Öykü Tabanlı Öğretim
The Storyline Method
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Yrd. Doç. Dr. Cenk Akbıyık
Model, öykü temelli öğrenme ya da öyküleştirme
adlarıyla da anılabilmektedir.
Adından da anlaşılabileceği gibi modelin en can alıcı
özelliği öğretim sürecinde öykülere yer vermesidir.
Bu modelde öyküler kalıcılığı artırmak ve dersi daha
ilgi çekici kılmak amacıyla kullanılmaktadır.
Öykü tabanlı öğretimde ders bir öykü ile
başlatılmakta, ardından öyküye çeşitli karakterler
dâhil edilmekte ve öğrenciler çeşitli problem
durumlarıyla karşı karşıya bırakılmaktadır.
Öykü tabanlı öğretim süreci esnektir, yaratıcılık
gerektirmektedir.
Öykü tabanlı öğretim ya da öyküleştirme modelinin
uygulanışı çeşitli biçimlerde olabilmektedir.
Öğretmenler bazı durumlarda öyküyü öğrencilerin
oluşturmasını isterken bazen de öyküyü
öğrencilere okuyup bununla ilgili etkinlikler
yaptırmaktadır.
Örneğin 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla
Türkiye’ye gelen Özbek ve Alman çocukların bir
Türk çocuğun evinde misafir olmalarıyla başlayan
bir öykünün okunarak bu ülkelerle ilgili çeşitli
etkinliklerin (araştırma, model yapma, resim çizme
vs.) gerçekleştirilmesi bu model kapsamında
yapılabilecek etkinliklerden bazılarıdır.
Uygulama
Branşınızla ilgili bir konunun işlenişinde öykü tabanlı
öğretim uygulamasının nasıl yapılabileceğini
“öykü” kullanarak açıklayınız.
Download

8. Öykü Tabanlı Öğrenme