İPEKYOLU KALKINMA AJANSI
2014 YILI II. KALKINMA KURULU TOPLANTISI
TOPLANTI YERİ
TOPLANTI TARİHİ
KAYIT ZAMANI
TOPLANTI BAŞLANGIÇ ZAMANI
TOPLANTI ZAMANI
KATILIMCILAR
: VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KONFERANS SALONU/
GAZİANTEP
: 13 ARALIK 2014 (CUMARTESİ)
: 10:00 – 10:30
: 10:30
: 10:30 – 13:00 (2,5 Saat)
: İKA KALKINMA KURULU ÜYELERİ
10:00 – 10:30
Kayıt
10:30 – 10:45
Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
10:45 – 11:00
Çoğunluk Yoklaması, Gündemin Anlatılması ve Açılış Konuşmaları
Sayın Prof. Dr. M. Yavuz COŞKUN, Gaziantep Üniversitesi Rektörü
İpekyolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı
Sayın Erdal ATA
İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı (teşrifleri halinde)
11:00 – 11:15
2014 Yılı I. Kalkınma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirgesinin Okunması
İpekyolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Katip Üyesi
İKA 2014 Yılı Faaliyet Raporu ve 2015 Yılı Çalışma Programı Sunumu
Sayın Dr. Bülent ÖZKAN, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
İKA Kalkınma Kurulu Tematik Çalışma Komisyonlarının Sunumları
11:15 – 11:30
11:30 – 12:30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sanayi, Ticaret ve Lojistik Komisyonu Başkanı (10 dk.)
Kentleşme, Çevre ve Altyapı Komisyonu Başkanı (10 dk.)
Dezavantajlı Gruplar, Göç ve Sosyal Uyum Komisyonu Başkanı (10 dk.)
Beşeri Kaynaklar, Eğitim ve İstihdam Komisyonu Başkanı (10 dk.)
Kültür, Turizm ve Tanıtım Komisyonu Başkanı (10 dk.)
Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu Başkanı (10 dk.)
12:30 – 12:50
Açık Oturum (Komisyonların Çalışmaları ve Kalkınma Gündemi)
12:50 - 13:00
Değerlendirme ve Kapanış
13:00 - 14:00
Öğle Yemeği
İKA
Tematik
Çalışma
Komisyonları
1
2
3
4
5
6
İKA KALKINMA KURULU TEMATİK ÇALIŞMA KOMİSYONLARI
Sanayi, Ticaret ve Lojistik Komisyonu
Kentleşme, Çevre ve Altyapı Komisyonu
Dezavantajlı Gruplar, Göç ve Sosyal Uyum Komisyonu
Beşeri Kaynaklar, Eğitim ve İstihdam Komisyonu
Kültür, Turizm ve Tanıtım Komisyonu
Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu
Download

2014 Yılı II. Kalkınma Kurulu Olağan Toplantısı