ARA (BİLGİSAYAR) PROJE KONULARI:
ONLİNE DERS YÖNETİM SİSTEMİ
Proje web tabanlı ders yönetim sistemidir. Farklı fonksiyonelliklerde, farklı kullanıcı modülleri
(öğretmen, asistan, öğrenci gibi) içeren bu proje ile bir dersin ilan, haberleşme, değerlendirme gibi
işlevsellikleri web ortamında gerçekleştirilecektir.
ANDOROID KİTAP OKUMA PROGRAMI
Mevcut pdf, doc gibi yaygın dokumanların andorid ortamında okunmasına imkan sağlayan
okuma programı. Program görsel kitaplık, arama, sayfaya gitme, kitap işaretleri, fihrist, yakın geçmiş,
hız ayarlı otomatik kaydırma, not alma, seçilen cümle veya paragraflarin başka bir dosyada
biriktirilmesi, görüntü ayarları (font renk büyüklük gibi) gibi fonksiyonellikleri içermektedir.
HASTANE RANDEVU SİSTEMİNİN TASARIMI VE WEB ARAYÜZÜ
Doktorların hastalarını muayene ve tedavi gibi tüm aşamaları sorunsuz, daha hızlı ve kontrol
edilebilir bir şekilde yürütmeleri için tasarlanmış Muayene Otomasyon sisteminin web arayüzü
oluşturularak etkin bir yapı geliştirilecektir.
BİTİRME PROJE KONULARI:
VERİ TABANINDA SAKLANAN ŞEHİR HARİTALARINDA TAFİĞE BAĞLI YOL
GÜZERGAHININ BELİRLENMESİ
Ana hafızada saklanması mümkün olmayan ağların diskte saklanması gerekmektedir. Bununla
beraber klasik ağ problemlerinin ilgili algoritmalarının disk üzerindeki bu ağda verimli bir şekilde
geçeklenmesi problemi karşımıza çıkmaktadır. Bu noktadan yola çıkarak bu projenin genel hatları ile
şu alt başlıklardan oluşması bekleniyor:
 Bir ağın diskte temsil edilmesi ve ekran arayüzünde kullanıcıya sunulması
 Uzlamsal erişim yapılarından en öenmlisi olan R-tree’nin anlaşılması ve kullanılması
 Dijikstra’nın En kısa yol algoritmasının gerçeklenmesi ekranda en kısa yolun
görüntülenmesi
 hareket halindeki ulaşım araçlarının takibi ve sorgulanmasını içermektedir. Farkli
platformlardan (desktop veya android gibi) gelen kullanıcı sorguları ile, bir otobüsün
herhangi bir noktaya “tahmini” ulaşım süresi, “tahmini” doluluk orani ve hedefe
“tahmini” variş zamanı gibi bilgleri öğrenilebilir.
SKYLINE SORGU İŞLEME ALGORİTMALARININ GERÇEKLENMESİ VE
KARŞILAŞTIRILMASI
Gerçek hayatta uygulama alanı geniş olan skyline sorguları için önerilen algoritmalardan
bazıları şunlardır:
 Block-Nested Loop (BNL)
 Divide & Conquer (DC)
 Bitmap
 Index
 Nearest Neigbor (NN)
 Branch &Bound (BB)
Algoritmaların performans başarımında aşağıdaki özellikler esas alınmaktadır:
 kaynak kullanımı (ana hafıza kullanımı)
 disk erişimi,
 çevrimiçi çalışma özelliği
 kademeli sonuç üretme özelliği
Performansı etkileyen parametlereden en önemlileri ise;
 Veri setinin boyut sayısının etkisi
 veri setinin büyüklüğünün etkisi
Projenin çıktısı, kapsamlı performans karşılaştırma grafiklerinin üretilmesi ve yorumlanmasını
içermelidir.
HARİCİ SIRALAMA ALGORİTMASININ GERÇEKLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ
Birincil hafızaya sığmayan listelerin sıralanması problemi yaygın olarak external sorting
yöntemi ile gerçekleştirilir. External sort günümüzde veri tabanlarının hemen hepsinde, gerek
kısıtlamaların sağlanmasında gerekse sorgulama esnasında kullanılan temel bir algortimadır.
Yöntemin tasarımı dosya organizasyonu dersinde detaylı olarak incelenmiştir. Bu projede yöntemin
hayata geçirilmesi (gerçeklenmesi) hedeflenmektedir. Bu yöntem kendi içinde k-way merge, multistep k-way merge ve replacement selection, double buffering, büyük cluster kullanmak gibi
iyileştirme tekniklerini içermektedir. Bunların gerçeklenip performans iyileşmesinin ne oranda
sağlandığı bir araştırma konusudur.
Download

Ara / Bitirme Proje Teklifleri