VThealthservices .com
Sağlık
Turizminde
Global Bir
Platform
Geçen yıl, 520.000 hasta ve hasta yakını tedavi için Türkiye’yi seçti.*
*T.C. Sağlık Bakanlığı 2012 Yılı Faaliyet Raporu
Neden Türkiye?
Sağlık için gereken her şey Türkiye’de!
Türkiye;
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından sağlık turizmi
alanında potansiyeli yüksek ülkelerden biri olarak
gösteriliyor.
Sayı itibariyle Amerika’dan sonra dünyada ilk sırada
olduğu JCI akreditasyonuna sahip A sınıfı hastaneleri,
Tanı ve tedavide son teknolojiye sahip A sınıfı
hastaneleri,
Alanında uzman en iyi global doktorları
Son teknoloji tanı ve tedavi cihazları,
Alanında dünyanın en iyi doktorları ve Uluslararası hasta
departmanı servisleri ile uygun fiyatlarla tedavi imkanı
sağlıyor.
Türkiye’de Sağlık Hizmeti Alınabilen Başlıca Branşlar
VThealthservices.com
Türkiye’nin son yıllarda hızla geliĢen sağlık turizmine yeni bir
sistem getirmek amacıyla, Türkiye’de medikal turizmin
öncülerinden Dr. Kerim Koray Kebir önderliğinde kurulmuĢ
bir sağlık turizmi platformudur.
Yapısından içeriğine tamamen özgün ve yenilikçi olan
VThealthservices.com sistemi ve içeriği; Dr. K. Koray Kebir,
uzman iletiĢimciler ve yazılımcılarla hazırlanmıĢtır.
Size daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sunmak
için VThealthcareservices.com burada!
HĠZMETLERĠMĠZ
VThealthservices, sınırlar ötesi sağlık servisleri alanında hizmetler
vermektedir.
Sağlık hizmetleri çözümlerimiz sadece uygun zamanlı ve
karşılanabilir fiyatlarda sağlık hizmeti bulmak için ülke sınırlarının
dışına çıkan hastaları değil; idari, operasyonel, klinik, ticari ve
teknolojik ihtiyaçları da hedef almaktadır.
1) Sağlık ve Medikal Turizm
2) Medikal İstihdam
3) Sağlık Hizmetleri Danışmanlığı
4) Hasta Deneyimi Desteği
En iyi ve en güvenilir tedavi, en iyi fiyatlarla
VThealthservices.com’ da!
7 gün / 24 saat
online sağlık
Tüm hasta ve hasta
yakınları, www.vthealthservices.com
adresinden sisteme ücretsiz
olarak üye olarak, en kaliteli
hizmeti en uygun fiyata alabileceği teklifleri görebilir ve bilgilendirme
hizmetinden yararlanabilir.
VThealthservices.com’un, her alanda uzman hekimlerden oluşan kadrosu, en
doğru ve en hesaplı tedaviye ulaşmanız için size destek verir.
7 ADIMDA VTHEALTHSERVİCES.COM
VTHEALTHSERVİCES.COM
Tüm Süreçte Hastalarının Yanında
Hastaların Türkiye’ye gelişinden
kendi ülkelerine dönüşlerine kadar;
güvenlik ve konforları,
VThealthservices.com anlaşmalı
kuruluşların destekleyici
hizmetleriyle güvence altındadır.
Bu süreçte hastaların
karşılaşabileceği tüm sorunlarda
VThealthservices.com yanlarındadır…
VThealthservices.com;
hastalardan hiçbir ücret talep
etmediği gibi, birçok hastanede de
VThealthservices.com’a özel
%30’a varan oranlarda indirimli
tedavi hizmeti alınmasını
sağlamaktadır.
Uzman tıbbi kadrosuyla; hastalığa
göre uzmanlaĢmıĢ
en ileri düzeyde tedavi veren seçkin hastaneleri ve doktorları bularak,
ihtiyaca en iyi Ģekilde cevap verecek planlamaları yapmaktadır.
Vthealtservices.com
uzmanlığından yararlanan
hastalara,
hem ihtiyaca en doğru Ģekilde
cevap verecek hastane ve
uygun fiyatlara ulaĢma, hem de
dileyen hastalara tedavi
sonrasında Türkiye’nin
tarihi ve doğal güzelliklerinden
faydalanma imkanı
sağlanmaktadır.
ÜYE SAĞLIK KURULUġLARIMIZ *
Download

Vthealthservices .com