ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Arfesan A.Ş. olarak havalı fren elemanları ve otomotiv parçalarının tasarım, geliştirme, üretim ve
sevkiyatını yapmaktayız.
Çevre Politikamız, çevrenin korunması için çalışanlarımızın sorumlu birer vatandaş olmasını ve
Arfesan A.Ş. olarak faaliyetlerimizin çevreye zarar vermemesini sağlamaktır. Bu doğrultuda;
çevresel standartlar ve yasalara uymayı, Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli geliştirmeyi ve
oluşturduğumuz atıkları ve kirliliği en aza indirmeyi taahhüt ediyoruz. Proseslerimizi,
kullandığımız malzemeleri ve çalışanlarımızı bu doğrultuda yöneteceğiz ve yönlendireceğiz.
Ana hedeflerimiz;
• Tehlikeli ve tehlikesiz atıklarımızı azaltmak için çalışmalar yapmak,
• Kullandığımız malzemelerde geri dönüşümü kolaylaştırıcı tedbirler almak ve tasarruf
sağlamak,
• Enerji kullanımında verimliliği arttırmak,
• Temizlik ve düzene özen göstererek çevrenin korunmasına katkıda bulunmaktır.
Bu politika, istendiğinde her türlü kuruluş ve kişilerle paylaşılacaktır.
Download

çevre politikamız