WAS
KOMMT
NACH DER
GRUNDSCHULE?
ANNE VE BABALAR İÇİN OKUL ÖNERİSİ VE
İLERİ DERECELİ OKULUN SEÇİMİ HAKKİNDA
KİSA BİLGİLER
Türkisch
İÇİNDEKİLER
3
Önsöz
4
Anne ve babalar için en önemli hususlar hakkında kısa açıklamalar
6
Sorumluluğunun bilincinde karar veren anne ve baba olarak
8
İleri dereceli okula geçiş – Dördüncü ders yılındaki terminler ve konumlar
10
Offenbach kentindeki okul sunumları
12
Okul şekilleri ve okullardan mezuniyet hakkındaki diğer bilgiler
16
İleri dereceli okula geçişle ilgili sorular ve cevaplar
Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und aus dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union
gefördert. Der Europäische Sozialfonds ist das zentrale arbeitsmarktpolitische Förderinstrument der Europäischen Union. Er leistet einen Beitrag zur
Entwicklung der Beschäftigung durch Förderung der Beschäftigungsfähigkeit, des Unternehmergeistes, der Anpassungsfähigkeit sowie der Chancengleichheit und der Investition in die Humanressourcen.
„Was kommt nach der Grundschule?“- Anne ve babalar için okul önerisi ve ileri dereceli okulun seçimi hakkında kısa bilgiler
© Dezember 2013 Lernen vor Ort
Redaktion: Kai Seibel, Beatrice Ploch, Felicitas von Küchler, Dr. Volker Stürzer
Gestaltung: ACS, Allround Computer School Service, Schülerunternehmung der August-Bebel-Schule, Offenbach am Main.
Druck: Alles-in-Druck, Service Center, Frankfurt
Titelbild ©: BMBF
Alle Angaben ohne Gewähr
Önsöz
Sevgili anne ve babalar,
ilköğretim okulu (Grundschule) Hessen Eyaleti’nde dört okul yılı bitiminde sona ermektedir.
Bundan sonra çocuklar ileri dereceli bir okula gidecektir. Bunun anlamı: Anne ve babalar daha
dördüncü okul yılında çocuklarının bundan sonraki öğrenim yolu hakkında bir karara varmalıdırlar.
Bu her zaman kolay değildir. Bu gerekçeyle sizlere bu küçük broşürle bilgiler vermek ve yardımcı
olmak istiyoruz. Burada aşağıdaki sorulara cevaplar bulacaksınız:
Hangi öğrenim dalı çocuğum için uygundur?
Öğrenim dalları arasındaki farklar nelerdir?
Hangi terminlere dikkat etmek gerekiyor?
Nereden bilgi alabilirim?
Bu bilgiler „Was kommt nach der Grundschule?“ broşüründen alınmıştır. Öğretim projesi olan
„Lernen vor Ort“ sizin için bazı metinleri tercüme ettirmiştir.
Offenbach kentindeki ileri dereceli okullarla ilgili öneriler ve ağırlık noktaları hakkında bunların
haricinde bilgiler edinmek isterseniz, size geniş çaplı „Was kommt nach der Grundschule?“ broşürü yardımcı olacaktır.
Bilgi ilk önemli bir adımdır. Kararı anne ve babalar olarak sizin vermeniz gerekmektedir.
Bu broşürün vereceğiniz kararda size yardımcı olacağını ümit etmekteyiz.
Felicitas von Küchler
Lernen vor Ort
Kai Seibel
3
ANNE VE BABALAR IÇIN EN ÖNEMLI
HUSUSLAR HAKKINDA KISA
AÇIKLAMALAR
Okul anne ve babalardan neler bekliyor?
Okul anne ve babalardan çocuklarını onların
okulu ziyaretleri sırasında desteklemelerini ve
okul yaşamına katılımda bulunmalarını beklemektedir. Anne ve babalar:
– çocuklarını düzenli olarak okula göndermelidirler
– onlarla birlikte çalışma malzemelerini temin
etmelidirler
– onlara evde sakin bir ortamda öğrenme ve ev
ödevlerini yapma olanağı yaratmalıdır
– beraberlerinde sağlıklı bir kahvaltı götürmelerini sağlamalıdırlar
– okuldaki veli akşamlarına, veli konuşmalarına
ve şenliklere katılmalıdırlar.
Anne ve babalar çocuklarının ileride ziyaret
edecekleri okul hakkında öğretim elemanlarına başvurabilirler. Onlar öğretim elemanlarına
konuşmak için her zaman ricada bulunabilirler.
Anne ve babalar için okullardaki ilgili danışma
kurullarına da başvurulabilir. Konuşmaların tercüme edilmesini arzu ederseniz, en iyisi bunu
okula bildirmenizdir.
Bir çok eyaletlerde öğrenciler sekiz veya on yıl
beraberce aynı okulları ziyaret etmektedirler.
Hessen Eyaleti’nde çocuklar daha dördüncü
sınıftan sonra çeşitli okullara gitmektedirler.
Bunun anlamı, benzer başarı seviyesindeki
çocukların 5. sınıftan sonra birlikte aynı okula
gidecekleridir. Almanya’da çocukların başarılı
olmaları anne ve babaların çocuklarına yardımcı olmalarına bağlıdır. Öğretim elemanları
bu yardımın eksikliğini tahmin etmeleri halinde,
bazı durumlarda liseye (Gymnasium) gitmelerini tavsiye etmezler. Beşinci sınıftan sonra ileri
dereceli okul bazen evden uzakta olabilir. Okul
anne ve babalara okul seçiminde bilgi verecektir ➔ bununla ilgili olarak bu broşürde gerekli
bilgileri bulacaksınız.
4
Hessen Eyaleti’nde okul sistemi nasıl işler?
Almanya’da zorunlu okul eğitimi bulunmaktadır. Federal eyaletler okul sisteminden sorumludurlar. Hessen Eyaleti’ndeki koşulları sizlere
kısaca sunmak istiyoruz:
Zorunlu okul eğitimi
– Hessen Eyaleti’nde bütün çocuklar en az 9
yıl okula gitme zorunluğundadırlar. Bu yaşlardaki çocukların düzenli olarak okula gitmelerinden anne ve babaları sorumludur.
İlköğretim Okulu (Grundschule)
– 6 ile 10 yaşındaki çocuklar ikamet ettikleri
bölgedeki bir ilköğretim okuluna kaydedilirler.
İleri dereceli okul
– Öğrenciler 5. sınıftan sonra ileri dereceli bir
okulu ziyaret ederler. Anne ve babalar öğrenim dalını, okul şeklini ve okulu seçerler ➔
karar vermeniz ve zamansal süreç ile ilgili
bilgileri bu broşürde bulabilirsiniz.
Okulların bitirilmesi
– Toplam olarak 9, 10, 12 veya 13 okul yılı sonunda öğrenciler bir diploma alırlar ➔ bununla ilgili bilgileri bu broşürde bulabilirsiniz.
kulun bitiminden sonra öğrenim nasıl deO
vam eder?
Okul, meslek veya yüksek öğrenim. Beşinci ve
dokuzuncu sınıflar arası öğretim veren orta
okulun (Hauptschule), beşinci sınıftan onuncu
sınıfa kadar öğretim veren orta dereceli okulun
(Realschule) veya çok programlı okulun (Gesamtschule) bitiminden sonra çeşitli olanaklar
bulunmaktadır:
Realschule veya Gesamtschule’den genel
öğretim veren Gymnasium’un 11. sınıfına değişim ve lise diploması (Abitur) alınması,
– meslek okuluna (berufliche Schule) değişim.
Meslek okulları (berufliche Schulen) şu
olanakları sunmaktadırlar:
–b
irinci veya bunu takip eden diplomalardan
lise diplomasına (Abitur) kadar meslek belirleme amaçlı öğrenim dalları
– tam gün olarak meslek eğitimleri,
–b
ir kuruluşta meslek eğitimi ile bunun yanısıra
meslek okulunu (Berufsschule) ziyaret, „duale
Berufsausbildung“ adı altında da tanınır,
–H
auptschule veya Realschule diplomasının
sonradan alınması, örneğin Halk Yüksek
Okulu’nda (Volkshochschule) („externer Abschluss“), çoğunlukla ücretlidir,
–R
ealschule diplomasının veya Abitur’un beşinci sınıftan onuncu sınıfa kadar öğretim veren
orta dereceli akşam okulunda (Abendrealschule) veya akşam lisesinde (Abendgymnasium) sonradan alınması,
–B
ir üniversite veya bir meslek yüksek okulunda (Fachhochschule) yüksek okul eğitimi.
Bunlar okul sisteminin geçirgen olduğunu
göstermektedir: Öğrencilerin Abitur’a kadar uzanan daha yüksek bir diploma alma
olanakları bulunmaktadır. Okul sistemi aynı
şekilde aksi istikamette de geçirgendir: Çocuklar yüksek bir eğitim dalından daha alçak bir eğitim dalına geçirilebilirler (örneğin
Gymnasium’dan Realschule’ye). Ne yazık ki,
bunun sık oluşması gerekçesiyle anne ve
babalar ileri dereceli okul seçiminde 4. sınıftan sonra çok iyi düşünerek karar vermelidirler. .
Bilgilendirme ve Destekleme
Danışma olanağından faydalanın. Bilrgileri ve
desteği Offenbach kentindeki bir çok danışma
bürolarından elde edebilirsiniz ➔ bunla ilgili olarak da başka bilgileri broşürde bulabilirsiniz.
5
SORUMLULUĞUNUN BILINCINDE
KARAR VEREN ANNE VE BABA
OLARAK
İleri dereceli bir okula geçiş çocuğunuz için nasıl bir anlam taşır?
Çocuğunuza nasıl destek olabilirsiniz?
Çocuğunuz için ilköğretim okulunda (Grundschule) sonuncu ders yılı başladı. Çocuğunuz geçen
yıllar içinde mutlaka okuluna iyice alışmıştır. Okul arkaşlarını ve öğretim elemanlarını tanımaktadır.
Kendisinin sevdiği öğretmenleri ve okul arkadaşları vardır. Çocuğunuz dördüncü sınıfta okulun „en
büyüklerinden“ birisidir. Bu kendisine bir kuvvet ve güvence hissi vermektedir.
© solovyova - Fotolia.com
Gelecek okul yılında bir çok şeyler değişecektir.
Çocuğunuz yeni bir okulu ziyaret edecektir, önceleri öğretmenlerden hiçbirisini tanımamakta
olup, sadece bazı eski okul arkadaşlarıyla
karşılaşacaktır. Kendisi okulun „en küçüklerinden“ birisi olacaktır. Belki kendisini başlangıçta
güvensiz hissedecektir. Fakat sizin yardımınızla
ileri dereceli okula geçişi kolaylaşacaktır.
İleri dereceli okula geçiş kendisi için yararlar da
getirecektir:
– Çocuğunuz yeni çocukları ve öğretmenleri
tanıyacaktır.
– Siz çocuğunuzun becerisine ve başarı gösterme eğilimine uygun olan öğrenim dalını ve
okul şeklini seçebilirsiniz. Offenbach kentinde
bunlar destekli sınıf (Förderstufe), entegre
çok programlı okul (integrierte Gesamtschule) veya lisedir (Gymnasium).
6
– Okulu çocuğunuzun eğilimine uygun olarak
seçiniz, çünkü ileri dereceli okullarda lisan, spor
ve müzik gibi ağırlık noktaları bulunmaktadır.
Okullar arasında örneğin ilgilenme ve destek
önerileri açısından farklar vardır.
Çocuğunuz ileri dereceli okul seçimine
katılmalıdır. Olanaklardan birisi, çocuğunuza sorular sormanızdır:
Senin için yeni okulda neler önemlidir?
Arkadaşların hangi okula gidiyorlar?
Kiminle aynı sınıfta olmayı istediğini hiç
düşündünmü?
Fakat çocuğunuzla birlikte „açık kapı gününde“
veya Grundschule’nin çeşitli ileri dereceli okullara yaptığı ziyaretler çocuklarla anne ve
babaları arasında konuşmalar oluşmasına
fırsatlar yaratmaktadır.
İleri dereceli okulda henüz beşinci sınıfta bazı
değişiklikler oluşacaktır:
– Biyoloji ve coğrafya gibi yeni dersler eklenecektir.
– Temel dersler bulunmaktadır, bunlar kural olarak Almanca, matematik ve 1. yabancı dil ile
yan derslerden oluşmaktadır.
– Dal öğretmenleri bulunmaktadır, yani çocuklara bir çok öğretim elemanları tarafından ders
verilmektedir.
– Bazı dersler özel dershanelerde yapılmaktadır
(örneğin müzik salonunda veya biyoloji bölümünde).
Grundschule’den sonraki öğrenim dalının seçiminde önemli olan çocuğun öğrenim gelişimi,
başarı derecesi ve çalışma davranışıdır. Bunlarla ilgili bazı sorular:
– Çocuğunu okula severek gidiyormu?
– Derse ilgi gösteriyormu?
– Derse sürekli olarak katılıyormu?
– Hesap yapmakta ne kadar yardıma gereksinimi vardır?
– Çocuğunuz severek kitap okumaktamıdır?
– Hikayeleri iyi yazabilmektemidir?
– Ev ödevlerini akıcı ve konsantre olarak
yapmaktamıdır?
Bunların cevapları size ve çocuğunuza uygun
olan öğrenim yolunu gösterebilir (bütün
soruların „evet“ ile cevaplandırılması durumun-
da, belki Gymnasium uygun olanıdır).
Anne ve babalar çocukları için en iyisini arzu etmektedirler. Bir çoğu çocuklarının Gymnasium’a
gitmesini ve lise diploması (Abitur) almasını istemektedirler. Böyle bir karar, çocuğun uygun
koşullara sahip olmaması durumunda, onu
baskı
altına
sokabilir.
Çocuğunuzun
Grundschule’den Gymnasium için tavsiye
almaması
durumunda,
hayal
kırıklığına
uğramayınız. Başka okul diplomaları da iyi mesleki olanaklar sunmaktadır.
Ve: Bu broşürde görüldüğü gibi, Abitur’a giden
bir çok yol bulunmaktadır.
Çocuk yeteneği ve ilgi duyduğu konularla
kararınız için ölçü cetveli olmalıdır!
7
İLERI DERECELI OKULA GEÇIŞ –
DÖRDÜNCÜ DERS YILINDAKI
TERMINLER VE KONUMLAR
İleri dereceli okula geçiş – Dördüncü ders yılındaki terminler ve konumlar
Öğrenim dalını anne ve babalar belirler
rundschulen anne ve babalara bilgi
G
vermektedir
Grundschulen dördüncü sınıfın birinci yarı
yılının sonunda veliler toplantıları yapmaktadır.
Bu toplantılarda öğrenim dalları, okul şekilleri
ve bunların ziyaret koşullar hakkında bilgiler
verilmektedir.
© cranach - Fotolia.com
Öğrenim dalını anne ve babalar belirler
Hessen
eyaletinde
üç
öğrenim
dalı
bulunmaktadır: Beşinci ve dokuzuncu sınıflar
arası öğretim veren orta okul (Hauptschule),
beşinci sınıftan onuncu sınıfa kadar öğretim
veren orta dereceli okul (Realschule) ve lise dereceli öğrenim dalı (gymnasialen Bildungsgang). Bu üç öğrenim dalları çeşitli okul
şekillerinde bitirilebilir. Bir örnek: „Hauptschule“
öğrenim dalı bir Hauptschule veya çok
programlı bir okulda (Gesamtschule) bitirilebilir.
Offenbach kentindeki çeşitli okul şekilleri
broşürdeki bir şematik diyagramda sunulmakta
ve tanımlanmaktadır.
Hessen Eyaleti Okul Kanunu’na göre
çocuğunuzun ilköğretim okulundan (Grundschule) sonra hangi öğrenim dalını ziyaret
edeceği hakkında karar verebilirsiniz. Bununla
ilgili olarak uymanız gereken danışma terminleri ve kayıt süreleri bulunmaktadır. Size dördüncü sınıftaki gidişatı buradan sunuyoruz:
8
İleri dereceli okullar anne ve babalara bilgi
vermektedir
İleri dereceli okullar da bilgilendirme akşamları
veya „açık kapı günleri“ düzenlemektedir (bunlarla ilgili geniş çaptaki bilgileri Kent Veliler
Kurulu’nun sonbahar okul tatilinden önce
Grundschulen dahilinde dağıtılacak „Was
kommt nach der Grundschule?“ isimli
broşüründe bulabilirsiniz).
Sınıf öğretmeni ile konuşma
Çocuğunuzun bundan sonraki öğrenim süreci
hakkında ilk önce sınıf öğretmeni ile konuşunuz.
Bu danışma 25 Şubat tarihinde oluşacaktır. Bu
konuşmanın neticesinde size, evde doldurulmak üzere, bir dilekçe formu verilecektir.
ararı anne ve babalar verir ve formu dolduK
rurlar
Okul Kanunu’na göre bir öğrenim dalı hakkında
siz karar verirsiniz. Forma öğrenim dalını, okul
şeklini ve arzu ettiğiniz okulu kaydediniz (okul
seçiminde iki okulun adını yazabilirsiniz). Offenbach kentindeki devlet okulu önerisine dayanarak şu anlam çıkmaktadır: Siz gymnasialen
Bildungsgang, destekli sınıf (Förderstufe) veya
entegre çok programlı okul (integrierten Gesamtschule) arasında bir seçim yapabilirsiniz.
Arzu ettiğiniz okulu bildirirken her zaman bir
ikinci arzunuzu da belirtiniz. Form kağıdının
5 Mart tarihine kadar Grundschule’ye verilmiş
olması gerekmektedir.
ınıf öğretmenleri toplantısı bir öğrenim dalı
S
önerir
Artık sınıf öğretmenleri toplantısı yapılır. Bu
toplantıya sınıfta ders veren bütün öğretmenler
katılırlar. Toplantı çocuğun bunu takip eden
öğrenim dalı hakkında bir öneride bulunur ve bu
konudaki görüşlerini kaleme alır.
Buradan iki olanak ortaya çıkmaktadır:
1. Anne ve babanın arzusu ile önerinin birbirine
uyması durumunda, Grundschule anne ve
babanın başvurusunu arzu edilen okula iletir.
2. A
nne ve babanın arzusu ile önerinin birbirine
uymaması durumunda, anne ve baba yeni bir
danışma konuşmasına davet edilecektir.
Anne ve baba öğrenim dalı seçimlerinde elbette israr edebilirler. Son kararınızı 5 Nisan
tarihine kadar Grundschule’ye bildirmeniz
gerekmektedir. Sizin tekrar açıklama
yapmamanız durumunda, önceden verdiğiniz
karar geçerli olacaktır. Bundan sonra Grundschule öneriyi ve sınıf öğretmenleri
toplantısının görüşlerini seçimi yapılan okula
iletecektir. Bu okulun okul yönetimi bundan
sonra anne ve baba için ilgili makamdır,
örneğin diğer danışma konuşmaları için.
Her iki seçimi yapılan okulun çocuğunuzu kabul
etmediği durumlar da oluşabilir. Bunun üzerine
Staatliches Schulamt Nisan ayında „dağıtım
toplantıları“ yapar. Bu toplantılarda okul istekleri yerine gelmeyen öğrencilerin hangi okullara
gidecekleri tespit edilir. Anne ve baba ile
çocuğun bu kararı kabul etmemeleri durumunda, Devlet Eğitim Dairesi’ne itirazda bulunabilirler. İtiraz ücrete tabidir (ücret hakkında bilgi
edinmek için Offenbach kentindeki Devlet
Eğitim Dairesi’ne başvurabilirsiniz, Tel. 06980053-0).
zel pedagojik desteğe ihtiyacı olan çocuÖ
klar için geçici yöntem
Özel (özel pedagojik) desteğe ihtiyacı olan
çocukların anne ve babalarının 15 Aralık tarihine kadar çocuğun gittiği Grundschule’ye hangi
ileri dereceli okul için karar verdiklerini bildirmeleri gerekmektedir. Burada iki olanak
bulunmaktadır: Anne ve babalar ya „okula
alınma dahil olmak üzere“ bir genel öğretim
okuluna (yani Hauptschule, Realschule, integrierte Gesamtschule, Gymnasium) ya da bir
destekli okulu (Förderschule) seçerler. Anne ve
babaların seçiminin bir genel öğretim okulu
olması durumunda, orada Şubat ayında Destekleme Kurulları’nda bütün alınacak önlemler
konuşulur ve kararlaştırılır.
İleri dereceli okul anne ve babaya bildiri
gönderecektir
Nisan ayı sonunda/Mayıs ayı başında çocuğu kabul eden okuldan size bir bildiri gönderilecektir.
9
OFFENBACH KENTINDEKI OKUL
SUNUMLARI
Grundschule (Klasse 1–4)
Klasse
5
Förderschule
Integrierte
Gesamtschule
Förderstufe
Gymnasium
6
Hauptschulzweig
7
Realschulzweig
8
9
FSA o. HSA
10
HSA
HSA
RSA
E
G8
RSA
G9
Gymnasiale
Oberstufe
Q1/2
Q3/4
Abitur
Meslek okullarında daha geniş yeterlik sağlayıcı diplomalar alınabilir.
Bunlar: Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, Fachhochschulreife,
Abitur.
FSA = Förderschulabschluss / HSA = Hauptschulabschluss / RSA = Realschulabschluss / G8: Lise Diploması (Abitur) 12 okul yılı
sonrası / G9: Abitur 13 okul yılı sonrası / E = Başlangıç dönemi (Einführungsphase)/ Q1/2 bzw. Q3/4 = Kalifiyelik dönemi (Qualifikationsphase) I ve (Qualifikationsphase) II
© August-Bebel-Schule 2013
İleri dereceli öğrenim dalı seçiminiz ile ilgili
ön açıklama
Seçiminiz herhangi bir „çıkmaz sokak“ oluşturmuyor: Öğrenciler beşinci ve dokuzuncu sınıflar arası öğretim veren orta okul (Hauptschule),
beşinci sınıftan onuncu sınıfa kadar öğretim veren orta dereceli okul (Realschule) veya çok
programlı okul (Gesamtschule) diplomalarından sonra devam edilecek bir okuldan daha
yüksek bir diploma alabilirler.
Şematik diygramda görüldüğü gibi, belirli noktalarda okların gösterdiği istikamette değişiklik
yapmak olanağı bulunmaktadır: Hauptschule
Diploması’nı (HSA) geliştirici olarak uygun notların bulunması durumunda, Realschule Diploması (RSA) alınabilir. Realschule Diploması ile
uygun notların bulunması durumunda, bir liseye
(Gymnasium) geçiş olanak dahilindedir. Öğrenciler destekli okuldan (Förderstufe) direkt bir
Gymnasium’un yedinci sınıfına geçebilirler (uygun bir yeterlik durumunda). Ve sonuçta meslek
okulları (berufliche Schulen) ilerde bütün okul
diplomalarının alınmasına olanak taşıyan geniş
bir öneriler sunmaktadır
Toplu bakış: Offenbach kentinin okul
önerileri
Şematik diyagram Offenbach kentindeki ileri
dereceli okullarla ilgili önerileri sunmaktadır.
Destekli okullarda (Förderschulen) öğrencilere „özel pedagojik destek ihtiyacı“ olarak adlandırılan özel şekilde ders verilmektedir. Offenbach kentinde üç destekli devlet okulu
bulunmaktadır: Erich Kästner-Schule, Fröbelschule ve Ludwig-Dern-Schule. Bir tane de devlet okulu olmayan, özel bir Förderschule olan
Oswald-von-Nell-Breuning-Schule isimli okul
vardır.
Entegre çok programlı okullarda (integrierte
Gesamtschulen) öğrenciler Hauptschule, Realschule veya gymnasialen Bildungsgang öğrenim dallarını bitirebilirler. Buradaki özellik: Öğrencilerin birbirlerinden ayrı olan okul dallarına
(Hauptschule, Realschule, Gymnasium) ayrılması yapılmamaktadır. Çocuklar birlikte öğrenmektedirler.
Offenbach kentinde üç entegre Gesamtschule
bulunmaktadır: Edith-Stein-Schule,
Geschwister-Scholl-Schule ve Schillerschule.
Öğrenciler bu okullarda Haupt- veya
Realschule-Diploması alabilirler. Onlar 10. sınıftan sonra bir Gymnasium’a veya Berufliche
Schule’ye geçerek, orada lise diploması (Abitur) alabilirler.
Gesamtschulen Hessen Eyaleti’nde entegre
edildikleri gibi, aynı şekilde okul şekline uygun
olarak veya kooperatif olarak organize olabilirler (şematik diyagramda bu okul şekli görülmemektedir). Kooperative Gesamtschule de üç
öğrenim dallarını bir çatı altında toplamaktadır.
Integrierte Gesamtschule’den farklı olarak öğrenciler ya Hauptschule veya Realschule veya
gymnasialen Bildungsgang öğrenim dallarını
ziyaret ederler. Yani burada öğrencilerin okul
dallarına dağıtımı yapılmaktadır.
Offenbach kentinde bir kooperative Gesamtschule bulunmaktadır, kızlar için bir özel katolik
özel okulu. Bu okulun adı Marienschule’dir.
Önemli olanı: Marienschule isimli okulda Realschule diploması alınabilir veya Abitur yapılabilir.
Ayrıca Berufsfachschule diploması alma olanağı vardır (bu diploma ile ilgili olarak diğer bilgileri „Okul şekillerine toplu bakış“, „Berufliche
Schulen“ bölümünde bulabilirsiniz).
Destekli sınıf (Förderstufe) Offenbach kentinde üç devlet Haupt- ve Realschulen bulunmaktadır: Bachschule, Ernst-Reuter-Schule ve
Mathildenschule. Förderstufe’de öğrenciler ileri
dereceli öğrenim dallarındaki beklentilere alıştırılırlar. Förderstufe beşinci ve altıncı sınıfları
içerir ve bunu takip eden Hauptschule, Realschule veya Gymnasium ziyareti için hazırlık sunar. Offenbach kentindeki devlet okullarındaki
beşinci veya altıncı sınıflarda böylece ayrı Haupt- ve Realschulangebot bulunmamakta olup,
sadece bir Förderstufe vardır. Sadece özel Marianne-Frostig-Schule isimli okulda daha 5. sınıfta beşinci ve dokuzuncu sınıflar arası öğretim veren orta okulda ve beşinci sınıftan onuncu sınıfa kadar öğretim veren orta dereceli
okulda ayrılık bulunmaktadır.
11
Offenbach kentindeki üç genel öğretim
Gymnasien isimleri: Albert-Schweitzer-Schule, Leibnizschule ve Rudolf-Koch-Schule. Hessen Eyaletinde lisenin sekiz veya dokuz yıl ziyaretinden sonra Abitur alınabilir („G8- veya
G9-Modeli“). G8 kapsamında Mittelstufe bir yıl
kısaltılır, yani 5 – 9 sınıflarını (= beş okul yılı)
içerir. Bunun takiben üç yıllık Oberstufe gelir.
G9 kapsamında Mittelstufe bir yıl daha uzundur, yani 5 – 10 sınıflarını (= altı okul yılı) içerir.
Bunun takiben üç yıllık Oberstufe gelir.
Mittelstufe’nin süresine göre çocuklar sekiz yıl
veya dokuz yıl sonra Gymnasium’da Abitur yaparlar.
Muhtemelen 2014/15 ders yılından sonra Of-
fenbach kentinde her üç Gymnasien kapsamında Abitur 13 ders yılı sonrası yapılabilecektir
(G9-Modeli). Fakat her üç Gymnasien kapsamında olağanüstü yetenekli ve başarılı öğrenciler için 12 ders yılı sonunda Abitur yapma olanağı bulunmaktadır.
Offenbach kentindeki dört berufliche Schulen okul önerilerini tamamlamaktadır. Bunların
isimleri: August-Bebel-Schule, Gewerblichtechnische Schulen, Käthe-Kollwitz-Schule ve
Theodor-Heuss-Schule. Bu okullarda bir çok
ileri dereceli öğrenim önerileri bulunmaktadır.
Öğrenciler bu okullarda bütün okul diplomalarını alabilirler.
OKUL ŞEKILLERI VE OKULLARDAN
MEZUNIYET HAKKINDAKI DIĞER
BILGILER
Size bu bölümde öğretim dalları ve okul şekilleri hakkında başka bilgiler sunulmaktadır. Aşağıdaki sorulara cevap verilecektir:
– Kentteki destekli okullar (Förderschulen) hangi ağılık noktalarını içermektedirler?
– Beşinci ve dokuzuncu sınıflar arası öğretim
veren orta okullar (Hauptschulen), beşinci sınıftan onuncu sınıfa kadar öğretim veren orta
dereceli okullar (Realschulen), liseler (Gymnasium) nasıl donatılmıştır, öğrenciler nelerin
üstesinden gelmelidir ve bu okulların bitirilmesi öğrencilere hangi imkanları sunmaktadır?
– Entegre çok programlı bir okul (integrierte
Gesamtschule) ne gibi bir organizasyona sahiptir?
– Meslek okulları (berufliche Schulen) ne gibi
olanaklar sunmaktadır?
12
Förderschulen
Özel (özel pedagojik) desteğe ihtiyacı olan öğrenciler genel öğretim okullarında, örneğin Hauptschulen, Realschulen, Gesamtschulen,
Gymnasien veya bir destekli okulda (Förderschule) ders alabilirler. Her bir destekli okul özel
ağırlık noktalarına sahiptir ve çeşitli diplomalar
vermektedirler.
Offenbach kentinde üç Förderschule bulunmaktadır:
– Erich Kästner-Schule: Dilsel desteğe ihtiyacı
olan öğrenciler belirli bir süre için Erich
Kästner-Schule isimli okulu ziyaret edebilirler.
Bundan sonra kendi okullarına geri dönerler.
Erich Kästner-Schule isimli okul 1-6. sınıfları
içermektedir.
– Ludwig-Dern-Schule: Öğrenme ve konsentrasyon zorlukları olan öğrencilere LudwigDern-Schule isimli okulda destek verilir.
Ludwig-Dern-Schule isimli okul 2/3. sınıflarla
başlar, yani 2. ve 3. sınıf öğrencileri birlikte
aynı sınıfta ders alırlar. Okul 9. sınıfla biter.
Okulu bitiren öğrencilere bir diploma, Förderschule Diploması, verilir. Hauptschule Diploması başka okullarda alınabilir.
–F
röbelschule: Zihni ve/veya bedeni gelişme ve
hareket yeteneği desteğine ihtiyacı olan öğrenciler Fröbelschule isimli okulda destek görürler. Okul 1-12. sınıfları içerir. „Zihni gelişme“
için desteğe ihtiyacı olan öğrencilere onların
öğrenme ve gelişme durumuna uygun olan bir
diploma verilir.
Katolik Kilisesi okulu olan özel Förderschule,
Oswald-von-Nell-Breuning-Schule, örneğin sınıf topluluğuna uyum sağlama problemleri olan
veya uzun süreli hastalık geçiren öğrencilere
destek olmaktadır. Okula gitme zorunluluğu bitmiş olan öğrenciler örneğin bir Volkshochschule’de „externen Abschluss“ adı verilen diplomayı almak üzere hazırlanabilirler.
Förderstufe içeren Haupt- ve Realschulen
Offenbach kentindeki beşinci ve dokuzuncu sınıflar arası öğretim veren orta okul (Hauptschule) ve beşinci sınıftan onuncu sınıfa kadar öğretim veren orta dereceli okul (Realschule) okul
olan Bachschule, Ernst-Reuter-Schule ve Mathildenschule isimli üç okul destekli sınıfa (Förderstufe) sahiptir. Bu sınıf beşinci ve altıncı sınıfları içermekte olup, öğrencileri ileride Hauptveya Realschule veya Gymnasium dereceli
okulları yedinci sınıftan itibaren ziyaret etmek
üzere hazırlamaktadır.
Hauptschule
Hauptschule öğrencileri bir meslek öğrenimine
ve ilerideki okul ziyaretine, örneğin Realschule ,
hazırlar. Bu okulun ağılık noktası deneyim
uyumlu olup, meslek bilgilerini ve becerileri öngörür. Ayrıca proje günleri, mesleğin ötesindeki
projeleri ve yedinci sınıftan sonra da yoğun
meslek uyumu bulunmaktadır.
Hauptschule dokuzuncu sınıfta Hauptschule
Diploması ile sona erer. Diploma sınavı iki kısımdan oluşur: Almanca, matematik ve birinci
yabancı dillerden birisini içeren diploma çalış-
maları ile bir proje sınavı. Sadece diploma çalışmaları sayılmamakta olup, aynı zamanda diğer
derslerden alınan notlar da önemlidir. İyi not almaları durumunda öğrencilere „Hauptschule
Yeterlilik Diploması“ verilir. Öğrenciler bundan
sonra bir meslek eğitimine başlayabilirler veya
okulu ziyarete devam edebilirler.
➔ Önemli: Realschule Diploması ve Abitur Diploması ile karşılaştırıldığında Hauptschule Diploması en düşük dereceye sahip olan diplomadır. Bugün bir çok meslekler için daha yüksek
diplomalar gereklidir. Fakat: Öğrencilerin Hauptschule Diploması aldıktan sonra ilerleme
olanakları bulunmaktadır!
Realschule
Realschule genişletilmiş genel eğitim sunar. Neticede orta okul diploması alınmasını sağlar.
Öğrenciler notları ve eğilimleri bağlantısında
bazı dersleri seçebilirler.
Realschule onuncu sınıfla sona erer. Okulu bitirme sınavı iki bölümden oluşur. Almanca, matematik ve birinci yabancı dillerden birisini içeren
diploma çalışmaları ile bir başka dersden sunusu yapılan bir ev çalışması. Realschul-Diploması
ile bir meslek eğitimi tapılabilir veya ileri dereceli okullar ziyaret edilebilir. İyi not almaları durumunda öğrencilere „Realschule Yeterlik Diploması“ verilir. Öğrenciler bu şekilde 10. sınıftan
sonra genel eğitim veren bir Gymnasium veya
bir Berufliches Gymnasium üzerinden eğitime
devam edebilirler.
➔ Önemli: Öğrencilerin Realschule Diploması
aldıktan sonra da ilerleme olanakları bulunmaktadır!
Integrierte Gesamtschulen
Offenbach kentinde Edith-Stein-Schule,
Geschwister-Scholl-Schule ve Schillerschule
isimli üç entegre çok programlı okul (integrierte
Gesamtschulen) bulunmaktadır.
Integrierte Gesamtschulen, Hauptschule, Realschule ve gymnasiale Bildungsgang derecelerinde öğrenim dalları sunmaktadır. Bu öğrenci13
lerin birbirlerinden ayrılmamaları anlamına gelmektedir.
Offenbach kentindeki bu üç integrierte Gesamtschulen 5. ile 10. sınıflar arası olarak sınırlıdır. Öğrenciler bu okullarda Hauptschule veya
Realschule Diploması alabilirler. Notları uygun
olanlar gymnasiale Oberstufe sınıfına geçerek
Abitur Diploması’nı (örneğin bir genel öğretim
veren Gymnasium veya bir Berufliches Gymnasium üzerinden) alabilirler.
Integrierte Gesamtschulen kapsamındaki dersler Haupt- ve Realschule ile yapılan karşılaştırmaya göre şu şekilde organize edilmiştir:
– „Temel dersler“ öğrencilere belirli bir sınıf birliği içinde verilmektedir. Spor, sanat, toplum
bilgisi dersleri bu şekilde verilir.
– Yedinci sınıftan sonra matematik, Almanca,
birinci yabancı dil ve fen dersleri esas olarak
kurslarda öğretilir. Öğrenciler bireysel yeteneklerine uygun olarak daha kolay veya daha
zor kurslara yerleştirilirler. Öğrenciler bu
kurslarda belirli zamanlarda temel sınıftan ayrılırlar. Anne ve babalar birinci kurs dağıtımı
sırasında çocuklarının daha kolay veya daha
zor kursa yerleştirilmesi konusunda karar verebilirler. Çocuğun
integrierte Gesamtschule’de alacağı okul diploması kursların
zorluk derecesi ile bağlantılıdır. Çocuğun zor
kursa gitmesi ve notlarının iyi olması durumunda, 10. sınıftan sonra örneğin bir Gymnasium’a geçmesi olanağı bulunmaktadır.
– Buna ek olarak yedinci sınıftan sonra Wahlpflichtunterricht bulunmaktadır. Öğrenciler
burada okulun sunduğu dersler arasında istedikleri „Wahlpflicht derslerini“ seçebilirler, örneğin ikinci bir yabancı dil gibi.
Esasında integrierte Gesamtschule’de bir sınıfı
tekrarlama olanağı bulunmamaktadır. Fakat
anne ve babanın arzusu üzerine bir sınıf tekrarlanabilir.
Gymnasien
Offenbach kentinde üç liseler (Gymnasien) bulunmaktadır: Albert-Schweitzer-Schule, Leibnizschule ve Rudolf-Koch-Schule.
Gymnasiale Bildungsgang yetenekli, verimli ve
çalışma arzusu olan öğrencilere göre düzen14
lenmiştir. Gymnasium kapsamında elde edilebilecek en yüksek diploma derecesi „Allgemeine
Hochschulreife“ olup, buna Abitur da denir.
Gymnasium öğrencileri bir üniversite öğrenimine hazırlar. Fakat lise diploması ile kalifiye/beklentilere uygun bir meslek eğitimi de olanak
dahilindedir.
Gymnasium öğrencilere geniş ve derinleştirilmiş bir genel öğretim sunmakta olup, onlara
eğilimleri ve yetenekleri çerçevesinde ağırlık
noktaları oluşturmalarına olanak verir. Fakat
buna karşın öğrencilerin bağımsız olarak çalışmaları ve öğrenmeleri gerekmektedir.
Çoğu Gymnasien kapsamında öğrenciler genel
olarak beşinci sınıfta birinci yabancı dil olarak
İngilizce ile başlarlar. Buna altıncı veya yedinci
sınıflarda ikinci yabancı dil eklenir.
Hessen Eyaleti’nde Gymnasien kapsamında
Abitur 12 veya 13 yıl sonra yapılabilir (aradaki
fark „Offenbach kentindeki okul önerileri“ bölümünde açıklanmaktadır).
Muhtemelen 2014/15 ders yılından sonra Offenbach kentinde bütün Gymnasien kapsamında Abitur 13 ders yılı sonrası yapılabilecektir
(buna „G9-Modeli“ adı verilir). Bu durum Realschule veya integrierte Gesamtschule Diploması alıp Gymnasium’a geçen öğrenciler için
de geçerlidir. Offenbacher Marienschule, kızlar
için özel bir katolik okulu, da öğrencilerine 13
ders yılından sonra Abitur yaptırmaktadır.
Fakat Offenbach kentindeki Gymnasien kapsamında G9-Modelinin yanısıra olağanüstü notların bulunması durumunda 12 ders yılı sonunda
Abitur yapma olanağı bulunmaktadır.
Berufliche Schulen
Offenbach kentinde dört meslek okulu (berufliche Schulen) bulunmaktadır: August-BebelSchule, Gewerblich-technische Schulen, Theodor-Heuss-Schule ve Käthe-Kollwitz-Schule.
Berufliche Schulen okul diploması ve mesleki
yeterlik sahibi olunması için çok yönlü öneriler
sunmaktadırlar. Öğrenciler oradan aldıları diplomaları geliştirebilirler ve Abitur da dahil olmak
üzere daha yüksek diplomalar alabilirler. Mesleki okulları diploma alamayan öğrencilere de
bir perspektif sunmaktadırlar.
Sunumlara toplu bakış:
Meslek eğitimi alanların bulundukları meslek eğitimi kuruluşundaki ders içeriklerini öğrenirken,
Berufsschule „dualen Ausbildung“ adı verilen
eğitimde okul derslerinin içeriğinden mesuldür.
Hauptschule Diploması sahibi olmayan ve
meslek eğitimi yeri bulamamış olan gençler için
Berufliche Schulen aynı zamanda besondere
Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung da
sunmaktadırlar.
Öğrenciler Berufsfachschulen kapsamında
Hauptschule veya Realschule Diploması ile bir
meslek eğitimine hazırlanırlar veya ileri dereceli
bir okul şekline geçmeyi başarabilirler (örneğin
Fachoberschule veya Berufliches Gymnasium).
Meslek okullarındaki (Fachschulen) uzmanlık
okulları (örneğin Fachschule für Technik) derinleştirilmiş meslek eğitimine hizmet verirler ve
ve bu okullar ancak yeterli mesleki pratiğin bulunması durumunda ziyaret edilebilirler.
Fachoberschule ve Berufliches Gymnasium berufliche Schulen kapamındaki öğretim
dalları olup, yüksek eğitim için de yeterlilik kazandırırlar. Fachoberschule Fachhochschulreife elde eldilmesini sağlar ki, bu da bir Yüksek
Meslek Okulu’nda öğrenim yapma yetkisini verir. Berufliches Gymnasium’da üniversitede öğrenim yapma yeteneği veren Abitur yapılabilir.
15
İLERİ DERECELİ OKULA GEÇİŞLE İLGİLİ
SORULAR VE CEVAPLAR
Çocuğum için uygun olan öğrenim dalını, uygun okul şeklini ve okulu nasıl bulabilirim?
Bu broşür bu konularda size tavsiyelerde bulunmaktadır ve bilgiler vermektedir. Emin olmadığınız durumlarda, çocuğunuzun ilköğretim okulunun (Grundschule) eğitim elemanları ile
konuşunuz.
Çocuğumun dördüncü sınıftan sonra liseye
(Gymnasium) gitmemesi durumunda, meslek edinme şansı azalırmı?
Hayır, okul sistemi geçirimli bir sistemdir. Bunun
anlamı, her iyi bir okul diploması sonucunda
çocuğunuzun bir sonraki yüksek diplomayı
alma olanağının bulunduğudur. Bu broşürdeki
şematik diyagram bu konuyu açıklamaktadır.
Dördüncü sınıfta geçiş yöntemi nasıl oluşur,
hangi terminlere dikkat etmem gerekir ve geçiş bilgilerini nereden alabilirim?
Geçiş yöntemi ve terminler hakkındaki bilgileri bu
broşürde bulabilirsiniz. Sorularınızı çocuğunuzun sınıf öğretmenine veya Devlet Eğitim
Dairesi’ne yöneltebilirsiniz (aşağıda belirtilmiştir).
Eğer çocuğumun ileri dereceli okula kamu
araçlarıyla gitmesi gerekirse, ne gibi bir durum oluşur. Çocuğumun yolculuk masraflarının karşılanmasına hakkı varmıdır?
Çocuğunuzun yolculuk masrafları, onu kabul
edebilecek en yakındaki okulun yolunun üç kilometreden uzak olması durumunda, karşılanır.
Kontrol yasal talimatnameler bağlantısında yapılır (Hessisches Schulgesetz). Anne ve babalar ileri dereceli okulun seçimi hakkındaki form
ile birlikte öğrencilerin taşınması konusunda bir
bilgilendirme sayfası alacaklardır. Sorularınızın
bulunması durumunda, lütfen Stadtschulamt’a
başvurunuz (Telefon 0 69/80 65-2827 veya -2915
E-Mail: [email protected]).
Anne ve baba okul seçimi konusunda kimden bilgi alabilir?
İlk konuşulacak kişi çocuğunuzun Grundschule’deki sınıf öğretmenidir. Siz ileri dereceli okullara da başvurabilirsiniz.
16
ilgiler ve danışmak için aşağıdaki adrese de
B
başvurabilirsiniz:
Staatliches Schulamt für den Landkreis und die
Stadt Offenbach am Main
Stadthof 13
63065 Offenbach
Telefon: 0 69/80053-0,
E-Mail: [email protected]
Internet: http://schulamt-offenbach.lsa.hessen.de
Özellikle 10-16 yaşları arasındaki Almanya’ya
yeni gelmiş ve lisan öğrenmeleri gereken
okula gitme zorunluğu olan öğrenciler için
Aufnahme- und Beratungszentrum (ABZ):
Staatliches Schulamt für den Landkreis und die
Stadt Offenbach am Main
Aufnahme- und Beratungs-Zentrum (ABZ)
Stadthof 13
63065 Offenbach
Elke Sommer
Telefon: 0 69/80053-254
E-Mail: [email protected]
Internet: http://schulamt-offenbach.lsa.hessen.de
Eğitim konusuyla ilgili bütün sorularınız için
OF Bildungsbüro hizmetinizdedir:
OF Bildungsbüro
Berliner Straße 77
63065 Offenbach am Main
Telefon: 0 69/80 65 38 38
E-Mail: [email protected]
Internet: www.offenbach.de/bildung/
Bilgileri ve destekleri -kendi ana lisanınızda
olarak da- Offenbach kentindeki yabancı komünlerden ve göçmen derneklerinden elde
edebilirsiniz.
O ffenbach kentinde bulunan bir çok sayıdaki
danışma yerleri hakkındaki toplu bakış Netzwerks Bildungsberatung aracılığı ile hazırlanan danışma yerleri klavuzu tarafından sunulmaktadır (kontak kurmak için adresi
yukarıda belirtilen OF Bildungsbüro’dan elde
edilebilir).
17
18
19
OFFENBACH BILDUNG
OF Bildungsbüro
die kommunale Bildungsberatung für alle Offenbacher
Bürgerinnen und Bürger
die Beratung: persönlich,
telefonisch oder per E-Mail
die Informationsdrehscheibe
für Bildungsexperten und
Ratsuchenden
das Bildungsportal in
der Kommune
www.offenbach.de/bildung/
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:
OF Bildungsbüro
im Haus für Bildung und Beratung
Berliner Straße 77
63065 Offenbach am Main
Telefon: 069 8065 3838
E-Mail: [email protected]
Internet:
20 www.offenbach.de/bildung/
Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
und aus dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union gefördert.
Download

GRUNDSCHULE?