KALİTE VE ÇEVRE
Silence Beach Resort olarak Turizm sektöründe ilk’leri yaratmayı kendimize hedef olarak seçerek,
birlikte oluşturacağımız yaratıcı fikirlerimizi belli bir disiplin ve sistem içerisine sokarak, geleceğimiz
için sürekliliğini sağlamak amacıyla Toplam Kalite Felsefesini hedef olarak seçtik.
Silence Beach Resort’te

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
entegre olarak kurulmuş olup , 2004 ' ten bu yana sistematik bir yaklaşımla çalışmalarına devam
etmektedir. Ayrıca Antalya Valiliği tarafından verilen Beyaz Bayrak Ödülüyle bölgenin en güvenilir
gıda üretimini yapmaktayız ve her sene aldığımız Mavi bayrak ödülüyle de çevre dostu bir otel
olduğumuzu kanıtlamaktayız.
Yönetim Sistemleri Ortak Politikamiz
Silence Beach Resort üst yönetim liderliğinde, kaliteli ürün ve hizmeti elde etmede, İSG, Çevre ve
Gıda Güvenliği konularının, ayrılmaz bir bütün olduğu bilinci ile ;

Misafirlerimizi odak noktası kabul ederek kendi evlerindeki rahatlığı sağlayarak tüm istek, ihtiyaç ve
beklentilerini karşılamayı,

Türk Turizmine ve Sürdürülebilir Turizme katkıda bulunarak tüm misafirlerimizi Türk Misafirperverliğine
uygun bir şekilde ağırlayarak bu geleneğimizin yaşamasını sürekli kılmayı,

Sağlıklı, güvenli çalışma ortamını sağlayarak çalışanlarımız için emniyetli bir ortam yaratmayı,

Çalışanlarımızı gerçek değerlerimiz ve ailemiz kabul edip, onlara yatırım yaparak, onların eğitim yoluyla
gelişimini sağlayarak, iyileştirme faaliyetlerimize bizzat katılmalarını sağlamayı,

Misafir Memnuniyetini, çevreye verdiğimiz etkileri ölçerek sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmeyi,

Tüm çalışmalarımızı kanunlarımıza, uluslar arası anlaşmalara, turizm, çevre, gıda ve iş sağlığı-güvenliği
mevzuatlarına uygun yapmayı,

Doğal kaynaklarımızı etkin kullanarak çevremizin kirlenmesini engellemeyi,

Misafirlerimizin ve tüm Silence ailesinin sağlığı için gıda üretimlerimizde olası tüm riskleri en aza
düzeye indirmeyi, taahhüt ederiz.
Çevre Politikamız

Doğal kaynaklarımızın bilinçli kullanımını sağlayıp değerlendirilebilir atıkların geri dönüşümünü ve
tehlikeli atıkların uygun bir şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak hammadde kaynaklarından tasarruf
etmek,çevreye verdiğimiz zararları en aza indirerek atık yönetimini sağlamak,çevremize duyarlı toplum
oluşturmak amacıyla yerel yönetimlerle ve çevre koruma organizasyonlarıyla işbirliği içinde bulunarak
bölgemize ortak faydalar sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Download

KALİTE VE ÇEVRE Yönetim Sistemleri Ortak Politikamiz