İÇİNDEKİLER
Ön Söz............................................................ 1
Okul Öncesi Etkinlik Kitapları............................ 2
Eğlenceli Okul, Okul Öncesi Eğitim Seti............. 6
Dikkat Setleri................................................... 8
Oyun Kartları................................................... 10
Öykü ve Masallar (5 yaş ve üzeri)...................... 12
Öyküler (10 yaş ve üzeri).................................. 14
2014-2015 Minik Ada Kataloğu
Sedir Yayın Grubu’nun “Minik Ada 2014-2015 Kataloğu”na hoş geldiniz.
Çocuk kitabı yayıncılığı değişimlere açık, dinamik ve çok yönlü bir üretim sürecini gerektirir. Eğitim
anlayışımız, estetik bakış açımız, edebi zevklerimiz tıpkı çocuklarımız gibi her gün değişiyor ve gelişiyor.
Sektörde çeyrek asırdan fazla süre gelen çocuk yayıncılığı tecrübemizle oluşturduğumuz, modern çocuğun
beklentilerini karşılamasını hedeflediğimiz MİNİK ADA kitaplığını beğenilerinize sunuyoruz.
markası çağdaş tasarım ve modern bir dili geleneksel değerlerle birleştirme arayışı içindedir.
çocukların hayal güçlerine ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmayı ilke edinmiştir.
, çocuklarımızı sanatın her yönü ile beslemeyi öncelemektedir.
, kitabı sadece bir yazı ve resim olarak değil, grafik sanatının bir ürünü olarak ele alan editöryal bakış
açısına sahiptir.
Bu katalogla 3 yaşından itibaren ortaokulun sonuna kadar eğitim ve edebiyat kitaplarını beğeninize
sunuyoruz.
İletişim: İkitelli OSB, Mutsan San. Sit. 9. Blok
No: 44-46 34490 Başakşehir/İstanbul
T: 0212 486 34 00 F: 0212 486 34 01
[email protected]
www.sediryayinlari.com
Sipariş: [email protected]
sedir
yayın
grubu
‘‘okumak yaşamaktır’’
Sanat etkinlikleri, bilişsel beceri ve
duyarlılık geliştirerek IQ, EQ ve CQ*
geliştirir.
Sanat etkinlikleri, bilişsel beceri ve duyarlılık
geliştirerek IQ, EQ ve CQ* geliştirir.
Daire, üçgen, kare ve dikdörtgen ile sanat
etkinlikleri, bilişsel eğitimin en temel ve
organize şeklidir. Yeterli sanat eğitimi, çocukların
zekâsını geliştirir. Nazik bir kişilik ve duyarlılık
geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, alan ve
şekil algısı çocukların mekânsal ve matematiksel
zekâlarının gelişimine de katkı sağlar. Kitapta
üçgenden bir çilek, daireden bir köpek yavrusu
yüzü, kareden bir çanta, dikdörtgenden bir pasta
vs. nasıl çizildiği gösteriliyor.
Eğlenceli sanat etkinlikleri ile çocuğun
yaratıcılığını, el göz koordinasyonunu geliştirmek
ve eğlenirken sanata aşinalık kazandırmak
mümkün.
36 ay ve üzeri
Fiyatı: 15,00
ISBN: 978-605-4890-15-6
21x29,7 cm
48 sayfa
Daire, üçgen, kare ve dikdörtgen ile sanat
etkinlikleri, bilişsel eğitimin en temel ve organize
şeklidir. Yeterli sanat eğitimi, çocukların zekâsını
geliştirir. Nazik bir kişilik ve duyarlılık geliştirmelerine
yardımcı olur. Ayrıca, alan ve şekil algısı çocukların
mekânsal ve matematiksel zekâlarının gelişimine de 36 ay ve üzeri
katkı sağlar. Eğlenceli sanat etkinlikleri ile çocuğun
15,00
yaratıcılığını, el göz koordinasyonunu geliştirmek ve Fiyatı:
ISBN: 978-605-4890-14-9
eğlenirken sanata aşinalık kazandırmak mümkün.
Bu kitapta Şekillerle Zekâ Geliştiren Sanat
Etkinlikleri kitabından farklı olarak ikinci kademe
diyebileceğimiz (kalp, oval, yarım daire, vs) şekiller
kullanılarak sanat etkinlikleri yapılmıştır.
Örnek
Sayfalar
2
*
IQ (Intelligence Quotient): Zekâ Seviyesi
EQ (Emotional Quotient): Duygusal Zekâ Seviyesi
CQ (Creotivity Quotient): Yaratıcı Zekâ Seviyesi
21x29,7 cm
48 sayfa
Örnek
Sayfalar
*
IQ (Intelligence Quotient): Zekâ Seviyesi
EQ (Emotional Quotient): Duygusal Zekâ Seviyesi
CQ (Creotivity Quotient): Yaratıcı Zekâ Seviyesi
3
3 4 5 6
4 YAŞ
Yaş
Sağ Beyin-Sol Beyin Etkinlikleri kitabı faaliyetlerle beyin gelişimi
için oluşturulmuş sistematik bir programdır.
Sol beyin mantıklıdır, analitiktir, akıl yürütür ve ‘dilin beyni’ olarak da bilinir.
Sağ beyin, kapsamlıdır, yaratıcıdır, sezgiseldir ve aynı zamanda ‘görüntünün
beyni’ olarak da bilinir. İki tarafın birlikte, uyumlu çalışması için sol ve sağ
beyin arasında bir denge oluşturmak farklı yaşlardaki gelişmişlik düzeylerine
göre kolay ve basit aktivitelerle organize edilir. Bu beyin geliştirme programı
hem sol hem de sağ beyni geliştirmek için çocuklara yardımcı olacak.
3-4-5-6 yaş
Beheri: 20,00
29,7x21 cm
64 sayfa
Çıkartmalı
Spiral cilt
ISBN: 978-605-4890-19-4
5 YAŞ
3 YAŞ
ISBN: 978-605-4890-17-0
6 YAŞ
ISBN: 978-605-4890-18-7
4
ISBN: 978-605-4890-16-3
5
ti
e
S
m
i
t
i
ğ
E
i
Okul Önces
MEB’in Yeni Okul Öncesi Eğitim Programına göre hazırlanan
setimiz programın bütünleşik sarmal eğitim metoduna göre şekillendi.
21x29,7 cm
64 sayfa
Kopartılabilir
Çıkartmalı
21x29,7 cm
16 sayfa
Kopartılabilir
Uyum Haftası kitabı, öğrenimin
başladığı ilk haftaya okula alışma sürecini
kolaylaştırmak için hazırlanmış özel
etkinlikler içeriyor.
Eğlenceli Bilgi ve Ek Etkinlikler kitabı,
içerdiği ilginç bilgiler ve farklı etkinliklerle
öğrencilerin seveceği alternatif öneriler
sunuyor.
Set içerisinde öğrencilerin sıkılmadan yapacağı çizgi çalışmaları, dil gelişimi, değerler eğitimi hikâyeleri,
fen ve doğa deneyleri, aile katılımı yaprakları, belirli gün ve haftalar, dikkat sayfalarının yanı sıra onların
ilgisini daima canlı tutacak satranç, Evliya Çelebi ile gezi-gözlem, Karagöz ve Hacivat ile ünlü ses
öğretimi sayfaları da yer almaktadır. Bazı etkinlikler çıkartmalı olarak hazırlanmıştır.
60 ay ve üzeri
Fiyatı: 160,00
21x29,7 cm
192 sayfa
Kopartılabilir
ISBN: 978-605-4890-13-2
El Becerisi ve Sanat Etkinlikleri, yıl
boyunca motor becerileri geliştirmeye
yönelik 96 faaliyet içeriyor.
21x29,7 cm
168 sayfa
Öğretmen Rehber Kitabı, Eğlenceli Okul
Seti için planla birlikte bütünleşik eğitim
felsefesine uygun olarak hazırlanmıştır. Planın
yanı sıra öğrenci kitaplarındaki yönergelere
katkı sağlayacak oyun, sohbet, tekerleme,
şarkı, bilmece gibi alternatif öneriler
bulabileceksiniz.
Öğrenci Etkinlik Kitapları, programın
bütünleşik sarmal eğitim prensibine
uygun olarak hazırlanmış ilginç
etkinlikler içeriyor.
6
21x29,7 cm
56 sayfa
Spiral cilt
Kopartılabilir
Çıkartmalı
• Benim Dosyam
Sunum Dosyası
(Portfolyo), içindeki
örnek 32 yaprağın yanı
sıra öğrencilerin seçeceği
etkinlikleri sunmak için
sevimli bir dosya.
• Gözlem Gelişim
Dosyası
• Katılım Belgesi
7
+
3 kitap
3 CD
+
3 kitap
3 CD
Görsel Dikkat, İşitsel Dikkat ve Düşünme
Becerilerini Geliştirici Etkinlikler
Görsel Dikkat, İşitsel Dikkat ve Düşünme
Becerilerini Geliştirici Etkinlikler
Bu set çocuklarınızın var olan dikkat becerilerini
ya da eksik olan dikkatlerini uyararak geliştirmek
amacıyla hazırlandı. Bugüne kadar hazırlanan
kitapların aksine, sadece “dikkat eksikliği yaşayan”
çocukların değil, bu yaş grubunda dikkat sorunu
olmayan çocukların da zihinsel potansiyelini
geliştirmek hedeflendi.
Görsel uyaranların çok yoğun olduğu günümüzde,
dinleyerek öğrenmeye olan yatırımın ve işitsel
ayrımlaştırmanın azalması nedeniyle “işitsel
dikkatin” gelişimine yönelik çok özel çalışmalar
oluşturuldu. Çocuklar, “görsel-algısal ve işitsel
dikkat” becerilerinin gelişimi için hazırlanan tüm
alıştırma ve uygulamaları severek yapacak ve
eğlenerek öğrenmenin keyfine varacaklardır.
Bu set çocuklarınızın var olan dikkat becerilerini
ya da eksik olan dikkatlerini uyararak geliştirmek
amacıyla hazırlandı. Bugüne kadar hazırlanan
kitapların aksine, sadece “dikkat eksikliği yaşayan”
çocukların değil, bu yaş grubunda dikkat sorunu
olmayan çocukların da zihinsel potansiyelini
geliştirmek hedeflendi.
Görsel uyaranların çok yoğun olduğu günümüzde,
dinleyerek öğrenmeye olan yatırımın ve işitsel
ayrımlaştırmanın azalması nedeniyle “işitsel
dikkatin” gelişimine yönelik çok özel çalışmalar
oluşturuldu. Çocuklar, “görsel-algısal ve işitsel
dikkat” becerilerinin gelişimi için hazırlanan tüm
alıştırma ve uygulamaları severek yapacak ve
eğlenerek öğrenmenin keyfine varacaklardır.
3 Kitap + 3 CD
Fiyatı: 100,00
ISBN: 978-605-4890-06-4
Örnek
Sayfalar
8
3 kitap
19,5x27,
5 c
128 sayf m
a
CD hediye
li
Çıkartmal
ı
Ödül kart
onu hediy
eli
Spiral Cil
t
3 Kitap + 3 CD
Fiyatı: 100,00
ISBN: 978-605-4890-12-5
Örnek
Sayfalar
3 kitap
19,5x27,
5 c
128 sayf m
a
CD hediye
li
Çıkartmal
ı
Ödül kart
onu hediy
eli
Spiral Cil
t
9
ÇEVREMİZDEKİ EŞYALAR (EŞLEŞTİRME/GRUPLANDIRMA)
OYUN KARTLARI
Oyun etkinliğinin amacı, çocukların temel
hareket becerilerini geliştirerek çocuğun
fiziksel, motor, bilişsel, sosyal-duygusal, dil
gelişimine ve öz bakım becerilerine katkıda
bulunmaktır. Etkinlikler süresince çocukların
temel hareket becerileri, beden farkındalığı
ve motor yeterliliği (güç, koordinasyon, hız,
çabukluk), fiziksel yeterliliği (esneklik, kuvvet,
dayanıklılık) gelişir.
6x6 cm
64 kart
+
3 (3 yaş ve üzeri)
Set Fiyatı: 144,00
Beheri: 18,00
EAN: 868062843-011-7
SEBZELER-MEYVELER (EŞLEŞTİRME/GRUPLANDIRMA)
SET EAN: 868062843-017-9
6x6 cm
64 kart
MESLEKLER-HAYVANLAR (EŞLEŞTİRME/PARÇA-BÜTÜN)
6x6 cm
64 kart
EAN: 868062843-012-4
EAN: 868062843-005-6
• Oyun Kartı, Hayvanlar (Parça-Bütün)
TAŞITLAR (EŞLEŞTİRME/GRUPLANDIRMA)
6x6 cm
64 kart
• Oyun Kartı, Meslekler (Meslek-Araç)
EAN: 868062843-013-1
YABANİ HAYVANLAR (EŞLEŞTİRME/GRUPLANDIRMA)
6x6 cm
64 kart
RENKLER-ŞEKİLLER (EŞLEŞTİRME/GRUPLANDIRMA)
6x6 cm
64 kart
EAN: 868062843-009-4
EAN: 868062843-014-8
ÇEVREMİZDEKİ HAYVANLAR (EŞLEŞTİRME/GRUPLANDIRMA)
6x6 cm
64 kart
SAYILAR (EŞLEŞTİRME/GRUPLANDIRMA)
8x8 cm
20 kart
EAN: 868062843-010-0
10
EAN: 868062843-015-5
11
KELOĞLAN
SUSKUNLAR ÜLKESİNDE
NASRETTİN HOCA VE
CİMRİ KOMŞUNUN HİKÂYESİ
Bir gün anası Keloğlan’ın eline bir kitap verir. Bu,
rahmetli babasından ona kalan tek mirastır. Kitabı
merakla açan Keloğlan, içinde ilginç bir harita ve bir
de not bulur: “Oğlum bu benim sana bırakabildiğim
tek hazine. Onun sahibi sensin. Nasıl istersen öyle
harca. Ama dikkat et de harcadıkça kazan.” Keloğlan
babasının bu bilmece gibi satırlarını tekrar tekrar okur.
“Harcadıkça kazan, harcadıkça kazan...” Düşünür durur
kafası olur bir kazan... Hem harcayıp hem nasıl kazanır
ki insan?
Arkadaşlık, özgürlük ve yardımseverlik hakkında
eğlenceli bir masal...
Akşehirli tonton Nasrettin Hoca, hem bilgilidir hem de
hazır cevap.
Yaşadığı çağda herkes bilirdi Hoca hem yardımseverdir
hem cömert.
Ama Hoca Nasrettin’in öyle bir komşusu vardır ki cimri
mi cimri.
Hoca’nın evine giren her şeyden olurdu haberi.
Bu duruma çare arayan Hoca kazanı mı doğurtmadı,
ipe un mu sermedi…
Hiç huylu huyundan vazgeçer miydi?
Fiyatı:
15,00
ISBN: 978-605-86284-0-3
21x26 cm
24 sayfa
li
Renkli, resim ak
kap
Özel baskılı
Sıvama ciltli
Fiyatı:
15,00
ISBN: 978-605-86284-2-7
21x26 cm
24 sayfa
li
Renkli, resim ak
kap
Özel baskılı
Sıvama ciltli
KELOĞLAN
ŞAŞKINLAR ÜLKESİNDE
BOĞAZ’IN KEDİSİ
TİTİZ
Keloğlan babasından kendisine kalan kitabı ve
kitabın arkasındaki haritasıyla farklı diyarlara
yolculuk eder. Büyümeye başlayan harita yola
düşme vaktinin geldiğini işaret eder. Karşısına
çıkan bu altın gibi parlayan şehirde insanlara ne
oluyor böyle? Irmağın suyundan içen deliriyor
mu ne? Kel kafa kaşınır, işin aslı anlaşılmalıdır.
Keloğlan için vazgeçilmez iki gerçek vardır: Biri
harcanan emek, ötekisi saklanması mümkün
olmayan gerçek.
Boğaz’ı süsleyen yalılardan birinde, bir kedi yaşar Titiz
adında.
Titiz ilk fırsatta, aklında denize sorulacak birçok soruyla
kapıdan dışarı çıkar tek başına.
“Gece olunca yıldızları kucağına alıp salladığı doğru
muydu?
Ya o koca koca gemiler ağır değiller miydi, onları nasıl
taşıyordu?”
Bütün bu sorular bir yana sahibinin söyledikleri gerçek
miydi?
Sokakta yaşamak Titiz’e göre değil miydi?
Fiyatı:
15,00
ISBN: 978-605-4890-24-8
12
Fiyatı:
21x26 cm
24 sayfa
li
Renkli, resim ak
kap
Özel baskılı
Sıvama ciltli
15,00
ISBN: 978-605-86284-1-0
21x26 cm
24 sayfa
li
Renkli, resim ak
kap
Özel baskılı
Sıvama ciltli
13
Gelecekte yaşayıp da geçmişe yolculuk
yapmak nasıl bir duygu acaba.
Geçmişe yolculuk macera ile kaleme
aldığında, tarihî konuları çocuklara
anlatmak çok kolaylaşır. Eski Mısır’dan,
Lale Devri’ne ve oradan da Amerika
yerlilerine uzanan neşeli, eğlenceli bir
serüven.
E
V
İ
Ş
AR
İ
T
A
A
S
N
A
M
A
Z
+
10 (10 yaş ve üzeri)
Beheri Fiyatı: 9,00
m
13,5x19,5 c
112 sayfa
li
Renkli, resim
Merakından ve ünlü bir dedektif olma arzusundan
dolayı kendini sürekli olayların içinde bulan Eda için
macera hiç bitmez. Dedektiflik kitapları ve filmleri
izlemek en büyük zevkidir. Biraz haylaz bir kız olan
Eda’nın maceralarıyla çocuklar hem eğlenecek
hem de küçük ayrıntılara dikkat etmenin, görsel
hafızanın ve ipuçlarını birleştirmenin önemini
kavrayacaklar.
+
11 (11 yaş ve üzeri)
Beheri Fiyatı: 9,00
Takım Fiyatı: 45,00
m
13,5x19,5 c
li
Renkli, resim
HİKÂYE
DEĞERLENDİRME
SORULARI
EAN: 868062843-020-9
ISBN: 978-605-4890-05-7
ISBN: 978-605-4890-03-3
ISBN: 978-605-4890-04-0
TUTANKAMON’UN KOLYESİ
Arşi, arabaların düşünce gücüyle
çalıştığı, hayal gözlüklerinin
kullanıldığı, otomobillerin yerini
jetbillerin, otobüslerin yerini
jetbüslerin aldığı, iletişimin
ışıngörle sağlandığı çok çok ileri
bir zamanda yaşamakta. Girmesi
yasak olmasına rağmen bilim
insanı olan dayısının laboratuvarına
girer ve orada saat şeklinde bir
zaman makinesi görür. Saati
kullanarak tarih ödevini yapmak
ister ve kendini Eski Mısır’da
çocuk kral Tutankamon’un
zamanında bulur. Gizemi yüzyıllar
sonra bile çözülemeyen bir
kolye ve kolyenin peşindeki kötü
adamlar… Mumyalar, Nil nehrinde
kovalamaca ve timsahlar… Arşi’yle
Mısır macerasına siz de katılmaya
hazır mısınız?
KIZIL TÜY
Arşi Kızılderili filmleri izlemeyi çok
sever ve Kızılderililer hakkında bilgi
edinmek ister. Vahşi Batı zamanına
gitmek için dayısının icadı olan
kol saati şeklindeki zaman
makinesini kullanır. Kızılderililerle
anlaşmak için de yine dayısının
icadı dildili kullanır. Beyaz adam
ve Kızılderililer arasındaki savaşa
şahit olan Arşi bu maceradan
neler öğrenecek? Kara Sansar’ın
çaldığı zaman saatini geri alıp eve
dönebilecek mi?
PADİŞAHIN ÇALINAN TACI
Arşi, bir park gezisi sırasında
tarih öğretmeni Bayan Maya
ile karşılaşır. Bayan Maya’nın
köpeği Fifi ile kendi köpeği Hav’ın
kovalamacaları sonucunda parktaki
değerli laleler zarar görür. Hatasını
telafi etmek için parkta çalışırken
lalelerin neden bu kadar kıymetli
olduğunu araştırır. Lale Devri’ni
merak eden Arşi, yine dayısından
habersiz zamanda yolculuk
yapmayı sağlayan kol saatini
kullanır. Lale Devri’nde çalınan
Tac-ı Kayser’i bulmaya çalışır.
Tacı bulur bulmasına ama Tac-ı
Kayser’in aslında bir taç olmadığını
anlar?
Peki Tac-ı Kayser de nedir?
14
HİKÂYE
DEĞERLENDİRME
SORULARI
BANKA
SOYGUNU
Tema: Toplum Hayatı,
İletişim, Kişisel Gelişim,
Alışkanlıklar, Duygular
Alt Tema: birey ve
toplum, öğrenciöğretmen iletişimi,
sorumluluk, karar
verme, okulumuz,
zaman planlaması,
heyecan, korku
Değerler Eğitimi:
azim, cesaret
Dedektif olmaya
meraklı beşinci sınıf
öğrencisi Eda Türker,
okullarının yakınlarında
gerçekleşen banka
soygunu olayını çözmek
ister. Çetenin elebaşı
Hayalet’i ele geçirmek
için her tehlikeyi göze
alır.
ÇİÇEKLİ KIRMIZI
KUTU
PEMBE ŞEKERİN
SIRRI
EFES
GEZİSİ
Eda’nın okulunda
bir şeyler oluyor:
Dosyalar, günlükler,
şekerler ve kermes
parası çalınıyor. Bazı
öğrencilerin evlerine
hırsız giriyor. Metin
hırsızlıkla suçlanıyor.
Acar Dedektif Eda
Türker, Metin’i beladan
kurtarıp gerçek hırsızı
bulabilecek mi?
Eda’nın okuluna yeni
bir kantinci gelir.
Kantincinin oğlu
İsmail de Eda ile sınıf
arkadaşı olur. İsmail’in
ilk gün sınıfa dağıttığı
şekerlerden yiyen
çocuklar hastanelik olur.
Pembe şekerlerin sırrı
ne?
Eda’nın okulu Efes’e
gezi düzenler. Eda
geziye abisiyle katılmak
zorunda kalır. Önce
Tülay Öğretmen’in
cüzdanı çalınır sonra
otel sahibinin personel
maaşlarını koyduğu
kutu. Yoksa Eda’nın
abisi bir hırsız mı?
Tema: Toplum Hayatı,
İletişim, Kavramlar
ve Çağrışımlar, Kişisel
Gelişim, Alışkanlıklar,
Duygular
Alt Tema: birey ve
toplum, öğrenciöğretmen iletişimi,
sorumluluk, karar
verme, okulumuz,
zaman planlaması,
heyecan, korku
Değerler Eğitimi:
azim, cesaret
Tema: Toplum Hayatı,
İletişim, Kavramlar
ve Çağrışımlar, Kişisel
Gelişim, Alışkanlıklar,
Duygular
Alt Tema: birey ve
toplum, öğrenciöğretmen iletişimi,
sorumluluk, karar
verme, okulumuz,
zaman planlaması,
heyecan, korku
Değerler Eğitimi:
azim, cesaret
Tema: Toplum Hayatı,
İletişim, Kavramlar
ve Çağrışımlar, Kişisel
Gelişim, Alışkanlıklar,
Duygular
Alt Tema: birey ve
toplum, öğrenciöğretmen iletişimi,
sorumluluk, karar
verme, zaman
planlaması, heyecan,
korku
Değerler Eğitimi:
azim, cesaret
KANTİN
SOYGUNU
Tema: Toplum Hayatı,
İletişim, Kavramlar
ve Çağrışımlar, Kişisel
Gelişim, Alışkanlıklar,
Duygular, Zaman ve
Mekân
Alt Tema: birey ve
toplum, öğrenciöğretmen iletişimi,
sorumluluk, karar
verme, okulumuz,
zaman planlaması,
geçmiş, şimdi, gelecek,
heyecan, korku
Değerler Eğitimi:
azim, cesaret
Kantinci kadının
toptancıya ödemek için
hazırladığı paralar gizli
bölmeden çalınır. Aynı
gün okulun yakınındaki
market de soyulur.
Acaba iki soygun
arasında bağlantı var
mı?
15
Merakından ve ünlü bir dedektif olma
arzusundan dolayı kendini sürekli olayların
içinde bulan Eda için macera hiç bitmez.
Dedektiflik kitapları ve filmleri izlemek en
büyük zevkidir. Biraz haylaz bir kız olan Eda’nın
maceralarıyla çocuklar hem eğlenecek hem
de küçük ayrıntılara dikkat etmenin, görsel
hafızanın ve ipuçlarını birleştirmenin önemini
kavrayacaklar.
+
11 (11 yaş ve üzeri)
Beheri Fiyatı: 9,00
Takım Fiyatı: 45,00
m
13,5x19,5 c
li
Renkli, resim
HİKÂYE
DEĞERLENDİRME
SORULARI
EAN: 868062843-021-6
HAYALETLİ
EV
Tema: Toplum Hayatı,
İletişim, Kişisel Gelişim,
Alışkanlıklar, Duygular
Alt Tema: birey ve
toplum, karar verme,
zaman planlaması,
heyecan, korku
Değerler Eğitimi:
azim, cesaret
Eda’nın dedesinden
kalan ev, hayaletli
olduğu söylentisinden
dolayı bir türlü
satılamaz. Hayaletlere
inanmayan Eda,
evin içindeki gizemi
çözmeye kararlıdır.
Bora ile birlikte evi
incelemeye giderler.
Hayaletlere değil ama
tarihî eser kaçakçılarına
yakalanırlar.
16
GÖÇMEN KUŞ
OPERASYONU
Tema: Toplum Hayatı,
İletişim, Kişisel Gelişim,
Alışkanlıklar, Duygular
Alt Tema: birey ve
toplum, sorumluluk,
karar verme, kötü
alışkanlıklar, zaman
planlaması, heyecan,
korku
Değerler Eğitimi:
azim, cesaret
Eda ailesiyle birlikte
tatile gider. Tatilde
okuduğu, duyduğu
haberler ve karşılaştığı
olaylar kaçak
göçmenlerle ilgilidir.
Tatil beldesinde bir
de Komiser Nevzat’la
karşılaşınca resim
tamamlanır.
TELEFON
HIRSIZLARI
DAYIMIN
YENİ İŞİ
Eda’nın abisi, yaz
tatilinde telefoncuda
çalışmaya başlar. Bir
süre sonra telefoncu
soyulur. Fatih de zan
altındadır. Eda hemen
hırsızların peşine düşer.
Eda bir süre dayısının
yanında kalmak
zorundadır. Dayısı bir
otelde müdür olarak
çalışırken iyi bir iş teklifi
alır. Teklifte bulunan
Kemal Bey’i Eda’nın
gözü tutmaz. Acaba
Kemal Bey’in asıl amacı
ne?
Tema: Toplum Hayatı,
İletişim, Kişisel Gelişim,
Alışkanlıklar, Duygular
Alt Tema: birey ve
toplum, sorumluluk,
kötü alışkanlıklar,
zaman planlaması,
heyecan, korku
Değerler Eğitimi:
azim, cesaret
Tema: Toplum Hayatı,
İletişim, Kişisel Gelişim,
Alışkanlıklar, Duygular
Alt Tema: birey ve
toplum, sorumluluk,
kötü alışkanlıklar,
zaman planlaması,
heyecan, korku
Değerler Eğitimi:
azim, cesaret
DERSHANEDE
OLAY
Tema: Toplum Hayatı,
İletişim, Kişisel Gelişim,
Alışkanlıklar, Duygular
Alt Tema: birey ve
toplum, öğrenciöğretmen iletişimi,
kendine saygı,
sorumluluk, kötü
alışkanlıklar, zaman
planlaması, heyecan,
korku
Değerler Eğitimi:
azim, cesaret
Ders çalışmayı
sevmeyen Eda,
dershaneye neden
gitmek istiyor olabilir?
Elbette dershanede
onu bekleyen çözülmesi
gereken bir soygun
olduğu için.
MİNİK ADA KATALOĞU FİYAT LİSTESİ
Şekillerle Zekâ Geliştiren Sanat Etkinlikleri................................................................... 978-605-4890-15-6....... 15,00
Hayal Gücü ve Zekâ Geliştiren Sanat Etkinlikleri........................................................... 978-605-4890-14-9....... 15,00
Sağ Beyin-Sol Beyin Etkinlikleri 3 yaş.......................................................................... 978-605-4890-18-7.......
Sağ Beyin-Sol Beyin Etkinlikleri 4 yaş.......................................................................... 978-605-4890-19-4.......
Sağ Beyin-Sol Beyin Etkinlikleri 5 yaş.......................................................................... 978-605-4890-17-0.......
Sağ Beyin-Sol Beyin Etkinlikleri 6 yaş.......................................................................... 978-605-4890-16-3.......
20,00
20,00
20,00
20,00
Eğlenceli Okul, Okul Öncesi Eğitim Seti....................................................................... 978-605-4890-13-2....... 160,00
IQ+ Dikkat ve Düşünme Etkinlikleri 6 yaş.................................................................... 978-605-4890-06-4.......Yakında
IQ+ Dikkat ve Düşünme Etkinlikleri 7 yaş.................................................................... 978-605-4890-12-5....... 100,00
Oyun Kartları........................................................................................................ 868062843-005-6......... 18,00
Meslekler-Hayvanlar................................................................................................... 868062843-005-6.........
Yabani Hayvanlar........................................................................................................ 868062843-009-4.........
Çevremizdeki Hayvanlar.............................................................................................. 868062843-010-0.........
Çevremizdeki Eşyalar.................................................................................................. 868062843-011-7.........
Sebzeler-Meyveler...................................................................................................... 868062843-012-4.........
Taşıtlar...................................................................................................................... 868062843-013-1.........
Renkler-Şekiller.......................................................................................................... 868062843-014-8.........
Sayılar....................................................................................................................... 868062843-015-5.........
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
Keloğlan Suskunlar Ülkesinde..................................................................................... 978-605-86284-0-3.......
Keloğlan Şaşkınlar Ülkesinde....................................................................................... 978-605-48902-4-8.......
Nasrettin Hoca ve Cimri Komşunun Hikâyesi................................................................ 978-605-86284-2-7.......
Boğaz’ın Kedisi Titiz................................................................................................... 978-605-86284-1-0.......
15,00
15,00
15,00
15,00
Arşi ve Zaman Saati
Tutankamon’un Kolyesi............................................................................................... 978-605-4890-05-7....... 9,00
Kızıl Tüy.................................................................................................................... 978-605-4890-03-3....... 9,00
Padişahın Çalınan Tacı................................................................................................. 978-605-4890-04-0....... 9,00
Acar Dedektif Eda Okulda................................................................................. 868062843-020-9......... 45,00
Banka Soygunu.......................................................................................................... 978-605-86284-3-4.......
Çiçekli Kırmızı Kutu.................................................................................................... 978-605-86284-7-2.......
Pembe Şekerin Sırrı.................................................................................................... 978-605-86284-6-5.......
Efes Gezisi................................................................................................................ 978-605-86284-4-1.......
Kantin Soygunu......................................................................................................... 978-605-86284-5-8.......
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
Acar Dedektif Eda Aramızda............................................................................. 868062843-021-6.........
Hayaletli Ev............................................................................................................... 978-605-4890-01-9.......
Göçmen Kuş Operasyonu........................................................................................... 978-605-4890-00-2.......
Telefon Hırsızları........................................................................................................ 978-605-4890-02-6.......
Dayımın Yeni İşi.......................................................................................................... 978-605-86284-8-9.......
Dershanede Olay....................................................................................................... 978-605-86284-9-6.......
45,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
Bu seti görmeden hangi seti
kullanacağınıza karar vermeyin...
MEB’in Yeni Okul Öncesi Eğitim Programına göre hazırlanan
setimiz programın bütünleşik sarmal eğitim metoduna göre şekillendi.
SEDİR YAYINLARI A.Ş.
İkitelli OSB, Mutsan San. Sit. 9. Blok, No: 44-46
Başakşehir 34490 İstanbul
T: 0212 486 34 00 F: 0212 486 34 01
[email protected] www.sediryayinlari.com
Yayıncı Sertifika Numarası: 26483
Download

Minik Ada Kataloğu