BÖLÜM 23
23.1 -TD 200 ( OPERATÖR PANEL) KULLANIMI
TD 200 operatör paneli; PLC' ye mesaj göndermek, PLC' de daha önce yüklenmiş
olan mesajları almak, analog işlemli projelerde ısı, nem, gaz, ışık gibi değerleri analog
olarak ( analog modül kullanılan projelerde) girmek veya bu değerleri değiştirmek amacı ile
kullanılır.
TD 200, özelliklerini ve mesajları konfigüre etmeniz (ayarlamanız) için sizi adım adım
yönlendirir.
Konfigürasyon işleminin sonucunda tanımladığınız V alanında gerekli programlama
otomatik olarak yapılmış, hatta notlar bile eklenmiş olacaktır.
TD 200 yardımcı aracını tekrar çağırarak birden fazla konfigürasyon işlemi yapabilirsiniz, ancak TD 200 bunlar arasından en küçük başlangıç adresine sahip olanı dikkate
alacaktır.
Hazırladığınız blok üzerinde değişiklik yapmak için TD 200 yardımcı aracını tekrar
çağırmak, başlangıç adresini girmek ve adımları izlemek yeterlidir.
SIEMENS
TD 200
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PORT 0
F5
F1
F8
F4
F7
F3
F6
F2
PLC
SHIFT
ESC
ENTER
M1.7
M1.6
M1.5
M1.4
M1.3
M1.2
M1.1
M1.0
F8
F7
F6
F5
F4
F3
F2
F1
Shift +
F2
Shift +
F1
Shift + Shift +
F4
F3
TD 200 üzerinde bulunan F1 tuşuna bastığınızda M1.0, F2 tuşuna bastığınızda M1.1,
Shift + F1 tuşlarına bastığınızda M1.4 yardımcı röle kontakları aktif olur (kullanılan projede).
TD 200, programlandığında PLC, VB0...........VB11 değişken hafıza alanlarını
kullanır. Yani SET eder. Bu değişken hafıza alanlarını
aynı proje içersinde
kullanamazsınız.
382
23.2 - TD 200 yardımcı aracının kullanımı için programlama :
Programlama işlemine başlayabilmek için MicroWIN32' nin Tools menüsünden TD
200 Wizard' ı tıklayınız.
Ekrana aşağıdaki pencere gelecektir. Bu pencerede, bu sihirbaz TD 200 mesajlarını
çabuk ve kolayca ayarlamanıza yardım edecektir. TD 200' ün mesajlarını ayarlamak için.
Next> ikonunu tıklayınız ifadesi bulunmaktadır. Next> ikonunu tıklayınız
Next> ikonunu tıkladığınızda aşağıdaki pencere ekrana gelir. Bu pencerede: size
hangi dili kullanacaksanız o seçenek sunulur. Ayrıca grafik karakterlerini etkin hale getirmek istiyormusunuz? sorgusu bulunmaktadır. No seçeneğini tercih ederek Next> ikonunu
tıklayınız.
383
Next> ikonunu tıkladığınızda aşağıdaki pencere ekrana gelir. Bu pencerede, üstteki
sorguda TD200' ü kullanırken zaman saatini etkin hale getirmek istiyormusunuz? sorgusu
bulunmaktadır. Eğer PLC' niz CPU 224 veya CPU226 ise Yes seçeneğini tercih edebilirsiniz. Eğer PLC' niz bunlardan farklı ise PLC' nize saat modül pili takılması gerekmektedir.
Bu nedenle No seçeneğini tercih etmeniz gerekir. Saat modül pili takmışsanız Yes seçeneğini tercih edebilirsiniz.
Ortadaki bölümde I0.0 girişini zorlama ile etkin hale getirmek istiyormusunuz? sorgusu
bulunmaktadır. Yes seçeneğini tercih ettiğinizde I0.0, sizin dışarıdan herhangi bir etkiniz
olmasa bile aktif (ON) hale gelir. Zorlama işlemi test amacı ile kullanılabilir. No seçeneğini
tercih edebilirsiniz.
Alttaki bölümde ise parola (şifre) koruması istiyormusunuz? sorgusu bulunmaktadır.
Yes seçeneğini tercih edersiniz sizden 4 rakamlı bir şifre isteyecektir. Unutmayacağınız bir
şifre giriniz (doğum yılınız gibi). Şifre girdikten sonra Next> ikonunu tıklayınız.
Next> ikonunu tıkladığınızda aşağıdaki pencere ekrana gelir. Bu pencerede hangi
Memory hafıza alanını kullanacağınız sorulmaktadır. 0 tercihinde, MB0, 1 tercihinde MB1, 2
tercihinde MB2 alanı kullanılır. Siz 1 tercihini yapabilirsiniz. Alttaki bölümde ise PLC ile
TD200 arasında ne kadar zamanda bir iletişimin kurulması gerektiği seçeneği bulunmaktadır. En çabuk zaman AS fast as possible seçeneğini tercih ediniz. Next> ikonunu
tıklayınız.
384
Next> ikonu tıklandığında aşağıdaki pencere ekrana gelir. Bu pencerede : üst
bölümde mesajlar için TD 200' ün LCD ekranında kaç karakter kullanacağınız hakkında
seçenek sunulur. Bir satır 20 karakterden oluşur. Siz 40 seçeneğini tercih edebilirsiniz.
Böylece 2 satır kullanabilirsiniz.
Alttaki bölümde ise kaç mesaj girecekseniz o rakamı girmelisiniz. Örneğin proje' de :
• Yazılım firmasının adı
• Isı değerleri
• Nem değerleri
• Gaz değerleri
• Sistemin normal çalışıp çalışmadığı mesajları girilecekse bu sayı 5 olmalıdır.
Bunların dışında, toprak nem değeri, havanın oksijen veya karbondioksit değeri gibi
bilgiler de girilebilir.
Maksimum 80 mesaj girilebilir. Mesaj sayısını girdikten sonra Next> ikonunu tıklayınız.
Next> ikonu tıklandığında aşağıdaki pencere ekrana gelir. Bu pencerede: üst bölümde, VB0 alanının hangi bitinden başlayacağınız seçeneği bulunmaktadır. Uygun olan "0"
değeridir. Böylece örneğin V15.0 dan başlamış olursunuz. TD200, VB0 .......VB11 alanlarını
kullanmaktadır. Bu nedenle biz bu byte' ları kullanamayız. Mesaj sayısı 8' den fazla ise
VB12, Mesaj sayısı 16' dan fazla ise VB13 alanları' da kullanılır. Ortadaki bölümde Bu
nedenle biz VB15 tercihini yaparak 15 rakamını girelim. Alt bölümde ise,
385
VB alanını hangi alandan başlamak istiyorsanız o rakamı girmelisiniz. Buradaki
örnekte VB alanının VB40' dan başlayacağı düşünülerek 40 rakamı tercih edilmiştir.
Next> ikonunu tıkladığınızda aşağıdaki pencere ekrana gelir. Ekranda bulunan iki
satıra herhangi bir şirket adı yazabilirsiniz. Ancak yazı karakterleri Türkçe olmamalıdır ( Ğ,
Ç, Đ, Ü, Ş gibi harfler kullanılmamalıdır).
Yazı işlemini bitirdikten sonra Next Message > (yeni mesaj) ikonunu tıklayınız.
Next Message> ikonu tıklandığında aşağıdaki pencere ekrana gelir. Satırlarda bulunan boşlukları doldurunuz ( örnekte olduğu gibi).
Kursör, ESKI SICAKLIK : yazısı önünde yanıp sönerken Embedded Data ikonunu
tıklayınız. Bu işlem sizin vereceğiniz ısı değerlerinin başkaları tarafından değiştirilmemesi
amacı ile kullanılır.
386
Embedded Data ikonu tıklandığında aşağıdaki pencere ekrana gelir. Bu pencerede,
Word ve Signet (mühür) işaretlenmeli, alt bölümde ise değerlerin başkaları tarafından
değiştirilmesini istemiyorsak User is allowed to edit this data bölümüne √ işaretini
koymalısınız. Daha sonra OK ikonunu tıklayınız. Şifre işlemini iptal etmek için, Delete ( sil)
ikonunu tıklayabilirsiniz.
OK ikonunu tıkladığınızda aşağıdaki pencere ekrana gelir. Aynı işlemleri kursör, YENI
SICAKLIK : yazısı önünde yanıp sönerken tekrarlayınız. Daha sonra Next Message >
(yeni mesaj) ikonunu tıklayınız.
387
Next Message > ( yeni mesaj) ikonunu tıklandığında, aşağıdaki pencere ekrana gelir.
3. mesaj için boşlukları örnekteki gibi doldurabilirsiniz. Kursör, ESKI NEM : yazısı önünde
yanıp sönerken daha sonra YENI NEM : yazısı önünde yanıp sönerken Embedded Data
ikonunu tıklayarak mesaj 2 için yapılan işlemleri tekrarlayınız. Daha sonra Next Message >
(yeni mesaj) ikonunu tıklayınız.
Next Message > ( yeni mesaj) ikonu tıklandığında, aşağıdaki pencere ekrana gelir. 4.
mesaj için boşlukları örnekteki gibi doldurabilirsiniz. Kursör, ESKI AZOT : yazısı önünde
yanıp sönerken daha sonra da kursör YENI AZOT yazısı önünde yanıp sönerken
Embedded Data ikonunu tıklayarak mesaj 3 için yapılan işlemleri tekrarlayınız. Daha sonra
Next Message > (yeni mesaj) ikonunu tıklayınız.
388
Next Message > ( yeni mesaj) ikonunu tıklandığında, aşağıdaki pencere ekrana
gelir. 5.(son) mesaj için boşlukları örnekteki gibi doldurabilirsiniz. Daha sonra Finish (bitir son) ikonunu tıklayınız.
Ekrana MicroWIN 32' nin boş sayfası gelecektir. OB1 sayfasına aşağıdaki projeyi
uygulayınız. Projenin Data Block sayfasını açtığınızda yazdığınız bilgilerin bu sayfaya
atandığını göreceksiniz.
389
Download

BÖLÜM 23