Türkiye Cumhuriyeti
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
ya
Republic Of Turkey
Gaziosmanpaşa University Rectorate
Department Of Students Affairs
No : 4 1 0 4 7 2 5 1 -3 0 2 .0 1 .0 2 -^
Konu / Subject : Kabul Belgesi / Acceptance Letter
04/08/2014
KABUL BELGESİ / ACCEPTANCE LETTER
Uyruğu / Nationality
Doğum Tarihi / Birthdate
Doğum Yeri / Birthplace
Adı Soyadı / Name Surname
Azerbaycan
26.05.1995
Gürcistan
Gunel ABDUZADE
Yukarıda kimlik bilgileri verilen öğrenci yabancı uyruklu öğrenci statüsünde, Eylül 2014'den
başlamak üzere 2014-2015 eğitim öğretim döneminde Gaziosmanpaşa Üniversitesinde öğrenim
görmeye hak kazanmıştır. Gerekli işlemleri tamamladıktan sonra üniversitemizde öğrenimine
başlayabilecektir.
This is to certify that above mentioned student is eligible to attend as an international student at
Gaziosmanpaşa University for the 2014-2015 academic year beginning on September 2014. He will be
able to start studying at Gaziosmanpaşa University after completing required procedures.
Kabul Edildiği
Fakülte / Faculty
; Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu/Zile Dinçerler
School of Tourism and Hotel Manegement
Bölüm / Department : Turizm İşletmeciliği ve otelcilik/ Tourism and Hotel Manegement
Prof.Dr. Mücahit EGRI
Rektör Yardımcısı / Vice Rector
Download

Gunel ABDUZADE - Gaziosmanpaşa Üniversitesi