SH117 - Felsefe ve Eleştirel Düşünce (14-15 Güz)
İmkansızın Olasılığı
Yrd. Doç. Dr. Zuhal Yeniçeri!
Başkent Üniversitesi!
Psikoloji Bölümü
Doğaüstü
❖
Paranormal?!
❖
nadir ve olağandışı!
❖
doğal düzeni bozan!
❖
evreni yöneten temel kanunlarla çelişen!
❖
ESP (extrasensory perception)!
❖
telepati!
❖
kehanet!
❖
geleceği görme
Doğaüstü
❖
Tüm bunları ilginç kılan nedir?
Paradigma
❖
Hangi soruların sorulmaya
değer olduğu
Paradigma değişimi
❖
Geocentric görüş (dünya merkezli) X Heliocentric görüş
(güneş merkezli)
Paradigma değişimi
❖
Yaratılışçılık X Evrim
Düşünmenin kuralları (Aristotle)
❖
The law of noncontradiction (çelişmezlik yasası)
“Bir şey, aynı zamanda hem kendisi hem de kendisinden başkası
olamaz”!
❖
The law of identity (özdeşlik yasası)
“Bir şey ne ise odur”!
❖
The law of excluded middle (üçüncü durumun
olanaksızlığı yasası)
“Bir önerme ya doğru ya da yanlıştır,bu iki değerin dışında üçüncü
bir hal yoktur”
Reductio ad absurdum
❖
Reduction to absurdity
“saçma olana indirgeme”!
❖
Baba: Neden sigaraya başladın?
Kız: Tüm arkadaşlarım içiyor.
Baba: Bütün arkadaşların camdan atlasa sen de mi
atlayacaksın?
Mantıken olası - fiziken imkansız
❖
Bir şeyin mantıksal ya da fiziksel olarak mümkün
olması, o şeyin gerçekten varolduğunu göstermez.!
❖
Kanıt olmaması, bir kanıt değildir.!
❖
Zuhal’in yalan söylediğini kimse görmedi. Demek ki doğru
söylüyor.!
❖
Hayaletlerin olmadığını kimse ispatlayamadı. Demek ki
hayaletler var.!
❖
Astral seyahatin mümkün olmadığını kimse kanıtlayamadı.
Demek ki olabilir.
James Randi
❖
http://www.randi.org!
❖
James Randi
Educational Foundation!
❖
1.000.000 $ meydan okuma
Verification (doğrulama)
❖
Saldırı tarihi: 11 / 9 => 1 + 1 + 9 = 11!
❖
“September 11” yazısı 9 harf ve 2 rakamdan oluşuyor => 9 + 2= 11!
❖
11 Eylül yılın 254. günü => 2 + 5 + 4 = 11!
❖
11 Eylül’den sonra yılın sonuna 111 gün kalıyor.!
❖
İkiz kuleler yıkılmadan önce yan yana durdukları için 11’e benziyorlardı.!
❖
“Nostradamus”, “Afghanistan”, “The Pentagon” 11 harften oluşuyor.!
❖
Uçaklardan “Flight 11”de 92 kişi bulunuyordu => 9 + 2 = 11!
❖
Uçaklardan “Flight 175”de 65 kişi bulunuyordu => 6 + 5 = 11!
❖
İsrail Başbakanı “Ariel Sharon” ve İsrail Dışişleri Bakanı “Shimon Peres” 11 harf.!
❖
ABD’nin bağımsızlık günü: 4 Temmuz => 4 + 7 = 11!
❖
Bir önceki ABD Başkanı, Bill Clinton => 11 harf.
Falsification (yanlışlama)
❖
13 sayısı uğursuz olarak kabul edilen bir sayıdır.!
❖
13 Eylül yılın 256. günü => 2 + 5 + 6 = 13!
❖
Pentagon’a çarpan uçak: UA 175 => 1 + 7 + 5 = 13!
❖
Flight 77’de 58 yolcu vardı => 5 + 8 = 13!
❖
İkiz kulelerde toplam 26 ülkeden çalışan vardı => 13 + 13!
❖
İkiz kulelerde toplam 104 asansör vardı => 13 x 8 !
❖
Usame Bin Ladin ailesinin 52. çocuğudur => 13 x 4 !
❖
Saddam Hüseyin 13 harften oluşuyor.!
❖
Usame bin Ladin 13 harften oluşuyor.!
❖
İkiz kuleler 415 ve 417 metre yüksekliğindeydiler => 415 + 417 = 13 x 64
Download

İmkansızın Olasılığı - Başkent Üniversitesi