AĞUSTOS 2014 CELBİNDE SİLÂHALTINA ALINACAK YEDEK SUBAY
ADAY ADAYLARINA AİT TRT DUYURUSU
1. AĞUSTOS 2014 CELBİNDE SİLÂHALTINA ALINACAK YEDEK SUBAY ADAY ADAYLARININ
SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİ, SINIFLANDIRMA VE SEVK İŞLEMLERİYLE İLGİLİ
HUSUSLAR MÜTEAKİP MADDELERDE AÇIKLANMIŞTIR.
2. AĞUSTOS 2014 YEDEK SUBAY CELBİNDE 1'İNCİ GRUP YEDEK SUBAY NİTELİK LİSTESİNE
(YNL);
A. 2013/8 VE 2013/09'UNCU GRUP OLARAK YOKLAMASI YAPILAN YÜKÜMLÜLER,
B. 1978 VE DAHA YAŞLI DOĞUMLULARDAN 15 MAYIS 2014 (DÂHİL) TARİHİNE KADAR
YOKLAMASINI YAPTIRANLAR,
C. 15 MAYIS 2014 TARİHİNE KADAR ERKEN SEVK MÜRACAATINDA BULUNULUP, KABUL
EDİLENLER,
Ç. ASKERLİK HİZMETİNİ 12 AYLIK ERBAŞ/ER STATÜSÜYLE YAPMAKTA İKEN DÖRT
YILLIK FAKÜLTE VEYA YÜKSEK OKUL BİTİREREK İSTEKLERİ ÜZERİNE GEÇİCİ TERHİS
EDİLENLERDEN, TERHİS BELGELERİ 15 MAYIS 2014 (DÂHİL) TARİHİNE KADAR ASKERLİK
ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA ULAŞMIŞ VE BU TARİHE KADAR “KARAR TADİLİ NEDENİYLE TERHİS”
OLARAK ASKERLİK ŞUBESİNCE KAYITLARINA İŞLENMİŞ OLANLAR,
D. TABİ OLDUĞU GRUPLARI SEVK EDİLMİŞ OLANLARDAN DÖVİZLE/BEDELLİ ASKERLİK
HİZMETİ KAPSAMINDAN 15 MAYIS 2014 (DÂHİL) TARİHİNE KADAR ÇIKARTILANLAR,
E. DAHA ÖNCEKİ CELP DÖNEMLERİNDE SEVKE TABİ İKEN; YASAL MAZERETLERİ
NEDENİYLE SEVK EDİLMEYENLER İLE SEVK TEHİR SÜRELERİ 15 MAYIS 2014 (DÂHİL)
TARİHİNE KADAR SONA EREN/İPTAL EDİLENLER
F. DAHA ÖNCEKİ CELP DÖNEMLERİNDEN;
(1)
BAKAYA OLARAK ARANANLAR (SINIF VE TERTİBATI OLMAYAN),
(2)
HAKLARINDA ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İL/İLÇE İDARE
KURULLARINA İDARİ PARA CEZASI TEKLİFİ YAPILMIŞ OLANLAR,
(3)
BAKAYA SUÇUNDAN MAHKEMESİ DEVAM EDENLER,
(4)
YARGILANMALARI SONUCU BAKAYA SUÇUNDAN HAKLARINDA "BERAAT"
VEYA "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI" KARARI VERİLEN VEYA YEDEK SUBAYLIĞI
KAYBETTİRMEYECEK ŞEKİLDE CEZA ALANLAR, YEDEK SUBAY NİTELİK LİSTESİNE
ALINACAKTIR.
3.
31 MAYIS 2014 TARİHİNDEKİ 2'NCİ GRUP YNL'YE;
A. YOKLAMASI YAPILDIKTAN SONRA ERKEN SEVK TALEBİNDE BULUNANLAR,
B. ERTELEMESİ BİTEN YÜKÜMLÜLERDEN SİLAH ALTINA ALINMAK İÇİN ŞAHSEN VEYA
POSTA İLE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA MÜRACAAT EDENLER,
.
C. ERTELEMESİ İPTAL EDİLENLER, ALINACAKTIR.
4. 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 47'NCİ MADDESİ GEREĞİ SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK
İŞLEM DÖNEMİ BİTİM TARİHİNİ KAPSAYAN İSTİRAHAT RAPORU BULUNAN YÜKÜMLÜLER,
İSTİRAHAT RAPORUNUN BİTİMİNİ TAKİP EDEN TARİHTE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA
MÜRACAAT
EDECEKTİR.
İŞLEMLERİNİ
TAMAMLATTIRANLAR
MÜTEAKİP
CELPTE
SINIFLANDIRMA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAKTIR. İSTİRAHAT SÜRESİNİN BİTİMİNDE ASKERLİK
ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA MÜRACAAT ETMEYENLER HAKKINDA BAKAYA İŞLEMİ YAPILACAKTIR.
5.
AĞUSTOS 2014 YEDEK SUBAY CELBİNDE;
A. BAKAYALAR VE YOKLAMASINI YAPTIRAN YÜKÜMLÜLERDEN ERKEN SEVKİ KABUL
EDİLENLER İLE DAHA ÖNCE YOKLAMA İŞLEMLERİ YAPILIP YASAL ERTELİ OLAN (1111-36,
35/G, VB.) YÜKÜMLÜLER ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA MÜRACAAT EDEREK
ERTELEMEDEN FERAGAT/İPTAL EDİLEN VE YEDEK SUBAY NİTELİK LİSTESİNE
ALINANLARDAN 16 ŞUBAT 2014 İLE 30 HAZİRAN 2014 TARİHLERİ ARASINDA SEVK ÖNCESİ
HAZIRLIK İŞLEMLERİNİ YAPTIRANLAR,
B. YEDEK SUBAY NİTELİK LİSTESİNE ALINAN DİĞER YÜKÜMLÜLERDEN 01-30 HAZİRAN
2014 TARİHLERİ ARASINDA SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİNİ YAPTIRMAK ÜZERE YURT
İÇİNDE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINA MÜRACAAT EDENLER,
C. E-DEVLET KAPISINDAN YAYIMLANAN SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEM FORMUNU
DOLDURARAK POSTA VEYA BELGEGEÇER İLE YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİMİZE GÖNDEREN
VEYA ŞAHSEN YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİNE MÜRACAAT EDEN YÜKÜMLÜLERİN SEVK
ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİNE AİT EVRAKI, YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİ TARAFINDAN 30
HAZİRAN 2014 TARİHİNE KADAR ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA ULAŞANLAR MSB
TARAFINDAN SINIFLANDIRILARAK SEVK EDİLECEKTİR.
6. 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU’NUN 47’NCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN YASAL
MAZERETLERİ OLMADAN 01-30 HAZİRAN 2014 TARİHLERİ ARASINDA SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK
İŞLEMLERİ İÇİN ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINA MÜRACAAT ETMEYENLER (ERKEN
SEVK MÜRACATINDA BULUNANLAR HARİÇ) BAKAYA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAKTIR. AYRICA,
e-DEVLET ÜZERİNDEKİ SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEM FORMUNU DOLDURMALARINI
MÜTEAKİBEN BİZZAT ASKERLİK ŞUBELERİNE MÜRACAAT ETMELERİ, İŞLEMLERİNİN KISA
SÜREDE TAMAMLAMALARINA KATKI SAĞLAYACAKTIR.
7. YÜKÜMLÜLER SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİNİ YAPTIRMAK ÜZERE ASKERLİK
ŞUBELERİNE GELİRKEN LİSANS DİPLOMASI, NOT DÖKÜM BELGESİ (TRANSKRİPT),
AKADEMİSYENLİK BELGESİ (VARSA), ÖĞRETMEN BİLDİRİM ÇİZELGESİ (VARSA), YABANCI DİL
SINAV SONUÇ BELGELERİNİ (VARSA) HAZIR BULUNDURACAKLARDIR.
8. TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU YEDEK SUBAY ADAYLARININ SEÇİMİNE
İLİŞKİN ŞEKİL VE ESASLAR İLE CELP USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK GEREĞİ ASKERLİK
ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINA MÜRACAAT EDEREK SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİNİ
BELİRTİLEN SÜRE İÇİNDE TAMAMLAYAN YÜKÜMLÜLER SINIFLANDIRILACAKTIR. SEÇİM VE
SINIFLANDIRMA SONUÇLARI MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINCA 22 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN
İTİBAREN E-DEVLET ÜZERİNDEN YÜKÜMLÜLERE DUYURULACAKTIR. SINIFLANDIRILAN
YÜKÜMLÜLER TEKRAR SINIFLANDIRMA İŞLEMİNE TABİ TUTULMAYACAKTIR.
9.
SEÇİM VE SINIFLANDIRMA SONUCUNDA;
A.
BİR AYLIK TEMEL EĞİTİME TABİ TUTULACAK YEDEK SUBAY ADAY ADAYLARI
25-31 TEMMUZ 2014 TARİHLERİ ARASINDA, İKİ BUÇUK AYLIK TEMEL EĞİTİME TABİ
TUTULACAK YEDEK SUBAY ADAYLARI 11-15 AĞUSTOS 2014 TARİHLERİ ARASINDA TERTİP
EDİLDİKLERİ SINIF OKULLARINA ,
B. KISA DÖNEM ERBAŞ/ER STATÜSÜNE AYRILANLARIN BİRİNCİ GRUBU 04-08
AĞUSTOS 2014, İKİNCİ GRUBU İSE 17-19 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASI SEVK EDİLECEKTİR.
YÜKÜMLÜLER;
(1)
E-DEVLET
KAPISINDAN
YAPABİLECEKLERDİR.
EĞİTİM
(2) ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLĞINA
MERKEZLERİNE SEVK EDİLECEKTİR.
MERKEZLERİNE
MÜRACAAT
ETMESİ
SEVK
HALİNDE
İŞLEMİNİ
EĞİTİM
C. E-DEVLET KAPISINDAN VEYA ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN SEVK EVRAKINI
ALAN YÜKÜMLÜLER İAŞE BEDELİ VE TAŞIMA ÜCRETLERİNİ SEVK TARİHİNE TAKİP EDEN ÜÇ
İLA BEŞ İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE NÜFUS CÜZDANLARINI İBRAZ ETMEK SURETİYLE PTT
ŞUBELERİNDEN VEYA PTT KARTI İLE PTTMATİKLERDEN ALABİLECEKLERDİR.
Ç. 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 47'NCİ MADDESİ KAPSAMINDA SEVKİN SON
GÜNÜNÜ KAPSAYAN İSTİRAHAT RAPORU BULUNAN TIP DOKTORLARI İSTİRAHAT
RAPORLARININ BİTİMİNİ TAKİP EDEN TARİHTE
SEVK EDİLMEK ÜZERE ASKERLİK ŞUBESİ
BAŞKANLIKLARINA MÜRACAAT EDECEKLERDİR. İSTİRAHAT SÜRESİNİN BİTİMİNDE ASKERLİK
ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA MÜRACAAT ETMEYENLER HAKKINDA BAKAYA İŞLEMİ YAPILACAKTIR.
BAKAYA TIP DOKTORLARINDAN KENDİLİĞİNDEN ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINA
MÜRACAAT EDENLER VEYA ELE GEÇİRİLENLER DERHAL SEVK EDİLECEKTİR.
10. SEÇİM VE SINIFLANDIRMA SONUCU TERTİP EDİLDİĞİ SINIF OKULU/EĞİTİM
MERKEZLERİNE KATILMAK ÜZERE E-DEVLET KAPISINDAN VEYA ASKERLİK ŞUBESİ
BAŞKANLIĞINDAN SEVK EVRAKINI ALMAYAN, E-DEVLET KAPISINDAN VEYA ASKERLİK
ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN SEVK EVRAKINI ALDIĞI HALDE KENDİSİNE VERİLEN YOL SÜRESİ
BİTİMİNDE BİRLİKLERİNE KATILMAYANLAR BAKAYA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAKTIR.
11. 1076 SAYILI YEDEK SUBAY VE YEDEK ASKERÎ MEMURLAR KANUNU’NUN EK-6’NCI
MADDESİ GEREĞİNCE BU DUYURU YÜKÜMLÜLERE TEBLİĞ MAHİYETİNDEDİR.
12. YÜKÜMLÜLER BU DUYURU METNİNE VE KONUYLA İLGİLİ DAHA FAZLA BİLGİYE
www.asal.msb.gov.tr. İNTERNET ADRESİNİN ANA SAYFASINDAN, ÖZET BİLGİYE İSE TRT
TELETEKSTEN ULAŞABİLİRLER.
Download

ağustos 2014 celbinde silâhaltına alınacak yedek subay aday