NES Nová Dubnica, s.r.o., Autorizované školiace stredisko, Gorkého 820/27
VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY ŠKOLENÍ
Školenia robíme v dobre vybavenej učebni v sídle NES Nová Dubnica, s.r.o. na
Gorkého ulici 820/27 v Novej Dubnici.
Popri tom stále ponúkame aj možnosť realizácie katalógových a špeciálnych typov
školení priamo u objednávateľa.
Riadiace systémy SIMATIC S7-300, 400:
 Základné školenie STEP7 – SERV 1, (5 dní)
 Pokračovacie školenie STEP7- SERV 2, (5 dní)
 Programovacie školenie STEP7 PROG, (5 dní)
NADSTAVBA :
S7- SCL, (4 dni)
Profibus, (4 dni)
WinCC Flexible, (4 dni)
WinCC, (5 dní)
ProTool OP, (3 dni)
STEP7 – Programovanie v STL, (5 dní)
P-DIAG, (2 dni)
Riadiace systémy SIMATIC S7-1200:
 SIMATIC S7-1200, (3 - 4 dni)
Riadiace systémy SIMATIC S7-200:
 MicroWin S7-200, (3 dni)
 S7-200 Komunikácie, (2 dni)
Tel. kontakt 042-4401202, mail: [email protected], fax: 042-4401201.
Download

Ponuka školení - Simatic