T.C.
YAVUZKEMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
Belediyemiz meclisi, aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak
üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince 07/ 04/2015 Salı günü saat
14.00’da başkanlık odasında toplanacaktır.
Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 31/03/2015
Mustafa ÖNAL
Belediye Başkan V.
GÜNDEM
:
1-Açılış.
2-Yoklama.
3-Saygı duruşu.
4-Kardeş şehir olunması
5-İmar plan tadilatı
6-2014 yılı Faaliyet raporunun görüşülmesi
7-Encümen üyeliği seçimi
8-Kapanış.
Download

İndir