İNGİLİZCETÜRKÇE
SİMÜLTANE
ÇEVİRİ
MEVCUTTUR
Katkılarıyla
ICIS TÜRKİYE POLİMER
KONFERANSI
Doğru zaman, doğru yer, doğru yatırım: Türkiye’nin küresel polimer
pazarındaki konumunu güçlendirmek için kazanma stratejileri
27 - 28 Ekim 2014, InterContinental İstanbul, Türkiye
www.icisconference.com/turkishpolymerst
Aşağıdaki fırsatları kaçırmamak için ticaret odaklı bu konferansa katılın:
• E
PP, PVC, PET ve PE piyasalarındaki
gelişmelerle birlikte Türkiye polimer piyasası
hakkındaki en son bilgileri edinme
• Bölgenin
dönüşüm sektöründeki etkilerini
değerlendirmek için, üretim sonrası
faaliyetlerdeki talep eğilimlerini anlama
piyasası üzerindeki etkilerini anlamak
• Türkiye
için Avrupa ve Orta Doğu polimer üretim
alanını keşif
• Türkiye
polimer sektöründeki yatırım etkisi
analizi
• Bölgedeki yeni fırsatları keşif
• Türkiye
polimer sektöründen ve diğer bölgelerden
önemli aktörlerle buluşma ve ağ kurma fırsatı
DAHASI… SEKTÖRÜN İÇİNDEN KİŞİLERİN PİYASA HAKKINDAKİ FİKİRLERİNİ ÖĞRENME…
Onaylanan konuşmacılar:
•
•
•
•
•
•
•
Kerem Kocaoğlu, Satış ve Pazarlama Müdürü, PETKIM
Cemal Pamuk, Başkan, NEPA
Barbaros Demirci, Genel Sekreter, PLASFED
Cem Doganca, PE Ürün Müdürü, EMEA&CIS, TRICON ENERGY
Enver Bakioğlu, Başkan, FLEKSİBİL AMBALAJ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Karl Foerster, Yönetim Müdürü, PLASTICSEUROPE
Orhun Kutevu, Genel Müdür, INDORAMA VENTURES ADANA PET
Tüm program ve konuşmacılar için sonraki sayfalara bakınız…
DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK VE KAYIT YAPTIRMAK İÇİN:
www.icisconference.com/turkishpolymerst • [email protected] • +44 (0) 20 8652 3887
En iyi fiyat oranımızdan yararlanabilmek için ERG91929 promosyon kodunu kullanmayı unutmayın!
26124_ICIS Turkish Polymers Conf_bro_Turkish.indd 2
28/08/2014 11:10
ICIS TÜRKİYE POLİMER KONFERANSI
27 - 28 Ekim 2014, InterContinental İstanbul, Türkiye
Doğu ve Batı arasında köprü vazifesi gören
Türkiye, son yıllarda uluslar arası ticaretin
başlıca merkezi haline geldi.Türkiye ekonomisi
büyümeye devam ettikçe, bölgenin polimer
sektöründeki potansiyel de büyümeye devam
ediyor. Fırsatların artmasının yanı sıra, aşılması
gereken bazı zorluklar da varlığını sürdürüyor.
1. GÜN – 27 EKİM 2014
08.30
Kayıt ve ağ oluşturma
09.15
Başkanın açılış konuşması
09.30
D
oğu Batıyla buluşuyor: küresel petrokimyasal alanda
Türkiye’nin konumunu anlama
• Türkiye petrokimyasal pazarı: Avrupa ve Orta Doğu’yla
nasıl kıyaslanıyor?
• Lojistik bir bakış açısından Türkiye’nin coğrafi
konumunun faydalarını ortaya çıkarma
• Bölgede yatırım yapma konusunda yeni fırsatların
belirlenmesi
• Sektörün politik dengesizliğinin etkilerini anlama
• Petrokimyasal sektöründe gelecek yıllardaki gelişmenin
karşılaştırılması
Cemal Pamuk, Başkan, NEPA
10.10
P
ANEL TARTIŞMASI: Türkiye polimer piyasasını keşif
• Türkiye polimer sektöründeki yatırımların son dönemdeki
artışını anlama
• Üretim alanı analizi: son yıllarda nasıl değişti?
• Bölgedeki gelecek plastik talebini tahmin etme
• Türkiye, diğer başlıca küresel piyasalara karşı rekabetçi
halini nasıl sürdürebilir?
Barbaros Demirci, Genel Sekreter, PLASFED
Cem Doganca, EMEA & CIS için polietilen Ürün Müdürü,
TRICON ENERGY
Sınırlı yerel üretimle, plastik ürünlere karşı
sürekli artan talebi Türkiye polimer sektörü
nasıl karşılayabilir?
Avrupa üretim sektörünün küresel düzeyde
rekabet etmesiyle, Türkiye tedarik ihtiyacını
nereden karşılayacak?
Orta Doğu’dan yapılan ithalatlar arttıkça, politik
unsurlar tedarik durumunu nasıl etkileyecek?
Tüm bu sorular ve daha fazla konu, PLASFED’in
katkılarıyla gerçekleşecek olan ICIS Türkiye
Polimer Konferansı’nda ele alınacak. Küresel
ve Türk polimer piyasalarındaki fırsatları
sermayeye çevirmek ve önümüzdeki aylarda
işlerinizi daha da güçlendirmek adına stratejiler
bulmak için özenle seçilmiş bu programa
katılmayı unutmayın.
11.00
Sabah içecekleri ve ağ oluşturma
11.30
Bölgedeki PP piyasasının artan gelişimi
• Türkiye’deki mevcut PP talebi analizi: hangi uygulamalar
en hızlı şekilde gelişme kaydediyor?
•Y
erel üretim, nereye kadar talebi karşılayabilir?
• Piyasadaki yatırımları keşif: üretim artacak gibi mi?
• Güven sağlama: başlıca piyasaların ithalatlarını öne
çıkarma
Kerem
Kocaoǧlu, Satış ve Pazarlama Müdürü,
PETKİM PETROKİMYA
12.00
İran: poliolefin tedariki için önemli bir bölge
• Bölgedeki poliolefin üretimini karşılaştırma: mevcut ve
gelecek kapasiteler
• Ana ihracat piyasası olarak Türkiye’nin etkisini açıklama
• Politik engellerin üstesinden gelme: bu ülkeyle ticaret
zorluklarını anlama
•T
ürkiye ve İran arasındaki gelecek ticari fırsatların keşfi
12.40
Öğle yemeği ve ağ kurma
13.40
Türkiye PVC piyasasını anlama
• Bu ürüne olan talebin artışı
• PVC tedariki için Türkiye ne tarafa dönecek?
• PVC üretimi konusunda Türkiye polimer piyasasındaki
son yatırımların etkisini analiz
KİMLER KATILMALI?
Bu konferans,
• MPE / PP / PVC / PET üretimi
• Polimer dönüşümü
• Nihai ürün uygulamaları
• İnşaat / otomotiv / ambalaj sektörleriyle
ilgilenen
• Pazarlama & Satış Müdürü
• Tedarik / Kaynak Bulma / Satın Alma Müdürü
• Ticaret Müdürü
• İş Geliştirme Müdürü
• Stratejik Planlama
• Ürün Müdürü
• Tüccar
• Piyasa Analizcisi
kişiler için düzenlenmiştir.
DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK VE KAYIT YAPTIRMAK İÇİN:
www.icisconference.com/turkishpolymerst • [email protected] • +44 (0) 20 8652 3887
En iyi fiyat oranımızdan yararlanabilmek için ERG91929 promosyon kodunu kullanmayı unutmayın!
26124_ICIS Turkish Polymers Conf_bro_Turkish.indd 3
28/08/2014 11:10
Doğru zaman, doğru yer, doğru yatırım: Türkiye’nin küresel polimer
pazarındaki konumunu güçlendirmek için kazanma stratejileri
14.20
15.00PET piyasasındaki hızlı büyümenin açıklanması
• Gelecek yıl online olarak yayınlanacak yeni üretim
projelerini ortaya çıkarma
• Hükümet teşviki: bölgenin PET marketindeki artan
yatırımların ardındaki sebepleri anlama
• Zayıflamış yerel satışa dönük taleplere katkıda bulunan
faktörleri inceleme
• İthalatçıdan ihracatçıya: küresel PET piyasası
kapsamında Türkiye’nin konumundaki değişikliği
inceleme
Orhun Kutevu, Genel Müdür, INDORAMA VENTURES
ADANA PET
15.40
Öğleden sonra içecekleri ve ağ oluşturma
16.10
R-PET’i Türkiye’ye tanıtma: gelişim sağlayacak mı?
• Geri dönüştürülmüş PET liflerinin kullanımındaki son
gelişmeleri keşif
• Bu gelişimin ardındaki unsurları anlama: AB politikası ve
çok milletli kıyafet markalarının çabaları
• Bu eğilim, Türkiye’deki ambalaj sektörüne sıçrayacak
mı?
• R-PET ve işlenmemiş PET: ekonomik olarak hangisi
daha çekici?
16.50
PANEL TARTIŞMASI: Türkiye bağlamında: küresel
tedarik ve talep eğilimlerini inceleme
• ABD petrol doğal gazı: bu yeni enerji kaynağının polimer
üretimindeki yararlarını inceleme
• ABD’den Türkiye’ye giden kapasite, Orta Doğu’dan
gidenin yerini alır mı?
• Propilen üretimindeki azalmayla oluşan zorlukların
üstesinden gelme: bu durum, küresel PP piyasasında
ABD’nin baskın bir karakter olmasını engelleyecek mi?
• Asya polimer piyasasındaki gelişmeleri keşif: artan üretim
Türkiye piyasasını nasıl etkileyecek?
• Bölgeye yapılan tedarik konusunda AB ticaret tarifelerinin
etkilerini değerlendirme
• Lojistik maliyetinin hesaplanması: bu, Türkiye için
gelecekteki ithalat kararlarında tetikleyici bir faktör olacak
mı?
17.30
• Y
eni üretim projelerini ortaya çıkarma ve gelecekteki
tedariklere etkisini anlama
• T
emel polimer tedarikçisi olarak bu bölgenin neden
diğerlerinden daha çekici olduğunu açıklama
• A
zerbaycan: Türkiye’ye yaptıkları yatırım stratejilerini
anlama
Türkiye PE piyasasında etkili olan faktörleri inceleme
• Türkiye PE tedariki için ana ithalat piyasalarını keşif
• Orta Doğu: üretimdeki gelişmelerin Türkiye’ye yapılan
ticareti nasıl etkileyeceğini anlama
• PE üretimindeki gaz temelli hammaddelerin etkisini
değerlendirme
Başkanın kapanış konuşması
2. GÜN – 28 EKİM 2014
09.00
Başkanın açılış konuşması
09.10
rta Doğu piyasasına ışık tutma: Türkiye’nin ideal
O
ticaret ortağı mı?
• Bölgedeki kapasitenin keşfi: ne kadarı Türkiye piyasasına
ayrılmış?
09.50
Avrupa polimer piyasasının rekabetini karşılaştırma
• Mevcut polimer üretiminin değerlendirilmesi: nasıl
değişebilir?
• Hammadde stok zorluklarının üstesinden gelme:
Avrupa’nın naftaya bağımlılığı, uzun süreçte rekabetçi
yanına zarar verecek mi?
• Üretim sonrası faaliyetlerdeki talep eğilimlerini inceleme
ve Avrupa üretim sektörüne etkilerini anlama
• İthalat vergilerinde yapılan değişikliklerin, bölgedeki
ticaret dinamiklerini nasıl etkileyebileceğinin
değerlendirilmesi
Karl Foerster, Yönetim Müdürü, PLASTICSEUROPE
10.30
İnşaat sektöründen gelen taleplerin incelenmesi
• Ülke altyapısının gelişmesi için Türk hükümetinin son
zamanlardaki teşvikini açıklama
• B
unun yerel polimer dönüşüm sektörü üzerindeki etkisini
değerlendirme
• D
enizaşırı inşaat: Orta Doğu’da Türkiye destekli projeleri
ortaya çıkarma ve Türkiye polimer sektörü üzerindeki
etkisini açıklama
• İ nşaat sektöründeki büyümenin, nereye kadar özellikli
polimerlere ihtiyacı olacak?
11.10
Sabah içecekleri ve ağ oluşturma
11.40
Fleksibil ambalajdaki son gelişmelerin keşfi
• Son teknolojilere ışık tutma: Türkiye nasıl başı çekiyor?
• Bu tür ambalaj için teşvik edici tüketici eğilimlerini
inceleme
• İhracatçı olarak Türkiye: başlıca hedef piyasaların
belirlenmesi
Enver Bakioğlu, Başkan, FLEKSİBİL AMBALAJ
ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ
12.20ürkiye polimer sektörüne genel bakış: büyüme
sağlanabilir mi?
• Türkiye’ye genel bakış: ekonomik bakış, demografik
bakış, yatırım ortamı ve FDI
• T
ürkiye petrokimya sektörü
• B
u büyümeyi teşvik eden ana sektörleri belirleme
• T
ürkiye petrokimya sektörüne neden yatırım yapmalıyız?
Mustafa Erdönmez, Proje Müdürü, TÜRKİYE
CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK YATIRIM DESTEK VE
TANITIM AJANSI
13.00
Öğle yemeği ve konferansın kapanışı
Organizatörler; koşulların gerektirmesi halinde programı, konuşmacıları veya yeri
değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK VE KAYIT YAPTIRMAK İÇİN:
www.icisconference.com/turkishpolymerst • [email protected] • +44 (0) 20 8652 3887
En iyi fiyat oranımızdan yararlanabilmek için ERG91929 promosyon kodunu kullanmayı unutmayın!
26124_ICIS Turkish Polymers Conf_bro_Turkish.indd 4
28/08/2014 11:10
KATILIMCI ÜCRETLERİ
Standart kayıt ücreti – 1,000 €
Standart kayıt ücreti, 29 Ağustos 2014 Cuma gününden sonra yapılan tüm kayıt işlemleri
için geçerlidir.
GRUP İNDİRİMLERİ
Aynı şirketten aynı anda kayıt yaptıran çok sayıda katılımcılar için indirim fırsatları
aşağıdaki gibidir:
• 3 veya daha fazla katılımcı – katılımcı başına %5 indirim
• 5 veya daha fazla katılımcı - katılımcı başına %10 indirim
Katılımcı Ücretim Neleri Kapsıyor?
Katılımcı ücretinize şunlar dâhildir:
• 1.5 günlük konferansa katılım
• Konuşmacılar tarafından yapılan sunumlardan oluşan konferans belgeleri
(sunulan yerlerde)
• Uzun ağ oluşturma sırasındaki içecekler ve öğle yemeği
Lütfen not edin: Otel konaklaması, konferans ücretine dâhil değildir.
SPONSORLUK FIRSATLARI
PLASFED’in katkılarıyla gerçekleşecek olan ICIS Türkiye Polimer Konferansı, oldukça büyük bir
hedef kitleye ürün ve hizmetlerinizi göstermek adına sizin için harika bir fırsat.
Markanızın sektörün ön sıralarında yer almasını istiyorsanız, kayıt yaptırmak için lütfen
[email protected] adresinden Lynn Neil ile iletişime geçiniz veya +44 (0) 20 8123 5040
numaralı telefonu arayınız.
Kimya ve enerji sektörlerine ilişkin çok kaliteli konferanslar düzenleyen ICIS uluslar
arası düzeyde tanınıyor. İşte, önceki polimer konferanslarımızdaki katılımcıların
etkinliklerimiz hakkındaki görüşleri:
3. ICIS Dünya Poliolefin Konferansı
PET Değer Zinciri: Bir Değişim Çağına Yolculuk
• “İlgili, iyi planlanmış ve üstün katılımlı”
• “Harika ağ oluşturma fırsatı”
• “Profesyonellerden oluşan etkileyici bir
koleksiyon”
• “Son ekonomik eğilimleri bir araya getiren harika
bir fırsat” • “Etkili, bilgilendirici & ilham verici”
• “Doğru zamanda doğru insanlarla doğru konular”
İş Müdürü (PE), RELIANCE
İş Geliştirme Müdürü, DMCC
Küresel Tedarik Müdürü, UNILEVER
Pazarlama & İş Geliştirme Müdürü, DORF KETAL
Mal Havuzu Operatörü, AMB
PET Müdürü, RAVAGO
DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK VE KAYIT YAPTIRMAK İÇİN:
www.icisconference.com/turkishpolymerst • [email protected] • +44 (0) 20 8652 3887
En iyi fiyat oranımızdan yararlanabilmek için ERG91929 promosyon kodunu kullanmayı unutmayın!
26124_ICIS Turkish Polymers Conf_bro_Turkish.indd 1
28/08/2014 11:10
Download

ICIS TÜRKİYE POLİMER KONFERANSI