Karar No
:114
Karar Tarihi :12/08/2014
KONUSU:
MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT YATAĞAN İLÇESİ, GÖKPINAR MAHALLESİ, 590,00M²
YÜZÖLÇÜMLÜ 583 NOLU PARSELİN, 4650 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2942 SAYILI
KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 30. MADDESİ GEREĞİNCE BEDELİ KARŞILIĞINDA,
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE DEVRİ
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23/07/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan
müzakere sonunda;
Mülkiyeti Belediyemize ait Yatağan İlçesi Gökpınar Mahallesindeki 590,00 m2 yüzölçümülü,
su arkı vasfındaki 583 nolu parselin Muğla - Yatağan Gökpınar göleti ulaşım yolu güzergahında
kalması nedeniyle, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü 21. Bölge Müdürlüğü’nün 16/07/2014 tarih
21077376-752.01-446837 sayılı yazısı ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi
gereğince bedeli karşılığında devir işleminin yapılması 5393 Sayılı Kanunun 15. maddesi uyarınca
Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca uygun mütalaa
edilmektedir.
Mülkiyeti Belediyemize ait Yatağan İlçesi, Gökpınar Mahallesi, 590,00 m2 yüzölçümülü 583
nolu parselin, 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi
gereğince bedeli karşılığında devrinin yapılması hususunda, 5393 sayılı Belediye kanununun 18.
maddesi uyarınca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
Sayfa 1 / 1
Download

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT YATAĞAN İLÇESİ, GÖKPINAR