T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Orman Genel Müdürlüğü
Sayı
: 66995690-703.01/2011306
Konu
: İzin Takip Sistemi (İTS)
23.10.2014
İlgili Dağıtım Yerlerine
Genel Müdürlükçe Orman Kanunu 16, 17 ve 18. maddeleri kapsamında verilen izinlerin
değerlendirilebilmesinin takibi ve denetiminin daha hızlı, kolay ve eşgüdümlü yapılabilmesi için İzin
Takip Sistemi (İTS) yazılımı kullanıma alınmıştır. Uygulamaya http://its.ogm.gov.tr adresinden
erişilmekte olup, kullanıcı olarak merkezde İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı Şube Müdürleri ve
Mühendisleri ile Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlerinin uygulamaya
tanımlamaları yapılmıştır.
01.11.2014 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğe gönderilecek olan bütün dosyaların İzin ve
İrtifak Şube Müdürlerince İzin Takip Sistemine girişinin yapılması, İzin ve İrtifak Dairesi
Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerince değerlendirilen taleplerden Başbakanlık Listesi
oluşturulana kadar olan aşamalarının Şube Müdürlüklerine bağlı mühendislerce yapılması,
Başbakanlık Listesinin Makama sunuluşu, Başbakanlığa gönderilmesi, Başbakanlıktan gelen
cevapların işlenmesi ile ilgili iş ve işlemlerin İzin ve İrtifak Dairesi başkanlığı personeli Arzu
Feyzioğlu ve Ahmet AKSAKAL tarafından yapılması, Başbakanlık Listesine girmeyen taleplere ait
girişlerin Daire Başkanlığı ve Bölge Müdürlüklerindeki ilgili Şube Müdürlerince yapılması,
Programda karşılaşılan sıkıntılar ve sorunlar ile ilgili olarak [email protected]
adresinden bilgi edilinebileceği hususunda,
Gereğini rica ederim.
Mehmet Zeki TEMUR
Genel Müdür a.
Genel Müdür Yardımcısı
DAĞITIM:
-27 ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
-4 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Söğütözü Cad. No: 14/E - ANKARA
ÇANKAYA/ANKARA
Telefon No: 0312 207 65 70 Belge Geçer No: 0312 207 65 71
e-posta: -- internet adresi:
Ayrıntılı bilgi için:
Ö.N.KOŞAR
Peyzaj Yüksek Mimarı
Download

İzin Takip Sistemi - Orman Genel Müdürlüğü