ART SANAT
Canli Tarih ve Diorama Müzesi
+LVDUW=L\DUHWHDoÕOGÕ
min ruhunu yansıtmayı amaçlayan bir müze olarak varlığını
Dünyanın kaderini belirleyen tarihi olaylar, savaşlar, anortaya koyuyor. Yüz ifadelerinden ellerin
lar, başlangıçlar, sonlar; Selçuklu’dan
duruşuna, kıyafetlerden tüm aksesuarlara,
Osmanlı’ya, Kurtuluş Savaşı’ndan Dünya
Hisart Living History
Savaşları’na ait orijinal tarihi kıyafetler
and Diorama Museum is müzede var olan atmosfer birebir gerçeği
yansıtıyor.
ve aksesuarlar Hisart’ta ziyaretçiler ile
open for visit”
buluşacak. Ayrıca bu dönemlere ait siHisart, tarihsel kesitleri yeniden yaratarak
lahlar, madalyalar, bayraklar, mataralar,
The historical events, wars, moments,
ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim vaat
tablolar, fotoğraflar, maket uçaklar, gebeginnings, ends that seal the fate of the
ediyor. Müze, detaylarla var olan bir müzemiler, trenler, tanklar ve daha pek çok
world, a wide range of original historical clothes and accessories from Seljuk
dir. Hisart’ta orijinal kıyafet ve aksesuarobje ve özel koleksiyon’da tarih severler
Empire to the Ottoman Empire, objects
larla giydirilmiş model ve diorama sayısıtarafından incelenebilecek.
from the Turkish War of Independence
nın fazlalığı, bu müzeyi diğer müzelerden
to the World Wars will be awaiting the
ayıran önemli bir factor olarak ziyaretçilerHisart Canlı Tarih ve Diorama
visitors in Hisart. Furthermore, the
le buluşuyor. Hisart Canlı Tarih ve Diorama
Müzesi’nin Konsepti:
weapons, medals, flags, water bottles,
Müzesi, içinde tarihin canlandığı ve derinlik
Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi,
paintings, photographs, model planes,
kazandığı bir yaklaşıma sahiptir. Hisart’ın
Roma İmparatorluğu döneminden 1990ships, trains, tanks and many other
konsepti; klişelerden sıyrılarak tüm çarpı1991 Körfez Savaşı’na kadar olan geniş
objects as well as special collections
cılığıyla tarihi canlandırmak üzerine kurgukapsamlı bir süreci destansı bir anlatımbelonging to such period will be seen by
lanmıştır.
la sergiliyor. Hisart, bahsettiği her dönethe fans of history. .
0D\ÐV+D]LUDQ‡‡ May - June HAZIR BETON 83
SANAT ART
84 +$=,5%(7210D\ÐV+D]LUDQ‡‡ May - June
ART SANAT
Çuhadaroğlu Holding’in İstanbul Çağlayan’da bulunan binasının restore edilmesiyle kurulan Hisart Canlı Tarih ve
Diorama Müzesi, TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı ile
açılmıştır.
Alışılmış müzecilik anlayışının dışına çıkan bir tasarımla oluşturulan müzede, binlerce eser sergileniyor. Orijinal
eserlerin yanı sıra, yüzlerce diorama (üç boyutlu maket) ile
tarihi olaylar etkileyici bir sunumla canlandırılıyor. Tarihte
dönüm noktası olan olaylar, dönemin gravürleri, resimleri,
afişleri, fotoğrafları, dioramaları ve dönemsel kıyafetlerle
hazırlanmış modelleri ile oluşturulan bir konsept içerisinde
sergileniyor.
Ziyaretçileri tarihin etkileyici sayfalarında masalsı ve görsel
bir yolculuğa sürükleyecek olan Hisart, Pazartesi günleri
hariç hafta için hergün 10.00 – 17.00 saatleri arasında Pazar
günleri ise 12.00 – 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliniyor.
Hisart ile ilgili detaylı bilgiye www.hisartmuseum.com internet adresinden ulaşılabiliniyor.
0D\ÐV+D]LUDQ‡‡ May - June HAZIR BETON 85
Download

Sanat: Canlı Tarih ve Diorama Müzesi Hisart Ziyarete açıldı