yeni vizyon ve yeni projelerle
yeni vizyon ve yeni projelerle
Mağusa’da
Mağusa
değişecek!
neler
değişecek?
ğiştireceğiz çünkü;
de
Gazimağusa’yı birlikte
ismailarter.com
facebook/ismailartergazimagusa
twitter/ismailarter
Değerli Mağusalılar;
Dünya değişiyor, şehircilik anlayışı değişiyor, Gazimağusa’nın bu
değişime seyirci kalması beklenemez.
Biz bu kitapçıkla Gazimağusa’nın yeni yüzünü, gelecek vizyonunu
sizlere anla k;
Bu değişim sürecinde Gazimağusa’nın zaman kaybına ar k
tahammülü yok…
Yıllardır denizle buluşamayan Gazimağusa’yı önümüzdeki dört yıl
içinde 3 ayrı bölgeden denizle buluşturacağımızı anla k…
Gazimağusa’nın ar k yeni bir vizyona ve ciddi bir değişime
ih yacı var.
Hayvan barınağından, otobüs terminaline, imar planından, trafik
düzenlemesine ve yollarına, şehrin aydınla lmasından kültür
sanat etkinliklerine, sosyal sorumluluk projelerinden, dünya
mirası tarihi eserlerimizin dünyaya açılmasına, üniversiteyle
bütünleşen bir şehir planından, turizm ve kültür sanat ken
olarak geleceğin Gazimağusa’sına nasıl ulaşacağımızı, Hayallerle
Değil! Uygulanabililr ve Gerçekçi Projelerimizle ortaya koyuyoruz.
Ben bu değişimi gerçekleş rmek için yola çık m.
Yeni anlayışla Gazimağusa’yı dünyanın değişimine ayak
uydurabilen bir kent olarak Mağusalılara sunmak en büyük
hedefim…
Şehrimizin sorunlarını hepimiz gayet iyi biliyoruz.
Tüm bunlar yanında, Kıbrıs sorunu konusunda liderlerimiz
gerekeni yapmaktadır. Bizim işimiz şehrimizi altyapısıyla,
görünümüyle ve hizmet kalitesiyle halkımızın hak e ği seviyeye,
AB standartlarına ulaş rmak r. Bu seviyeye ulaşmış Gazimağusa
çözüme de hazır olacak r.
Gazimağusa gerek eşsiz değerde tarihi eserleriyle, gerek turizm
potansiyeliyle, gerekse üniversitesiyle dünya ken bir şehir
olmayı hak ediyor.
Bu kitapçıkta hazırladığımız projelerle, Mağusamızı tüm
sorunlarından nasıl arındıracağımızı ve yeni Gazimağusa’yı nasıl
hayata geçireceğimizi göreceksiniz.
Şimdi sizleri Yeni Gazimağusa’yı yaratmak için benimle birlikte
hareket etmeye davet ediyorum…
Benim hizmet ve yöne cilik anlayışım sorunları anlatmak veya
onların arkasına sığınmak değildir. Sorunlara çözüm üreten ve
çözen bir anlayış r. Çözüm odaklı anlayış çerçevesinde çalışma
yapılarak sorunlara son verilecek r.
İnanıyorum ki birlikte hareket edersek başaramayacağımız hiçbir
şey yoktur!
Çünkü biz birlikte güçlüyüz…
İsmail ARTER
Gazimağusa’yı birlikte
değiştireceğiz çünkü;
-1-
-2-
Proje No:1
DÜNYA KENTİ GAZİMAĞUSA
KENTSEL TASARIM ve İMAR PLANI PROJESİ
Gazimağusa ülkemizin ikinci büyük şehri konumundadır.
Ancak şehrimiz yıllar boyunca imar planı olmayışından dolayı plansız gelişim ile karşı karşıya kalmış r.
Gazimağusa'nın Geleceği Yeniden Şekillenecek
İmar Planı Hayata Geçirilecek
"Nasıl bir ken e yaşamak is yoruz?"
"İnsanların rahat nefes alabileceği, yeşil alanların olduğu bir yerde mi, yoksa her metrekaresi
betonarme yığınına çevrilmiş, tarihi dokusunu kaybetmiş bir şehirde mi?
Çarpık yapılaşma nedeniyle şehrin ekonomik ge rileri de doğal olarak etkilenmiş, Mağusalılar şehrimizin imkânlarından
faydalanamaz hale gelmiş r. Gazimağusa'nın planlı bir kent olması ve Mağusalılarımızın hak e ği şehirde yaşamaları için
göreve gelir gelmez çalışmalar başla lacak ve Gazimağusa ken nin geleceği planlanarak yine adanın en büyük ikinci ken
olmaya devam etmesi sağlanacak r.
Bu hedef doğrultusunda şehirde falliyet gösteren tüm meslek grupları, sivil toplum örgütleri ve şehrin gerçek sahibi
vatandaşlarımızın ka lımıyla halkımızın ih yaçları göz önüne alınarak ortak akıl ile imar planı hazırlanacak ve hayata
geçirilecek r.
Şehrimiz gelecekte, çarpık, betonarme kent görünümünden kurtulacak; çağdaş bir liman ve üniversite ken
görünümüne kavuşup dünya ken halini alacak r.
Gazimağusa'nın geleceğini şekillendirecek imar planı sayesinde, ar k bir liman ken olan şehrimizde halkımız rahat nefes
alabilecek, deniz kenarında yürüyüş yapabilecek, geniş yeşil alanları ve parkları sayesinde yaşam kalitesini ar rabilecek,
eğlence ve dinlence alanları yara larak halkımızın kendi şehrinde vakit geçirmesi sağlanacak r.
Dünya mirası olan tarihi eserlerimiz, şehrimizin tüm kesimlerinin ka lımıyla hazırlanacak olan imar planıyla korunacak,
tarihi dokumuza uygun yapılaşma ve şehrimize yük haline gelen yeni ve eski sanayi bölgelerinin yeniden düzenlenmesi
sağlanacak r. Böylece Gazimağusamız görsel kirlilikten kurtulacak r.
Gazimağusa’yı birlikte
değiştireceğiz çünkü;
-3-
-4-
Proje No:2
ALTYAPI, ATIK SU ENTEGRE
ve ORGANİK TARIM PROJESİ
B
Atık Su Sistemiyle Geri Dönüşüm Projesi
Değişen Gazimağusa, değişecek belediye yöne mi ile dünya şehri olma bilinciyle hareket edecek. A k su tesisinden
çıkacak olan su arıtma tesisinde AB standartlarında kullanılabilir hale ge rilerek imar planıyla şehrimize kazandıracağımız
yeşil alan ve parklar için kullanılacak. Gazimağusa'nın çehresi değişecek.
Gazimağusa'nın Altyapı Sorunları Ortadan Kaldırılacak
Atık Su Arıtma ve Kanalizasyon Sistemi Planlı Bir Şekilde
Bitirilecek
"Nasıl bir ken e yaşamak is yoruz?"
C
"Evimizin bahçesinde huzurla oturup kahvenizi keyifle yudumlayabileceğiniz temiz,
kokusuz bir yerde mi, yoksa kanalizasyon kokusunun ve sineklerin kol gezdiği bir şehirde mi?"
A
Çağımızın en değerli unsurlarından olan su, a k su ve arıtma tesislerimizde işlem görerek yeniden kullanılabilir hale
ge rilecek. Belediye yöne mimiz her adımında dünya ken olma bilinciyle hareket edecek.
Kanalizayon Sistemi Düzenleme Projesi
Maraş Bölgesi Organik Tarım Turizm Merkezi Projesi
Atık su ve arıtma tesislerimizde işlem görecek olan AB standartlarındaki kullanılabilir suyumuz Maraş bölgesinde
teşviklendirlecek olan organik tarım alanlarında kullanılacak.
Maraş Organik Tarım Pazarı'nda halka sunulacak olan organik tarım ürünleriyle hem daha sağlıklı nesiller ye şmesi
sağlanacak hem de Maraş Organik Tarım Turizminin merkezi olacak.
Göreve geldiğimiz andan i baren iş bilmezlik nedeniyle bugüne kadar yanlış yapılan ve seçim öncesi telaşa kapılarak
üstleri asfaltla kapa lan kanalizasyon sistemi yeniden masaya ya rılacak. Şehrimizin tüm kanalizasyon sistemi bir bütün
olarak düşünülerek, planlı bir şekilde etap-etap yeniden ele alınacak ve önümüzdeki dört yıl içinde bu sorun ortadan
kaldırılacak.
Kuracağımız modern ve yaşanabilir Gazimağusa, gelecekte altyapı sorunu yaşamayacak. Değişen Gazimağusa'da halkımız
işkence yaratan kötü koku ve sineklerden kurtulacak.
Gazimağusa’yı birlikte
değiştireceğiz çünkü;
-5-
-6-
Proje No:2
ALTYAPI, ATIK SU ENTEGRE
ve ORGANİK TARIM PROJESİ
D
Yağmur Suyu Derenaj Projesi
Her yağmur yağdığında, halkımızın çilesi son bulacak. Yağmur suyu derenaj hatları ile kış aylarında yağmur yüzünden
yaşanan sıkın lar giderilecek.
Bu görüntüler
tarihe karışacak
Gazimağusa’yı birlikte
Bu görüntüler
tarihe karışacak
değiştireceğiz çünkü;
-7-
-8-
Proje No:3
YAYA GÜVENLİĞİ ve
ENGELLİ DOSTU KENT PROJESİ
Yaya Güvenliği Tüm Gazimağusa'da Sağlanacak
Yeni Gazimağusa Engelli Dostu Olacak!
"Nasıl bir ken e yaşamak is yoruz?"
"Yollarda çukurların olmadığı, yaya güvenliği sağlanmış kaldırımların bulunduğu, engelli
vatandaşlarımızın rahatça şehir içinde dolaşabileceği bir dünya ken nde mi, yoksa yolları
çukurlarla dolu, çarpık düzende kaldırımların bulunduğu, engelli vatandaşlarımızın evlerine
hapsolduğu bir şehirde mi?"
Gazimağusa'nın değişimi halkın yararı göze lerek gerçekleş rilecek.
Dünya ken haline ge receğimiz Gazimağusa, yol güvenliği ve engelli dostu şehir yaşamıyla tüm ülkemize örnek olacak.
Dünya standartlarında yollara sahip olacak olan Gazimağusa'nın kaldırımları insanlarımızın güvenle yürüyüş yapabileceği
şekilde yapılacak ve engelli dostu olacak. Gazimağusa'nın yolları nedeniyle vatandaşlarımız araçlarını sürekli bakıma
sokmak zorunda kalmayacak bu konudaki mağduriyetler önlenecek. Engelli vatandaşlarımız evlerinde hapsolmayacak,
şehir yaşamına ka larak dünya ken Gazimağusa'nın keyfini çıkaracak.
Gazimağusa’yı birlikte
değiştireceğiz çünkü;
-9-
-10-
Proje No:4
SALAMİS YOLU DÜZENLEME
ve TRAMVAY PROJESİ
Salamis Yolu Trafiği Düzenlenecek
Gazimağusalılar Tramvay İle Seyahat Edecek
"Nasıl bir ken e yaşamak is yoruz?"
"Trafik ve park sorununun sona erdiği, çevre dostu raylı sistemin yer aldığı bir yerde mi, yoksa
trafik çilesinin her gün ar ğı bir şehirde mi?"
Her geçen gün trafik sorunun ar ığı Salamis yoluna yeni bir trafik düzenlemesi ge rilecek.
Salamis yolu tek yönlü olacak şekilde yeniden düzenlenecek. Halkımız ve öğrencilerimiz trafik çilesinden kurtularak, rahat
seyahat imkanı bulabileceği Kale içi, DAÜ ve Gazimağusa Devlet Hastanesi ha nda KKTC'de bir ilk olan Tramvay Projesi
hayata geçirilecek. Şehrimizi ziyaret eden turistlere toplu taşıma imkanı sunularak turizm potansiyelimize ar bir değer
daha kazandırılacak. Çevre dostu bu proje ile hem trafiğe rahatlama gelecek, hem de hava kirliliği engellenecek.
Gazimağusa’yı birlikte
değiştireceğiz çünkü;
-11-
-12-
Proje No:5
ÇOK KATLI OTOPARK PROJESİ
Otopark Sorun Olmaktan Çıkarılacak
Şehrin Belirli Merkezlerine Otoparklar Yapılacak!
"Nasıl bir ken e yaşamak is yoruz?"
"Arabalarımızı rahat ve güvenli bir şekilde park etmek mi, yoksa trafik sıkışıklığı içerisinde
sürekli park yeri aradığınız bir şehir mi?"
Bölgede hayata geçecek yeşil alan ve parklar projesi çerçevesinde, öncelikle Sakarya bölgesinde ve park sorunu bulunan
bölgelerde şehrimizin tarihi dokusuna uygun este k görünümlü çok katlı otoparklar yapılacak r.
29 Haziran'da gerçekleşecek değişimle, modern kentlerde yer alan otopark sistemi dünya ken olarak gördüğümüz
Gazimağusa'da da gerçek olacak, halkımızın ve esna mızın otopark çilesi son bulacak.
Gazimağusa’yı birlikte
değiştireceğiz çünkü;
-13-
-14-
Proje No:6
SU TEMİNİ PROJESİ
Yeni Yerleşim Alanlarına Su Verilecek
Su Bağlan Altyapısı Tamamlanacak
"Nasıl bir ken e yaşamak is yoruz?"
"Sokaklarda tankerlerin dolaşmadığı, her daim şebekeden suyun geldiği mi, yoksa sürekli
taşıma su ile yaşam sağlanan bir şehir mi?"
Gazimağusa Belediyesi'ne bağlı yeni oluşan yerleşim alanlarının en büyük sorunu olan su temini, yeni Gazimağusa'da
sorun olmaktan çıkacak. Su bağlan altyapısı tamamlanarak, belediye sınırları içerisindeki tüm halkımız suya kavuşacak.
Su altyapısının tüm yerleşim alanlarına ulaşımı sağlanacak.
Gazimağusa’yı birlikte
değiştireceğiz çünkü;
-15-
-16-
Proje No:7
TUZLA – GLAPSİDES BAĞLANTI PROJESİ
Her Bölgeye Eşit Hizmet Verilecek
Tuzla-Glapsides Yürüyüş ve Bisiklet Yolu En Kısa Sürede Bi rilecek
"Nasıl bir ken e yaşamak is yoruz?"
"Her bölgesi eşit şekilde altyapı imkânına kavuşan mı, yoksa birçok güzelliğe sahipken unutulup,
Belediye imkânlarından yararlanamayan, yabancılaş rılmış bölgelerin yara ldığı bir şehirde mi?"
Yeterli ilgiyi göremeyen Tuzla gerçekleş rilecek ya rımlarla denizle bütünleşecek.
Tuzla merkezden başlayacak olan yürüyüş ve bisiklet yoluyla halkımızın rahatlıkla sporunu yaparak Glapsides sahiline
ulaşıp nefes alması sağlanacak.
Bölgeye yapılacak olan yürüyüş ve bisiklet yolu aynı zamanda yeşil alanlara sahip olacak. Tuzla halkı hak e ği çevresel
düzenlemeye ve altyapı imkanlarına kavuşacak.
Değişimden sonra
Değişimden önce
Gazimağusa’yı birlikte
değiştireceğiz çünkü;
-17-
-18-
Proje No:8
ÇÖP REHABİLİTASYON PROJESİ
Şehir İçindeki Tüm Çöp Bidonları AB Standartlarına Yüksel lecek
Çöpler Düzenli Depolama Alanlarına Sevk Edilecek
“Nasıl bir ken e yaşamak is yoruz?"
"Temiz ve sağlıklı bir havanın yer aldığı, çöplerin düzenli çöp alanlarında toplanarak, Avrupa Birliği
standartlarına göre imha edildiği mi, yoksa çöplerini düzensiz depolama alanlarında yakma yoluyla
imha edilip halkın zehir soluduğu bir şehirde mi?"
Şehir merkezindeki tüm çöp bidonları AB standartlarına yüksel lecek. Değişimle dünya ken , turizm şehri olacak olan
Gazimağusamızda kötü görüntü oluşturan hiçbir unsura izin verilmeyecek.
Bu görüntüler
tarihe karışacak
Mağusa'daki çöplerin Güngör düzenli depolama alanına sevki sağlanarak çağdışı çöp yakma yöntemine son verilecek.
Değişen Gazimağusa'da halkımız yakılan çöplerin doğaya verdiği zehirli havayı solumayacak. Temiz ve sağlıklı bir dünya
ken Gazimağusa havası yara lacak.
Değişimden sonra
Değişimden önce
Gazimağusa’yı birlikte
değiştireceğiz çünkü;
-19-
-20-
Proje No:9
GLAPSİDES PLAJI REKREASYON PROJESİ
Gazimağusa, Glapsides Plajından Denize Açılacak
Glapsides Plajı Rekreasyon Projesi İki Yılda Bi rilecek!
Değişimden sonra
Glapsides Plajı
"Nasıl bir ken e yaşamak is yoruz?"
"Halkımızın huzurlu bir ortamda yürüyüş yap ğı, dinlenme olanağı bulduğu, balık avladığı, çevre
değerlerinin korunduğu ve plajında güvenle yüzdüğü mü, yoksa denize girmek ve dinlence alanları
bulmak için kendi şehrinin dışında başka yerlere gitmek zorunda kaldığı bir şehirde mi?"






Gazimağusa’yı birlikte
Glapsides plajı yanındaki gölet denizle buluşacak. Bölgede yapılacak yürüyüş ve dinlenme alanlarıyla
halkımızın keyifli vakit geçireceği bir alan yara lacak.
Gölet ıslah edilerek olta ile balık avlamak isteyen her Mağusalı'nın vazgeçilmezi olacak.
Bölgede yapılacak çevre eği m parkıyla çocuklarımız küçük yaşta çevre bilinci kazanacak ve bölge
çocuklarımızın özgürce uçurtma uçurabileceği, bisiklet sürebileceği ve keyifli zaman geçirebileceği alan haline
ge rilecek.
Eşsiz kum ve denize sahip plaj, duşundan şezlonguna, soyunma kabininden büfesine kadar yenilenerek halkın
hizme ne sunulacak. Değişen Gazimağusa'da Glapsides plajı, hak e ği değere kavuşarak, Mağusalılar yeşil
alanlarda vakit geçirmek için ar k komşu kentlere gitmek zorunda kalmayacak.
Plaj ve sahillerde yer alan kirlilik sürekli bakımla son bulacak, mavi bayrak ve benzeri uygulamalar ge rilerek
uluslararası standartlarda “temiz deniz” uygulaması hayata geçirilecek.
Mağusalının onurla ve gururla kullanabileceği eşsiz bir proje olarak hayata geçirilecek olan Glapsides Plajı
Rekreasyon Projesi ilk iki yılda bi rilecek.
değiştireceğiz çünkü;
-21-
-22-
Proje No:10
GÜLSEREN GÖLETİ DOĞAL YAŞAM
PARKI PROJESİ
Gülseren Göleti Düzenlenecek
Doğal Yaşam Parkına Dönüşecek
"Nasıl bir ken e yaşamak is yoruz?"
"Flamingolarla dolu bir gölet mi, yoksa çöplerle dolu terk edilmiş alanların bulunduğu
bir şehir mi?"
Geçmişteki hatalar tekrarlanmayacak ve Gülseren Göle yine flamingoların Kıbrıs'ta tek uğrak yeri olacak.
Gölet doğal yaşama uygun olarak düzenlenerek flamingoların yeniden uğrak yeri haline ge rilecek. Göle n çevresi ise
rekreasyon alanı olarak düzenlenecek. Gözetleme kuleleri ve dinlenme alanları ile doğal göl aynı zamanda park alanı
haline ge rilecek. Gülseren Göle değişen Gazimağusa'da flamingoların cenne olacak.
Gazimağusa’yı birlikte
değiştireceğiz çünkü;
-23-
-24-
Proje No:11
GAZİMAĞUSA AĞAÇLANDIRMA PROJESİ
Şehrimizde Doğan Her Çocuk İçin Gazimağusa'da Bir Ağaç Dikilecek!
Ayluga Göle , Aşıklar Yolu ve Çamlık Bölgesi Yaşam Alanı Olacak
“Nasıl bir ken e yaşamak is yoruz?"
"Yeşil bir cenne e mi, yoksa yeşile küsmüş bir şehirde mi?"
Ayluga Göle , aşıklar yolu ve Çamlık bölgesi rekreasyon projeleri ile Gazimağusa'nın hizme ne sunulacak. Bu
bölgelerde yürüyüş yolları, gözlem alanları, bisiklet yolları, dinlenme alanları ve yerel ürünlerin sa ldığı küçük alanlar
yara lacak. Halkımız bu bölgelerde nefes alıp zaman geçirebilecek.
İlgili kurumlarla işbirliği içinde Gazimağusa çevresinde koruluk oluşturulacak alanlar belirlenecek, ilk hedef yılda
20.000 fidan dikilmesi olacak.
Diğer tara an yapılacak projelerle, bölgede doğan her bir çocuk için Gazimağusa'da bir ağaç dikilecek.
Gazimağusa’yı birlikte
değiştireceğiz çünkü;
-25-
-26-
Proje No:12
'GAZİMAĞUSA EĞLENCE PARKI' PROJESİ
Eğlence Parkı 10.000 Metrekare Alana İnşa Edilecek
Çocuklarımızla Çocuklar Gibi Eğleneceğiz
"Nasıl bir ken e yaşamak is yoruz?"
"Çocuklarımızla çocuklar gibi eğlenebildiğimiz mi, yoksa evden çık ğımızda nereye gidelim diye
düşündüğümüz bir şehirde mi?"
Gazimağusa herkesin eğlenebileceği, günlük stresinden uzaklaşacağı, her türlü oyun ak vitesinin yer aldığı büyük bir
eğlence merkezine kavuşacak.
Larnaka yolu üzerinde 10,000 metrekare alana kurulacak olan 'Mağusa Eğlence Parkı' sadece bölge halkının değil,
Gazimağusa ziyaretçilerinin de öncelikli uğrak noktası olacak.
Gazimağusa’yı birlikte
değiştireceğiz çünkü;
-27-
-28-
Proje No:13
HENDEK IŞIKLANDIRMA ve DÜZENLEME
PROJESİ
Hendek ve Surlar Aydınla lacak
Bisiklet ve Yürüyüş Yolları İle Halkın Kullanımına Sunulacak
"Nasıl bir ken e yaşamak is yoruz?"
"Tarihi güzellikleri ile yaşam alanlarının buluştuğu mu, yoksa bu değerlerin kaderine terk edildiği
bir şehirde mi?"
Tarihi değeri ile önemli bir konumu bulunan hendek yıllardır hak e ği değeri bulamamış, kendi kaderine terk
edilmiş r. Dünya mirası olan Hendek çekim merkezi olması gerekirken, yıllardır a l durumda kalmış r. Hendek,
dünyadaki benzeri olan Malta Mdina’daki gibi dünya kültürel mirasına ve insanlığın hizme ne sunulacak r.
aki gibi
Hendek, Malta Mdina’d
zandırılacak
Dünya Kültür Mirasına ka
Hendek 2014
Ancak önümüzdeki dört yılda değişen dünya ken Gazimağusa'da hendek hak e ği değeri kazanacaka r.
Hendeğin doğal ve tarihi dokusu korunacak, yürüyüş ve bisiklet yolları yanında dinlence yerleri ile
halkımızın kullanımına kazandırılacak r.
Surlarımızın bakım, restorasyon ve ışıklandırılmasıyla Gazimağusa yeni ve özel bir görünüm kazanacak r.
Böylece Hendek hem yerli halkımızın hem de turistlerin çekim merkezi olacak r.
Değişimden sonra
Değişimden önce
Mdina 2013
Gazimağusa’yı birlikte
değiştireceğiz çünkü;
-29-
-30-
Proje No:14
SURİÇİ CANLANDIRMA ve
KÜLTÜR SANAT MERKEZİ PROJESİ
Gazimağusa Tarih Müzesi Açılacak
Otello Kalesi Dünya'nın Sayılı Sanat Merkezlerinden Biri Olacak
"Nasıl bir ken e yaşamak is yoruz?"
"Tarihi ile bütünleşen, her iki zamanı bir arada yaşayan mı, yoksa tarihinin değerini göz ardı
ederek, farklı alanlarda gelişmeye çalışan bir şehirde mi?"











Gazimağusa’yı birlikte
Öncelikle Suriçi'nde ulaşımın kolaylaşması için trafiğe yeni düzenlemeler ge rilecek.
Bölgede bulunan tarihi binalar restore edilerek turistlerin konaklayabileceği bu k oteller ve turis k
pansiyonlara dönüştürülecek.
Bölgede bulunan tüm tarihi eserlerin envarteri çıkarılarak turistlerin eski eserlere ulaşımı sağlanacak. Ayrıca
Kale İçine girişte bölgeyi ziyaret eden turistlere ücretsiz rehberlik hizme sağlanacak.
Suriçi'nde bulunan tüm dünya mirası tarihi eserler restore edilip, aydınla larak geceleri de farkındalık
yara lacak.
Bölgede yer alan tarihi doku gerek yerel, gerekse uluslararası işbirliği ile geliş rilecek ve korunacak.
Mağusa tarihini yaşatan müzeler oluşturulacak. Namık Kemal Meydanı ve çevresi, yerel müzik sunumları,
yatrolar, folklorik değerlerin sunumu gibi ak vitelerle bölge sürekli canlı tutulacak.
Otello Kalesi sanatsal etkinliklerle hayat bulup dünyanın sayılı sanat merkezlerinden biri olacak. Yaz aylarında
Othello Kalesi, Belediye Tiyatrosu oyunlarının sergilendiği mekan olacak.
Suriçi'nde hayata geçirilecek olan 'Gazimağusa Tarih Müzesi' turistlerin uğrak noktası olacak.
Her yıl uluslararası sanatçıların ka lacağı Othello Sanat Bienali ile tarihin önemli yapılarından olan
Sheakspear'in Othello Kalesi de hak e ği değere kavuşacak.
Bölge esnafının kalkınması için finansal destek ve teminat programları kapsamında kredi olanakları
sağlanacak.
Her yönüyle tanı ma hazır olan Gazimağusa dünyada ki tüm önemli fuarlarda şehir olarak temsil edilecek.
Dünyanın turizm çekim merkezlerinden biri olacak.
değiştireceğiz çünkü;
-31-
-32-
Proje No:15
GAZİMAĞUSA ULUSLARARASI
YAT LİMANI PROJESİ
Yat Limanı 4 Yıl İçinde İnşa Edilecek
Kordon Boyu Yürüyüş Alanları İle Gazimağusa Denizle Buluşacak
"Nasıl bir ken e yaşamak is yoruz?"
"Liman ken olarak denizle iç içe yaşayan mı, yoksa denize ulaşmak için kilometrelerce yol gidip,
başka şehirlerin yat limanlarında denizi yaşayacağımız bir şehirde mi?"
Bir kıyı ken olan Gazimağusa, yıllardır sır denize dönük bir şehir durumundadır.
Göreve geldiğimiz andan i baren bu konu ar k Gazimağusa’nın kaderi olmaktan çıkacak.
Gazimağusa'nın uluslararası kapısı olan Gazimağusa Limanı yeniden düzenlenecek. Gazimağusa halkının denizle
buluşmasını engelleyen alanlar kaldırılarak, Gazimağusa'ya 4 yıl içinde 300 yat kapasitesine sahip bir ulusalararası yat
limanı ve kordon boyu yürüyüş alanı etap-etap inşa edilecek.
Mağusa balıkçı limanı ile Laguna bölgesi arasında yapılacak olan 'Gazimağusa Uluslararası Yat Limanı' sayesinde hem
halkımız denizle buluşacak, hem de turis k gemiler limana gelerek ülke ve şehrimizin ekonomisine katkı sağlayacak.
Değişimden sonra
Değişimden önce
1. ETAP
Gazimağusa’yı birlikte
değiştireceğiz çünkü;
-33-
-34-
Proje No:16
'MAĞUSA GELİŞİM AKADEMİSİ - MGA'
PROJESİ
Her Yaşta Vatandaşa Sürekli Eği m Verilecek
Kişisel Gelişim, Hobi ve Meslek Edindirme Kursları Düzenlenecek
"Nasıl bir ken e yaşamak is yoruz?"
"Belediye tarafından verilen ve herkesin ka labileceği kişisel gelişim, hobi ve meslek
edindirme kurslarının olduğu mu, yoksa bu hizmetlerin olmadığı bir şehirde mi?
Belediye bünyesinde kurulacak olan 'Mağusa Gelişim Akademisi" ile kişisel gelişim, hobi ve meslek edindirme kursları
açılacak.
Kurslarda kültürel zenginliğimizin devamını sağlayacak konuların yanı sıra, kişisel gelişimi destekleyecek konularda
eği mler verilecek. Bu kapsamda, yabancı dil, müzik, spor, yatro, satranç, elişi, ilk yardım, trafik, ekoloji, tarih,
organik tarım, fotoğrafçılık gibi kurslar düzenlenerek tüm halkımızın bu kurslardan ücretsiz bir şekilde faydalanması
sağlanacak.
Mağusa Gelişim Akademisi kapsamında uzmanlar tara ndan ev ve mu ak idaresi ile çocuk eği mi konusunda
annelere ücretsiz eği m verilecek r. Verilen eği mler sayesinde Mağusalıların hem yaşam standardı yükselecek hem
de mutlu aileler oluşturulacak r.
MGA sayesinde hem aile fertlerinin meslek edinip ev ekonomisine katkısı sağlanacak hem de gelecek nesillerimizin
sağlıklı ye ş rilmesi ve Kıbrıs Türk kültürünü tanıyarak büyümesi sağlanacak r.
Gazimağusa’yı birlikte
değiştireceğiz çünkü;
-35-
-36-
Proje No:17
MAĞUSA GENÇLİK MERKEZİ'NİN
TÜM HALKA AÇILMASI PROJESİ
Tüm Spor Kulüplerinin Gelişimi Desteklenecek
Su Sporları Özendirilecek
"Nasıl bir ken e yaşamak is yoruz?"
"Tüm gençliği kucaklayan ve ortak kullanım noktası olan mı, yoksa sadece belirli kesime hitap
eden, ayrıcalıklaş rılmış merkezlerin yer aldığı bir şehirde mi?"
Gazimağusa Belediyesi'nin, şehrimizde faaliyet gösteren tüm kulüplerin gelişimine eşit oranda maddi ve manevi katkı
yapması sağlanacak r.
Özellikle Futbol, Basketbol, Voleybol, Tenis ve bir deniz şehri olan Gazimağusa'da su sporları özendirilerek
desteklenecek r.
Mağusa Gençlik Merkezleri, tüm gençliğin ve spor kulüplerinin ortak kullanım noktası olacak şekilde yeniden
düzenlenecrek merkez kulüplere alterna f/rakip değil, destekleyici bir yapıda olması sağlanacak r. Yapılacak olan
düzenleme ile merkezin olanaklarından sadece bir kesimin değil, tüm Gazimağusa gençliğinin faydalanması esas
olacak r.
Gazimağusa’yı birlikte
değiştireceğiz çünkü;
-37-
-38-
Proje No:18
DERİNYA PLAJI DÜZENLEME PROJESİ
Derinya Plajı Düzenlenecek
Halkımız Eşsiz Güzelliğe Sahip Derinya’da Denize Girebilecek
"Nasıl bir ken e yaşamak is yoruz?"
"Bir ada ülkesi olarak uçsuz bucaksız, el değmemiş kumsallarda gönlünüzce denize girebildiğiniz mi,
yoksa denize girebilmek için kilometrelerce seyahat e ğiniz bir şehirde mi?"
Derinya Plajı yeni düzenleme ile kullanıma açılacak. Özellikle Maraş bölgesinde yaşayan
insanımız denize gitmek için kilometrelerce uzağa gitmek zorunda kalmayacak. Derinya Plajı,
eşsiz kumsalı ve denizi ile ar k hayalet sahil olmaktan kurtulacak.
Gazimağusa’yı birlikte
değiştireceğiz çünkü;
-39-
-40-
Proje No:19
DAÜ TUZLA KAVŞAĞI BÖLÜNMÜŞ YOL
PROJESİ
DAÜ Tuzla Kavşağı projesi hayata geçecek
Modern, güvenli yollarla Mağusa değişecek
"Nasıl bir ken e yaşamak is yoruz?"
"Bölünmüş yolları, güvenli kavşakları ve aydınlanmış caddeleri olan bir şehirde mi, yoksa
her an kaza yapma korkusu yaşadığınız bir şehirde mi? "
Şehrimizin ağırlıklı olarak geliş ği Tuzla bölgesine Gazimağusa ve DAÜ'den ulaşımın kolaylaş rılması ve trafik
sıkışıklığının giderilmesi sağlanacak. Bu çerçevede ilk etapta Gazimağusa-Le oşa Anayolundaki çemberden başlayıp
sırası ile DAÜ kavşağı, Büyük Sanayi Bölgesi, DAÜ Güney Yerleşkesi giriş ve çıkışı, yeni Hastahane Bölünmüş yolu, Tuzla
kavşağı ve Ten Ten kavşağına kadar 5 km uzunluğunda alterna f bölünmüş yol inşa edilecek r.
Projelendirilecek olan bu yol ile aydınlatması, orta refüjü ve bölünmüş yolu ile şehrin girişi tanımlanacak ve bu yolun
trafik yükü azal lacak r.
Gazimağusa’yı birlikte
değiştireceğiz çünkü;
-41-
-42-
Proje No:20
PERŞEMBE PAZARI YENİLEME PROJESİ
Perşembe Pazarı Yenilenecek
Mağusalılar Çağdaş Bir Ortamda Alışveriş Keyfi Sürecek
"Nasıl bir ken e yaşamak is yoruz?
"Mutlu bir şekilde alışveriş yapabildiğimiz, esna mızın rahat bir şekilde sa ş
yapabildiği alana sahip geniş bir pazarda mı, yoksa sıkışık düzende, sıcağın içinde bunalarak alışveriş
yap ğımız pazara sahip bir şehirde mi?"
Halkımızın her ha a hem ha alık taze sebze meyve ih yaçlarını karşılamak için alışveriş ortamı
buldukları hem de sosyalleş ği önemli bir mekân olan Perşembe pazarı mevcut kötü durumundan
kurtarılıp şehrimizin dokusuna uygun şekilde çağdaş bir yapıda inşa edilecek r.
Mevcut bölgede, üre cimizin ürünlerini rahatça sergileyip satışını yapabileceği hem de halkımızın
zevkle alışveriş yapma imkânı bulacağı bir Pazar oluşturulacak r.
Değişimden sonra
Değişimden önce
Gazimağusa’yı birlikte
değiştireceğiz çünkü;
-43-
-44-
Proje No:21
YENİ MEZBAHA ve HAL PROJESİ
10 Dönümlük Bir Alana Modern Hal İnşa Edilecek
AB Standartlarında Mezbaha Halkımızın Kullanımına Sunulacak
"Nasıl bir ken e yaşamak is yoruz?
"Aldığımız her gıda maddesinin gıda dene minden geç ğinden emin olduğumuz bir belediyecilik
anlayışına sahip mi, yoksa alınan her üründen sağlıklı mı diye şüphe duyduğumuz belediyecilik
anlayışına sahip bir şehirde mi?"
Gıda güvenliği konusunda en sıkın lı hizme alan Gazimağusa'nın bu kaderi değişecek. AB standartlarında modern bir
hal ve mezbahaya sahip olacak.
Gazimağusa – Le oşa anayolu üzerinde yaklaşık 10 dönümlük bir alana inşa edilecek hal ile tüm gıda ürünleri
dene mden geçirildikten sonra sa şa sunulabilecek.
Avrupa Birliği standartlarına uygun modern bir hayvan kesim yeri oluşturularak, şehrin köhne ve ilkel şartlardaki
mezbahası tarihe kavuşacak. Hijyenik bir ortamın yara lacağı yeni mezbahamız, yeni binasında Gazimağusa'nın
hizme ne girecek r.
Değişen Gazimağusa'da halk sağlığını tehdit edebilecek hiçbir gıda ürününe izin verilmeyecek.
Değişimden sonra
Gazimağusa’yı birlikte
Değişimden sonra
değiştireceğiz çünkü;
-45-
-46-
Proje No:22
AYDINLIK GAZİMAĞUSA PROJESİ
Tüm Yollar ve Sokaklar Aydınlanacak!
Tarihi Eserler Karanlıktan Kurtulacak
“Nasıl bir ken e yaşamak is yoruz?
"Yolları aydınla lmış, her sokağı ışıl ışıl mı, yoksa karanlıklar al nda bir şehirde mi?"
Geceleri karanlığa gömülen Gazimağusa göreve geldiğimizde bu durumundan kurtulacak, karanlıktan aydınlığa
kavuşacak.
Dünya ken yapacağımız Gazimağusa'nın tüm yolları, sokakları Avrupa Birliği standartlarında aydınla larak, ken n
görsel görünümü değiş rilecek.
Şehrimizdeki tüm tarihi eserler aydınla larak farkındalık ar rılacak.
Değişimden sonra
Değişimden önce
Gazimağusa’yı birlikte
değiştireceğiz çünkü;
-47-
-48-
Proje No:23
HAYVAN BARINAĞI PROJESİ
Tüm Canlıların Yaşam Hakkı Korunacak
AB Standartlarında Hayvan Barınağı En Kısa Sürede Hizmete Girecek
“Nasıl bir ken e yaşamak is yoruz?
"Tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyulan, onlarla birlikte yaşanılan mı, yoksa
hor görülen, çöplüğe terkedilen ve zor şartlarda yaşamalarına izin verilen bir şehirde mi?"
Yeni Gazimağusa’da tüm canlıların yaşam hakkına özen gösterilecek ve bu sorumlulukla hareket edilecek.
Göreve geldiğimiz andan i baren hayvan barınağı için AB standartlarında yeni bir bina inşa edilerek sürekli veteriner
hekim kontrolü sağlanacak r.
Hayvanlarımız yatak odalarımızdan daha konforlu yerlerde barındırılarak sürekli kontrolden geçirilecek.
Gazimağusa’yı birlikte
değiştireceğiz çünkü;
-49-
-50-
Proje No:24
GAZİMAĞUSA TERMİNALİ PROJESİ
Şehrimize Yakışmayan Terminal Binası Acilen Yenilenecek
Gazimağusa Adına Yakışır Yeni Bir Terminale Sahip Olacak!
“Nasıl bir ken e yaşamak is yoruz?
"Başka bir yere gitmek istediğinizde huzurla gidip seyahat edeceğiniz terminale sahip mi,
yoksa düzensiz ve her türlü konfordan uzak çileli yolculukların başlangıcı olan terminale sahip
bir şehirde mi? "
Bugünkü terminal binamız dünya ken yapmayı planladığımız Gazimağusamızın ih yaçlarını karşılamaktan çok uzak
bir noktada.
Terminal binamızda hizmet veren esna mızı mağdur etmeden derhal halkımıza ve terminali kullanan herkesin
yolculuklarına konforlu bir şekilde başlayacakları yeni ve modern bir terminal binasını şehrimize kazandıracağız.
Yeni terminal binamız şehrimizin tarihsel dokusuna uygun ve turizm gücümüzü ar racak kapasitede inşa edilecek r.
Gazimağusa’yı birlikte
değiştireceğiz çünkü;
-51-
-52-
Proje No:25
TABELA ve LEVHA SİSTEMİ YENİLEME
PROJESİ
Şehrimize Bulunan Tüm Tabelalar Yenilenecek
Olmayan Tabela ve Levhalar Görünür Yerlere Asılacak
“Nasıl bir ken e yaşamak is yoruz?
"Her sokağı ve her tarihi eserinin tabela ve levhası sayesinde kolayca bulunduğu mu,
yoksa tabela ve yönlendirici levhaların olmaması nedeniyle sürekli kaybolunan bir şehirde mi?"
Tabela ve bilgilendirici levhaların olmaması nedeniyle adres verirken zorlanılan, tarihi eserlerin nerede olduğu turistler
tara ndan bulunamayan şehrimizde bu durum derhal çözülecek.
Şehrimizin tüm sokakları ve tarihi eserleri bilgilendirici ve yönlendirici levhalar ve tabelalar ile dona lacak.
ERENLER
Değişimden önce
SOKAK
Değişimden sonra
İSKENDER PAŞ
SOKAK
Gazimağusa’yı birlikte
değiştireceğiz çünkü;
-53-
-54-
A
Proje No:26
HER MAHALLEYE BİR PARK PROJESİ
Her Mahalleye Şehrimize Yakışır Bir Park Yapılacak
Parkların Temizliği ve Sürekli Bakımı Sağlanacak
“Nasıl bir ken e yaşamak is yoruz?
"Her mahallesinde modern parkların olduğu, çocuklarımızın keyifle vakit geçirebileceği, ailelerin
buluşma noktası olacağı mı, yoksa parkı olmayan, olsa da bakımsız ve çocuklarımız için
tehlikeli olan bir şehirde mi?"
Modern ve dünya ken bir şehir olmanın kuralı, belediye, o şehirde yaşayan kişilere nefes alabilecekleri, çocuklarıyla
birlikte ailelerin keyifle zaman geçirebileceği alanlar yara lmalıdır.
Değişen Gazimağusa'da her mahallemize bir park yapacağız. Parklarımızın sürekli bakımı yapılarak çocuklarımız için
tehlike arz eden tüm unsurlar ortadan kaldırılacak. Parklarımızda aileler hem çocukları ile hem de komşularıyla vakit
geçirebilecekler. Kaybolan mahallelilik kültürünü şehrimizde yeniden canlandıracağız.
Değişimden sonra
Değişimden önce
Gazimağusa’yı birlikte
değiştireceğiz çünkü;
-55-
-56-
Proje No:27
KENT KONSEYİ PROJESİ
Kent Konseyi'nde DAÜ, Muhtarlıklar ve STÖ'lerden Temsilciler Yer Alacak
Konsey, Belediye Meclisi ve Başkan İle Birlikte Çalışacak
“Nasıl bir ken e yaşamak is yoruz?
"Yöne mde söz sahibi olabildiğimiz, saltana n olmadığı, demokra k bir şekilde yöne len mi,
yoksa belediye meclisi arada bir toplanan ve sadece başkanın ken n kaderini belirleme
yetkisine sahip olduğu bir şehirde mi?"
Değişen Gazimağusa'da yöne mde değişecek ve belediye yöne mi demokra k bir yapıya sahip olacak. Belediye
meclisi son 4 yılda olduğu gibi arada bir değil! Yasalarda da belir ldiği gibi her ay toplanacak. Belediye meclisine ek
olarak Gazimağusamızda geniş ka lımlı yöne m anlayışı çerçevesinde Kent Konseyi kurulacak. Konsey'de DAÜ,
Muhtarlıklar ve şehrimizde bulunan Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri bulunacak.
Kent Konseyi, belediye meclisi ve belediye başkanıyla birlikte çalışacak. Ayrıca konsey etkinlikler ve şehrin geleceği ile
ilgili çalışmalar ve projeler yürütecek.
Gazimağusa’yı birlikte
değiştireceğiz çünkü;
-57-
-58-
Proje No:28
ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT
PROJELERİ
Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler Gazimağusa'nın Tümüne Yayılacak
Değişen Gazimağusa'da Etkinlikler Sadece Bir Yerde Olmayacak
“Nasıl bir ken e yaşamak is yoruz?
"Şehrimizin tüm bölgelerinde, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yapılabildiği mi, yoksa sadece bir
bölgede, sadece bir kesimi ilgilendiren etkinliklerin yapıldığı bir şehirde mi?"
Dünya ken Gazimağusa'nın değişimi tüm bölgelerde etkinliklerin yapılabildiği bir şehir şeklinde olacak. Şehrimizin
demografik yapısına uygun çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler yılın sadece bir ha ası değil, her ha ası olacak şekilde
planlanacak.
Leonardo Da Vinci'nin imzası olan Gazimağusa Kalesinin surları, Namık Kemal zindanı ve Shakespeare'in Otellosu
dünya kültür ve sanat çevrelerinin kullanımına sunulacak. Dünya mirası tarihi eserlerimizi belediye olarak uluslararası
fuarlarda tanıtacağız.
Gazimağusa’yı birlikte
değiştireceğiz çünkü;
-59-
-60-
Proje No:29
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI
PROJESİ
Nüfusu Yoğun Olan Bölgelerde Okul Öncesi Eği m Kurumları Açılacak
Çocuklarımıza İlk Eği mleri Belediyemiz Tara ndan da Verilecek
“Nasıl bir ken e yaşamak is yoruz?
“Çocuklarımızı belediyemiz tara ndan açılan eği m kurumlarına güvenle bırakabildiğimiz mi,
yoksa iş saatlerinde çocuklarımızı nereye bırakacağımızı bilemediğimiz bir şehirde mi?
Şehrimizin nüfusu yoğunluklu bölgelerinde “Okul Öncesi Eği m Kurumları” belediyemiz tara ndan açılarak, kamu ve
özel kuruluşlarda çalışan vatandaşlarımızın çocuklarına ilk eği mleri uzmanlar tara ndan verilecek.
Gazimağusa’yı birlikte
değiştireceğiz çünkü;
-59-
-60-
yeni vizyon ve yeni projelerle
yeni başkan, yeni Gazimağusa
Değerli Mağusalılar;
Mağusa
değişecek!
Dünya değişiyor, şehircilik anlayışı değişiyor,
Gazimağusa’nın bu değişime seyirci kalması
beklenemez.
Bu değişim sürecinde Gazimağusa’nın
zaman kaybına artık tahammülü yok…
Gazimağusa’nın artık yeni bir vizyona ve
ciddi bir değişime ihtiyacı var.
Ben bu değişimi gerçekleştirmek için yola
çıktım.
Yeni anlayışla Gazimağusa’yı dünyanın
değişimine ayak uydurabilen bir kent olarak
Mağusalılara sunmak en büyük hedefim…
Şimdi sizleri Yeni Gazimağusa’yı yaratmak
için benimle birlikte hareket etmeye davet
ediyorum…
İnanıyorum ki birlikte hareket edersek
başaramayacağımız hiçbir şey yoktur!
Çünkü biz birlikte güçlüyüz…
İsmail Art
er
Mağusa’daki büyük değişimi
anlatan bu kitapçığı
yandaki QR kodu okutarak
telefonunuza/tabletinize
indirebilirsiniz.
ismailarter.com
facebook/ismailartergazimagusa
twitter/ismailarter
Download

Mağusa değişecek!