Havacılık Sektöründe
Kullanılan Mobil
Teknolojiler – Elektronik
Uçuş Çantası
Akademik Bilişim 2014
Emrah Ayanoğlu
Cem Gündüz
Doruk Pancaroğlu
7 Şubat 2014
GÜNDEM
STM Hakkında
Havacılık Sektöründe
Kullanılan Mobil
Teknolojiler
EFB Özet Bilgisi
EFB’nin Kullanıldığı
Operasyonel Süreçler
EFB’nin Faydaları
EFB Sınıfları
STM AeroTab™ EFB
Kazanımlarımız
Sorular
1
Kuruluş
• STM,
• TSK ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na (SSM) sistem
mühendisliği, teknik destek, proje yönetimi, teknoloji
transferi, lojistik destek hizmetleri sağlamak,
• Savunma sistemleri için yazılım teknolojilerini kazanmak ve
yazılım geliştirme ve bakım/idame amaçlı milli bilgisayar
merkezleri kurmak ve işletmek,
amacıyla 1991 yılında kurulmuştur.
2
Sermaye Yapısı
•
•
•
•
•
SSM
SAVRONİK
HAVELSAN
STFA Enerji
SAVRONİK Grup
% 34
% 34
% 31,9
% < 0,1
% < 0,1
STM hisselerinin % 65,9 ’u kamu kurum/kuruluşlarına aittir.
3
Kalite Yönetim Sistemi
•
SEI-CMMI Seviye-3 (Sistem Mühendisliği,
Geliştirme, Alt Yüklenici Yönetimi)
Yazılım
•
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
(Danışmanlık,
Yazılım
Ağırlıklı
Sistem
Tasarımı,
Geliştirilmesi, Kurulumu ve Bakımı)
•
NATO AQAP-160 (Yazılım Tabanlı Sistem
Geliştirme, Entegrasyon ve Bakımı)
•
TS ISO/IEC 27001 BGYS Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
•
NATO Güvenlik Sistemi ile uyumlu Tesis Güvenlik Belgesi
Tasarımı,
4
İnsan Kaynakları
Doktora
8
MYO Diğer
8
16
Yüksek Lisans
205
Lisans
220
Toplam Çalışan : 457
% 97’si (443) Lisans ve Lisans Üstü öğrenim seviyesindedir.
5
Faaliyet Alanları
6
Havacılık Sektöründe Kullanılan
Mobil Teknolojiler
Sivil Havacılık
Online Rezervasyon
E-Bilet
Anlık İniş – Kalkış Bilgileri
İndirimli Biletler
Check-in
Electronic Flight Bag
Cabin Management Systems
7
Havacılık Sektöründe Kullanılan
Mobil Teknolojiler
Askeri Havacılık
Askeri Uçuş Çantası
(Military EFB)
Askeri Mobil Cihazı
8
EFB ?
9
Electronic
Flight
Bag
(EFB)
Electronic Flight Bag (EFB), uçuş ekibine uçuş süreçlerinde yardımcı olmak, uçuş görevlerini daha kolay ve
etkili biçimde, daha az basılı kağıt kullanarak gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla kullanılan elektronik
bilgi sistemidir.
EFB genel anlamda, pilotların uçuşlarda taşıdıkları, kullandıkları ve uçak içinde de kokpitte sabit olarak
bulunabilen, içinde;
-
Uçak İşletim Kılavuzu
-
Uçuş Ekibi İşletim Kılavuzu
-
Seyir Çizelgeleri
gibi dokümanları barındıran ve “Uçuş Çantası” olarak adlandırılan basılı dokümanların zamanla tamamen
yerini alacak olan bilgisayar platformlu uygulamalardır.
Bunun yanında EFB sistemleri, günümüzde manuel olarak yapılan performans hesaplama, zaman&yakıt
kontrolü gibi işlemleri otomatik olarak hesaplayan bir takım alt uygulamaları da sağlayabilmektedir.
10
Kokpitte Bulunan Dokümanlar
FCOM 4 Bindings
:
Flight Manual 1 Binding
:
MEL 1 Binding
:
AFML 2 Bindings
:
SAFA Checklist 1 Binding :
MTOW Charts
:
Trim and Load Sheet
:
Flight Charts 14 Bindings :
OPMAN A-B-C
:
Dangerous Goods
:
Document Boxes 3 units :
11
Doküman Maliyeti
- Kokpitte taşınan 42 Kglık Yükün Maliyeti;
 Yıllık Uçuş Frekansı (2012-2013)
: 22.909 (31.320 saat)
 Bir uçuşta 42kgı taşımak için gerekli yakıt : 1.68 Kg (2.14 Litre)
 Toplam yıllık uçuş frekansı yakıt maliyeti 2.14 Litre X 22.909 : 49.025 Litre
 1 Litre yakıt maliyeti (Ortalama)
: 1,1 $
Toplam Maliyet : 53.927 $ / Filo (15 uçak için) / Yıl
12
Dünyada EFB Sistemleri
Havacılık sektöründe, doğru zamanda, doğru yerde doğru bilgilere
erişebilmek karar verme süreci için önem arzetmektedir.
Elektronik Uçuş Çantaları kullanıcılara dijital bir ortamda yenilikçi çözümler
sunarak, kağıtsız bir kokpite doğru harekete yardımcı olmaktadır.
Son yıllarda mobil tablet donanımlarının ucuzlamasıyla birlikte EFB
sistemleri daha maliyet etkin olmaya ve sivil havacılık dünyasında yer
etmeye başlamıştır.
Süreçlerinin verimini artırmak isteyen ve maliyetlerini azaltmaya çalışan
önde gelen havayolu şirketleri, EFB çözümlerini filolarına katmaya ve EFB
projeleri için kurumsal destekler vermeye başlamıştır.
Ülkemizde de AtlasJet ve THY öncülüğünde EFB
sistemleri kullanılmaya başlanmıştır.
Hava Kuvvetlerimiz de askeri uçuşlarda kullanmak
üzere bir uçuş yardımcı sistemi projesine yönelik
araştırmalara devam etmektedir.
13
EFB’nin Kullanıldığı
Operasyonel Süreçler
Uçuş planının oluşturulması
Ekip atamalarının gerçekleştirilmesi
Uçuş Planı Paketinin uçağa
aktarılması
Uçuşla ilgili dokümanların ve
havacılık haritalarının yönetimi
Uçuş Planı
ve
Doküman
Yönetimi
Kalkış Öncesi
EFB
Kullanımı
Uçuş Planının incelenmesi
Weight&Balance
Performans Hesabı
Uçuş Süreci
Ve EFB
Kullanımı
Uçuş planı paketinin yer birimine
aktarılması
eLog ve Rapor Gönderimi
Havayoluna Özel İşlemler
Uçuş Sonunda
EFB
Kullanımı
Uçuş Sırasında
EFB
Kullanımı
Time & Fuel Check
eLogs
Uçuş Bilgilerine Erişim
Uçuş planının doldurulması
Bir sonraki Uçuş Planını İnceleme
14
EFB’nin Faydaları
Pilotların işyükünü azaltır.
Gerekli bilgiye, istendiği zamanda kolay erişim
sağlar.
Dijital ortamda uçuş operasyonlarını destekler.
Durumsal farkındalık oluşturur.
Kolay doküman revizyonu ile bilginin güncel
tutulmasını sağlar.
Basılı kağıtlar üzerinden yapılan işlemleri
azaltarak maliyeti düşürür ve etkinliği artırır.
Otomatik kalkış ve iniş hesaplamaları ile yakıt ve
bakım maliyetlerini düşürür.
15
EFB Sınıfları
Class1
•
•
•
•
Doküman okuma.
Uçak sistemine bağlı değildir.
Monte edilmez.
Pilot yanında götürür
Class2
• Uçak üzerinde askıya monte edilir.
• Uçak güç sistemine bağlanabilir.
• Uçak üzeri sistemlerden pasif dinleme
yapabilir
Class3
•
•
•
•
Uçak üzerine sabitlenir.
DO-160 testi gerekir.
İki yönlü haberleşme yapabilir.
Tamamlayıcı tip sertifikası.
Class 2 Type B
16
EFB Yazılım Tipleri
Tip A
Döküman gösterme gibi statik bir uygulama yapısına sahiptir
Tüm EFB sistemlerinde kullanılabilir
Uçuş Kitabı gibi basılı olarak pilotların kullandığı
dökumanların gösterimini gerçekleştirir
Tip B
Dinamik ve interaktif verileri kullanır
Tüm EFB sistemlerinde kullanılabilir
Elektronik olarak uçuş planı görüntüleme, yaklaşma,
mesafe ayarlama gibi işlemlerin yapılmasını sağlar
Tip C
MFD olarak kullanılabilir
RTCA DO-178B gereksinimlerine tabidir
Sadece Class 3 EFB sistemleri ile kullanılabilir
17
Electronic Flight Bag (EFB) Projesi
Electronic Flight Bag (EFB), pilotların uçuş sırasında ihtiyaç duydukları ve kağıt
üzerinde sakladıkları bilgileri elektronik ortamda tutan, uçaktaki aviyonik sistemler ile
entegre olabilen, uçuş sırasında oluşturulan dökümanların elektronik ortamda
yaratılmasına ve yönetilmesine imkan veren sistem.
PROJE HEDEFLERİ:
Mobil Teknolojiler kullanarak yazılım geliştirme yetkinliğini artırmak
Ürüne dönüşebilir Class 2 Type B EFB prototipini geliştirmek
Milli imkanlarla EFB geliştirmek ve dünya pazarına sunmak
Sertifikasyon süreci konusunda deneyim kazanmak
18
AeroTab™ – STM EFB
Çözümü
19
AeroTab™ Yetenekler
Ground Segment (ABIS)
OFP Management
Document Management
Performance
Load & Trim Sheet
OFP Manager
E-Log Management
Online (Wireless/3G)
System Management
Offline (SD-Card/USB)
EFB Management
Activate – deactivate, edit OFP
User Management
Map
Document Manager (DMS)
Enhancements
Online, offline map display
Category structure
Moving map
Revision history
Display Waypoints, Airports
Integration with Airline Business
Management Systems
Map enhancements
Operational Flight Plan (OFP)
Parse OFP data
Display Parsed OFP Data on EFB
Time & Fuel Check Waypoint
Integration
Fuel Planning & Checklist
Authorize OFP (Digital Sign)
Finalize Flight
OFP to Map, Map to OFP
Online/Offline document
download
Airport Details
Display Airport Details on EFB
Online/Offline METAR/TAF &
NOTAM Information
Airport details to Map, Map to
Airport details
HMI Enhancements
20
AeroTab™ Yetenekler
Ground Segment (ABIS)
Flight Tracking
OFP Management for AtlasJet
E-Log Management New
Capabilities
System Management
Aircraft Config Management
Chart Management
EFB Management
Aircraft Management
User Management
Role Management
Performance
Take-off Performance
OFP Manager
OFP Management for AtlasJet
Crew Assignment
Document Manager (DMS)
Bulk upload and download
capability
Revision Display
E-Log Management
E-Log grid view
Import e-log to flight package
Map
ARINC 424 DB Integration in a
layered architecture
Operational Flight Plan (OFP)
OFP Design and Implementation
for AtlasJet
AID Integration
AID for the new iPad
Use of ARINC 429 Data for new
purposes
21
AeroTab™ Sistem Mimarisi
EFB
Uçak Sistemi
Ethernet
USB
Uçak
Arayüz
Modülü
Ethernet
ARINC 429
Konum Bilgisi
Yakıt Bilgisi
Güç
Senkronizasyon ve Veri Transferi
3G/USB
Yer
İstasyonu
22
EFB Veri Akış Modeli
23
AeroTab™ Teknik Özellikler
Kağıtsız kokpit konseptine uygun olarak modüler bir altyapı ile geliştirilmiştir.
Sınıf 1 ve Sınıf 2 Tip B EFB çözümünü gerçekleştirmektedir.
Online veya Offline olarak kayan harita kullanımını sağlamaktadır.
Kayan harita üzerinde uçuşun yapılacağı rotayı, uğrayacağı noktaları ve güncel
olarak uçağın hareketini ve konumunu göstermektedir.
Operasyonel uçuş planı ayrıntılarını, uçuş planına ait hava durumu, yakıt ve
performans bilgilerini göstermektedir.
Kayan harita üzerinde havaalanı, uçuş yolu, şehir isimleri gibi seyir yardımcı
araçlarının katmansal yapıda gösterimine imkan vermektedir.
HTML5 tabanlı olarak geliştirilen esnek yer istasyonu sistemine sahiptir.
(AeroTab™ ABIS)
Gerekli Performans ve Ağırlık&Denge hesaplarını, havayolu şirketinin kullandığı
yazılımlar ile entegre şekilde gerçekleştirir ve kullanıcıya sunar.
Akıllı operasyonel uçuş planı işleme ve uçuş planı paketleme altyapısına
sahiptir.
Havayolu operasyonel sistemleri ile manuel ve otomatik entegrasyon sağlar.
Uçuş öncesi ve sonrası süreçte kullanıma yönelik esnek ve modüler pilot
asistanlık hizmetleri altyapısı sunmaktadır.
24
Kazanımlarımız
EFB projesi sayesinde:
Tamamen milli kaynaklar kullanılarak ülkemiz ve uluslararası piyasada
yer alabilecek bir EFB sistemi geliştirilmiştir.
Yurtiçi ve yurtdışında sivil havacılık pazarına açılım sağlanmaktadır.
Şirketimizin mobil yazılım geliştirme ve aviyonik sistem bilgi birikimi
gelişmiştir.
Yeni nesil mobil teknolojiler ve uygulama geliştirme platformları
üzerinde yazılım geliştirme yeteneği kazanılmıştır.
Sivil Havacılık Bilişim Sistemleri konusunda uzmanlık geliştirilmiştir.
Projenin öngörülen hedefleri doğrultusunda bir prototip ortaya
çıkarılmış, ürün haline getirilen prototip sistem ile yurt içi ve global
pazarda pay elde edilmiştir.
Sertifikasyon süreci konusunda ciddi bilgi birikimi oluşturulmuştur.
Uluslararası şirketlerle işbirliği yapma imkanı doğmuştur. (Fokker,
Aeroconseil, DAC Int., Boeing)
25
ANKARA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ,
BİLKENT CYBERPARK, E BLOK 5.CADDE NO: 6/A
06800, ANKARA, TURKIYE
TEL : 0 312 266 35 50 FAKS : 0 312 266 35 51
www.stm.com.tr
© STM 2014
All Rights Reserved
Bu doküman ve içerdiği tüm bilgiler STM AŞ’nin fikri mülkiyetidir. Bu dokümanın dağıtımı veya sunumu ile bu haklar
ortadan kalkmış olmaz. STM AŞ’nin yazılı izni olmadan bu dokümanın ve içerdiği bilgilerin üçüncü kişilere aktarımı,
çoğaltımı ve dağıtımı yapılamaz. Bu doküman ve içeriği hazırlanma amacının dışında kullanılamaz.
This document and all information contained herein is the sole property of STM AŞ. No intellectual property rights
are granted by the delivery of this document or disclosure of its content. This document shall not be reproduced or
disclosed to a third party without the express written consent of STM AŞ. This document and its content shall not
be used for any other purpose other than for which it is supplied.
Download

EFB - Akademik Bilişim Konferansları