ANKARA BAROSU
03.11.2014 Tarihi İtibari İle Kasa ve Banka Mevcutları
KASA
35.000,00
BANKALAR
Cari Hesaplar
Pos ve Vadeli Hesaplar
1.037.096,99
84.723,04
952.373,95
TOPLAM
1.072.096,99
27.10.2014 - 03.11.2014 Tarihleri Arasındaki Tahsilatlarımız
Aidat
Gecikme Cezası
Ölüm Fonu Tahsilatları
TBB Kesenek Tahsilatları
Baro Kart Yüklemeleri
PTT (Posta Masrafları Tahsilatı)
Seçim Cezası
Giriş Keseneği
Rozet Satışları
Rapor Ücretleri
Müzaharet
Şikayet Avansı
10.460,11
783,21
616,80
2.313,60
69.691,55
99,35
830,00
8.610,00
30,00
9.040,00
3.010,95
2.235,00
TOPLAM
27.10.2014 - 03.11.2014 Tarihleri Arasındaki Giderlerimiz
Eylül ayı muhtasar ödemesi
Eylül ayı kdv ödemesi
Eylül ayı sgk ödemesi
Ekim ayı personel maaş ödemeleri
Genel Kurul nedeniyle A.Ü.Hukuk Fakültesi temizlik vs. personeline ödenen
Polatlı avukat odasına damacana su alımları
Hemşire odasına ilaç alımları
Batı adliyesine şeker . Gazete vs. malzeme alımları
Antalya Barosu avukat oyunlarına katılan takımlarımız için ödenen avanslar
Çayocağına malzeme alımları
Yurtiçi kargoya ödenen
Maytas Turizm'e Anıtkabir töreni için otobüslerin kiralama ücreti
TSM,THM ve Tiyatro eğitmenlerine ödenen
Vefat eden Muzaffer Balsöz'ün mirasçılarına ödenen ölüm ve defin yrdm.
Lastik tamiri ve söküm takımları nedeniyle ödenen
Personelin görevlendirilmeleri nedeniyle ödenen ulaşım ücretleri
Araçların temizliği için ödenen ücretleri
Posta ve tebligat giderleri
TOPLAM
107.720,57
53.558,17
8.148,64
70.902,13
87.796,38
2.000,00
135,00
34,00
75,00
12.000,00
35,00
51,96
826,00
3.300,00
7.900,00
60,00
50,00
75,00
2.985,10
249.932,38
CMK
03.11.2014 Tarihi İtibari İle Banka Mevcutları
BANKALAR
Cari Hesaplar
Vadeli Hesaplar
1.544.689,84
7.812,94
1.536.876,90
TOPLAM
1.544.689,84
27.10.2014 - 03.11.2014 Tarihleri Arasındaki Gelirlerimiz
0,00
27.10.2014 - 03.11.2014 Tarihleri Arasındaki Giderlerimiz
Eylül ayı muhtasar ödemesi
23.665,43
Eylül ayı sgk ödemesi
27.594,02
Ekim ayı personel maaş ödemeleri
38.474,51
Tebligat posta giderleri
452,55
ADLİ YARDIM
TOPLAM
90.186,51
03.11.2014 Tarihi İtibari İle Banka Mevcutları
BANKALAR
Cari Hesaplar
Vadeli Hesaplar
516.742,56
25.334,50
491.408,06
TOPLAM
516.742,56
27.10.2014 - 03.11.2014 Tarihleri Arasındaki Gelirlerimiz
0,00
27.10.2014 - 03.11.2014 Tarihleri Arasındaki Giderlerimiz
Adli Yardım görevlendirmeleri nedeniyle ödenen mahkeme masrafları
Görevlendirilen avukatlara yapılan ödemeler
Eylül ayı muhtasar ödemesi
Eylül ayı sgk ödemesi
Ekim ayı personel maaş ödemeleri
Tebligat giderleri
TOPLAM
355,00
0,00
20.336,12
24.016,61
31.309,81
2.151,00
78.168,54
Download

haftalık mali bülten-03.11.2014