2014-15 Güz Yarıyılı BMM 301 Klinik Mühendisliği Dönem Ödevi
ÖDEV KONUSU: Tıbbi Laboratuvar Cihazları
Dönem Ödevi Yazım Kuralları
1. Cihazlar hakkında bilgilendirici özet bilgi (nedir, ne işe yarar, hangi parametreleri/özellikleri ölçer?
Gibi) (Genel bilgi) verilecektir (1 sayfayı geçmeyecektir.)
2. Cihazların teknik özellikleri araştırmalarla belirlenecektir
3. Cihaz üreticilerinin modelleri bir önceki maddede belirlenmiş olan teknik özelliklere göre bir
tabloda karşılaştırılacaktır (Aşağıda Tablolardaki üretici ve modelleri esas alınacaktır)
4. Teknik şartname sunumunda geçen dosya formatına göre teknik şartname düzenlenecektir
(Kısımlar:1-Konu ve Kapsam, 2-Gerekçe, 3-Genel istek ve Özellikler[Montaj/kurulum ve Eğitim
kısımları da olacak], 4-Numune Alma ve Değerlendirme, 5-Denetim ve Muayene Metotları, 6Ambalajlama ve Etiketleme, 7-Garanti Şartları)
5. Piyasada mevcut şartnamelerle karşılaştırılacak ve değerlendirme yapılacaktır (Sonuçlar kısmı da 1
sayfayı geçmeyecektir)
6. Ödev dökümanı : Genel bilgi (1 sayfa)+ Kendi düzenlediğiniz Teknik Şartname + Teknik
özellikleri Karşılaştırma Tablosu ve Sonuçlar kısmı olmak üzere hardcopy olarak teslim edilecektir.
7. Ödev Teslim Tarihi: 26 Aralık 2014 Cuma günüdür.
1- Kan Gazı Analizörü (Blood Gas Analyzers)
1
2
3
4
Marka
RADIOMET
ER
CORNLEY
CORNLEY
MEDICA
5 AREN
Model
ABL90 FLEX
BG 800
BG 10
EasyBlood
Gas
GASTAT
1800
Web adresi
http://www.radiometer.com/en/products/blood-gas/abl90-flex-analyzer
http://www.cornley.com/html/English/Product/PRO1/1099.html
http://www.cornley.com/html/English/Product/PRO1/1096.html
http://www.medicacorp.com/products/blood-gas-analyzers/easybloodgas/
http://www.priniotakis.gr/catalog3/index.php?language=en&manuf
acturers_id=1
2- Immunoassay Analizörü (Immunoassay Analyzers)
Marka
1 MINDRAY
2 GRIFOLS
Model
Web adresi
CL2000i
Chorus
3 RADIOMETER
AQT90 FLEX
4 BECKMAN
COULTER
Access 2
5 ABBOTT
ARCHITECT
i1000SR
(240tests/h) http://www.mindray.com/en/products/CL-2000i.html
http://www.grifols.com/en/web/uk/diagnostics//product/sistema_triturus
http://www.radiometer.com/en/products/immunoassay/aqt90-flexanalyzer
(100 tests/h)
https://www.beckmancoulter.com/wsrportal/wsrportal.portal?_nfpb=
true&_windowLabel=UCM_RENDERER&_urlType=render&wlpUCM_R
ENDERER_path=%2Fwsr%2Fdiagnostics%2Fclinicalproducts%2Fimmunoassay%2Faccess2%2Findex.htm#2/10//0/25/1/0/asc/2/973111///0/1//0/
https://www.abbottdiagnostics.com/en-int/index.html
3- ELISA Analizörü (ELISA Analyzers)
Marka
1 DiaSorin
2 DYNEX
3 ADALTIS
4 Human
5 ERBA
Model
Web adresi
ETIMax3000
Agility
http://www.diasorin.com/en/products-solutions/systems/elisa-systems/etimax-3000
http://www.dynextechnologies.com/agility-elisa-processing-microplatetechnology.php
http://www.adaltis.net/products/ivd-instruments/microelisa/gen-4/
NEXGEN
Four
Elisys
Uno
Mago 4
http://www.human.de/en/products/autoimmune-diagnostics/reagents-andconsumables/Automation.php
http://www.erbamannheim.com/Product_Details.aspx?CatId=MTY=&SubCatId
=MTQ=&ProductId=NTc=&Mkey=13
4- Hematoloji Analizör (Hematology Analyzers)
Marka
1 GRIFOLS
2 SYSMEX
3 ABBOTT
4 ERBA
5 Beckman
Coulter
Model
Web adresi
WADiana 8XT
XE 2100
CELL-DYN
Ruby
Drew 3
http://www.grifols.com/en/web/uk/diagnostics/-/product/wadiana_8xt#
http://www.sysmex-europe.com/products/xe-2100-1.html
https://www.abbottdiagnostics.com/en-int/products/hematology.html
PK7300
(60 tests/h)
http://www.erbamannheim.com/Product_Details.aspx?CatId=MTk=&Sub
CatId=MTc=&ProductId=NzE=&Mkey=13
https://www.beckmancoulter.com/wsrportal/wsr/diagnostics/clinicalproducts/blood-banking/pk7300system/index.htm#2/10//0/25/1/0/asc/2/N3209000///0/1//0/
5- Kan Pıhtılaşma Analizörü (Blood Coagulation Analyzers)
Marka
1 Sysmex
2 ERBA
Model
Web adresi
CS-5100
EAC
3 Nihon
Kohden
4 STAGO
CellTac Coag
CGM-6100K
http://www.sysmex-europe.com/products/cs-5100-16.html
http://www.erbamannheim.com/Product_Details.aspx?CatId=MjI=&SubC
atId=Mjg=&ProductId=MTA0&Mkey=13
http://www.nihonkohden.com/products_en/type/hemostasis/cgm6100k.
html
5 MAROCHE
Sta-R
Evolution
MG 1410
http://www.stago.com/en/products-services/catalogue/
http://www.maroche.it/en/product/1410.html
Download

Odevler 01.12.2014