KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SBE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD 2014-2015 AKADEMİK YILI YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
SALI
PERŞEMBE
CUMA
08.30
09.20
Metin Neşri
ve
Problemleri
F. Başpınar
T.T’de kelime
Öbekleri
Y.YILMAZ
Bilimsel
Araştırma
Metodları I
S.TURAL
Y.T’ED.Devirl
er ve Nesiller
A. KURT
DilBİLİMİ
ARAŞTIRMA
LARI
YAKUP
YILMAZ
Metin Neşri
ve
Problemelri
F. Başpınar
T.T’de kelime
Öbekleri
Y.YILMAZ
Bilimsel
Araştırma
Metodları I
S.TURAL
Y.T’ED.Devirl
er ve Nesiller
A. KURT
DİLBİLİMİ
ARAŞTIRMA
LARI
Metin Neşri
ve
Problemleri
F. Başpınar
T.T’de kelime
Öbekleri
Y.YILMAZ
Bilimsel
Araştırma
Metodları I
S.TURAL
Y.T’ED.Devirl
er ve Nesiller
A. KURT
Dilbili
Araştırmaları I
09.30
10.20
10.30
11.20
11.30
12.20
Yakup Yılmaz
Y.YILMAZ
A
R
T.E’nda
Postmodern
izmin
Görünümü
S.TRural
E
Mesnevi
Çlaışmallar
ıI
E.Taştan
L
Mukayeseli
Divan Şiiri
Şerhi
N.Adıgüzel
Ğ
Metin
Sadeleştir.
Çalışmaları
I F.
Başpınar
Ö
14.30
15.20
Metin
Sadeleştir.
Çalışmaları I
F. Başpınar
Mukayesel
i Divan
Şiiri Şerhi
N.Adıgüzel
Mesnevi
Çlaışmalları
I
E.Taştan
T.E’nda
Postmoderniz
min Görünümü
S.TRural
15.30
16.20
Metin
Sadeleştir.
Çalışmaları I
F. Başpınar
Mukayesel
i Divan
Şiiri Şerhi
N.Adıgüzel
Mesnevi
Çlaışmalları
I
E.Taştan
T.E’nda
Postmoderniz
min Görünümü
S.TRural
13.30
14.20
A
S
I
T.E
12.20
13.30
16.30
17.20
Doç. Dr. Secaattin TURAL
Türk Dili ve Edebiyatı ABD Başkanı
Download

Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans