Kurum İdari Kurulu (KİK) Ekim 2014 toplantısı geçtiğimiz günlerde yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu,
Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk ile Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, Genel Başkan
yardımcıları Ali Yalçın, Ramazan Çakırcı ve hukuk müşaviri Av. Harun Kale’nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda,
bugüne kadar çalışma raporlarına alınmasına rağmen çözüm noktasında somut adım atılmayan kararlarla güncel
sorunlara dair talepler kurulun gündemine taşındı.
Eğitim-Bir-Sen’in Kurum İdari Kurulu Ekim 2014 gündemine taşıdığı taleplerden biri de, öğretmenlerimizin nöbet
hizmeti karşılığında belirli bir ek ders ücreti alması talebidir.
Ekim 2014 görüşmelerinde kararlaştırılan konulardan biri de aşağıdaki şekildedir;
4-İlgili yönetmelik hükümleri gereğince boş dersleri dolduran nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti
ödenmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
Öncelikle şunu ifade edelim ki, öğretmene nöbet ücreti ödenmesi konusunda atılan bu adım çok
önemlidir. Çünkü, artık MEB yetkilileri de bunun bir gereklilik olduğunu kabul etmişlerdir.
Nitekim, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından da kabul edildiği üzere, okullarımızda "Okul
Güvenliğinin Sağlanması" en önemli gündemimizdir. Milli Eğitim Şurası konulardan bir başlık da
bu konu ile ilgili belirlenmiştir.
Okul güvenliğinden bahsetmek, okullarımızda mümkün olduğu ölçüde boş derslerin geçmemesi
demektir. Çünkü boş geçen dersler, okullarımızda güvenlik açısından da önemli riskleri
beraberinde getirmektedir.
Boş geçen dersleri dolduran nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesi, bu açıdan önemli bir
sorunu da ortadan kaldıracakır. Ancak biz burada, bir adım daha ileri gidilerek boş geçen dersleri
dolduracak nöbetçi öğretmenin dışındaki öğretmenlerin de bu ek ders ücretinden faydalanması
gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü, okullarımızda bazen bir değil, 3-5 dersin aynı anda boş geçtiği
gözlenmektedir.
Aranızda "Bu işe Maliye ne der?" diye soranları duyuyor gibi oluyorum.
Hemen söyleyelim, bu düzenleme maliyeye ek bir külfet getirmeyecektir. Göreve gelemeyen
öğretmen ek dersini alamayacağından, bu ek ders o öğretmenin yerine derse giren öğretemene
ödenecektir. Dolayısıyla böylesine basit bir düzenlemede, hem dersler boş geçmeyecek, hem
okul güvenliği sağlanacak, hem öğrenciler için kayıp bir zaman olmayacak, hem diğer
öğretmenler için ek gelir imkanı olacak, hem de maliyeye bir ek külfet getirmeyecektir.
Cemil Erkan
Eğitim Bir-Sen Ankara 2 No'lu Şube Başkanı
Memurpostasi.com özel haber
Download

Öncelikle şunu ifade edelim ki, öğretmene nöbet