MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Makina Mühendisliği Bölümü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin ilk kurulan
bölümlerinden birisi olup, 2011-2012 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak
eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü, dünyadaki öncü
üniversiteler dikkate alınarak hazırlanmış bir lisans programına ve çeşitli alanlarda
kullanılan cihazlarla donatılmış modern laboratuvarlara sahiptir. Alanında uzman
öğretim elemanlarını bünyesinde barındıran bölümümüzde eğitim dili tamamıyla
İngilizce olup lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir.
BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI
Mühendislik dalları içinde geçmişi en eskiye dayanan ve en geniş çalışma ve iş
imkânlarına sahip alanlardan birisi olan Makina Mühendisliği, hızla sanayileşmeye
devam eden ülkemizde ve dünyamızda en iyiler tarafından tercih edilen ve yıldızı
sürekli parlayan bir mühendislik alanıdır. Her türlü mekanik sistemlerin ve enerji
dönüşüm
sistemlerinin
tasarımı,
geliştirilmesi
ve
üretim
faaliyetleri
makina
mühendisleri tarafından yürütülür. Makina mühendisleri tüm endüstri sektörleri için
makinalar, donanımlar, alet ve ekipmanlar tasarlayıp imal ederler.
Bölümümüzde Mekanik ve Makina Elemanları, Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar,
Termodinamik ve Isı Tekniği, Otomotiv, Makina Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol,
Konstrüksiyon ve İmalat olmak üzere 6 anabilim dalı bulunmaktadır. Ayrıca
Termodinamik, Isı Geçişi, Akışkanlar Mekaniği, Malzeme Bilimi, İmal Usulleri vb.
temel derslerde kullanılmak üzere enerji ve imalat laboratuvarları bulunmaktadır.
Günümüz teknolojisine uygun çağdaş bir eğitim anlayışına sahip olan Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde, küreselleşen dünyada
mezunlarımızın daha etkin bir şekilde yer alabilmeleri için hem birinci hem de ikinci
öğretimde eğitim tamamen İngilizce olarak yürütülmektedir.
Prof. Dr. Ünal ÇAMDALI
HEAD OF DEPARTMENT MESSAGE
As the oldest branch of engineering with the widest range of application and work
opportunity, Mechanical engineering is the engineering discipline preferred by the
best in the world and the country which rapidly continues to industrialize. The design,
development and manufacturing of all kind of mechanical and energy conversion
systems are supervised by Mechanical engineers who design and produce
machines, devices and equipment for all industry sectors.
There are 6 divisions in our department which are Mechanics and Machine Elements,
Hydromechanics and Hydraulic Machines, Thermodynamics and Heat Technic,
Automotive, Machine Theory System Dynamics and Control, Construction and
Manufacturing. Also there are energy and manufacturing laboratories to be used in
basic courses like Thermodynamics, Heat Transfer, Fluid Mechanics, Material
Science, Manufacturing Technologies etc.
Yıldırım Beyazıt University has a modern education philosophy matching today’s
technology and lectures in the mechanical engineering department are conducted
fully in English both in day and evening classes to ensure that our graduates are
present in a more effective way in the globalized world.
Prof. Dr. Ünal ÇAMDALI
Makina Mühendisliği Bölümü mezunlarının iş imkanları
Makina mühendisleri petro-kimya, gıda, demir-çelik, uçak, otomotiv, tekstil sanayileri,
hidro-elektrik, nükleer, termik ve yenilenebilir enerji (rüzgâr, güneş, biyokütle vs.)
santralleri; bina mühendisliği (ısıtma, soğutma, havalandırma); robot teknolojisinden
savunma sanayisine kadar birçok alanda işletme, bakım, onarım, üretim, kalite
kontrol, tasarım, Ar-Ge, proje pazarlama, müteahhitlik, müşavirlik ve yöneticilik gibi
görevlerde hizmet vermektedirler.
Job Opportunities for Mechanical Engineering Department Graduates
Mechanical engineers are active in a wide range of areas extending from robotics
technology to defense industry including petrochemicals, food, steel-iron, aerospace,
automotive, textiles industries, hydro-electrical, nuclear, thermal and renewable
(wind, solar, biomass etc.) energy centrals and building engineering (heating,
cooling, ventilation); serving in positions such as operation, maintenance, reparation,
production, quality control, design, R&D, project marketing, contractor, consulting
and management.
Kemal Bilen
Öğretim Üyesi
2010 yılında kurulmuş bulunan Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin, Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi’ne bağlı Makina Mühendisliği Bölümünde 2012 yılından itibaren
görev yapmaktayım. Üniversitemizin, ülkemizin en büyük kentlerinden birinde, daha
önemlisi başkentte olması ve eğitim-öğretim faaliyetlerini küreselleşmiş bir dil olan
İngilizce olarak yürütmesi, bu üniversitede görev almamda en önemli etkenler
olmuştur. Öğretim dilinin İngilizce oluşu, çalışma alanımla ilgili gelişmeleri kolayca
takip etmeme olanak sağlayacağı, böylece akademik kariyerim üzerinde etkili olacağı
açıktır. Ayrıca, Ankara’nın birçok sosyal ve fiziksel imkânlarından yararlanabileceğim
için de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin personeli olmamın kariyerime büyük ölçüde
olumlu etkisinin olacağı kanaatindeyim.
Üniversitemizin gelişimi ve yakın gelecekteki hedefleri göz önüne alındığında,
Üniversitemizde öğrenim görecek öğrencilerimizin mezun olduklarında sektörde etkin
bir yere sahip olabileceklerini düşünüyorum.
INSTRUCTOR OPINION
I have been working as a preceptor in this university, established in 2010, at the
department of Mechanical Engineering since 2012. The prominent causes that I
prefer this university are; being in one of the major city among the other cities, being
capital city of Turkey and using the global language English in education. Thanks to
English education, I can keep up with new development easily which is related with
my academic career. Also, I can take advantage of loads of social and physical
possibilities of Ankara.
If it is taken into consideration the developments and targets of our university in the
next future, the students who graduated from this university can have qualified
missions and position in their business life.
Dr. Kemal BİLEN
Mechanical Engineering Department
Tolga Usta
Makina Mühendisliği Bölümü II. Sınıf Öğrencisi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Makina Mühendisliği öğrencisiyim. Tercih zamanında
hangi bölümü okumak istediğime çoktan karar vermiştim, gerisi hangi üniversitede
okuyacağımdı.
Sıralamalara
göre
köklü
üniversitelerin
makina
mühendisliği
bölümlerine girebiliyordum. Daha sonra Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin ilk defa o yıl
öğrenci alacağı, eğitim dilinin İngilizce olduğunu öğrendim. Biraz araştırma yaptıktan
sonra, bölümümle ilgili öğretim kadrosunun oldukça başarılı ve hayatlarını yaptıkları
işe adamış insanlar olduğunu öğrendim ve tercih listemde diğer üniversitelerin önüne
yazdım.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesine geldiğimde dikkatimi çeken ilk husus sıcak bir ortam
sunmasıydı. Hocalara çok rahat ulaşabiliyoruz, isteklerimiz ve önerilerimiz dikkate
alınıyor ve makul ölçülerde olduğu sürece karşılanıyor. Bölüm başkanlığı, dekanlık ve
hatta rektörlük bile öğrencileri kabul ediyor ve bizlere zaman ayırıyor. Arkadaşlıklar
oldukça samimi. Kampüs sorunumuz var, ancak bu bize arkadaşlıklar olarak geri
dönüyor. Birbirinden uzak ve büyük alanlarda ayrılmaktansa, hep birlikte vakit
geçiriyoruz. Tam bir dayanışma ortamı.
Tolga Usta
Mechanical Engineering Department 2nd Grade Student
I am studying at mechanical engineering department of Yıldırım Beyazıt University.
While I had to decide which university that I want to study, old universities were able
to chosen with respect to my OSS examination rank. Then, I heard Yıldırım Beyazıt
University which launched recently and accepts students at a first time. So, I
searched and I found that teachers of YBU are successful and they had been
devoted their lives to their jobs. Hence, I chose YBU.
Warm atmosphere of YBU took my attention at first sight. We can easily contact with
teachers, and they always listen. Even if our offers are fair, they are supplied. The
head of department, the dean and also the president accept students and spare time
with us. Friendships are awesome. Of course, we have campus problem, but it
results in stronger friendships. Because we spend our times together, not alone and
far away from each other. YBU offers a collaboration environment for everyone.
AKADEMİK KADRO
Prof. Dr. Ünal ÇAMDALI
Arş. Gör. İbrahim TÜRKMEN
Prof. Dr. Ahmet PINARBAŞI
Arş. Gör. Eylül DEMİR
Prof. Dr. Osman YİĞİT
Arş. Gör. Halil YILDIRIM
Doç. Dr. Sadettin ORHAN
Arş. Gör. M. Cihat YILMAZ
Doç. Dr. Adem ÇİÇEK
Arş. Gör. A. Yasin SEDEF
Yrd. Doç. Dr. İhsan TOKTAŞ
Arş. Gör. Gürcan TİRYAKİ
Yrd. Doç. Dr. Kemal BİLEN
Arş. Gör. Orçun BİÇER
Yrd. Doç. Dr. Fatih GÖNCÜ
Arş. Gör. Polat KURT
Yrd. Doç. Dr. M.Muhammad NAUMAN
Arş. Gör. Onur GÜNEL
MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT CURRICULUM
1st semester
2nd semester
3rd semester
4th semester
COURSES
Total
(hours)
Credits
COURSES
Total
(hours)
Credits
COURSES
Total
(hours)
Credits
COURSES
Total
(hours)
Credits
Calculus I
4
6
Calculus II
4
6
Engineering
Mathematics I
4
6
Engineering
Mathematics II
4
6
Physics I
5
6
Physics II
5
6
Material Science
3
4
Engineering
Materials
2
3
General
Chemistry
3
5
Statics
4
6
Thermodynamics I 3
6
Thermodynamics
II
3
6
3
Computer
Aided
Technical
Drawing II
3
3
Strength of
Materials
5
6
Dynamics
4
5
4
Principals of
Electrical and
Electronic
Engineering
2
4
Manufacturing
Technologies
4
6
Introduction
to
2
Mechanical
Engineering
Computer
Aided
Technical
Drawing I
4
5
Computer
4
Programming
Academic
English I
3
4
Academic
English II
3
4
Technical English 2
3
Türk İnkılap Tarihi
2
II
1
Türk Dili I
2
1
Türk Dili II
2
1
Türk İnkılap Tarihi
2
I
1
University Elective
2
(UE1)
3
TOTAL
23
30
TOTAL
25
30
TOTAL
30
TOTAL
30
5th semester
6th semester
COURSES
Total
(hours)
Credits
COURSES
Fluids
Mechanics
5
5
Mechanisms
2
Machine
Elements I
7th semester
21
8th semester
Credit
s
COURSES
Total
(hours)
Credits
COURSES
Total
(hours)
Credits
Measurement and
2
Data Evaluation
5
Graduation
Project I
3
5
Graduation
Project II
3
5
4
Dynamics of
Machinery
3
5
Machinery
Laboratuary
2
5
Department
Elective (DE4)
3
5
4
5
Machine Elements
4
II
5
Department
Elective (DE1)
3
5
Department
Elective (DE5)
3
5
Heat Transfer 4
5
Numerical
Methods For
Engineers
3
5
Department
Elective (DE2)
3
5
Department
Elective (DE6)
3
5
System
Dynamics and 3
Control
5
Computer Aided
Design of
Mechanical
Systems Thermal System
Design (Elective)
3
5
Department
Elective (DE3)
3
5
Department
Elective (DE7)
3
5
Engineering
Economy
2
3
Internal
Combustion
Engines-Vehicles
(Elective)
3
5
Faculty
Elective(FE1)
3
5
Department
Elective (DE8)
3
5
University
2
Elective (UE2)
3
TOTAL
18
30
TOTAL
17
30
TOTAL
18
30
TOTAL
30
22
Total
(hours)
21
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü alanında
yerel ve global problemlerin çözümüne katkıda bulunmak amacıyla2011 yılında
kurulmuştur. (Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümümüzün ismi Kasım 2013
itibariyle Elektrik Elektronik Mühendisliği olarak değişmiştir.)
Bölümümüzde 2011-2012 öğretim yılında lisans ve yüksek lisans, 2012-2013 öğretim
yılında ise doktora öğrenimi başlamıştır. Öğretim dilinin İngilizce olduğu ve ihtiyaç
duyanlar için İngilizce hazırlık programının bulunduğu bölümümüzde halen 13’ü
yabancı olmak üzere 282 lisans ve 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere 66 lisansüstü
öğrencimiz mevcuttur. Öğrencilerimize nitelikli öğretim kadrosu eşliğinde mesleki ve
serbest seçmeli derslerin de bulunduğu teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir.
BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, aldığı teorik
eğitimi pratikle birleştirebilen, araştırma odaklı, yeniliklere açık ve iletişim becerilerine
sahip mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla 1. Sınfta matematik, fizik
ve programlama gibi temel bilimler dersleri ile başlayan öğretim 2 yılında temel
elektrik elektronik mühendisliği derslerinin teorik ve uygulamalı olarak alınması ile
devam etmektedir. 3. yıldan itibaren bir yandan bazı temel bölüm dersleri devam
ederken diğer yandan seçmeli dersler devreye girmektedir. 4. Yıl dersleri tamamen
Elektrik Elektronik Mühendisliği bölüm seçmeli dersleri ile proje derslerinden
oluşmaktadır. Öğrenim süresince serbest seçmeli dersler ve öğrenci klüp etkinlikleri
yoluyla kendilerini geliştiren öğrencilerimiz 2. ve 3. sınıftan sonra staj yaparak
edindikleri bilgileri uygulama imkanı bulmaktadır.
Dilerlerse Çift Anadal ve Yandal programları yardımıyla başka bir disipline ait bilgi
edinme imkanı bölümümüzü tercih etmek için bir başka nedendir.
Bölümümüzde 1 Prof., 5 Doç., 5 Yard. Doç. ve 8 Arş. Gör. olmak üzere 19 akademik
personel görev yapmakta olup optik haberleşme, THz haberleşme, kablosuz
haberleşme, mikrodalga, MEMS, Sayısal Tasarım, VLSI,ASIC,FPGA tasarımı,
biyomedikal mühendisliği, modelleme ve simulasyon, kontrol sistemleri ve robotik
konularında akademik çalışmalar sürdürülmektedir.
Sizleri de Elektrik Elektronik Mühendisliğinin araştırma ortamına katılmak üzere
bölümümüze bekliyoruz.
Doç. Dr. H. Haldun Göktaş
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunlarının iş imkanları:
Günümüzün en önemli iş, araştırma ve hizmet sahası olan elektrik, elektronik ve
haberleşme alanları bu alandan mezun olanlara neredeyse sınırsız iş imkanı
sağlıyor. Hiç şüphesiz en geniş iş imkanlarından birine sahip olan elektrik, elektronik
mühendisleri hem kamu hem de özel sektörde çok rahat iş bulabilmektedir.
Doç. Dr. Hüseyin Canbolat
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne ilk başvurduğumda nasıl bir yerle karşılaşacağım
hakkında hiç bir fikrim yoktu. Yeni kurulmuş fakat iddialı bir üniversite. Şüphesiz
akademik geleceğimde bir belirsizlik hali! Fakat bu aşamada fakülteden tanıştığım
hocalar belirsizlikleri izale etti. Bölüme katıldıktan sonra iş arkadaşlarımın çalışma
azmi, mesleklerinde daha iyiye ulaşma çabaları beni azimle çalışmamı sağladı ve
iddialarımızın gerçekleşebileceğine dair inancımı arttırdı. Şu anda, bölüm olarak
uyum içinde üniversitemizi geliştirecek adımları birlikte atıyoruz. En iyiye doğru yol
alıyoruz.
Tuğba Şimşek
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2. Sınıf
Ben bu bölümü, Türkiye’de sınırlı sayıda üniversite bu bölüm ile ilgili eğitim verdiği
için ve bölüm %100 İngilizce olduğu için tercih ettim. Ayrıca Elektrik Elektronik
Mühendisliği’nin iş imkânın diğer mühendisliklere göre daha fazla olduğunu
düşünüyorum. Bölümün en büyük avantajlarından biri %100 İngilizce eğitim veriyor
olması. Bunun dışında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
bölümünde laboratuvar derslerine büyük önem veriyor. Bu da teoride öğrendiklerimizi
pratik yaparak pekiştirmemizi ve daha iyi kavramamızı sağlıyor. Son olarak öğrenciler
bölüm hocaları ile rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor. Bence bu bölümün
öğrencilere verdiği önemin bir göstergesidir.
Akademik Kadro:
Prof. Dr. Şerafettin EREL
Doç. Dr. H. Haldun GÖKTAŞ
Doç. Dr. Remzi YILDIRIM
Doç. Dr. Hüseyin CANBOLAT
Doç. Dr. İlyas ÇANKAYA
Doç. Dr. Asaf Behzat ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Ömer KARAL
Yrd. Doç. Dr. Enver ÇAVUŞ
Yrd. Doç. Dr. Serdar ÖZYURT
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÜNLÜ
Yrd. Doç. Dr. Mesut GÖKTEN
Arş. Gör. Metin ÖZTÜRK
Arş. Gör. Çağrı KAPLAN
Arş. Gör. A. Erkam GÜNDÜZ
Arş. Gör. M. Anıl REŞAT
Arş. Gör. Özgür ERSOY
Arş. Gör. Mehmet KOÇ
Arş. Gör. Esra Şengün ERMEYDAN
ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING DEPARTMENT CURRICULUM
1st semester
2nd semester
Total
(hours)
ECTS
Calculus I
4
6
Physics I
3
Computer
Programmming I
3rd semester
4th semester
Total
Total
Total
(hours)
ECTS
Calculus II
4
6
Engineering
4
Mathematics I
6
Engineering
4
Mathematics II
6
6
Physics II
3
6
Electrical
Circuits I
4
8
Electrical
Circuits II
4
8
3
6
Applied Linear
Algebra
3
6
Digital Design
3
7
Electronics I
4
8
Introduction to
Electronics and
Communication
Engineering
1
2
Computer
3
Programming II
6
Probability and
Random
3
Variables
5
Signals and
Systems
3
5
General
Chemistry
3
5
Turk Dili-II
2
1
University
Elective(UEI)
2
3
Engineering
Elective
2
3
Turk Dili -I
2
1
Türk İnkılap
Tarihi I
2
1
Türk İnkılap
Tarihi II
2
1
TOTAL
17
30
Academic English
3
I
4
Academic
English II
3
4
TOTAL
18
30
TOTAL
30
TOTAL
20
30
COURSES
19
5th semester
COURSES
COURSES
Total
ECTS
(hours)
Electronics II
4
7
Electromagnetic Fields 3
COURSES
Total
hours
COURSES
ECTS
(hours)
6th semester
COURSES
ECTS
(hours)
7th semester
8th semester
ECTS
COURSES
Total
ECTS
COURSES
Total
ECTS
Microprocessor
3
Systems
7
Department
Elective(DE3)
3
5
Department
Elective(DE4)
3
5
6
Electromagneti
3
c Waves
6
Department
Elective(DE3)
3
5
Department
Elective(DE4)
3
5
Telecommunications I 3
6
Telecommunica
3
tion II
6
3
5
Department
Elective(DE4)
3
5
Digital Signal
Processing
3
6
Control
Systems
3
6
3
5
2
5
University Elective
(UE1)
2
3
University
Elective (UE1)
2
3
R ESEARCH
P ROJECT
2
8
2
8
Industry Practice
0
4
TOTAL
14
28
Industry Practice 0
4
13
28
TOTAL
17
32
TOTAL
32
Department
Elective(DE3)
Faculty Elective
(FE3+DE3)
15
Faculty
Elective
(FE4+DE4)
Final Year
Project
TOTAL
ELECTIVE COURSES
Department Electives
EEE313
Engineering Design(CAD,EDA)
ECE313
Network Synthesis
ECE415
Optical Fiber Communications
ECE412
Switching and Teletraffic Theory
ECE414
Microwave Electronics
ECE416
Antennas and Propagation
ECE418
Audio Signal Processing
ECE420
Wireless Communication
ECE422
Electromagnetic Compatibility
ECE424
Pattern Recognition
ECE426
GSM Systems
ECE432
Computer System Architecture
ECE434
Theory and Modelling of Nanodevices
ECE442
Medical Electronics
ECE444
Biosignal Processing
ECE446
Biomedical Systems and Control
ECE442
Introduction to FPGA System Design
ECE451
Introduction to Optimization
ECE409
Introduction to Embedded Systems Design
ECE411
Numerical Methods in Electromagnetics
ECE413
Coding Theory
ECE415
Optoelectronics
ECE417
Telecommunication Electronics
ECE419
Microwave Theory and Applications
ECE421
Digital Broadcasting and Transmission
ECE423
Satellite Communications
ECE425
Digital Image Processing
ECE431
Data Structures
ECE433
Fundamental of Neural Networks
ECE435
Computer Networks
ECE441
Medical Imaging
ECE443
Bioelectricty
ECE445
Fundamentals of Biomedical Engineering
ECE451
Electronics Defense Systems
ECE453
Fundamentals of VLSI Design
ECE461
Introduction to Multimedia
Engineering Electives
MCE3XX
Statics
MTE3XX
Materials for Engineers
MCE3XX
Introduction to Thermodynamics
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜM HAKKINDA
2011-2012 öğretim yılında öğrenci alınarak lisans düzeyinde eğitime başlanmıştır. Bölümün
eğitim dili % 100 İngilizce'dir. Eğitim süresi, bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfı ve dört yıllık lisans
programı olmak üzere toplam beş yıldır. Beş yıllık eğitim süresinin ilk yıllarında temel
mühendislik dersleri verilmekte olup, üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise zorunlu bilgisayar
mühendisliği derslerinin yanı sıra birçok seçmeli dersler ile bölümümüz öğrencilerine
düşündükleri alanda uzmanlaşma fırsatı sunulmaktadır.
Lisans programının yanı sıra Bilgisayar Mühendisliği Anabilim dalında Yüksek Lisans ve
Doktora programları da mevcuttur. 2011-2012 öğretim yılında yüksek lisans, 2012-2013
öğretim yılında da doktora öğrenimi başlamıştır.
Bölümün lisans dersleri Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Keçiören Kampüsü'nde, yüksek lisans
ve doktora dersleri Ulus Rektörlük Binasında yürütülmektedir. Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunup kendisine ait bir
yerleşkesi bulunmaktadır. Bu yerleşkemizde öğrencilerimize çeşitli spor aktiviteleriyle sosyal
olanaklar da sunulmaktadır.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüz oldukça geniş bir spektruma sahip olan programlama
dilleri, veri tabanı yapısı ve bilgisayar mimarisi gibi pek çok alanda uzmanlaşmış yerli ve
yabancı öğretim üyesi kadrosuyla geniş olanaklar sağlamaktadır. Bölümümüzde 2 Profesör,
1 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 1 öğretim görevlisi ve 11 araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Hem örgün öğretim hem ikinci öğretim için öğrenci kontenjanı 47 olmak üzere toplam 94
öğrenci her yıl kabul edilmektedir.
Bölümümüz, öğrencilerine kaliteli bir eğitim olanağı sunarak, hem akademik kadrosunu hem
de altyapısını bilgisayar teknolojilerindeki değişime ayak uyduracak şekilde geliştirmekte;
bilgili, bilinçli, kendini güncel tutan, etik değerlere önem veren Bilgisayar Mühendisleri
yetiştirme gayesindedir.
BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, günümüz problemlerine çözüm
sunabilen, yeni fikirler ortaya koyabilen ve sosyal iletişim yönü güçlü olan bilgisayar
mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, kaliteli eğitim
anlayışından ödün vermeden, lisans eğitimi süresince öğrencilerimizi proje odaklı çalışmaya
yönlendirmekteyiz. Çoğu teknik derslerde edinilen teorik bilgiler laboratuar derslerinde
uygulanarak ve verilen projelerle pekiştirilmektedir.
Bilgisayar biliminin kökleri, matematik ve mühendisliğin derinliklerine uzanmaktadır. Bu
nedenle, bölümümüz lisans eğitiminin ilk iki yılı matematik ve programlama dersleri
ağırlıklıdır. Lisans eğitiminin son iki yılında ise zorunlu temel yazılım ve donanım alan
derslerinin yanı sıra öğrencinin ilgi alanına göre tercih edebileceği seçmeli teknik ve sosyal
içerikli dersler verilmektedir.
Bilgisayar Mühendisliği, günümüzün popüler meslek dallarından birisidir. Bunun en önemli
nedeni bilgisayar mühendislerinin iş alanlarının sınırsız olmasıdır. Bilgisayar mühendisleri
bilgisayar, telekomünikasyon, enerji, biyomedikal mühendislik, havacılık ve uzay, imalat,
eğlence, finans, taşıma ve otomotiv gibi pek çok sektörde çalışma alanına sahiptir. Buna
paralel olarak bilgisayar mühendisliği pek çok alanda çözüm ve yenilik sunarak çağımıza
şekil veren ve büyük öneme sahip olan bir meslek dalıdır.
Sizlere bahsettiğimiz bu eğitimi vermek üzere bölümümüze bekliyoruz.
Prof. Dr. Fatih Vehbi ÇELEBİ
Bilgisayar Mühendisliği iş imkânları
Bilgisayar mühendisleri endüstri ve hizmet alanlarında değişik görevler üstlenebilmektedir. İş
dünyasının hemen her sektöründe (telekomünikasyon, eğlence, otomotiv, vb.) bilgisayar
sistemleri aktif olarak kullanılmaktadır. Bu bilgisayar sistemlerinin etkin üretilmesi, test
edilmesi ve kullanılması için birçok alanda bilgisayar mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bilgisayar mühendislerinin çalışma alanlarından birkaçı, bilgisayar destekli çözümlerin
geliştirildiği ve uyarlandığı yazılım, donanım ve danışmanlık şirketleridir. Bu şirketlerde
bilgisayar mühendisleri, çeşitli üretim süreçleri ve yöntemleri ile organize bir takım içerisinde
yazılım ve donanım çözümlerinin geliştirilmesi, test edilmesi, desteklenmesi, pazarlanması
ve bu süreçlerin yönetilmesi üzerine çalışırlar. Ayrıca gelişen teknoloji ile birlikte akıllı telefon
uygulamaları geliştirebilir ve bu sektöre katkı sağlayabilirler. Kısaca bilgisayar destekli
sistemlerin yazılım ve donanım kısmında görev almaktadırlar.
Kamuda çalışan bilgisayar mühendislerinin çoğunluğu sistem çözümleyicisi ve eğitmen
olarak, özel kuruluşlarda çalışan bilgisayar mühendislerinin çoğunluğu ise, yazılım ve
donanım geliştiricisi olarak çalışırlar. Bilgisayar mühendislerinin yoğun olarak özel sektörde
çalıştıkları gözlenmektedir.
Yrd. Doç. Dr. Ali Tufail
Bilgisayar Mühendisliği Böl. Öğr. Üyesi.
Bölümün en önemli yeterliliklerinden biri resmi eğitim dilinin İngilizce olmasıdır. Bu,
öğrencilere iş hayatına atıldıklarında ciddi bir üstünlük sağlayacaktır. Dolayısıyla
mezunlarımız ulusal ve uluslararası kuruluşlarda istihdam şansından dolayı geleceğe daha
güvenli bakmaktadırlar.
Bilgisayar mühendisliği bölümünde öğrenci merkezli eğitim gerçekleştirilmektedir. Öğretim
programının, teori ve uygulamada olduğu gibi yazılım ve donanım alanında bir denge
sağlamak için tasarlandığını düşünmekteyim. Bu sayede öğrencilere çeşitli mühendislik
problemlerine yaratıcı ve yenilikçi çözümler getirmesi sağlanmakta ve bunun önemine vurgu
yapılmaktadır.
Mücahit Büyükyılmaz
(Yüksek lisans Öğrencisi)
2013 Haziran ayında lisans eğitimimi tamamladım ve yüksek lisans yapabilmek için arayış
içine girdim. 2013 bahar döneminde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nde
yüksek lisans eğitimime başladım. Aldığım dersler bilgi dağarcığımın oldukça genişlemesine
sebep oldu. Konya'da oturduğum ve dersler için gidip gelmem gerektiği halde Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi'ni seçmek için birçok sebebim vardı.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde İngilizce eğitim veriliyor olması en önemli tercih sebebimdi.
Günümüzde İngilizcenin önemi hepimiz tarafından bilinmektedir. Yüksek Lisansın İngilizce
olması sayesinde mesleki İngilizcemi de geliştirerek bilgisayar dünyasındaki yeniliklerden
daha hızlı haberdar olabileceğimi düşünüyorum.
AKADEMİK KADRO:
Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU
Prof. Dr. Fatih V. ÇELEBİ
Doç. Dr. Fatih KOYUNCU
Yrd. Doç. Dr. Lami KAYA
Yrd. Doç. Dr. Baha ŞEN
Yrd. Doç. Dr. Bekir Sıddık GÜR
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ercan TOPCU
Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZOĞLU
Öğr. Gör. Orhan ARGUN
Arş. Gör. Hatice Gökçe BİLGİÇ
Arş. Gör. Çağrı Burak ASLAN
Arş. Gör. Saadet Betül CERAN
Arş. Gör. Fatma KÜÇÜK
Arş. Gör Yasemin CAN
Arş. Gör. İbrahim Atlı
Arş. Gör. Ömer MİNTEMUR
Arş. Gör. Erdem ÖZDEMİR
Arş. Gör. Hatice ÇATALOLUK
Arş. Gör. Cavidan YAKUPOĞLU
Arş. Gör. Ayşe ARSLAN
COMPUTER ENGINEERING DEPARTMENT CURRICULUM
COURSES
Total
(hours)
Credits
COURSES
Total
(hours)
Credits
COURSES
Total
(hours)
Credits
COURSES
Turkish I
2
1
Turkish II
2
1
Object Oriented
Programming
5
7
Data Structures 5
7
Academic
English I
3
4
Academic
English II
3
4
Digital Design
5
6
Computer
System
Architecture
5
7
Physics I
5
6
Physics II
5
6
Electrical Circuits
and Electronic
5
Devices
7
Electronic
Circuits
6
7
General
Chemistry
3
5
Probability &
Statistics
3
6
Engineering
Mathematics I
4
6
Engineering
Mathematics II
4
6
Calculus I
4
6
Calculus II
4
6
University
Elective (UE1)
2
3
University
Elective (UE2)
2
3
Computer
Programming I
4
6
Computer
Programming II
5
6
Atatürk's
Principles and
History of
Revolutions I
2
1
TOTAL
22
30
Introduction to
Computer
Engineering
3
2
Atatürk's
Principles and
History of
Revolutions I
2
1
TOTAL
23
30
TOTAL
24
30
TOTAL
24
30
5th semester
6th semester
COURSES
Total
Credits
(hours)
COURSES
Database
Management
Systems
5
5
Design and
Analysis of
Algorithms
3
Operating
Systems
Credits
8th semester
Credits
COURSES
Total
(hours)
Credits
COURSES
Total
Credits
(hours)
Programming
Language and
5
Automata Theory
6
Graduation
Project I
6
6
Graduation
Project II
6
6
5
Computer
Networks
3
6
Departmental
Technical
Elective
3
5
Departmental
Technical
Elective
3
5
3
5
Software
Engineering
3
6
Departmental
Technical
Elective
3
5
Departmental
Technical
Elective
3
5
Signals and
Systems
3
5
Departmental
Technical
Elective
3
5
Departmental
Technical
Elective
3
5
Departmental
Technical
Elective
3
5
Departmental
Technical
Elective
3
5
Science,
Technology and
Society
2
3
Faculty Elective
3
4
Departmental
Technical
Elective
3
5
Industrial Practice
1
I
5
Faculty Elective
2
4
Industrial Practice
1
I
5
Faculty Elective
3
4
TOTAL
30
TOTAL
18
30
TOTAL
30
TOTAL
21
30
18
Total
(hours)
7th semester
Total
(hours)
19
TECHNICAL ELECTIVE COURSES
CENG 310
Human Computer Interaction
CENG 312
Robotics
CENG 314
Content Management Systems
CENG 316
Parallel Programming
CENG 318
Microprocessor Systems
CENG 410
Data Mining
CENG 416
Software Modelling and Analysis
CENG 418
Fuzzy Systems
CENG 420
Fundamentals of Distance Education
CENG 422
Multimedia Systems
CENG 424
Computer Simulation and Modelling
CENG 426
Embedded Computing
CENG 428
Neural Networks
CENG 430
Distributed Systems and Collaborative Computing
CENG 404
Special Topics in CENG II
ENGR 252
Engineering Management
MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Malzeme Mühendisliği Bölümü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin ilk kurulan
bölümlerinden birisi olup, 2011-2012 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak
eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Malzeme Mühendisliği Bölümü, dünyadaki öncü
üniversiteler dikkate alınarak hazırlanmış bir lisans programına ve çeşitli alanlarda
kullanılan cihazlarla donatılmış modern laboratuvarlara sahiptir. Alanında uzman
öğretim elemanlarını bünyesinde barındıran bölümümüzde eğitim dili tamamıyla
İngilizce olup lisans ve yüksek lisans eğitimi verilmektedir.
BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Malzeme Mühendisliği bölümü, insanlığın ihtiyaç duyduğu
geleceğe dönük ileri teknolojik malzemelerinin, çevresel sorumlulukların da göz önünde
bulundurularak,tasarımı ve uygulaması için gerekli teorik ve uygulamalı bilgileri öğrencilere
kazandırarak hem ulusal hemde uluslararası düzeyde söz sahibi öncü bir bölüm olmayı
amaçlamaktadır. Öğrencilerimizin lisans eğitimleri sürecinde pratik becerilerini daha da
geliştirmeleri için laboratuvara daha fazla girmeleri sağlanacaktır. Ayrıca bölümümüz
çerçevesinde yürütülecek olan bilimsel araştırma projelerinde öğrencilerimizin aktif olarak
görev almaları sağlanarak pratik ve bilimsel becerilerine katkı sağlanacaktır.
Malzeme Mühendisliği; seramik, metal, polimer ve kompozit malzemelerin çalışıldığı
disiplinler arası bir bilim dalı olup fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimlerin yanı sıra kimya
ve makine mühendislikleri ile de güçlü bir ilişkiye sahiptir. Bu ilişkide "teknoloji-ekonomiekoloji" dengesi önemli bir yer tutmaktadır. Sanayide, ileri teknoloji ürünlerinde ve günlük
yaşamda kullanılan birçok çeşit malzemelerin üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi ve test
edilmesi Malzeme Mühendislerinin görevlerinden başlıcaları olup, bölüm olarak yüksek
sıcaklık süper iletken seramiklerin geliştirilmesinden biyomedikal aygıt uygulamalarına kadar
geniş bir uygulama alanlarına sahiptir.
Günümüz dünyasında malzemelerin önemi giderek artmakta ve buna bağlı olarak bilimsel
araştırmalar hız kazanmakta buna bağlı olarak malzeme ve Malzeme Mühendisliği de büyük
bir önem kazanmaktadır. Bu süreç devam ettikçe malzeme ve Malzeme Mühendislerine olan
talep gün geçtikçe daha fazla önem kazanacaktır. Diğer branşlarla olan ilişkisi de göz
önünde bulundurulduğunda Malzeme Mühendisliğinin çağımızın aranan ve popüler
meslekleri arasında olacağı kesindir.
Prof. Dr. Cihangir DURAN
Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunlarının iş imkanları:
Malzeme mühendisliği bölümü mezunları, devlet kurumlarının yanında, Ereğli,
Karabük ve İskenderun demir çelik fabrikaları, alanında kurumsallaşmış diğer özel
demir-çelik fabrikaları, seramik fabrikaları, dökümhaneler, ısıl işlem fabrikaları, tıbbi
cihaz üreticileri gibi işletmelerde hizmet vermektedirler.
Ozcan Konur
Öğr. Gör.
İş hayatının tümünü yurtiçi ve yurtdışında yükseköğretim kurumlarında geçirmiş bir
akademik personel olarak güzide YBÜ ailesinin bir ferdi olmak büyük bir onur ve
mutluluk kaynağı benim için.
Malzeme Mühendisliği Bölümü ailesi YBÜ ailesi içinde ayrıcalıklı bir konuma sahip
durumda. Az sayıda öğrencisi ve güzide öğretim elemanları ile bir aile düşüncesi
içerisinde yapıcı iş ve insani ilişkilerin olduğu bir bölüm olarak güzide hocalarımızla,
pırıl pırıl öğrencilerimizle ve idarecilerimize birlikte bu ailenin bir ferdi olmak büyük bir
ayrıcalık.
YBÜ adresli akademik çalışmalarda bulunmak, Üniversitemizin, Fakültemizin ve
Bölümümüzün adını küresel ve ulusal ölçekte özellikle toplumumuzu yakından
ilgilendiren disiplinlerarası konularda duyurmak büyük bir onur ve mutluluk kaynağı.
Mehmet Kara
Malzeme Mühendisliği Bölümü II. Sınıf öğrencisi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Malzeme Mühendisliği bölümü, 2. sınıf öğrencisiyim.
Ankara’da kurulmuş ve İngilizce eğitim veren devlet üniversitesi olan okulumuz
zengin akademik kadrosu ve sıcak ortamıyla sizlere kaliteli bir eğitim ve sosyal hayat
sağlar. Gerçek olan şudur ki; yeni bir okul olmasından dolayı eksiklerimiz vardır, fakat
okulumuz hızla gelişmektedir ve hedef olarak Türkiye’nin sayılı okulları arasına
girmeyi ilke edinmiştir. Okulumuzun Ankara’nın farklı yerlerinde farklı yerleşkeleri
vardır; fakat hepsinin ulaşımı merkeze çok kolaydır. Eğitim diline gelince, tamamen
İngilizce olması sizin geleceğiniz ve kariyeriniz için çok büyük bir avantajdır. Diğer,
Türkçe bölümde okuyan öğrenciler İngilizce öğrenmeye çalışırken, siz neden 2. bir dil
eklemeyesiniz?
Akademik Kadro:
Prof. Dr. Cihangir DURAN
Prof. Dr. Aytünç ATEŞ
Prof. Dr. Güven ÇANKAYA
Doç. Dr. Hasan OKUYUCU
Doç. Dr. Muhammed S.TOPRAK
Yrd. Doç. Dr. Metehan ERDOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Nuray ÇELEBİ
Öğrt. Gör. Özcan KONUR
Arş. Gör. Tuğçe Akın ALBAYRAK
Arş. Gör. Ümmügülsüm ÖTGÜN
Arş. Gör. Hafize TOKGÖZ
Arş. Gör. Mahmut EROL
MATERIALS ENGINEERING DEPARTMENT CURRICULUM
1st semester
2nd semester
3rd semester
4th semester
COURSES
Total
(hours)
Credits
COURSES
Total Credits
COURSES
Total Credits
COURSES
Total Credits
Calculus I
4
6
Calculus II
4
6
Differential
Equations
4
6
Materials Science
II
4
6
Physics I
5
6
Physics II
5
6
Materials ScienceI
4
6
Thermodynamics
of Materials II
3
6
Introduction to
Materials
Engineering
2
2
Analytical Chemistry 2
3
Thermodynamics of
3
Materials I
6
Numerical
methods
4
6
Computer Aided
Drawing
3
6
Computer Program.
5
I
6
Materials
Characterization
Techniques
4
6
The physics of
solids
3
6
General Chemistry-I 3
5
TurkDili-II
2
1
Foreign Language
for Engineering I
2
3
Foreign Language
2
for Engineering II
3
Turk Dili -I
2
1
Türkİnkılap Tarihi I
2
1
Engineering Ethics
2
2
Science,
Technology and
Society
2
3
Academic English I
3
4
Academic English II 3
4
TürkİnkılapTarihi II
2
1
TOTAL
18
30
TOTAL
22
30
Statics and Strength
2
of Materials
3
TOTAL
21
30
TOTAL
30
5th semester
6th semester
7th semester
Total
Credits
hours
COURSES
4
Materials
Processing Lab. II
3
5
Industrial Practices
1
II
3
5
Processing of
Materials II
3
5
Nanomaterials
Processing of
Materials I
3
5
Phase Relations
and Diagrams
3
6
Kinetics
3
4
Physical
Measurement
Laboratory
4
Mechanical
Behaviour of
Materials
4
4
Departmental
Elective
Departmental
Elective
3
4
Departmental
Elective
3
4
TOTAL
20
30
COURSES
Total
hours
25
Credits
COURSES
Industrial Practices I 1
Materials
Processing Lab. I
Total Credits
8th semester
COURSES
Total
Credits
5
Electrical,
Magnetic and
4
Optical Properties
of Materials
6
3
6
Diffraction and
Structure
3
6
3
6
Graduation
project
3
7
6
Physical Metallurgy 3
6
University
Elective
2
3
3
4
University Elective 2
3
Departmental
Elective
3
4
Departmental
Elective
3
4
Departmental
Elective
3
4
Departmental
Elective
3
4
TOTAL
19
30
TOTAL
15
30
TOTAL
19
30
Selection and
Performance of
Materials
ELECTIVE COURSES
MSE 33X Nanomaterials
MSE 3XX Glass Technology
MSE 3XX Polymeric Materials
MSE 3XX Foundry Technology
MSE 3XX Introduction to Modeling and Simulation
MSE 3XX Waste Management
MSE 3XX Materials for Sensorial Application
MSE 3XX Glazes and Enamels
MSE 4XX Design of medical devices and implants
MSE 4XX Novel Materials for Energy Application
MSE 4XX Forensic Materials
MSE 4XX Thin Films
MSE 4XX Defects in materials
MSE 4XX Corrosion and Surface Protection
MSE 4XX Semiconductor Materials
MSE 4XX Computational techniques in Engineering
MSE 4XX Biomaterials
MSE 4XX Microstructural Evolution in Materials
Download

bölüm başkanı yazısı - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi