Türkiye Cumhuriyeti
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Republic Of Turkey
Gaziosmanpaşa University Rectorate
Department Of Students Affairs
04/08/2014
No : 41047251-302.01.02o /
Konu / Subject : Kabul Belgesi / Acceptance Letter
KABUL BELGESİ / ACCEPTANCE LETTER
Uyruğu / Nationality
Doğum Tarihi / Birthdate
Doğum Yeri / Birthplace
Adı Soyadı / Name Surname
Türkmenistan
23.02.1990
Tkm
Jangeldi YUSUPOV
Yukarıda kimlik bilgileri verilen öğrenci yabancı uyruklu öğrenci statüsünde, Eylül 2014'den
başlamak üzere 2014-2015 eğitim öğretim döneminde Gaziosmanpaşa Üniversitesinde öğrenim
görmeye hak kazanmıştır. Gerekli işlemleri tamamladıktan sonra üniversitemizde öğrenimine
başlayabilecektir.
This is to certify that above mentioned student is eligible to attend as an international student at
Gaziosmanpaşa University for the 2014-2015 academic year beginning on September 2014. He will be
able to start studying at Gaziosmanpaşa University after completing required procedures.
Kabul Edildiği
Fakülte / Faculty
; Eğitim Fakültesi / Faculty of Education
Bölüm / Department : Sınıf Öğretmenliği / Teacher Training at Primary School Level
Prof.Dr. Mücahit EĞRİ
Rektör Yardımcısı / Vice Rector
Download

Jangeldi YUSUPOV - Gaziosmanpaşa Üniversitesi