PNÖMOTORAKS
Akciğer dokusundaki hava keseciklerinin patlaması sonucu göğüs boşluğunda hava
birikimidir. Gençlerde nedeni çoğunlukla bilinmemekte ve spontan pnömotoraks olarak
adlandırılmaktadır. Yaşlı kişilerde ise genelde KOAH hastalığı zemininde gelişmektedir.
Akciğerin tamamen açılması oksijen ve göğüs tüpü uygulamasına rağmen gerçekleşmedi ise
öncelikle kapalı yöntemle hava kaçağı gözlenen alan onarılır.
Download

PNÖMOTORAKS Akciğer dokusundaki hava keseciklerinin