T.C.
EK-A
KASIM 2014 CELBİNDE SİLÂHALTINA ALINACAK YEDEK SUBAY
ADAY ADAYLARINA AİT TRT DUYURUSU
1. KASIM 2014 CELBİNDE SİLÂHALTINA ALINACAK YEDEK SUBAY ADAY ADAYLARININ SEVK ÖNCESİ
HAZIRLIK İŞLEMLERİ, SINIFLANDIRMA VE SEVK İŞLEMLERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR MÜTEAKİP
MADDELERDE AÇIKLANMIŞTIR.
2. KASIM 2014 YEDEK SUBAY CELBİNDE BİRİNCİ VE İKİNCİ GRUP YEDEK SUBAY NİTELİK LİSTESİNE
(YNL);
A. 2013/10, 2013/11 VE 2013/12'NCİ GRUP OLARAK YOKLAMASI YAPILAN YÜKÜMLÜLER,
B. 1978 VE DAHA YAŞLI DOĞUMLULARDAN 31 AĞUSTOS 2014 (DÂHİL) TARİHİNE KADAR
YOKLAMASINI YAPTIRANLAR,
C. 31 AĞUSTOS 2014 TARİHİNE KADAR ERKEN SEVK MÜRACAATINDA BULUNUP, KABUL
EDİLENLER,
Ç. ASKERLİK HİZMETİNİ 12 AYLIK ERBAŞ/ER STATÜSÜNDE YAPMAKTA İKEN DÖRT YILLIK FAKÜLTE
VEYA YÜKSEK OKUL BİTİREREK İSTEKLERİ ÜZERİNE GEÇİCİ TERHİS EDİLENLERDEN, İŞLEMLERİ
31 AĞUSTOS 2014 (DÂHİL) TARİHİNE KADAR TAMAMLANANLAR,
D. TABİ OLDUĞU GRUPLARI SEVK EDİLMİŞ OLANLARDAN DÖVİZLE/BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ
KAPSAMINDAN 31 AĞUSTOS 2014 (DÂHİL) TARİHİNE KADAR ÇIKARTILANLAR,
E. DAHA ÖNCEKİ CELP DÖNEMLERİNDE SEVKE TABİ İKEN; YASAL MAZERETLERİ NEDENİYLE
SEVK EDİLMEYENLER İLE SEVK TEHİR SÜRELERİ 31 AĞUSTOS 2014 (DÂHİL) TARİHİNE KADAR SONA
EREN/İPTAL EDİLENLER VEYA MÜRACAAT EDENLER,
F. DAHA ÖNCEKİ CELP DÖNEMLERİNDEN BAKAYA OLANLAR (SINIF VE TERTİBATI OLMAYAN)
YEDEK SUBAY NİTELİK LİSTESİNE ALINACAKTIR.
3. 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 47'NCİ MADDESİ GEREĞİ SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEM
DÖNEMİ BİTİM TARİHİNİ KAPSAYAN İSTİRAHAT RAPORU BULUNAN YÜKÜMLÜLER, İSTİRAHAT
RAPORUNUN BİTİM TARİHİNİ TAKİP EDEN İLK İŞ GÜNÜ ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA MÜRACAAT
EDECEKTİR. İŞLEMLERİNİ TAMAMLATTIRANLAR MÜTEAKİP CELPTE SINIFLANDIRMA İŞLEMİNE TABİ
TUTULACAKTIR. İSTİRAHAT SÜRESİNİN BİTİMİNDE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA MÜRACAAT
ETMEYENLER HAKKINDA BAKAYA İŞLEMİ YAPILACAKTIR.
4. KASIM 2014 YEDEK SUBAY CELBİNDE;
A. YEDEK SUBAY NİTELİK LİSTESİNE ALINANLARDAN 16 MAYIS 2014 - 30 EYLÜL 2014 TARİHLERİ
ARASINDA SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMİNİ YAPTIRANLAR SINIFLANDIRILACAK,
B. E-DEVLET KAPISINDAN SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİNİ YAPTIRAN YÜKÜMLÜLERDEN
ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA MÜRACAAT EDİP RAPORLAMA İŞLEMLERİNİ YAPTIRMAYANLAR
SINIFLANDIRILMAYACAKTIR. YÜKÜMLÜLERİN, E-DEVLET KAPISINDAN SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEM
FORMUNU DOLDURMALARINI MÜTEAKİP BİZZAT ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINA MÜRACAAT
ETMELERİ, SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİNİ KISA SÜREDE TAMAMLAMALARINA KATKI
SAĞLAYACAKTIR.
5. 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 47’NCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN YASAL MAZERETLERİ
OLMADAN 01-30 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASINDA SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİ İÇİN
ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINA MÜRACAAT ETMEYENLER (ERKEN SEVK MÜRACATINDA
BULUNANLAR HARİÇ) BAKAYA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAKTIR.
6. YÜKÜMLÜLER SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİNİ YAPTIRMAK ÜZERE ASKERLİK ŞUBELERİNE
GELİRKEN LİSANS DİPLOMASI, NOT DÖKÜM BELGESİ (TRANSKRİPT), AKADEMİSYENLİK BELGESİ
(VARSA), YABANCI DİL SINAV SONUÇ BELGELERİNİ (VARSA) HAZIR BULUNDURACAKLARDIR.
-1-
1
T.C.
EK-A
7. SEÇİM VE SINIFLANDIRMA SONUÇLARI MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINCA 24 EKİM 2014 TARİHİNDEN
İTİBAREN E-DEVLET ÜZERİNDEN YÜKÜMLÜLERE DUYURULACAKTIR. SINIFLANDIRILAN YÜKÜMLÜLER
TEKRAR SINIFLANDIRMA İŞLEMİNE TABİ TUTULMAYACAKTIR.
8. SEÇİM VE SINIFLANDIRMA SONUCUNDA;
A. BİR AYLIK TEMEL EĞİTİME TABİ TUTULACAK YEDEK SUBAY ADAY ADAYLARI 27-31 EKİM 2014
TARİHLERİ ARASINDA, İKİ BUÇUK AYLIK TEMEL EĞİTİME TABİ TUTULACAK YEDEK SUBAY ADAYLARI
10-14 KASIM 2014 TARİHLERİ ARASINDA TERTİP EDİLDİKLERİ SINIF OKULLARINA ,
B. KISA DÖNEM ERBAŞ/ER STATÜSÜNE AYRILANLARIN BİRİNCİ GRUBU 03-07 KASIM 2014, İKİNCİ
GRUBU İSE 17-19 ARALIK 2014 TARİHLERİ ARASI SEVK EDİLECEKTİR. YÜKÜMLÜLER; E-DEVLET
KAPISINDAN EĞİTİM MERKEZLERİNE SEVK İŞLEMİNİ YAPABİLECEKLERİ GİBİ ASKERLİK ŞUBESİ
BAŞKANLIĞINA MÜRACAAT ETMESİ HALİNDE EĞİTİM MERKEZLERİNE SEVK EDİLECEKLERDİR.
C. SINIFLANDIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDIKTAN SONRA KISA DÖNEM ER STATÜSÜNE
AYRILANLAR İLE YEDEK SUBAY ADAYLARINDAN BİR AYLIK VE İKİ BUÇUK AYLIK TEMEL EĞİTİME TABİ
TUTULACAK OLANLAR SEVK BAŞLANGIÇ TARİHLERİNDEN İKİ İŞ GÜNÜ ÖNCESİNE KADAR
E-DEVLETTEN SEVK EVRAKINI ALABİLECEKLERDİR. BU TARİHLERDEN SONRA SEVK EVRAKI
ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINCA VERİLECEKTİR.
Ç. E-DEVLET KAPISINDAN VEYA ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN SEVK EVRAKINI ALAN
YÜKÜMLÜLER İAŞE BEDELİ VE TAŞIMA ÜCRETLERİNİ SEVK TARİHİNİ TAKİP EDEN ÜÇ İLA BEŞ İŞ
GÜNÜ İÇERİSİNDE NÜFUS CÜZDANLARINI İBRAZ ETMEK SURETİYLE PTT ŞUBELERİNDEN VEYA PTT
KARTI İLE PTTMATİKLERDEN ALABİLECEKLERDİR.
D. 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 47'NCİ MADDESİ KAPSAMINDA SEVKİN SON GÜNÜNÜ
KAPSAYAN İSTİRAHAT RAPORU BULUNAN TIP DOKTORLARI İSTİRAHAT RAPORLARININ BİTİMİNİ
TAKİP EDEN TARİHTE SEVK EDİLMEK ÜZERE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINA MÜRACAAT
EDECEKLERDİR. İSTİRAHAT SÜRESİNİN BİTİMİNDE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA MÜRACAAT
ETMEYENLER HAKKINDA BAKAYA İŞLEMİ YAPILACAKTIR. BAKAYA TIP DOKTORLARINDAN
KENDİLİĞİNDEN ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINA MÜRACAAT EDENLER VEYA ELE
GEÇİRİLENLER DERHAL SEVK EDİLECEKTİR.
9. SEÇİM VE SINIFLANDIRMA SONUCU TERTİP EDİLDİĞİ SINIF OKULU/EĞİTİM MERKEZLERİNE
KATILMAK ÜZERE E-DEVLET KAPISINDAN VEYA ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN SEVK EVRAKINI
ALMAYAN, E-DEVLET KAPISINDAN VEYA ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN SEVK EVRAKINI ALDIĞI
HALDE KENDİSİNE VERİLEN YOL SÜRESİ BİTİMİNDE BİRLİKLERİNE KATILMAYANLAR BAKAYA
İŞLEMİNE TABİ TUTULACAKTIR.
10. 1076 SAYILI YEDEK SUBAY VE YEDEK ASKERÎ MEMURLAR KANUNU’NUN EK-6’NCI MADDESİ
GEREĞİNCE BU DUYURU YÜKÜMLÜLERE TEBLİĞ MAHİYETİNDEDİR.
11. YÜKÜMLÜLER BU DUYURU METNİNE VE KONUYLA İLGİLİ DAHA FAZLA BİLGİYE
www.asal.msb.gov.tr. İNTERNET ADRESİNDEN, ÖZET BİLGİYE İSE TRT TELETEKSTEN ULAŞABİLİRLER.
MSB ASKERALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
-2-
2
Download

kasım 2014 trt duyurusu