınıflar
: 24 Eylül 2014 Çarşamba - 16.30
: 25 Eylül 2014 Perşembe - 17.00
: 1 Ekim 2014 Çarşamba - 17.00

İlköğretim Kurumu İkinci Veli Toplantısı
8A-8D
: 3 Kasım 2014 Pazartesi - 17.10
8B-8F
: 4 Kasım 2014 Salı - 17.10
8C-8E
: 5 Kasım 2014 Çarşamba - 17.10
Ana sınıfı (A/B)
: 8 Aralık 2014 Pazartesi - 17.00
1. sınıflar
: 9 Aralık 2014 Salı - 17.00
2., 3., 4., 5., 6. ve 7. sınıflar
: 13 Aralık 2014 Cumartesi
20 Aralık 2014 Cumartesi - 9.30 - 17.00 *

Lise - İkinci Veli Toplantısı
11. sınıflar
9-A
9-B
9-C
9-D
9-E
10-A
10-B
10-C
12. sınıflar
: 29 Kasım 2014 Cumartesi – 9.30 - 16.30*
: 1 Aralık 2014 Pazartesi - 17.10
: 2 Aralık 2014 Salı - 17.10
: 3 Aralık 2014 Çarşamba - 17.10
: 4 Aralık 2014 Perşembe - 17.10
: 5 Aralık 2014 Cuma - 17.10
: 8 Aralık 2014 Pazartesi - 17.10
: 9 Aralık 2014 Salı - 17.10
: 10 Aralık 2014 Çarşamba - 17.10
: 13 Aralık 2014 Cumartesi – 9.30 - 16.30*
78
2. DÖNEM

İlköğretim Kurumu Veli Toplantısı
Ana sınıfı (A/B)
: 23 Mart 2015 Pazartesi - 17.00
1. sınıflar
: 24 Mart 2015 Salı - 17.00
2., 3., 4., 5., 6. ve 7. sınıflar
: 28 Mart 2015 Cumartesi
4 Nisan 2015 Cumartesi - 9.30 - 17.00 *
8A-8D
: 1 Nisan 2015 Çarşamba - 17.10
8B-8F
: 2 Nisan 2015 Perşembe - 17.10
8C-8E
: 3 Nisan 2015 Cuma - 17.10

Lise Veli Toplantısı
12. sınıflar
9-A
9-B
9-C
9-D
9-E
10-A
10-B
10-C
11. sınıflar
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
21 Şubat 2015 Cumartesi – 9.30 - 16.30*
16 Mart 2015 Pazartesi - 17.10
17 Mart 2015 Salı - 17.10
18 Mart 2015 Çarşamba - 17.10
19 Mart 2015 Perşembe - 17.10
20 Mart 2015 Cuma - 17.10
23 Mart 2015 Pazartesi - 17.10
24 Mart 2015 Salı - 17.10
25 Mart 2015 Çarşamba - 17.10
21 Mart 2015 Cumartesi – 9.30 - 16.30*
* Veli toplantı tarihleri yaklaşırken internet sayfamızdan öğrencinizin devam ettiği sınıfın toplantı gün
ve saatini ayrıntılı olarak öğrenebilirsiniz.
79
ÖZEL EGE LİSESİ MARŞI
Elimizde meşale, ülkeyi baştan başa
Fırtına, bora gibi gezip dolaşacağız.
Uygarlık yarışında güç katarak barışa
Ata’nın istediği yere ulaşacağız.
Yurdu aydınlatacak çağdaş bilimin sesi
Liderler yaratacak, Özel Ege Lisesi
İnsanlığa hizmette, en önde yer alacak
Umudu olacağız bu yurdun bu ulusun.
Her atılım senden öz, senden kuvvet alacak
Okulum, sen dostluğun, mutluluğun yolusun.
Yurdu aydınlatacak çağdaş bilimin sesi
Liderler yaratacak, Özel Ege Lisesi
Çalışmak hepimizin ilk hedef ve ülküsü
Yuvamızdan, okuldan aldık biz bu inancı.
“Bilimde, çağdaşlıkta biz de varız” türküsü
80
Olacak atılımda ruhumuzun kırbacı.
Yurdu aydınlatacak çağdaş bilimin sesi
Liderler yaratacak, Özel Ege Lisesi
Selam, sevgi yuvamda çalışan her insana,
Sevgiyi paylaşarak artıran her bir cana,
Selam, zafer tacını kalbinde taşıyana,
Selam, özgür yurt için korkusuz baş koyana.
Güfte : İhsan KURT
Beste : İsmail Hakkı TİRİTOĞLU
Marşımız, okulun internet sayfasından dinlenebilir.
81
Download

"Veli-Öğrenci El Kitabı" pdf dosyası için