28 MART 2014 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINDA HİSSEDARLAR TARAFINDAN SORULAN SORULAR
1. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kadın Yönetim Kurulu Üyesi hedefi belirlenecek mi?
En az kaç üye hedefliyorsunuz? Kadın Yönetim Kurulu Üyesi atanmamasının sebebi
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bu konuda pozitif bir ayrımcılığımız ve özel bir hedefimiz yoktur. Sabancı Holding’in bütün
şirketleri olarak işte eşitlik konusunu çok destekliyoruz. Bu anlamda da fırsatlar çıktıkça
bunu en iyi şekilde değerlendirmek isteriz.
2.
Avrupa’da 1. Dünya’da 5. olduğunuzu belirttiniz, Türkiye’de kaçıncı sırada olduğunuzu
belirtebilir misiniz?
Hakikaten tekstil çok meşakkatli bir konu. Özellikle bizim içinde bulunduğumuz coğrafyada
Avrupa’da gittikçe de bu iş özellikle Uzakdoğu rekabetinden dolayı gittikçe daha da zora
girdi. Ama bu dönem içerisinde biz olabildiğince ayrışmaya, daha üst gruplara servis
vermeye, kendi koleksiyonumuzu, kendi tasarımımızı kendimiz yapma yoluna gittik.
Özellikle de son 10 yılda bunun ciddi anlamda meyvelerini alıyoruz. Bugün Yünsa’nın en
büyük değeri çalışanlarıdır. Çok ciddi bir birikimi olan yaklaşık 1.900 kişilik bir ekibe geldik.
Önümüzde de son derece iyi hedeflerimiz var. Bugünden bu piyasalardaki zorluğa rağmen
geleceğe baktığımızda her geçen yıl artan pozitif beklentilerimiz var. Özellikle 2013’te
benzer bir ciroyla aşağıdaki karın neredeyse ikiye katlandığını görüyorsunuz. Bunun çok
basit anlamda iki tane formülü var. Bir tanesi, evin için daha iyi düzenlemeye başladık.
Maliyetlerimizi daha iyi kontrol ediyoruz. İki, dışarıda da daha üst segmentlere daha karlı,
daha İtalyanların yaptığı bugün, daha net adres verirsek, ürünlere odaklanıyoruz. Bu ikisi
Yünsa’nın karını artırıyor. Hemen içinde bulunduğumuz 2014 yılına baktığımızda en az
2013 kadar hatta daha da iyi bir yıl bekliyoruz. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda
önümüzdeki 5-10 yıllar Yünsa açısından son derece pozitif, son derece iyi geçecek gibi
gözüküyor. Türkiye’de rakiplerimize geldiğinde de ne yazık ki aynı şeyleri onlar için
söyleyemiyoruz biliyorsunuz. 3 tane zaten rakibimiz var. Onların bir tanesi bildiğiniz gibi
kapandı. Diğer ikisi de kendilerine göre sıkıntılar yaşıyorlar. Ağırlıklı da tamamen alt
segmente odaklanmalarından, daha çok iç piyasa satışı yapmalarından. O yüzden biz
Avrupa demekle aslında Türkiye’yi de için dahil ettiğimiz bir birincilikten bahsediyoruz.
Dünya genelinde de baktığımızda ilk 5 firmadan bir tanesiyiz. İnşallah dünya lideri olmak
gibi de bütün şirket olarak benimsediğimiz, hedeflediğimiz bir hedefimiz var. Bugün kaç
tane Türk şirketinin dünya liderliğini hedeflediğini de göz önüne alırsanız ciddi bir hedef,
ama o yolda da ilerleyeceğimize de inanıyoruz.
3. Elde ettiğiniz kara göre bağış tutarınız yeterli değil, bağışların artmasını Yünsa’dan
bekliyoruz. Bağışları nelere yaptınız?
2013 yılında verilen toplam bağış miktarı 9.583, 25 TL’dir.
Çerkezköy Emniyet Hizmetleri Güçlendirme Destekleme Derneği
5.000,00 TL
İTÜ Vakfı
2.633,25 TL
Tekirdağ Emniyet Hizmetleri Destekleme Derneği
1.000,00 TL
Uludağ Üniversitesi
500,00 TL
Türk Eğitim Vakfı
250,00 TL
Türkiye Giyim Sanayi Derneği
100,00 TL
Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi
100,00 TL
Toplam
9.583,25 TL
Önümüzdeki sene için daha fazla bağış yapma konusunda bu notu alıyoruz.
4. Geçen sene talep edilmesine rağmen fabrika gezisi yapılmadı bu sene olacak mı?
Geçen sene anons edip, organize edemedik, haklısınız. Memnuniyetle, yapmamız lazım.
5. Yabancı para yatırımlarınız arasında dolara yatırım yaptınız mı?
Risk yönetimi olarak da adlandırdığımız kur yönetimi bütün Sabancı şirketlerinde çok
yakından yönetilen bir konudur. Bizim amacımız hedeflerimizi tutturmak için yabancı
paralardaki değişkenliği en iyi şekilde yönetmektir. Bu şekilde çok net bir politikamız
bulunmaktadır ve Şirketlerimiz para birimlerindeki değişkenliği yönetmeye tamamen
yetkilidir.
6. 2012-2013 yıllarında A+ segmentte büyüdüğünüzü belirttiniz, 2014’te bir büyüme hedefiniz
var mı?
Sabancı Holding olarak sanayi grubunda bütün şirketlerimizde, Yünsa da sanayi grup
şirketlerimiz arasında, büyüme hızımı artırdığımız bir dönemdeyiz. Bunu en çok
destekleyen faktörlerin başında yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek, teknolojiye ve Ar-Ge’ye
yatırım yapmak geliyor. Yünsa bunu çok güzel yapıyor. Aslında Avrupa’da pazar büyümese
de biz büyüyoruz, üst segmentten pay alıyoruz. Yıllardır yapılan yatırımların sonuçları
özellikle son dönemde gözlemlenmiştir. Yünsa önümüzdeki dönemde büyümesini
beklediğimiz, desteklediğimiz ve bunu da öngördüğümüz bir şirketimiz. Bu doğrultuda da
Yünsa’yı büyüme platformu olarak görüyoruz. İhracatçı şirketlerin özellikle Türkiye’nin
önümüzdeki döneminde önünde çok önemli fırsatlar var.
Avrupa’da ciddi anlamda İtalya’nın yaptığı üretim devam ediyor. Rakamlarla bakarsak
yaklaşık 80 milyon metre civarında Yünsa’nın bugün 14-15 milyon metrelere geldiğini
düşünürsek 80 milyon metre civarında hala A ve A+ tarzı üretim yapılabiliyor. Hedefimiz
olabildiğince bu gruplardan pay almak. Buradan pay almak sadece makine yatırımı değil,
ciddi anlamda bir know-how, ciddi bir anlamda bir pazarlama, ciddi anlamda bu tarafa ürün
yapabilme ve onun arkasında bu servisi koyabilme meselesi geliyor. A+ diye bahsettiğimiz
yaklaşım bizim yaklaşık son 3 yıl içerisinde başladığımız, ilk yıl %1’lerde, sonra %3-5 gibi
oranlara gelen, önümüzdeki 3-5 yıl aralığında da %15-20’lere kadar çıkarmak istediğimiz bir
pay. Özellikle buralara geldiğimiz zaman karlılıklar ciddi anlamda 10-15 puan kadar
brütlerde yukarı doğru çıkabiliyor. Böyle bir pazar ve müşteri potansiyeli var. Burası belli bir
imajı da gerektiriyor. Bu müşterilerin özellikle İtalya made in Italy’ye alıştıkları imaja karşı bir
yatkınlıkları var. Burayı bir şekilde Yünsa’nın servisiyle, Yünsa’nın koleksiyonlarıyla ikame
edebilmemiz lazım. Ama özellikle son 2-3 yıldaki bizim artış ivmemiz önümüzdeki yıllarda
bize son derece moral veriyor. O yüzden 2014 yılı diye baktığımız zaman hem ciddi
anlamda toplam üretimde bir büyüme, hem ciddi anlamda ciroda büyüme, hem de özellikle
bu üst segmentlerin artışından dolayı kara yansıyan da bir büyüme beklentisi içerisindeyiz.
7. Konfeksiyonda daha yüksek hedefleriniz vardı. Konfeksiyon sektöründe geri kalındı mı? Geri
kalınmasının nedenleri nedir? Bayi ağını artırmayı düşünüyor musunuz?
Konfeksiyon bizim 2007-2008’lerde girdiğimiz, o dönem için test ettiğimiz ama bugün için
artık toplam işimizin içerisinde odaklanmadığımız bir iş konusudur. Konfeksiyon
faaliyetlerimizin içerisinde %4-5 civarında bir ciro oluşturuyor ve kar yansıması yok denecek
kadar azdır.
Konfeksiyon tamamen iç piyasaya dönük, çok ciddi rekabetin olduğu, bizim daha çok
içerideki hareketleri izlemek için laboratuar gibi yaklaştığımız bir faaliyet konusudur. O
yüzden önümüzdeki dönemlerde konfeksiyon aktivitelerimiz içerisinde çok yer almayacaktır.
Download

28 mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul