Kano Modeli
• Tasarım gereksinimlerini/özelliklerini sınıflandırmanın bir
yolu:
– Olmazsa olmaz özellikler
Kalite Fonksiyon
Göçerimi
Doç. Dr. Kazım Sarı
Beykent Üniversitesi
• Müşterinin ifade etmesine gerek kalmayan, basit gereksinimlerdir.
• Gerçekleştirilmemesi büyük tatminsizliğe yol açarken
gerçekleştirilmesi çoğunlukla müşteride olumlu bir etki yaratmaz
(Kahvenin sıcak servis edilmesi)
– Beklenen özellikler
• Müşteriye sorulduğunda cevabı doğrudan alınan tipik
gereksinimlerdir, var olması müşteriyi memnun ederken olmaması
memnuniyetsizliğe neden olur (Hızlı teslimat)
– Heyecan verici özellikler
• Müşteri tatminde aşırı artışa neden olan özellikler “wow”
dedirtecek kadar.
• Bu gereksinimlerin karşılanmaması müşteride herhangi bir tepkiye
yol açmazken, ürüne yansıtılması durumunda müşteri
memnuniyetini beklenmedik derecede arttırmaktadır
– Tasarım olmazsa-olmaz özellikleri kapsamalı ve diğer iki
guruptan maliyetine göre kısmen kapsamalıdır
Beklenen
Gereksinimler
Heyecan Verici
Gereksinimler
Kalite Fonksiyon
Göçerimi (KFG)
• Kalite Fonksiyon Göçerimi ilk kez
1966 yılında Yoji Akao tarafından
Japonya’da ortaya atılan bir yönetim
metodudur
Olmazsa Olmaz
Gereksinimler
KFG’ nin Tarihçesi
• Yoji Akao’nun çalışmaları ilk olarak
1972 yılında Mitsubishi’nin Kobe’deki
Gemi Tersanelerinde uygulanmıştır.
KFG’ nin Tarihçesi
• 1977-1984 arasında başarılı KFG
uygulaması ile Toyota ürün geliştirme
maliyetlerinde %61 azalma sağlamış,
ürün geliştirme süresini üçte bir
oranında kısaltmış ve paslanmayla
ilgili garanti problemlerini ortadan
kaldırmıştır.
1
• Batı dünyasının KFG’ne olan
ilgisi, Toyota’nın bu başarısından
sonra olmuştur.
Kalite Evi
 Müşterinin istek ve beklentilerini belirleme
 Müşteri istek ve beklentilerinin ürün veya
hizmetlerimizin NASIL karşılanacağını belirleme
 Müşteri istek ve beklentileri ile bu NASIL’ları
ilişkilendirme
 Ürün özelliklerinin birbirleri ile ilişkisini
tanımlamak
 Önem derecelerini belirlemek
 Rakip ürünleri değerlendirmek
Türkiye’de KFG
• Türkiye’de ilk KFG
uygulaması, Arçelik tarafından 1994
yılında bulaşık makinesi üzerinde
gerçekleştirmiştir
Kalite Evi
Müşteri
İsteklerinin
Önem
Derecesi
Müşterinin
İstekleri
(NE’ler)
Korrelasyon Matrisi
Teknik
Gereksinimler
(“NASIL” lar)
Rakip
Ürünlerin
Analizi
Batı’da KFG
İlişki Matrisi
İşletme Amaç ve
Hedefleri
Sütun
Ağırlıkları
Rekabete Dayalı
Teknik
Değerlendirmeler
Kalite Evi
-ÖrnekYeni bir fotoğraf
makinası tasarlama
Korrelasayon Matrisi
Müşteri
İstekleri
Müşterilerimiz
Ne İstiyorlar?
Hafif
Kullanımı Kolay
Güvenilir
Sabit Tutulması Kolay
Yüksek Çözünürlük
İlişki Matrisi
Rakiplerin
Analizi
Teknik
Gereksinimler
Teknik Özellikler
ve Değerlendirme
Müşteri
isteklerin
önem
derecesi
(5 = en büyük)
3
4
5
2
1
2
Korrelasayon Matrisi
Korrelasayon Matrisi
Müşteri
İstekleri
İlişki Düzeyi “Yüksek”
İlişki Düzeyi “Orta”
İlişki Düzeyi “Az”
Müşteri İsteklerini
Nasıl Karşılarız?
Hafif
Kullanımı Kolay
Güvenilir
Sabit Tutulması Kolay
Yüksek Çözünürlük
İlişki Matrisi
Teknik Özellikler
ve Değerlendirme
3
4
5
2
1
İlişki Matrisi
Korrelasayon Matrisi
Korrelasayon Matrisi
İlişki Matrisi
Müşteri
İstekleri
İlişki Matrisi
22
9
27 27
32
25
Ağırlıklıklandırılmış
Derecelendirme
Korrelasayon Matrisi
Teknik
Gereksinimler
Müşteri
İstekleri
İlişki Matrisi
Rakiplerin
Analizi
Müşteri
İstekleri
Rakiplerin
Analizi
Teknik
Gereksinimler
3
4
5
2
1
Önem Dereceleri
G : İyi
F: Orta
P: Zayıf
Korrelasayon Matrisi
Teknik Özellikler
ve Değerlendirme
Hafif
Kullanımı kolay
Güvenilir
Sabit Tutulması Kolay
Yüksek Çözünürlük
Ergonomik Tasarım
Yüksek Çözünürlük Elde Etme
Otomatik Poz
Otomatik Odaklanma
Alüminyum Bileşenler
Düşük Akım Gereksinimi
Teknik Özellikler
ve Değerlendirme
İlişki Matrisi
Rakiplerin
Analizi
Müşteri
İstekleri
Teknik
Gereksinimler
Rakiplerin
Analizi
Teknik
Gereksinimler
Yapabileceklerim
iz arasındaki
İlişkiler
Rakiplerin
Analizi
İlişki Matrisi
Teknik Özellikler
ve Değerlendirme
Ergonomik Tasarım
Yüksek Çözünürlük Elde Etme
Otomatik Poz
Otomatik Odaklanma
Alüminyum Bileşenler
Düşük Akım Gereksinimi
Müşteri
İstekleri
Teknik
Gereksinimler
Rakiplerin
Analizi
Teknik
Gereksinimler
Teknik Özellikler
ve Değerlendirme
Önem Dereceleri
22
5
Panel Sıralaması
6 Mp’den Yüksek
2 devre
P
P
G
P
P
2’ ile ∞
G
G
F
G
P
%75
3
4
5
2
1
Hedef
Değerler
(Teknik
Özellikler)
0.5 A
Hafif
Kullanımı Kolay
Güvenilir
Sabit Tutulması Kolay
Yüksek Çözünürlük
B firması
Rakip Ürünler Müşteri
İsteklerini Ne Düzeyde
Karşılıyor?
A Firması
Teknik Özellikler
ve Değerlendirme
A Firması
0.7 %60 Evet 1
ok G
Teknik
Değerlendirme B Firması
0.6 %50 Evet 2
ok F
0.5 %75 Evet 2
ok G
Biz
3
3
G P
Kullanımı Kolay
4
G P
Güvenilir
5
F
Sabit Tutul. Kolay
2
G P
A Firması
0.7 60% yes
1
ok
B firması
0.6 50% yes
2
ok
F
Biz
0.5 75% yes
2
ok
G
G
Ev 1
Ev 2
Ev 3
Üretim Süreci
Tasarım
Özellikleri
Müşteri
İstekleri
Panel sıralaması
6 Mp’den yüksek
2 devre
75%
Hedef
Değerler
(Teknik
Özellikler)
Teknik
Değerlendirme
Bileşenler
P
Bileşenler
P
Üretim
Süreci
22 9 27 27 32 25
2’ to ∞
Önem Dereceleri
Kalite
Planı
G
Tasarım
Özellikleri
Yüksek ÇÖzünürlük 1
İşletme kaynaklarının müşteri
isteklerini karşılamak üzere
dağıtılması
Company B
Company A
Ergonomik Tasarım
Yüksek Çözünürlük Elde Etme
Otomatik Poz
Otomatik Odaklanma
Alüminyum Bileşenler
Düşük Akım Gereksinimi
Hafif
0.5 A
Tamamlanmış
Kalite Evi
Kalite Evleri
Ev 4
Figure 5.4
4
Download

Download - Kazim Sari