1
T.C.
MUĞLA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Sayı
: B.M. 2014/ 6790
16/12/2014
K AR AR
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 253 üncü maddesi ile
diğerkanunlarda uzlaşma kapsamında olduğu belirtilen suçlar bakımından şüpheli veya sanık
ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek işi veya özel hukuk tüzel kişisi arasında
uzlaştırmaişlemlerinin yapılmasına ilişkin hükümleri kapsayan 26 Temmuz 2007 tarih ve
26594 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe giren Yönetmelik ve bu yönetmelikte
yapılan değişiklikleri kapsayan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 10.11.2009
tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.05-659-72-2007/1493/63111 sayılı yazıları gereği Ağır Ceza
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Uzlaştırmacı görevlendirileceğinden, gerekli ilan
vebildirimlerin yapılması üzerine;
ÖCAL KAYA, MURAT GÜNDÜZ, TEVFİK ÇİFTÇİ, ÖMÜR ÖZTÜRK,
FERAY GÜZEL, MUSTAFA KARAKAYA, FİLİZ ÇOLAK, YUSUF KARATAŞ,
NESLİHAN AYDIN, MENDUH ÖZYER, AYLA ZIHLI, MÜSLÜM ARMAĞAN,
RAMAZAN DERELİ, ÜMRAN KONAK, DURYAZ İNCE AYDIN, NURHAYAT
YAŞOĞLU, TAYLAN IŞIK, ÖZCAN ÖZCAN, FATİH ACAR, HAKAN DAĞDELEN,
MECİT DEMİR, BURÇİN ÖZDEMİR, SELMAN TAHİR ERBİL, ALEV ÖZTÜRK,
SELİM BULGU, İSMAİL ÇAMDAL, NEDAYİ ATAKANve HAYDAR KURU tarafından
verilen dilekçeler ileuzlaştırıcı olarak görevlendirilmek üzere talepte bulunmuşlardır.
Dilekçeler ve eklerinin yapılan incelemesinde; adı geçenlerin yönetmelik
çerçevesinde istenilen diplomalarını, nüfus cüzdan örneklerini, Adli Sicil Kayıtlarını, iki adet
vesikalık fotoğraflarını ve Yönetmeliğin 30. maddesi gereğince yapılacak eğitimlere
katılacaklarını beyan eden dilekçelerini sundukları ve belgelerinin noksansız olduğunun
görüldüğü,
Yönetmeliğin 15/4. maddesinde belirtilen evraklarını ibraz edenlerden ÖCAL
KAYA, MURAT GÜNDÜZ, TEVFİK ÇİFTÇİ, ÖMÜR ÖZTÜRK, FERAY GÜZEL,
YUSUF KARATAŞ, NESLİHAN AYDIN, MENDUH ÖZYER, AYLA ZIHLI, MÜSLÜM
ARMAĞAN, RAMAZAN DERELİ, ÜMRAN KONAK, DURYAZ İNCE AYDIN,
NURHAYAT YAŞOĞLU, TAYLAN IŞIK, ÖZCAN ÖZCAN, FATİH ACAR, HAKAN
DAĞDELEN, MECİT DEMİR, BURÇİN ÖZDEMİR, SELMAN TAHİR ERBİL, ALEV
ÖZTÜRK, SELİM BULGU, İSMAİL ÇAMDAL, NEDAYİ ATAKANve HAYDAR
KURU'nun aynı yönetmeliğin 15/1. maddesinde belirtilen şartları taşıdığı anlaşılmış olmakla,
taleblerinin KABULÜ ile Yönetmeliğin 15. maddesi gereğince Uzlaştırmacı olarak
GÖREVLENDİRİLMELERİNE,
Yönetmeliğin 15/7. maddesi gereği
BaşsavcılığımızUzlaştırmacı listesine KAYITLARINA,
adı
geçenlerin
Cumhuriyet
2
Yönetmeliğin 15/9. maddesinde belirtilen şartları yitirmesi halinde
listedençıkarılacağının bilinmesine,
Yönetmeliğin 15/4. maddesinde belirtilen evrakları ibraz edenlerden
MUSTAFA KARAKAYA ve FİLİZ ÇOLAK'ın aynı yönetmeliğin 15/1 maddesinde
belirtilen şartları taşımadığı anlaşılan taleblerinin REDDİNE,
Kararın ilgililere ilanen tebliğine,incelenen evraklar üzerinde karar verildi.
Tarık TUNA-37360
Cumhuriyet Savcısı
Download

T.C. MUĞLA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Sayı : B.M. 2014/ 6790