ULUSLARARASI LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN
GEREKLİ BİLGİLER
(2014 – 2015 AKADEMİK YILI)
İÇİNDEKİLER
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ......................................................................................................... 2
KAYIT İŞLEMLERİ ............................................................................................................................... 3
ÖĞRENCİ EMAİL ADRESİ & KULLANICI ADI & ŞİFRELERİN VERİLMESİ...............................................5
ÜCRETSİZ BİLGİSAYARLARIN TESLİM EDİLMESİ.................................................................................5
ORYANTASYON PROGRAMLARI ........................................................................................................ 6
ÖDEME BİLGİLERİ VE YAŞAM MASRAFLARI ...................................................................................... 7
AKADEMİK BAŞARI BURSU ................................................................................................................ 8
ÖĞRENİM VİZESİ................................................................................................................................8
İKAMET İZNİ BELGESİ……………………………………………………………………………………………………………………9
VERGİ NUMARASI EDİNME ………………………………………………………………………………………………………..11
YABANCI KİMLİK NUMARASI EDİNME…………………………………………………………………………………………11
KONAKLAMA - KONUKEVLERİ ……………………………………………………………………………………………………12
ŞEHİR’de SAĞLIK HİZMETLERİ.........................................................................................................14
ŞEHİR KAMPÜSLERİNE ULAŞIM .................................................................................................... …15
YEREL GSM TELEFON KAYDI ............................................................................................................ 16
AKADEMİK TAKVİMDEN ÖNEMLİ TARİHLER………………………………………………………………………………..17
EKLER:
EK_1 : VARIŞ FORMU
EK_2 : BOĞAZİÇİ KONUKEVİ KAYIT FORMU
EK_3 : KAMPÜS HARİTALARI
EK_4 : TÜRKİYE'DE DENKLİK BELGESİ NASIL ALINIR
İstanbul Şehir Üniversitesi hiçbir kişi ya da zümreye yaş, renk, engellilik, din, dil,
milliyet, cinsiyet, ırk ayrımı yapmaz.
1|ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ
2014/15
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Şehir Üniversitesi (ŞEHİR), 2008 yılında Bilim ve Sanat Vakfı (BSV) tarafından kurulmuş
kâr amacı gütmeyen bir Vakıf üniversitesidir. Kurucusu olan BSV sosyal bilimler alanında 25 yıldır
faaliyet gösteren, birçok ulusal - uluslararası akademik etkinlik ve bağımsız seminerler
düzenleyen tanınmış bir sivil toplum kuruluşudur. Bu köklü akademik altyapı ile kurulan İstanbul
Şehir Üniversitesi dinamik ve nitelikli öğretim kadrosu, disiplinlerarası müfredatı, çok çeşitli
seçmeli dersleri, zengin kütüphanesi ve araştırma odaklı yapısıyla Türkiye’de ve komşu
bölgelerinde yüksek öğrenim ve araştırma alanında seçkin bir kurum olmayı hedeflemektedir.
İstanbul Şehir Üniversitesi uluslararası öğrenci adaylarını İstanbul, Türkiye’ye gelip yüksek
öğrenim görmeye davet ediyor.
Öğrenim Süresi
Türkiye’deki genel uygulamada olduğu gibi, İstanbul Şehir Üniversitesi’nde bütün lisans
programları 4 yıl, tezli yüksek lisans programları 2 yıl ve doktora programları ise yaklaşık 3 ila 5
yıldır. Ancak öğrenciler yaz okullarında ders alarak bu süreyi kısaltma imkanına sahiptirler.
Öğrenim Dili ve İngilizce Hazırlık Programı
İstanbul Şehir Üniversitesi’nde öğrenim dili İngilizce’dir (derslerin %70’inin Türkçe işlendiği
Hukuk Fakültesi ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü hariç). Yeterli İngilizce seviyesine sahip olmayan
bütün öğrenciler bir yıllık İngilizce Hazırlık Programına katılacaklardır. IELTS ve TOEFL
sınavlarından, aşağıda ifade edilen minimum not ve üzerinde almış olanlar İngilizce hazırlık
derslerinden muaf olacaklar ve kayıt sırasında RESMİ sınav sonuç belgelerini ibraz etmeleri
şartıyla, doğrudan lisans eğitimlerine başlayabileceklerdir. Sınavların son iki yıl içinde alınmış
olması gerekmektedir, daha eski sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.




IELTS (Uluslararası İngilizce Test Sistemi): Min 6.0 ve her bölümden min. 5.0
TOEFL - IBT (Internet Tabanlı TOEFL): Min 79 ve her bölümden min. 15
TOEFL - PBT (Kağıt üzerinde TOEFL): Min 550 ve her bölümden min. 500
TOEFL - CBT (Bilgisayar üzerinde TOEFL): Min 213 ve her bölümden min. 173
Yukarıda bahsi geçen sınav sonuçları olmayan öğrencilerin kayıt sırasında ŞEHİR Düzey Belirleme
Sınavı (Placement Exam)’na girmesi gerekmektedir. Bu sınavla öğrencilerin İngilizcesinin hangi
düzeyde olduğu belirlenerek Hazırlık Programı için uygun sınıfa yerleştirilirler. Bu sınavdan belli
bir puanın üstünde alan öğrenciler ise İngilizce Yeterlilik Sınavı (English Preparatory Program Test
of English Proficiency)’na alınır. Yeterlilik sınavında başarılı olanlar Hazırlık Programı’na devam
etmeden doğrudan fakültelerinde eğitimlerine başlayabilirler.
İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (STEP) gün ve saatleri, sınava gireceğiniz sınıfa dair bilgileri
öğrenmek için kayıt sırasında Diller Okulu standına başvurabilirsiniz.
İngilizce Hazırlık Okulu’na dair detaylı akademik takvim için, lütfen aşağıdaki linki inceleyiniz:
http://www.sehir.edu.tr/Pages/Akademik/AkademikTakvim/2014_2015_AkademikTakvim.aspx
2|ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ
2014/15
Ortak Dersler
ŞEHİR’de bütün lisans öğrencileri, lisans öğreniminin ilk yılında, kendilerine sosyal bilimler ve
doğa bilimleri alanlarında disiplinler arası eleştirel düşünme yetisi kazandıracak bir ortak dersler
müfredatını takip edecektir. Ortak Derslerin listesi şöyledir:













Dersimiz İstanbul
Eleştirel Düşünme
Matematiksel Düşünme
Toplum ve Kültürü Anlamak
Siyaset ve Ekonomiyi Anlamak
Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar
Doğa ve Bilgiyi Anlamak
Bilim ve Çevreyi Anlamak
Modern Türkiye’nin Oluşumu
Türkçe: Eleştirel Okuma ve Yazma
Metin Çözümlemesi ve Etkili İletişim
Metin Çözümlemesi ve Akademik Yazma
Uluslararası Öğrenciler için Türkçe (I-II-III-IV-V-VI)
Bölüm Değiştirme, Çift Anadal ve Yandal Fırsatları
ŞEHİR’de lisansın ilk yılını başarıyla tamamlayan öğrenciler, isterlerse bölüm değiştirebilirler. Çift
Anadal ve Yandal programları, öğrencilerin faydalanabilecekleri diğer iki seçenektir. İlgili
yönergedeki
(http://www.sehir.edu.tr/SiteAssets/Pages/Akademik/YonetmelikveYonergeler/Yonetmelikler/s
ehirlisansegitimogretimvesinavyonetmeligi.pdf) koşulları yerine getiren öğrenciler, Çift Anadal
Programı’nda iki lisans programını birden takip edebilir ve çift diploma ile mezun olabilirler. Bu
programın amacı, öğrencilere dört yıllık programları süresinde ek bir disiplinden mezun olma
fırsatı vermektir. Yandal Programı, kendi anadallarına devam ederken ilgilendikleri başka bir
alanda bilgi sahibi olmayı isteyen başarılı lisans öğrencileri içindir.
KAYIT İŞLEMLERİ
2014 – 2015 akademik yılı için kabul alan uluslararası öğrenciler üç farklı dönemde kayıt
yaptırabilecekler. Erken Kayıt Dönemi: 11-15 Ağustos 2014; Normal Kayıt Dönemi ise: 1-5 Eylül
2014 ve Geç Kayıt Dönemi: 29 Eylül – 2 Ekim 2014’tür. Öğrenim vizesini alarak tüm kayıt
evraklarını tamamlayan öğrenciler erken kayıt döneminde gelerek kayıt yaptırabilirler. Kabul alan
ve ön ödemesini gerçekleştiren tüm öğrenciler bu tarihler arasında, kayıt için gerekli belgeleriyle
beraber bizzat ŞEHİR Kayıt Alanı’nda kayıt olmalıdır. Kayıtlar posta ve e-posta ile
tamamlanamaz. Öğrencinin kendisinden bir başkası yerine kayıt yaptıramaz.
Kayıta gelmeden önce ve kayıt esnasında yapılması gerekenler ve kayıt için gerekli evraklar
aşağıda yer almaktadır. Kayıt esnasında herhangi bir aksaklık yaşamamanız için lütfen, aşağıda
belirtilmiş olan maddeleri dikkatlice okuyunuz ve evraklarınızı esksiksiz biçimde kayıt masasına
getiriniz. Eksik belge ile kayıt yapılmayacağından tüm belgelerin tam ve doğru olduğundan emin
olunuz. İleride gerekli olabilecek belgelerin fotokopilerini alıp saklayınız.
3|ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ
2014/15
ULUSLARARASI LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT EVRAKLARI
1. Kabul Mektubu: Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından öğrenciye verilen, öğrencinin üniversitemize kabul
koşullarını gösteren imzalı belgedir. Kayıt yaptıracak olan uluslararası öğrencilerden en güncel tarihli
kabul mektubu teslim alınır.
2. Diploma / Mezuniyet Belgesi: Lisans programları için kayıt yaptıracak olan uluslararası öğrencilerin
diplomasının / mezuniyet belgesinin orijinali kayıt esnasında teslim alınır. “Aslı gibidir”i ya da fotokopisi
kayıt için geçerli sayılmaz.
3. Diploma / Mezuniyet Belgesi Çevirisi (Türkçe / İngilizce): Diploma / mezuniyet belgesinin dili İngilizce ya
da Türkçe değil ise, Türkçe ya da İngilizce dillerinde çevirileri kayıt esnasında teslim alınır. İlgili çeviriler
öğrencilerin geldikleri ülkelerde bulunan Türkiye konsolosluklarından ya da noterden onaylı olmak
zorundadır.
4. Diploma Denklik Belgesi: Öğrencinin lise öğrenimi sonrasında kendi ülkesinde aldığı diplomasının Türk
diplomalarına denkliğini gösteren “Denklik Belgesi” kayıt esnasında teslim alınır. Denklik belgesi
öğrencinin kendi ülkesindeki Türkiye konsolosluğundan veya Türkiye’deki İl Milli Eğitim
Müdürlükleri’nden alınabilir (Lütfen EK_4: Türkiye’de Denklik Belgesi Nasıl Alınır’a bakınız)
5. Transkript: Öğrencinin mezun olduğu lisede aldığı tüm dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren,
ilgili okul yönetimi tarafından onaylanmış, not belgesinin orijinali kayıt esnasında teslim alınır.
6. Transkript Çevirisi (Türkçe / İngilizce) : Transkriptin dili İngilizce ya da Türkçe değil ise, Türkçe ya da
İngilizce dillerinde çevirileri kayıt esnasında teslim alınır. İlgili çeviriler öğrencilerin geldikleri ülkelerde
bulunan Türkiye konsolosluklarından ya da noterden onaylı olmak zorundadır.
7. Pasaport / Kimlik: Öğrencinin pasaport ya da kimlik belgesinin kimlik bilgilerini gösteren sayfasının
fotokopisi kayıt esnasında teslim alınır.
8. Pasaport / Kimlik Çevirisi (Türkçe / İngilizce) : Öğrencinin pasaport ya da kimlik belgesi Türkçe ya da
İngilizce değilse kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkçe ya da İngilizce dillerinde çevirileri kayıt
esnasında teslim alınır. İlgili çeviriler öğrencilerin geldikleri ülkelerde bulunan Türkiye konsolosluklarından
ya da noterden onaylı olmak zorundadır.
9. Öğrenim Vizesi Fotokopisi: Öğrencilerin kendi ülkelerindeki TC temsilciliklerinden alacakları öğrenim
vizesinin bulunduğu sayfa fotokopisi kayıt esnasında teslim alınır. Öğrencinin öğrenim vizesini alabilmesi
için üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından alacağı “Kabul Mektubu” ile vize başvurusu yapması
gerekmektedir.
10. Dil Yeterlilik Belgesi: Kayıt esnasında öğrencinin sahip olduğu İngilizce yeterlilik belgesinin (IELTS, TOEFL,
vb.) orijinali teslim alınır. İngilizce yeterlilik belgesine sahip olmayan öğrencilerin dil yeterlilik seviyeleri
İstanbul Şehir Üniversitesi Diller Okulu’nun düzenlediği Düzey Belirleme Sınavı ile belirlenir.
11. Sınav Sonuç Belgesi (GCE, SAT, vs.): Kayıt esnasında (şayet varsa ve başvuru sırasında beyan edilmişse)
öğrencinin sahip olduğu ulusal ya da uluslararası sınavlara ait sonuç belgesinin orijinali teslim alınır.
12. Öğrenim Ücreti Ödeme Makbuzu: Öğrenim ücreti ödeme işlemlerinin gerçekleştirildiğine dair tahsilat
makbuzu Mali İşler Direktörlüğü’nden temin edilerek kayıt esnasında teslim edilir. (Tam burslu öğrenciler
için geçerli değildir.)
13. Fotoğraf: 6 adet vesikalık fotoğraf kayıt esnasında teslim alınır.
14. İkamet İzni Belgesi: İkamet İzni Belgesi Türkiye’ye gelen yabancılara verilen oturma izin belgesidir. Daha
önce İkamet İzni Belgesi’ne sahip olmayan uluslararası öğrenciler kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra
öğrenci belgeleri ve sağlık sigortaları ile Emniyet Müdürlüğü’ne başvuru yaparak İkamet İzni Belgesi’ni alır.
İkamet İzni Belgesi’ne daha önceden sahip olan veya kayıt yaptırdıktan sonra edinen öğrenci, mutlaka
Öğrenci İşleri Ofisi’ne giderek İkamet İzni Belgesi’ni yetkiliye sunmalı ve gerekli sayfaların fotokopisinin
alınmasını sağlamalıdır.
15. Öğrenci Tanıma Formu: Kayıt esnasında Öğrenci Tanıma Formu online olarak doldurulur.
4|ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ
2014/15
ÖNEMLİ NOT:
Zorunlu Sağlık Sigortası Başvuru Formu:
Kayıt esnasında Sağlık Sigortası Başvuru Formu
doldurulur ve ıslak imzalı biçimde kayıt yetkilisine teslim edilir. Öğrencinin Türkiye’de oturma izni
alabilmesi için sağlık sigortası edinmiş olması gereklidir. Bu form öğrenci adına zorunlu-ücretsiz sağlık
sigortası başlatılabilmesi için temel koşuldur.
ÖĞRENCİ E-MAİL ADRESİ & LMS KULLANICI ADI & ŞİFRELERİN VERİLMESİ
Tüm ŞEHİR öğrencileri ŞEHİR içi yazışmalarında kendilerine özel belirlenmiş olan e-posta adresini
kullanmak ve takip etmek zorundadırlar. Size özel açılmış olan .....name....@std.sehir.edu.tr uzantılı bir eposta adresi, bu adresin parolası ve LMS programına giriş yapabilmeniz için gerekli olan parola tarafınıza
kayıt işleminiz tamamlandıktan sonra kayıt masasında teslim edilecektir.
ÜCRETSİZ BİLGİSAYARLARIN TESLİM EDİLMESİ
ŞEHİR’e kayıtlı her öğrenci ücretsiz dizüstü bilgisayarını kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra teslim alır.
Bilgisayarlar, lisans öğreniminiz boyunca derslerdeki en önemli yardımcınız olacaktır. Bu bilgisayarlara
sizler için gerekli olan Windows ve Office uygulamaları yüklü olacaktır. Ayrıca ders kaydı, ders programı,
not takibi, ödev takibi gibi işlemlerinizi de bu bilgisayarlar aracılığı ile rahatlıkla yapabileceksiniz.
Bilgisayarlarınızı nereden ve hangi gün teslim alacağınızı kayıt masasından öğrenebilirsiniz.
5|ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ
2014/15
ORYANTASYON PROGRAMLARI
Yeni Uluslararası Öğrenciler İçin Oryantasyon Haftası (8-12 Eylül 2014)
Uluslararası İlişkiler Ofisi (IRO), ŞEHİR’in Uluslararası ailesine yeni katılacak öğrenciler için
Oryantasyon Haftası organize etmektedir. IRO ekibi ve mevcut uluslararası öğrencilerimiz yeni
uluslararası öğrencilerle kaynaşacağı günü heyecanla beklemektedir.
Uluslararası İlişkiler Ofisi- Oryantasyon Haftası Zaman Çizelgesi
Pazartesi
8 Eylül
2014
12.00 – 14.00 – Lounge Toplantı
IRO ekibi ve yeni arkadaşlarla tanışma, çay-kahve eşliğinde sohbet etmek için sizleri Güney
Kampüsü, 3. kat, Uluslararası İlişkiler Ofisi Toplantı Odası’na bekliyoruz.
14:00 – 16:00 - İkamet İzni Belgesi Online Randevu Alımı için Destek Buluşması
IRO asistan öğrencileri randevu alımı için size destek olacaklar. Yer: Uluslararası İlişkiler Ofisi
Toplantı Odası
Salı
9 Eylül
2014
12.00 – 14.00 – Lounge Toplantı
Türkiye’de yabancı uyruklu öğrenci olmak, ŞEHİR’de öğrenci olmak, sağlık sigortası, Yabancı
Kimlik Numarası, Oturma İzni, İstanbul içi seyahat kartı gibi konularda özet bilgilendirmeler yer
alacaktır. Yer: Uluslararası İlişkiler Ofisi Toplantı Odası
14.00 – 16.00 – Üsküdar’a Gezi
Danışman öğrencilerimizin eşliğinde Altunizade Kampüslerine en yakın ana caddeleri toplu
taşıma araçlarını kullanarak keşfedin! Buluşma yeri sabah oturumunda kararlaştırılacaktır.
Çarşamba
10 Eylül
2014
12.00 – 14.00 – Öğle Yemeğinde Geleneksel Yemeklerimizi Paylaşıyoruz
En sevdiğiniz yemek, tatlı veya atıştırmalığı evinizden getirin ve hep birlikte yemeklerimizi
paylaşıp kaynaşalım. Çay, kahve ikramı bizden. Yer: Uluslararası İlişkiler Ofisi Toplantı Odası
14.00 – 16.00 – Beylerbeyi Sarayı’na Gezi
İstanbul’un tarihi hakkında yeni şeyler öğrenmek, İstanbul’un en nadide saraylarından birini
görmek ister misiniz? Hem de yeni okul arkadaşlarınız ve Uluslararası İlişkiler Ofisi çalışanları ile
birlikte… Buluşma yeri ilan edilecektir.
Perşembe
11 Eylül
2014
12:00 – 14:00 - Diller Okulu/Hazırlık Programı Oryantasyonu
14:00 – 16:00 - Konukevleri Oryantasyonu
Yer: Uluslararası İlişkiler Ofisi Toplantı Odası
Cuma
12 Eylül
2014
09.30 : Vergi Dairesi’ne Gidiş için Güney Kampüs’ten Hareket
Zorunlu Vergi Numarası almak için topluca hareket edeceğiz. GSM telefonlarını kayıt ettirmek
isteyenler aynı Vergi Dairesi’nden işlemlerini yaptırabilirler. Buluşma yeri ilan edilecektir.
14:00 – 16:00 İkamet İzni Belgesi Online Randevu Alımı Destek Buluşması
IRO asistan öğrencileri randevu alımı için size destek olacaktır.
Tüm Yeni Öğrenciler için Üniversite Oryantasyonu
İstanbul Şehir Üniversitesi, 18 Eylül 2014 Perşembe günü, ŞEHİR’e yeni katılan tüm öğrenciler için
bir Oryantasyon Günü düzenleyecektir. Oryantasyon Programı genel olarak öğrencinin ihtiyacı
olacak pratik konulardaki bilgilendirme ve sunumlar, Rektör’ümüzün konuşması ve çeşitli
ikramlardan oluşacaktır. Bütün öğrencilerin bu etkinliğe katılması önemle tavsiye edilir. Etkinliğin
güncel ayrıntıları ŞEHİR’in resmi internet sitesi ve e-posta aracılığıyla öğrencilere bildirilecektir.
Güz Dönemi için Gelen Erasmus Öğrencilerinin Oryantasyonu: 19 Eylül 2014
Yer: Uluslararası İlişkiler Ofisi Toplantı Odası
6|ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ
2014/15
ÖDEME BİLGİLERİ VE YAŞAM MASRAFLARI
Öğrenim Ücreti
%50 ve %25 burslu öğrencilerin üniversite öğrenim ücretinin ödendiğine dair banka dekontunu kayıt
sırasında kayıt masasına teslim etmeleri gerekmektedir. Ödeme, kayıt alanında ilgili standda elden ya da
kayıt öncesinde aşağıdaki banka hesaplarına transfer ile yapılabilir.
Depozito olarak yatırılan miktar, güz dönemi öğrenim ücretinden düşülecektir. Tam burslu olan
öğrencilerin yaptıkları depozito ödemeleri ise kayıttan sonra kendilerine iade edilecektir.
2014-2015 akademik yılı öğrenim ücretinizin miktarını öğrenmek için size özel gönderilmiş olan Kabul
Mektubu’nuza bakınız. Ödemeler Güz ve Bahar yarıyılı başlangıcında olmak üzere iki taksitte
gerçekleştirilebilir.
Öğrenim ücretinin yıllık peşin veya kredi kartı ile tek çekimde ödenmesi durumunda %5, dönemlik peşin
veya kredi kartı ile tek çekimde ödenmesi durumunda %2 indirim uygulanmaktadır.
Türkiye’de yaşayanlar için; öğrenim ücreti “Paraf, Bonus, World, Advantage ya da Bankasya” markalı kredi
kartları kullanılarak yıllık öğrenim ücretinde 6 taksit; dönemlik öğrenim ücretinde 3 taksit ile ödenebilir.
 ŞEHİR USD HESABI
Banka Adı: Halkbank Suadiye Şubesi (Şube Kodu:149)
Hesap Adı: İstanbul Şehir Üniversitesi
Hesap Numarası: 16000011
IBAN Numarası: TR34 0001 2009 1490 0053 0002 29
SWIFT KODU: TRHBTR2A
Uluslararası Öğrenciler için Olası Yaşam Masrafları
Öğrencinin yaşam alışkanlıkları, yeri ve zamanına göre değişmekle birlikte, olası yaşam giderleri
aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Konaklama: 2014-2015 akademik yılı için, kişi başına dönemlik oda ücreti, oda tipine (tek, çift, üç
ve dört kişilik odalar) bağlı olarak 2000 TL’den 3150 TL’ye kadar değişiklik göstermektedir.
Yeme-İçme: Kampüs içinde 3 öğün standart menü için aylık yemek masrafları ortalama 400 USD
(800-1000 TL civarında) tutmaktadır.
Ulaşım: İstanbul içindeki toplu taşıma ile seyahat masrafları aylık ortalama 100 TL - 200 TL (50–
100 USD, 35 – 65 EUR) tutmaktadır. (Öğrenci konukevleri kampüslere yakın mesafededir. Uzak
mesafede olan öğrenci konukevleri ile ŞEHİR kampüsleri arasında ise gün boyunca ücretsiz servis
hizmeti verilmektedir)
Diğerleri: Ders malzemeleri vd.
Türkiye’de ailesinden uzakta yaşayan tipik bir öğrenci, yukarıdakilerin tümü için ayda yaklaşık
1000 TL (550 USD, 350 EUR) ile geçinebilir.
7|ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ
2014/15
AKADEMİK BAŞARI BURSU
Öğrencinin lisans eğitimindeki ilk akademik yılın bahar yarıyılı sonunda en az 30 krediyi, takip
eden yıllarda ise o akademik yıla ait derslerin kredisinin %75'ini almış ve başarmış olması
kaydıyla, genel not ortalaması en az 3.50 ve üzeri olmak üzere mevcut öğrenim ücretinizden %45
ile %100 arasında değişen oranlarda yapılacak indirimi kapsar. Ayrıntılar için aşağıdaki tabloyu
inceleyin:
Not Ortalaması
Mevcut Burs
%25 Öğrenim Ücreti Muafiyeti Bursu
Minimum 3.50
Öğrenim ücretinden %45 muafiyet bursu Öğrenim ücretinden %65 muafiyet bursu
Minimum 3.60
Öğrenim ücretinden %65 muafiyet bursu Öğrenim ücretinden %85 muafiyet bursu
Minimum 3.70
Öğrenim ücretinden %85 muafiyet bursu Öğrenim ücretinden %95 muafiyet bursu
Minimum 3.80
Öğrenim ücretinden %95 muafiyet bursu Öğrenim ücretinden %100 muafiyet bursu
Minimum 3.90
Öğrenim ücretinden %100 muafiyet
bursu
Mevcut Burs
%50 Öğrenim Ücreti Muafiyeti Bursu
Öğrenim ücretinden %100 muafiyet bursu
ÖĞRENİM VİZESİ
Türkiye’de okuyacak bütün uluslararası öğrencilerin (“Vize Muafiyeti” sağlanan ülkelerden
gelen öğrenciler hariç) Türkiye’ye giriş yapmadan önce bir Öğrenim Vizesi almaları gerekir. Vize
başvuruları, kendi ülkelerinde ya da kendilerine en yakın ülkedeki Türk Konsoloslukları veya
Büyükelçiliklerine yapılmalıdır. Türk Konsoloslukları / Büyükelçilikleri hakkındaki bilgilere Türkiye
Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden ulaşabilirsiniz: http://www.mfa.gov.tr/turkishrepresentations.en.mfa
Türkiye’ye gelmeden önce, konsolosluk ya da elçiliğin istediği diğer belgelerle birlikte İstanbul
Şehir Üniversitesi’nden size gönderilen Resmi Kabul Mektubu’nu kullanarak, öğrenci vizesi
başvurusu yapmak öğrencinin sorumluluğundadır.
Öğrenim vizesini almak ortalama 8 hafta sürebileceğinden, öğrencilerin vize işlemlerine, kabul
mektuplarının elektronik kopyasını e-mail ile alır almaz başlamaları tavsiye edilir.
8|ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ
2014/15
İKAMET İZNİ BELGESİ
İkamet (Oturma) İzni Belgesi (İkamet Tezkeresi)
İkamet İzni Belgesi, Türkiye’de yaşayacak tüm yabancı uyrukluların alması gereken, yaşadığı ilin
Emniyet Müdürlüğü'ne kaydını gösteren resmi oturma iznidir. Bütün uluslararası öğrencilerin
Türkiye’ye geldikten sonra en geç bir ay içinde İkamet İzni Belgesi’ne başvurmaları gerekir.
Lütfen belgeyi edinmenin tamamen öğrencinin sorumluluğunda olduğunu unutmayın.
Öğrenci İkamet İzni Belgesi’ni teslim aldıktan sonra süre uzatma tarihlerini takip etmeli ve gerekli
işlemleri tarihleri dolmadan tamamlamalıdır. “Öğrenim Amaçlı İkamet İzni Belgesi’ni” edinmiş
olan bir uluslararası öğrenci Türkiye’ye sonraki giriş çıkışlarında vize almasına gerek kalmadan,
havaalanı polisine bu belgeyi göstererek giriş-çıkış yapabilir.
ÇOK ÖNEMLİ NOT:
Türkiye’de öğrenim görecek yabancı öğrenciler 6458 sayılı Kanunun 22. Maddesi uyarınca;
1) Öğrencilerin kayıt dondurma, kayıt yenilememe, okul değiştirme, öğrenimin sürdürülemeyeceği
konusunda ortaya çıkan kanıtlar (başarısızlık, devamsızlık vs.) ve ilişik kesme durumlarında ilgili
üniversite derhal Valiliğe bilgi verir. Bu durumda öğrencinin İkamet İzni Belgesi iptal edilir.
2) Öğrenimini sürdüremeyeceği konusunda kanıtların ortaya çıkması, ikamet izninin veriliş amacı
dışında kullanıldığının belirlenmesi ya da bu iznin sırf Türiye’de kalabilmek amacıyla alındığının
anlaşılması halinde “öğrenci ikamet izni” valiliklerce resen iptal edilebilecek, süresi bitmişse
uzatılmayacaktır.
İkamet İzni Belgesi Başvurusu Nereye ve Nasıl yapılır?

İkamet izni başvurusu’nun ilk adımı online olarak randevu almaktır. Online randevu öğrenci
tarafından bizzat, https://e-randevu.iem.gov.tr/yabancilar/dil_sec.aspx linkinden İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne yapılmalıdır. Online randevu tarihinde aşağıdaki
belgelerle İlgili Emniyet Müdürlüğü’ne gidilerek gerekli işlemler takip edilir.

İkamet İzni Belgeniz hazır olduğunda Emniyet Müdürlüğü tarafından, başvuru sırasında
belirteceğiniz teslimat adresine gönderilecektir. Bu nedenle teslimat adresi olarak Üniversitenin
adresini vermenizi tavsiye ederiz.
9|ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ
2014/15
İkamet İzni Belgesi için Emniyet Müdürlüğü’ne giderken götürülmesi gereken
belgeler şunlardır:
1. Online Randevu Çıktısı*: Öğrencilerin online randevu aldıkları gün, başvuru günü kabul
edilir. Başvurunuzu “İstanbul-Fatih Emniyet Müdürlüğü” nden veya ikamet ettiğiniz İlçe Emniyet
Müdürlükleri’nden seçmeniz gerekmektedir.
*Herhangi bir polis sorgusuna karşın randevu tarihine dek bu internet çıktısını yanınızda
taşımalısınız.
2. Sağlık Sigortası Provizyon Belgesi: Edineceğiniz Vergi Numarası ve kayıt esnasında
dolduracağınız Sağlık Sigortası Başvuru Formu ile ŞEHİR tarafından sağlanacak sağlık sigortası
üzerinden, sigortalı olduğunuza dair bir belge alınması gerekmektedir.
3. Dört adet vesikalık fotoğraf
4. Pasaport
5. Pasaportun ilgili sayfalarının fotokopisi: Adayın resmi olan sayfa, son giriş mührü olan sayfa,
geçerlilik ve son kullanma tarihini gösteren sayfa
6. Bir adet Öğrenci Belgesi (İkamet İzni Belgesi edinmek amacıyla Öğrenci İşleri Ofisi’nden alınacak)
7. Randevu tarihinde ödenecek İkamet İzni Belgesi defter ücreti (11 Nisan 2014 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere 50 TL olarak belirlenmiştir.)
8. Eğer varsa daha önce alınan İkamet İzni Belgesi ve işlem gören bütün sayfaların fotokopileri.
Uluslararası öğrenciler, İkamet İzni Belgelerini teslim alana kadar Türkiye dışına seyahat
planlamamalıdır. İkamet İzni Belgelerini almadan önce, geçici bir süre Türkiye'den ayrılmaları
gerekirse, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne başvurmalıdırlar.
İkamet İzni Belgesi’ni aldıktan sonra (ister ilk olsun, ister yenileme), öğrenciler işlem yapılan
sayfaların birer kopyasını Öğrenci İşleri Ofisi’ne teslim etmeliler.
İkamet yerinde ya da medeni halinde meydana gelen herhangi bir değişiklik halinde derhal
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne bildirilmelidir.
Türkiye’de Yasal Çalışma İzni
Türkiye’de öğrenci ikamet izni ile kalmakta olan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora
öğrencileri çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak ön lisans ve lisans öğrencileri için
çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar ve haftada yirmi dört saatten fazla olamaz.
10 | U L U S L A R A R A S I İ L İ Ş K İ L E R O F İ S İ
2014/15
VERGİ NUMARASI EDİNME
Kayıt işlemlerini tamamlar tamamlamaz tüm uluslararası öğrencilerin İstanbul’daki en yakın Vergi
Dairesi’ne giderek vergi numarası edinmesi gerekmektedir.
ÇOK ÖNEMLİ NOT:
Yalnızca Vergi Numarası edinmiş ve bunu Üniversite’ye bildirmiş olan, aynı zamanda Sağlık
Sigortası Başvuru Formunu teslim etmiş olan öğrencilerin Ücretsiz Sağlık Sigortaları
yapılabilecektir. Aksi halde öğrenci, sağlık sigortası hakkını kaybedecektir. Sağlık sigortası
olmayan öğrenciler İkamet İzni Belgesi alamazlar ve Türkiye’de yasal oturma izinleri
olmayacağından sınırdışı edilirler !!!
YABANCI KİMLİK NUMARASI EDİNME
Türkiye’de yaşayan uluslararası öğrenciler, Öğrenim Amaçlı İkamet İzni Belgelerini aldıktan sonra
Yabancı Kimlik Numarası Almaya hak kazanırlar. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü’nün internet sitesinden kimlik numarasını öğrenmek öğrencilerin sorumluluğundadır.
Yabancı kimlik numaranızı bulmak için aşağıdaki talimatları takip ediniz:




İnternet sitesine girin: https://tckimlik.nvi.gov.tr/AnonimSorgu.html
“Doğum Yılı ve İkamet İzin Belgesi (İkamet Tezkere) No ile Yabancı Kimlik No Sorgulama”yı seçin
“Doğum Yılı”nı girin
“İkamet İzin Belgesi (İkamet Tezkere) No” girin – İkamet İzin Belgesi’nin ilk sayfasında yer alan
31/….. ile başlayan numaradır
 ”Doğrulama Kodu”nu girin
 “Sorgula” girin
Yabancı Kimlik Numaranızı her zaman yanınızda bulundurmanız ve Öğrenci İşleri Ofisi’ne
bildirmeniz gerekmektedir. Bu numara aşağıdaki gibi resmi işlemler için yasal bir gerekliliktir:





Banka hesabı açmak
Sağlık sigortasını gelecek yıllarda sürdürebilmek
Staj yapabilmek
Bir kurumda çalışabilmek
Ev kiralamak, su-elektrik-doğal gaz vb. aboneliği alabilmek
11 | U L U S L A R A R A S I İ L İ Ş K İ L E R O F İ S İ
2014/15
KONAKLAMA - KONUKEVLERİ
İstanbul Şehir Üniversitesi, öğrencilerinin konaklama ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak,
profesyonel konukevi hizmetleri sunan Boğaziçi Pansiyon’la işbirliği yapmaktadır. 2014-2015
Akademik Yılı içinde İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerine hizmet sunacak olan Boğaziçi
Pansiyon’a ait dört öğrenci konukevi mevcuttur. Bazı konukevlerinden kampüslere ulaşım için
gün içerisinde ücretsiz servis olanağı sunulur. Oda tipleri, konukevlerine göre değişiklik
göstermektedir.
Tercih ettikleri bölümleri tam burslu olarak kazanan öğrencilerimiz, konukevlerinden ücretsiz
olarak yararlanma imkânına sahiptirler. Konukevlerinde kontenjanlar sınırlı olmakla beraber,
konukevi talepleri; tam burslu öğrenciler, yurtdışından gelen öğrenciler ve İstanbul dışından
gelen öğrenciler öncelikli olmak üzere karşılanmaya çalışılacaktır. Boş yer kalması halinde diğer
öğrencilerin başvuruları değerlendirilecektir. Ücretli öğrencilerimizin oda tercihleri oda
sayılarının sınırlı olmasından dolayı imkanlar nispetinde karşılanabilecektir.
Konukevi Başvurusu
Konukevinde konaklamak isteyen öğrencilerin başvuru için size e-posta ile gönderilen Konukevi
Talep Formu’nu doldurarak aşağıda belirtilen konukevi yetkililerine önceden mail yoluyla
göndermiş olmanız gereklidir. Bakınız : EK 2: Konukevi Talep Formu. Bu form konukevine
kabulünüzü garantilemez, kayıt yerine geçmez. Formu konukevi yetkililerine göndermeniz,
yalnızca konukevinde kalma talebinizin olup olmadığını öğrenmeyi amaçlamaktadır. Konukevi
talepleri Süper Burslu öğrencilerimiz için kesin kayıt olarak kabul edilirken, Süper Burslu olmayan
tüm öğrencilerimizin konukevi talepleri, oda tercihleri, oda sayılarının sınırlı olmasından dolayı
imkanlar nispetinde karşılanabilecektir.
Kayıt dönemini takip eden günlerde konukevi başvuru sonucunuz tarafınıza bildirilecektir.
12 | U L U S L A R A R A S I İ L İ Ş K İ L E R O F İ S İ
2014/15
Konukevlerine Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar için Kayıt Sırasında Gerekli Belgeler
 Nüfus cüzdanı fotokopisi / Yabancı uyruklu öğrencilerden pasaport fotokopisi
 2 adet vesikalık fotoğraf
 Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu gösteren sağlık raporu (Tüberküloz
taraması içermeli),
 Yabancı uyruklu öğrenciler için emniyet makamlarından alınacak oturum izin belgesi,
 Konukevleriyle ilgili bütün kural ve kararların kabul edildiğine dair imzalı Konukevi Sözleşmesi,
 Dönemlik konukevi ücretinin ödendiğine dair banka dekontu.
Konukevleri İletişim Bilgileri:
Erkek Konukevi
İlyas Yıldırım
Mahmut Üveyik
Kız Konukevi
Demet Kışlalı
Tuğba Yıldız :
(+90) 44 44 0 34 / 9955
(+90) 44 44 0 34 / 9755
[email protected]
[email protected]
(+90) 44 44 0 34 / 9884
(+90) 44 44 0 34 / 9956
[email protected]
[email protected]
2014-2015 AKADEMİK YILI KONUKEVİ ODA ÜCRETLERİ*
ODA TİPİ
1 Kişilik
2 Kişilik (Banyolu)
2 Kişilik (Banyolu-Ranzalı)
2 Kişilik
2 Kişilik (Ranzalı)
3 Kişilik
4 Kişilik
4 Kişilik (Ranzalı)
Oda Ücreti (Dönemlik)
3,150 TL / 1,465
3,150 TL / 1,465
2,925 TL / 1,360
2,925 TL / 1,360
2,700 TL / 1,255
2,475 TL / 1,150
2,250 TL / 1,045
2,025 TL / 945
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Aylık TL
(Sadece 2014 Ağustos
ayı için)
700 TL
700 TL
650 TL
650 TL
600 TL
550 TL
500 TL
450 TL
*Tablodaki ücretlere yemek dahil değildir.
*Konukevlerine Ağustos ayında gelenler önce aylık ücret öderler, Eylül’den itibaren dönemlik ücret
ödemek zorundadırlar.
Konukevlerinde Temizlik ve Çamaşır Yıkama: Konukevlerinde ortak alanların temizliği
her gün, odaların temizliğiyse belirlenen programa göre görevlilerce yapılmaktadır.
Öğrencilerimizden bu konuda işbirliği içinde olmaları, odalarını ve ortak alanları temiz, düzenli
tutmaları beklenir.
Öğrencilerimizin çamaşır yıkama, kurutma ve ütü ihtiyaçları için konukevlerinde çamaşırhaneler
mevcuttur. Çamaşır için gerekli temizlik maddelerinin kullanıcılar tarafından temin edilmesi
gerekmektedir.
13 | U L U S L A R A R A S I İ L İ Ş K İ L E R O F İ S İ
2014/15
Konukevlerinde Ortak Alanlar: TV odaları ve çalışma salonları konukevlerinde kullanılan
ortak alanlardır. Konukevlerinde yemek servisi yapılmamaktadır.
Konukevinde Olası Acil Durumlarda: Acil bir problem, sağlık sorunu vb. olması
durumunda, öğrenciler güvenlik görevlilerini ve konukevi müdürlerini bilgilendirmelidir. Bu
yetkililer, gerekli desteği sağlayacaklardır.
Konukevinde İnternet İmkanı: Öğrencilerimiz, konukevlerinde kablosuz internetten
kesintisiz ve sınırsız olarak faydalanabilmektedirler.
ŞEHİR’de SAĞLIK HİZMETLERİ
İstanbul Şehir Üniversitesi Sağlık Merkezi
İstanbul Şehir Üniversitesi sağlık hizmetleri bir doktor ve bir hemşirenin hizmet verdiği, kampüs
içerisinde yer alan Sağlık Merkezi tarafından sağlanır. Bütün öğrencilerimiz, çalışma (PazartesiCuma, 9.00-17.00) Sağlık Merkezi’ne gidebilirler ve buradaki hizmetlerden ücretsiz
yararlanabilirler. ŞEHİR Sağlık Merkezi, acil durumlar için gerekli ekipmanlara sahiptir. Kapsamlı
tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda doktorumuz sizi teşekküllü bir hastaneye
yönlendirecektir.
Ücretsiz Sağlık Sigortası
ŞEHİR, 2014 - 2015 akademik yılı girişli olan bütün uluslararası lisans öğrencilerine, sigorta prim
ücretlerini öğrenci adına ödemek kaydıyla, bir kurum aracılığıyla Ücretiz Sağlık Sigortasını yapar.
Sağlık Sigortanızdan nasıl faydalanacaksınız? Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisi’nden sağlık
sigortası, hastane, muayene, tedavi, ilaç edinme vb. süreçlerini adım adım anlatacak olan rehber
broşürlerimizden edinebilirsiniz.
ÇOK ÖNEMLİ NOT:
Yalnızca Vergi Numarası edinmiş ve bunu Üniversite’ye bildirmiş olan, aynı zamanda Sağlık
Sigortası Başvuru Formunu teslim etmiş olan öğrencilerin Ücretsiz Sağlık Sigortaları
yapılabilecektir. Aksi halde öğrenci, sağlık sigortası hakkını kaybedecektir. Sağlık sigortası
olmayan öğrenciler İkamet İzni Belgesi alamazlar ve Türkiye’de yasal oturma izinleri
olmayacağından sınırdışı edilirler !!!
14 | U L U S L A R A R A S I İ L İ Ş K İ L E R O F İ S İ
2014/15
ŞEHİR KAMPÜSLERİNE ULAŞIM
İstanbul'a geldiğinizde havaalanında ya da bir buluşma noktasında karşılanmak istiyorsanız, sizin
için bir rehber öğrenci sağlayabiliriz. Lütfen bakınız: EK 1: Varış Formu’nu doldurduğunuzdan ve
[email protected] adresine gönderdiğinizden emin olun.
Atatürk Havalimanından İstanbul Şehir Üniversitesi’ne nasıl gidilir?
Toplu Taşıma ile;
1. seçenek:
Havataş Otobüsleri*: Atatürk Havaalanı’ndan Taksim’e giden Havataş otobüsüne binin. Sonra,
doğrudan Altunizade’ye gelen 110 nolu halk otobüsüne binin, Capitol alışveriş merkezinden
hemen sonraki durak olan “Altunizade” durağında inin. Burada ŞEHİR’i sorduğunuzda kolaylıkla
bulacaksınız.
veya;
Atatürk Havaalanı’ndan Kadıköy’e giden Havataş servisine binin ve sonra şu otobüslerden birine
binin: 110, 125, 13, 14D, 14F, 14Y, 14R, 15, 3ÜS... hepsi “Altunizade” durağından geçer.
2. seçenek
Atatürk Havaalanı’ndan metro ile Zeytinburnu’na gelin. Metrodan indikten sonra metrobüse*
binin ve Burhaniye istasyonundan hemen sonra olan Altunizade istasyonunda inin (34 numaralı
metrobüsten Zincirlikuyu'da 34Z numaralı metrobüse aktarma yapılır ya da doğrudan
Altunizade’ye gelmek için Zeytinburnu’ndan 34A nolu metrobüse binilebilir)
İnerken ve binerken karşınıza çıkacak uzun üst geçit merdivenlerinden dolayı bu seçeneğin valizi
olan öğrenciler için bu seçeneğin biraz zor olacağını unutmayın.
Taksi ile;
Atatürk Havaalanı’ndan İstanbul Şehir Üniversitesi’ne taksiyle gelmek ortalama 100 TL tutar
(ödemeyi TL olarak yapmanızda yarar var).
Sabiha Gökçen Havaalanından İstanbul Şehir Üniversitesi’ne nasıl gidilir?
Toplu Taşıma ile;
Havataş Otobüsleri: Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Kadıköy’e giden Havataş servisine binin.
Sonra aşağıdaki otobüslerden birine transfer yapın: 110, 125, 13, 14D, 14F, 14Y, 14R, 15, 3ÜS ...
hepsi “Altunizade” durağına gider.
Taksi ile;
Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan İstanbul Şehir Üniversitesi’ne taksiyle gelmek ortalama 70 TL
tutar (ödemeyi TL olarak yapmanızda yarar var).
Ulaşım ile İlgili Önemli Bilgiler:
*IETT Seyahat Kartı / İstanbul Kart: İstanbul’da (taksi ve minibüsler hariç) halk otobüsleri, hafif
raylı tramvay, yeraltı metrosu, tren, vapor, metrobüs, Marmaray gibi pek çok toplu taşıma
15 | U L U S L A R A R A S I İ L İ Ş K İ L E R O F İ S İ
2014/15
aracını daha ekonomik ve aktarmaları rahat biçimde kullanabilmek için tüm yolcuların İETT
kurumundan alınan İstanbul Kart sahibi olması gereklidir.
Bu kart caddelerde, duraklarda göreceğiniz satış noktalarından ortalama 10 TL’ye alınabilir ve
daha sonra kartın içerisine istenildiği kadar yükleme yapılabilir. Yolcu bir araçtan diğerine
transfer yaptığında indirimli geçiş yapar.
Öğrenciler İETT kurumuna öğrenci belgesiyle birlikte başvurduklarında alacakları İETT kartlarını
%50 indirimli kullanabilmektediler. Aylık (200 geçiş hakkı içeren) indirimli yükleme 77 TL’dir.
*Metrobüs: Normal işleyen trafikten ayrı bir hattı takip eden ve oldukça hızlı seyreden
otobüslerdir. Kadıköy/Uzunçayır – Beylikdüzü hattında sadece sabah 6.00 akşam 24.00 arası
hizmet vermektedir. Zincirlikuyu ve Cevizlibağ’da zaman zaman ücretsiz aktarma hatlar yer
alabilir.
*Havataş Otobüsleri: Atatürk ve Sabiha Gökçen Havaalanları ile şehrin belirli merkezleri arasında
otobüsle ulaşım sağlayan bir şirkettir. Bu otobüslerde İstanbul Kart geçerli değildir. Nakit ödeme
yapmanız gerekmektedir.
YEREL GSM TELEFON KAYDI
Türkiye’de yerel bir GSM numarası/hat edinmek için takip edilmesi gereken bazı adımlar vardır.
Uluslararası öğrenciler yerel GSM şirketlerinden birinden doğrudan telefon cihazı ve numara
satın alabilir ya da ülkelerinden kendi telefonlarını getirebilirler.
Yurt dışından getirdiğiniz cihazı Türkiye’de kullanabilmeniz için; ilk önce pasaportunuza kayıt
süresi dolmadan resmi kayıt işlemini yaptırmalısınız ve Türkiye’de geçerli bir GSM şirketine
abone olmalısınız. Pasaport cihaz kayıt süresi için güncel bilgiyi GSM şirketlerine sorabilirsiniz.
Size en yakın Vergi Dairesi’ne pasaportunuz, Ülkeye Giriş Belgesi (Bu belgeyi size en yakın
Emniyet Şubesi’nden alabilirsiniz) ve telefonunuzun IMEI numarası/telefonun kendisi ile giderek,
115 TL harç bedelini ödemeniz gerekecektir. Telefonun Turkcell, Vodafone ya da Avea’ya kaydı
için 30 TL ve son olarak Sim Kart için 35 TL ödemeniz gerekecektir. Bu rakamlar şu an için güncel
olmakla birlikte yine de değişebileceklerini unutmayın.
16 | U L U S L A R A R A S I İ L İ Ş K İ L E R O F İ S İ
2014/15
AKADEMİK TAKVİMDEN ÖNEMLİ TARİHLER
Lütfen aşağıdaki kritik tarihleri kaçırmayın !
Normal Kayıt Dönemi
İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (Normal Kayıt Dönemi için)
İngilizce Yeterlilik Sınavı (Normal Kayıt Dönemi için)
Yeni Uluslararası Öğrenciler İçin IRO Oryantasyon Haftası
Tüm Yeni Öğrenciler İçin Üniversite Oryantasyon Günü
Ders Kayıtları (Normal Kayıt Dönemi için)
Ders Kayıtları için Akademik Danışman Onayları
(Normal Kayıt Dönemi için)
1-5 Eylül 2014
1-5 Eylül 2014
11 - 12 Eylül 2014
8 - 12 Eylül 2014
18 Eylül 2014
15-18 Eylül 2014
Derslerin Başlaması
22 Eylül 2014
29 Eylül - 2 Ekim 2014
29 Eylül - 2 Ekim 2014
29 Eylül - 2 Ekim 2014
29 Eylül - 2 Ekim 2014
Geç Kayıt Dönemi
İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (Geç Kayıt Dönemi için)
İngilizce Yeterlilik Sınavı (Geç Kayıt Dönemi için)
Ders Kayıtları (Geç Kayıt Dönemi için)
Ders Kayıtları için Akademik Danışman Onayları
(Geç Kayıt Dönemi için)
İkamet izin Belgesi için Online Başvuru
15-18 Eylül 2014
29 Eylül - 2 Ekim 2014
Türkiye’ye gelir gelmez – en geç 1 ay
içinde
*Tüm akademik yılı kapsayan detaylı Akademik Takvim için lütfen web sitemizde yer alan şu
linke göz atınız:
http://www.sehir.edu.tr/Pages/Akademik/AkademikTakvim/2014_2015_AkademikTakvim.aspx
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BİZE ULAŞIN
Uluslararası İlişkiler Ofisi
İstanbul Şehir Üniversitesi, Güney Kampüsü
Kuşbakışı Cad. No 2, 34662
Altunizade, Üsküdar, İstanbul, Türkiye
+90 44 44 0 34
[email protected]
facebook.com/sehir.iro
twitter.com/irosehir
www.sehir.edu.tr
17 | U L U S L A R A R A S I İ L İ Ş K İ L E R O F İ S İ
2014/15
Download

uluslararası lisans öğrencileri için gerekli bilgiler