DUA
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
Ya Rab! Ancak sana kulluk eder, bütün ibadetlerimizde senden yardım isteriz. Bütün hayırlı işlerimizde senin
lutfunu bekleriz. Lutfeyle Ya Rabbi!
Ya İlahel Alemin ! Bütün mahlukatın içerisinde bizleri mükerrem kıldın, çeşitli nimetlerini bizlere ihsan ettin.
Kitab-ı Celilinde, “Ey Mü’min kullarım dua ediniz, duanızı kabul ederim” buyurdun. Bizlerde buna istinaden
şu günde ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, kemali edeb ile senden istiyoruz, bizleri boş çevirme Ya Rabbi!
Ya Erhamerrahimin; Hasta kullarına şifalar ver, dertli kullarına devalar ver borçlu kullarına edalar ihsan eyle ,
na murad olanları bermurad eyle Ya Rabbi!
Ya İlahel Alemin! Şu diyarlarda hasretiyle yandığımız Cennet yurdumuzu, milletimizi, kazalardan, belalardan
muhafaza eyle! Ya Rabbi Vatanımıza, milletimize birlik, dirlik barış ve huzur ihsan eyle. Vatanımızı bölmek
isteyen iç ve dış mihraklara fırsat verme, kurdukları tuzakları başlarına geçir ya rabbi.
Bayrağımızı, milli birliğimizi, hürriyetimizi ve imanımızı korumak için, silah tutan ve nöbet bekleyen şerefli
polisimizi, ordumuzu, yiğit mensuplarını, karada, denizde, havada, daima mansur-u muzaffer eyle.
Yâ Rabbe’l-âlemin! Ehli islamı daima aziz ve mensur , düşmanlarını zelil ve makhur eyle ,
Dünyanın bir çok ülkesinde, Bilhassa bilâd-ı İslam’da; Ezilen, üzülen, horlanan, işkence gören, Açlık - kıtlık ve
sefalet çeken, Izdırapları dünyaca izlenen, Acıları ise ta yüreklerimizi sızlatan kardeşlerimize de İmdat eyle
Yâ Rabbi!
Allah’ım! Kalbimizi nifaktan, Amelimizi riyâdan, Dilimizi yalandan, Gözümüzü haramdan, Malımızı hırsızlık ve
talandan muhafaza eyle!
Kalbimizi sevginden mahrum etme, Yâ Rabbi
Yâ Rab! Sevgili Peygamberimiz; Hayır nâmına Senden neler talep etmişse Biz onları istiyor, Şer nâmına
nelerden Sana sığınmışsa, Biz de onlardan Sana sığınıyoruz!
Yâ Rabbi! Bizleri İslam’ın yolundan, Kur’an’ın ruhundan ayırma! Kur’an’ı; Kalbimizin gıdası, Ruhumuzun cilası,
Kabrimizin ziyasi, Maddi ve manevi dertlerimizin Ezeli ve ebedi devası kıl, Yâ Rabbi!
Yâ Rab! Bizler Yanılır, unutur Ve hata edersek, Sen bizleri onunla muâheze etme! İşlerimizdeki aşırılıklar
sebebiyle, Sen bizleri helâke mahkûm etme yardım eyle!
Bizleri dünyâda rezil ve rüsvay olmaktan, Âhirette de Cehennem azabına dûçar olup, perişan olmaktan
muhafaza eyle!
Görünür görünmez belalardan güç yetmez takat yetişmez akla hayale gelmez musibetlerden,
Dayanamayacağımız sıkıntı ve meşakkatlerden cümlemizi lutfunla esirge ve muhafaza eyle Ya Rabbi!
Ya İlahel Alemin! Gönüllerimizde bulunan hertürlü hayır, murad ve dileklerimizi ihsan eyle! Bütün umduklarımıza
nail, korktuklarımızdan emin eyle!
Bütün geçmişlerimize rahmet, geleceklerimize selamet ve cümlemize iyi akıbet nasib eyle Ya Rabbi!
Dua ediyor, Af ve mağfiret diliyoruz: Sen; bizleri affeyle! Analarımızı - babalarımızı affeyle! Bizlere emeği
geçenleri, Üzerimizde hakkı bulunanları, Bizden hayır duâ umanları, (şu içinde bulunduğumuz camimize maddi ve
manevi yardımda bulunanları), Hulasa; iman ve ikrar ile bu dünyadan âhirete göçenleri bağışla! Bizleri
Cehennem azabından emin ve muhafaza eyle, Yâ Rabbi!
Daha buradan ayrılmadan; Affedilmedik hiç bir günahımızı, Setredilmedik hiç bir ayıbımızı, Giderilmedik hiç
bir sıkıntımızı, Karşılanmadık hiç bir ihtiyacımızı, İyileşmeyecek hiç bir derdimizi, Şifa bulmayacak hiç bir
hastalığımızı bırakma Ya Rabbi!
Gönüllerimizin muradını, İçimizde gizleyip de ifade edemediğimiz niyyet, arzu ve isteklerden Hayırlı olanlarını
Sen bizlere ikram eyle, Yâ rabbi!
Bizlere hayırlı işler, helal kazançlar, Kazançlarımıza hayırlı bereketler Nasip eyle!
İşimizde gücümüzde muvaffak eyle! Çalışanlarımıza iş heyecanı, İşsizlerimize iş imkânı nasip eyle! Çalışan
kardeşlerimizin alın terini, El emeği ve göz nûrunu Mübarek eyle,
Malımızı - mülkümüzü, Çoluğumuzu – çocuğumuzu Kötü akıbetlerden koru, Yâ rabbi! !
Yavrularımıza; Hayırlı kısmet ve nasipler, Âile ocağımıza; Mutluluk, huzur ve saadetler Bahşeyle! Bizlere
Hayırlı nesiller Nasip eyle!
Yâ Rab! Senden; sağlık, afiyet Ve güzel ahlak istiyoruz; Vücudumuzu sıhhatli, Gönüllerimizi şefkatli,
Yaşantımızı iffetli, Ahlakımızı ismetli, Aile bağlarımızı güçlü ve kuvvetli eyle!
Ya İlahel Alemin! Şu fani alemden beka alemine yolcu olduğumuz dakikada her fani gibi ölüm acısını tadıp
ahiret yolculuğuna çıktığımız anda, huzuruna açık bir alınla çıkabilmemizi nasib eyle!
∗
Okunan Kur’an-ı Kerimi, yapılan hayrü Hasenatları, sohbetleri ve Bayram günlerinde senin rızan için kestiğimiz
Kurbanlarımızı da dergahı izzetinde kabul eyle!
∗
Okunan Kur’an-ı Kerimler’den yapılan hayru hasenattan hasıl olan sevabı, ilk peygamber Hz Adem Aleyhisselam
ile, son peygamber Hz Muhammed Aleyhisselama kadar gelip geçen bütün peygamber efendilerimizin mübarek,
aziz ruhu şeriflerine hediye eyledik ikram eyle Ya Rabbi!
Hasıl olan ecrü mensubatı ol seyyidül–kevneyn Rasülüssakaleyn İmamül-Haremeyn Sallallahü aleyhi vesellem
Efendimiz Hazretlerinin ravzai mübarekelerine tarafımızdan fakirane ve acizane hediye eyledik vasıl eyle Ya
Rabbi!
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
Uzaktan ve yakından teşrif edip amin diyen bu cemaati müslimininde, dünyadan ahirete göçen, ana-baba, evladü
ıyal, akraba-ü taallükatından ve bilcümle ehli imanın kabirlerinide okumuş olduğumuz kur'an-ı kerim'in nuruyla
pür nur , makamlarını cennet eyle Ya Rabbi!
Taksiratlarını afv eyle, hasbel beşer içlerinde kabir azabına düçar olanlar var ise , okunan Kur'an-ı kerimler
hürmetine afvü mağfiret eyle...
Ve camimizin yapımında maddi ve manevi katkıda bulunanların, daha sonra emeği geçenlerin, içinde hizmet
edenlerin, ibadet edenlerin, ahirete irtihal etmiş olanların ve şuanda burada ellerini açıp Amin diyen
cemaatimizin ölmüşlerinin ruhlarına da hediye ediyoruz kabul eyle Ya Rabbi!
İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, mübarek günlerde ve gecelerde bir fatiha okuyacak kimsesi kalmamış
olan ehli imanın ruhlarınada taltif eyle Ya Rabbi!
Ya Rabbi! Yapmış olduğumuz bütün ibadet ve taatlarımızı, hayırlarımızı, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, kılmış
olduğumuz namazlarımızı dergahı izzetinde kabul eyle! Bizleri İmamdan Kur’an dan ayırma...
Son kelamımızda Kelime-i tevhid ki "La ilahe illallah Muhammedürrasülüllah" ve Kelime-i şahadet ki "Eşhedü
ella ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasülüh" diyerek çene kapamak nasib eyle...
Ya İlahel Alemin! Daha nice nice bayramlara sıhhat ve afiyet içerisinde çoluk çocuğumuzla, dost ve
akrabalarımızla ve tüm sevdiklerimizle birlikte ulaşabilmeyi nasib eyle.
Ya İlahel Alemin! Dualarımızı Kabe-i Muazzama’da ve Ravza-i Mutahhara’da yapılan ve kabul olan dualar
zümresine ilhak eyle, ahir ve akıbetimizi hayreyle, AMİN diyen müslüman kardeşlerimizi iki cihanda aziz
eyle! Bizleri sağlık ve âfiyette dâim eyle!
Essalatü vesselamü aleyke ya
Rasülallah....
Essalatü vesselamü aleyke ya
Habiballah.....
Essalatü vesselamü aleyke ya Seyyidenevveline vel ahirin velhamdü lillahi rabbil alemin ....EL-FATİHA...
12.10.2014 Stuttgart - Güngör ÇAKAN
∗
Download

dosyayı indir