U L U S A L
ENDOÜROLOJİ
KONGRESİ
Uluslararası
Katılımcı & Konuşmacılar
23-26 Nisan 2015
Mardan Palace Hotel, Antalya
OMUZ OMUZA FLEKSİBIL ÜRETERORENOSKOPİ KURSU
Günlük uygulamalarımızda hızla yerini alan, dahası yerini sağlamlaştıran fleksible ureterorenoskopik girişimler ürologların ilgisini
çekmeye devam etmektedir. 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi’nde fleksibıl üreterorenoskopi ile ilgili teorik ve literatür bilgilerini
hep birlikte salonlarda dinleyeceğiz. Bunun yanında, fleksible üreterorenoskopi pratiğini güçlendirmek veya yeni başlamak
isteyen meslektaşlarımız için de omuz omuza eğitim planladık.
Pratik eğitim odalarında 3 adet endovizüel kule, 3 adet fleksibıl üreterorenoskopi ve 3 adet maket yer alacaktır. Her kulede bir
eğitmen ve 3-4 katılımcı çalışması öngörülmüştür. Bu usta eğitmenlerin yanısıra 1 adet endoüroloji hemşiresi eğitmen olarak
kurslarda yer alacak ve endoskopun uygulama öncesi hazırlığı, sterilizasyonu, saklanması, taşıması ve uygulama sonrası işlemleri
hakkında 10 yıllık deneyimini paylaşacaktır.
Pratik eğitim odalarında omuz omuza eğitimde buluşmak üzere….
Kurs Sorumluları:
Prof. Dr. Ali Ünsal
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yard. Doç. Dr. Bülent Erkurt
Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi
www.endouroloji2015.org
Download

omuz omuza fleksibıl üreterorenoskopi kursu