SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
2014-2015 Yurtdışından Öğrenci Kabul Mektubu
Başvuru No
:1
Adı, Soadı
: Battal DOĞAN
Uyruğu
: Hollanda
Yerleştiği Yükseköğretim Programı
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ortadoğu Çalışmaları
Öğrenim Düzeyi : Doktor a
Normal Öğrenim Süresi : 4Yıl
Kayıt Tarihleri
09-11 ŞUBAT 2015
Kayıt Adresi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Esentepe Kampüsü 54187 SAKARYA
Yukarıda kimlik bilgileri yer alan aday Üniversitemizin yukarıdaki programına kayıt hakkı kazanmıştır.
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör
RECTORATE OF SAKARYA UNIVERSITY
2014-2015 Letter of Acceptance for Foreign Students
Application Number
:1
Name, Surname
: Battal DOĞAN
Nationality
: Netherlands
Higher Education Program The Candidate Has Been Placed
INSTITUTE of SOCIAL SCIENCES
Middle East Studies
The Education Level : PhD
Study Period: 4 year s
Registration Dates
09-11 FEBRUARY 2015
Registration Address
Sakarya Unıversity, Esentepe Campus
INSTITUTE of SOCIAL SCIENCES
The candidate with identity information above is entitled to register to the above
mentioned program of our university.
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rector
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
2014-2015 Yurtdışından Öğrenci Kabul Mektubu
Başvuru No
:2
Adı, Soadı
: Nurzhan ABDULLAYEV
Uyruğu
: Kazakistan
Yerleştiği Yükseköğretim Programı
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Temel İslam Bilimleri / İslam Mezhepleri Tarihi
Öğrenim Düzeyi : Doktor a
Normal Öğrenim Süresi : 4Yıl
Kayıt Tarihleri
09-11 ŞUBAT 2015
Kayıt Adresi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Esentepe Kampüsü 54187 SAKARYA
Yukarıda kimlik bilgileri yer alan aday Üniversitemizin yukarıdaki programına kayıt hakkı kazanmıştır.
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör
RECTORATE OF SAKARYA UNIVERSITY
2014-2015 Letter of Acceptance for Foreign Students
Application Number
:2
Name, Surname
: Nurzhan ABDULLAYEV
Nationality
: Kazakhstan
Higher Education Program The Candidate Has Been Placed
INSTITUTE of SOCIAL SCIENCES
Basic Islamic Sciences / History of Islamic Sects
The Education Level : PhD
Study Period: 4 year s
Registration Dates
09-11 FEBRUARY 2015
Registration Address
Sakarya Unıversity, Esentepe Campus
INSTITUTE of SOCIAL SCIENCES
The candidate with identity information above is entitled to register to the above
mentioned program of our university.
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rector
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
2014-2015 Yurtdışından Öğrenci Kabul Mektubu
Başvuru No
:3
Adı, Soadı
: Ahmed Alı Husseın Al-EZZI
Uyruğu
: Yemen
Yerleştiği Yükseköğretim Programı
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Temel İslam Bilimleri / Tefsir
Öğrenim Düzeyi : Doktor a
Normal Öğrenim Süresi : 4Yıl
Kayıt Tarihleri
09-11 ŞUBAT 2015
Kayıt Adresi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Esentepe Kampüsü 54187 SAKARYA
Yukarıda kimlik bilgileri yer alan aday Üniversitemizin yukarıdaki programına kayıt hakkı kazanmıştır.
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör
RECTORATE OF SAKARYA UNIVERSITY
2013-2014 Letter of Acceptance for Foreign Students
Application Number
:3
Name, Surname
: Ahmed Alı Husseın Al-EZZI
Nationality
: Yemen
Higher Education Program The Candidate Has Been Placed
INSTITUTE of SOCIAL SCIENCES
Basic Islamic Sciences / Tafsir
The Education Level : PhD
Study Period: 4 year s
Registration Dates
09-11 FEBRUARY 2015
Registration Address
Sakarya Unıversity, Esentepe Campus
INSTITUTE of SOCIAL SCIENCES
The candidate with identity information above is entitled to register to the above
mentioned program of our university.
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rector
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
2014-2015 Yurtdışından Öğrenci Kabul Mektubu
Başvuru No
:4
Adı, Soadı
: Alim MAMMADOV
Uyruğu
: Azerbaycan
Yerleştiği Yükseköğretim Programı
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Uluslararası İlişkiler
Öğrenim Düzeyi : Doktor a
Normal Öğrenim Süresi : 4Yıl
Kayıt Tarihleri
09-11 ŞUBAT 2015
Kayıt Adresi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Esentepe Kampüsü 54187 SAKARYA
Yukarıda kimlik bilgileri yer alan aday Üniversitemizin yukarıdaki programına kayıt hakkı kazanmıştır.
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör
RECTORATE OF SAKARYA UNIVERSITY
2013-2014 Letter of Acceptance for Foreign Students
Application Number
:4
Name, Surname
: Alim MAMMADOV
Nationality
: Azerbaıjan
Higher Education Program The Candidate Has Been Placed
INSTITUTE of SOCIAL SCIENCES
International Relations
The Education Level : PhD
Study Period: 4 year s
Registration Dates
09-11 FEBRUARY 2015
Registration Address
Sakarya Unıversity, Esentepe Campus
INSTITUTE of SOCIAL SCIENCES
The candidate with identity information above is entitled to register to the above
mentioned program of our university.
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rector
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
2014-2015 Yurtdışından Öğrenci Kabul Mektubu
Başvuru No
:5
Adı, Soadı
: Syerane KENDZHALIYEVA
Uyruğu
: Ukrayna
Yerleştiği Yükseköğretim Programı
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Türk Dili ve Edebiyatı
Öğrenim Düzeyi : Doktor a
Normal Öğrenim Süresi : 4Yıl
Kayıt Tarihleri
09-11 Şubat 2015
Kayıt Adresi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Esentepe Kampüsü 54187 SAKARYA
Yukarıda kimlik bilgileri yer alan aday Üniversitemizin yukarıdaki programına kayıt hakkı kazanmıştır.
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör
RECTORATE OF SAKARYA UNIVERSITY
2013-2014 Letter of Acceptance for Foreign Students
Application Number
:5
Name, Surname
: Syerane KENDZHALIYEVA
Nationality
: Ukraine
Higher Education Program The Candidate Has Been Placed
INSTITUTE of SOCIAL SCIENCES
Turkish language and literature
Study Period: 4 year s
The Education Level : PhD
Registration Dates
09-11 FEBRUARY 2015
Registration Address
Sakarya Unıversity, Esentepe Campus
INSTITUTE of SOCIAL SCIENCES
The candidate with identity information above is entitled to register to the above
mentioned program of our university.
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rector
Download

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014