DUYURU
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI MESLEKİ UYGULAMAYA DAYALI (STAJ) TAKVİMİ
Tüm öğrencilerimiz 2. ve 4. yarıyılların sonunda 20’şer iş günü (4 hafta) olmak üzere toplam 40 iş günü endüstriye
dayalı öğretim (staj) yapmak zorundadırlar.
Staj, Harran Üniversitesi Staj Yönerge çerçevesinde yapılmakta olup, öğrencilerin mesleki uygulama eğitimleri yaz
döneminde Staj Kurulu’nun belirlediği aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır.
STAJ TAKVİMİ
Öğrencinin staj yapacağı kurumdan kabul belgesi getirmesi
için son tarih
30 Mayıs 2014
Staj yerinin onayı için son tarih
13 Haziran 2014
Staj süresi
20 iş günü (4 hafta)
Staj Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
30 Haziran 2014 - 25 Temmuz 2014 (1.Staj)
04 Ağustos 2014 - 29 Ağustos 2014
Mezun Durumdaki Öğrenciler İçin Staj Dosyası Teslim Tarihi
01 Eylül 2014
- 05 Eylül 2014
Diğer Öğrenciler İçin Staj Dosyası Teslim Tarihi
22 Eylül 2014
- 10 Ekim 2014
(2.Staj)
Not: Sadece 2.sınıf öğrencileri iki stajı bir arada yapabilir. Diğer öğrenciler yalnızca 1 staj yapacaklardır.
BÖLÜMLERE AİT STAJ KOMİSYONLARI
Staj Kurulu
1. Doç. Dr. Ferit KÜÇÜK
2. Öğr. Gör. Okan ÇOLAK
3. Öğr. Gör. Ruknettin IŞIK
4. Öğr. Gör. Murat BAŞARIR
5. Öğr. Gör. Metin ARSLAN
6. Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ
7. Öğr. Gör. Mehtap BAŞARIR
8. Öğr. Gör. Mehmet DEMİRDÖĞMEZ
9. Öğr. Gör. Fevzi YILDIZ
10. Öğr. Gör. Kübra Akın TOSUN
11. Öğr. Gör. M.Bakır BÜTÜN
12. Öğr.Gör. Hasan ÇİFTÇİ
13. Öğr. Gör. M. Nedim AĞAÇKESEN
14. Öğr. Gör. Neslihan KAN
15. Öğr. Gör. Sultan ÇOBAN
16. Öğr. Gör. Serdal ARSLAN
17. Öğr.Gör. Reşat ÇUBUKÇU
Pazarlama ve Reklamcılık Böl. Staj Komisyonu
1.Öğr. Gör. Murat BAŞARIR (Başkan)
2.Öğr. Gör. Hasan ÇİFTÇİ (Üye)
3.Öğr. Gör. Metin ARSLAN (Üye)
Muhasebe Vergi Uygulamaları Böl. Staj Komisyonu
1.Öğr. Gör. Kübra Akın TOSUN (Başkan)
2.Öğr. Gör. Mehmet DEMİRDÖĞMEZ (Üye)
3.Öğr. Gör. Fevzi YILDIZ (Üye)
Bilgisayar Tek. Böl. Staj Komisyonu
1. Öğr.Gör. M.Bakır BÜTÜN (Başkan)
2. Öğr.Gör. Serkan KORKMAZ (Üye)
3. Öğr.Gör. Reşat ÇUBUKÇU (Üye)
Elektrik ve Enerji Böl. Staj Komisyonu
1. Öğr. Gör. Serdal ARSLAN (Başkan)
2. Öğr. Gör. M. Nedim AĞAÇKESEN (Üye)
3. Öğr. Gör. Ruknettin IŞIK (Üye)
Otel, Lokanta ve İkram Hizm. Böl. Staj Komisyonu
1. Öğr. Gör. Okan ÇOLAK (Başkan)
2. Öğr. Gör. Neslihan KAN (Üye)
3. Öğr. Gör. Sultan ÇOBAN (Üye)
1
Download

Staj Duyurusu - Birecik Meslek Yüksekokulu