İLETİŞİM
Zeynep ACAR
BAŞPINAR ŞH.Ö.K.K. ORTAOKULU
28.12.15
ETKİLİ İLETİŞİM: ANLATABİLMEK VE ANLAYABİLMEK
Zeynep ACAR
5-A Sınıfı 50 Numaralı Öğrencisi, Başpınar Şehit Ömer Kızılkaya Ortaokulu,
Başpınar Köyü, Tefenni, BURDUR.
İletişim, duygu ve düşüncelerimizi en güzel şekilde ifade ettiğimiz yöntemdir. İletişim hayatımızın bir parçasıdır.
Sadece işitsel iletişim kurmamalıyız, jest ve mimiklerle birlikte kullandığımız iletişim şekli güzel ve etkilidir. Ses
tonumuzda da dikkat etmeliyiz. Çünkü çok yüksek sesle iletişim kurarsak karşımızdaki insanlar rahatsız olabilir. Bu
nedenle normal ses tonuyla konuşmamız daha uygundur.
Bu nedenle iletişim önemlidir, iletişim kurallarına önem vermeliyiz, etkili iletişimin önemli olduğunu unutmamalıyız.
Sevgilerim ve Saygılarımla…
Zeynep ACAR
5-A Sınıfı 50 Numaralı Öğrencisi
BAŞPINAR ŞH.Ö.K.K. ORTAOKULU
28.12.15
Download

Aralık Değerler Eğitimi Öğrenci Makalesi