Suleyman Demirel University, Department of Econometrics
BULANIK AHP YÖNTEMİ İLE BİR İŞLETME İÇİN KARGO ŞİRKETİ
SEÇİMİ
Yrd. Doç. Dr. Erdal AYDEMİR
Süleyman Demirel Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
[email protected]
Cansu GENÇER
Süleyman Demirel Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
[email protected]
Sultan AKŞİT
Süleyman Demirel Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
[email protected]
Günümüzdeki işletmeler bazı fonksiyonları gerçekleştirmek yerine onları
dışarıya yaptırmaktadır. Özellikle dış operasyonlar başta olmak üzere yurt-içi, yurtdışı tedarik ve teslimat süreçleri, bazı özel uzmanlık gerektiren imalat veya servis
operasyonları bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Bu çalışmada, bir üretim
işletmesinin müşteri sevkiyatlarını gerçekleştirirken hangi kargo işletmesini
seçmesi gerektiğine cevap arayan bir karar problemi, bulanık analitik hiyerarşi
prosesi (BAHP) yöntemi kullanılarak çözülmüştür. Kargo şirketi için öncelikle
belirlenen ölçütler fiyat, zamanında teslimat, hizmet kalitesi, esneklik, güvenilirlik
ve rekabet şartları (servis ağı) olarak öngörülmüştür. Bu ölçütler için bulanık
şartlar tanımlanarak BAHP yöntemi aşamaları sonunda işletme için en uygun
kargo şirketi belirlenmiştir. Çalışmanın sonraki aşaması olarak farklı belirsizlik
şartları altında karşılaştırmalı bir çalışma yapılması düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler:Bulanık Mantık, AHP, Karar Verme, Kargo Şirketi
JEL Kodları: C44
44
15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics
22-25 May 2014 Suleyman Demirel University, Isparta, TURKEY
Download

BULANIK AHP YÖNTEMİ İLE BİR İŞLETME İÇİN