…………………………………………………….OKULU
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN
DERS
SAATİ
HAFTA
AY
DERS: SANTRANÇ KULÜBÜ
SÜRE
KAZANIM
EKİM
Satranç kulübünün
1.
1
DAVRANIŞLA
R
KONULAR
oluşturmak.
ansiklopediler
2. Satranç oyununun
Satranç Oyununu Tanıyalım
amacını bilir.
(Gruplara ayrılarak
EKİM
KASIM
ansiklopediler
yanıt, grup çalışması),
bireysel öğretim
tekniği (programlı
bilir
5. Satranç taşlarını
satranç tahtasına
doğru bir şekilde
yerleştirir
kitapları,
öğretim tekniği (soru
göre adlandırıldığını
adlarıyla bilir.
gösterip yaptırma,
satranç öğretim
yöntemleri, grupla
karelerden oluştuğunu,
4. Satranç taşlarını
anlatım, tartışma,
bireysel çalışma
sayı yataydaki harflere
1
satranç öğretim
kitapları,
bu karelerin dikeydeki
1.
KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ,
ARAÇ VE
GEREÇLERİ
yönetim kurulunu
açık ve koyu
1
ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM
VE
TEKNİKLERİ
Yönetim kurulunun oluşturulması.
3. Satranç tahtasının
2.
SINIF:
öğretim, etkin katılım
Kareli Tahta ve Taşların Hareketi
ilkesi)
satranç tahtası,
satranç taşları
DEĞERLENDİRME
(Hedef ve
Davranışlara
Ulaşma Düzeyi)
1. Satranç taşlarından
Kareli Tahta ve Taşların Hareketi
KASIM
şahı tanır, hareket
1.
1
satranç tahtası,
satranç taşları
Satrançta Önemli Bilgiler
şeklini bilir ve uygular.
2. Satranç taşlarından
veziri tanır, hareket
şeklini bilir ve uygular.
. 3. Satranç taşlarından
Kareli Tahta ve Taşların Hareketi
satranç tahtası,
KASIM
kaleyi tanır, hareket
3.
1
satranç taşları
şeklini bilir ve uygular.
Satrançta Önemli Bilgiler
4. Satranç taşlarından
fili tanır, hareket şeklini
bilir ve uygular.
OKULU
YILLIK PLAN
DERS : Satranç
SINIF :
ÜNİTELENDİRİLMİŞ
DERS
SAATİ
HAFTA
AY
SÜRE
HEDEF
DAVRANIŞLAR
KONULAR
ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM
VE
TEKNİKLERİ
KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ,
ARAÇ VE
GEREÇLERİ
DEĞERLENDİRME
(Hedef ve
Davranışlara
Ulaşma Düzeyi)
5. Satranç taşlarından
Kareli Tahta ve Taşların Hareketi
satranç tahtası,
KASIM
atı tanır, hareket şeklini
3.
1
bilir ve uygular.
satranç taşları,
yapıştırıcı
1. Satranç taşlarından
piyonu tanır, hareket
şeklini bilir ve uygular.
2. “Hamle”nin anlamını
bilir. Oyuna başlamak
için ilk hamleyi beyaz
Kareli Tahta ve Taşların Hareketi
Satrançta Önemli Bilgiler
ARALIK
1
ARALIK
1
5. “Mat” sözcüğünün
anlamını bilir ve
örnekler üzerinde
inceler.
satranç taşları
bireysel öğretim
tekniği (programlı
3. “Şah çekmek”
deyiminin anlamını bilir
ve örnekler üzerinde
inceler.
1.
bireysel çalışma
satranç tahtası,
yanıt, grup çalışması),
bilir
durumlar oluşturur.
gösterip yaptırma,
öğretim tekniği (soru
oyuncunun yapacağını
4. Şah çekebilecek
anlatım, tartışma,
yöntemleri, grupla
taşlarla oynayan
1.
karton, makas,
Satrançta Önemli Bilgiler
öğretim, etkin katılım
ilkesi)
Kareli Tahta ve Taşların Hareketi
Satrançta Önemli Bilgiler
satranç tahtası,
satranç taşları
1. Mat durumunu
Kareli Tahta ve Taşların Hareketi
satranç tahtası,
ARALIK
oluşturur.
3.
1
satranç taşları,
karton, makas,
Satrançta Önemli Bilgiler
2. “Rok yapmak”
deyiminin anlamını bilir
ve örnek üzerinde
inceler.
yapıştırıcı, lastik
3. Rok çeşitlerini ve rok
Kareli Tahta ve Taşların Hareketi
satranç tahtası,
ARALIK
yapılamayacak
3.
1
satranç taşları
durumları kavraR.
Satrançta Önemli Bilgiler
4. Taşların
oynatılmasında
uyulacak kuralları bilir.
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN
DERS : Satranç
SINIF :
DERS
SAATİ
HAFTA
AY
SÜRE
KAZANIM
OCAK
5. Taşların oynatılması
1.
1
DAVRANIŞLA
R
KONULAR
Kareli Tahta ve Taşların Hareketi
ile ilgili kuralları
uygular.
Satrançta Önemli Bilgiler
ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM
VE
TEKNİKLERİ
KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ,
ARAÇ VE
GEREÇLERİ
anlatım, tartışma,
satranç tahtası,
gösterip yaptırma,
satranç taşları
bireysel çalışma
DEĞERLENDİRME
(Hedef ve
Davranışlara
Ulaşma Düzeyi)
. 1. Satranç oyununda
OCAK
beraberlik
1.
1
durumlarından “pat”ın
OCAK
1
satranç taşları
yanıt, grup çalışması),
tekniği (programlı
gösteren örnekler
durumlarından “açmaz”
ŞUBAT
öğretim tekniği (soru
üzerinde inceler.
3. Beraberlik
1
satranç tahtası,
bireysel öğretim
oluşturur.
3.
Beraberlik Olursa!
yöntemleri, grupla
anlamını bilir, örnekler
2. Pat durumunu
3.
Satrançta Önemli Bilgiler
ın anlamını bilir,
Satrançta Önemli Bilgiler
öğretim, etkin katılım
ilkesi)
Beraberlik Olursa!
Satrançta Önemli Bilgiler
Beraberlik Olursa!
satranç tahtası,
satranç taşları
satranç tahtası,
satranç taşları
örnekler üzerinde
inceler.
ŞUBAT
4. “Açmaz” durumunu
3.
1
Satrançta Önemli Bilgiler
gösteren örnekler
oluşturur.
satranç tahtası,
satranç taşları
Kareli Tahta ve Taşların Hareketi
Beraberlik Olursa!
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN
DERS : Satranç
SINIF :
DERS
SAATİ
HAFTA
AY
SÜRE
KAZANIM
ŞUBAT
1. “Ölü konum”da
3.
1
DAVRANIŞLAR
KONULAR
Kareli Tahta ve Taşların Hareketi
2. Beraberlik
satranç taşları
anlatım, tartışma,
Beraberlik Olursa!
Kareli Tahta ve Taşların Hareketi
MART
durumlarından “sürekli
1
şah çekme”nin
Beraberlik Olursa!
MART
konum”un anlamını
bilir, örnekler üzerinde
inceler.
satranç tahtası,
satranç taşları
öğretim tekniği (soru
bireysel öğretim
Kareli Tahta ve Taşların Hareketi
durumlarından “ölü
1
bireysel çalışma
yanıt, grup çalışması),
üzerinde inceler.
1.
gösterip yaptırma,
yöntemleri, grupla
anlamını bilir, örnekler
5. Beraberlik
KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ,
ARAÇ VE
GEREÇLERİ
satranç tahtası,
beraberlik durumunu
oluşturur.
1.
ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM
VE
TEKNİKLERİ
Beraberlik Olursa!
tekniği (programlı
satranç tahtası,
öğretim, etkin katılım
satranç taşları
ilkesi)
DEĞERLENDİRME
(Hedef ve
Davranışlara
Ulaşma Düzeyi)
MART
3. “Sürekli şah”
3.
1
Kareli Tahta ve Taşların Hareketi
satranç tahtası,
çekilmesiyle oluşan
satranç taşları
beraberlik durumunu
Beraberlik Olursa!
oluşturur.
MART
4. Bir karşılaşmada
3.
1
Kareli Tahta ve Taşların Hareketi
satranç tahtası,
dikkat edilecek
satranç taşları
unsurları bilir.
Beraberlik Olursa!
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN
DERS : Satranç
SINIF :
NİSAN
DERS
SAATİ
HAFTA
AY
SÜRE
KAZANIM
KONULAR
5. Bir karşılaşmaya
1.
1
başlar ve bitirir.
Beraberlik Olursa!
KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ,
ARAÇ VE
GEREÇLERİ
anlatım, tartışma,
satranç tahtası,
gösterip yaptırma,
satranç taşları
bireysel çalışma
1. Satranç
NİSAN
DAVRANIŞLAR
ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM
VE
TEKNİKLERİ
1.
1
taktiklerinden aldatmaşah sıkıştırmanın
uygulamasını yapar.
Karşılaşmaya Hazırım!
yöntemleri, grupla
satranç tahtası,
öğretim tekniği (soru
satranç taşları
yanıt, grup çalışması),
bireysel öğretim
DEĞERLENDİRME
(Hedef ve
Davranışlara
Ulaşma Düzeyi)
NİSAN
2. Satranç
3.
1
Karşılaşmaya Hazırım
taktiklerinden yanıltma
ve şah boğmanın
tekniği (programlı
satranç tahtası,
öğretim, etkin katılım
satranç taşları
ilkesi)
uygulamasını yapar.
NİSAN
3. Mat yapmak için
3.
1
Karşılaşmaya Hazırım
pratik örnekleri
satranç taşları
uygular.
4. Satranç ustalarını
MAYIS
satranç tahtası,
1.
1
Karşılaşmaya Hazırım!
satranç tahtası,
tanır.
satranç taşları
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN
DERS : Satranç
SINIF :
MAYIS
DERS
SAATİ
HAFTA
AY
SÜRE
KAZANIM
5. Bilgisayarla satranç
1.
1
oynamayı bilir.
DAVRANIŞLAR
KONULAR
Karşılaşmaya Hazırım
ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM
VE
TEKNİKLERİ
anlatım, tartışma,
gösterip yaptırma,
KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ,
ARAÇ VE
GEREÇLERİ
satranç tahtası,
satranç taşları
DEĞERLENDİRME
(Hedef ve
Davranışlara
Ulaşma Düzeyi)
MAYIS
6. Bilgisayarla satranç
3.
1
Karşılaşmaya Hazırım
müsabakası yapar.
bireysel çalışma
satranç tahtası,
yöntemleri, grupla
satranç taşları
HAZİRA
N
HAZİR
AN
MAYIS
öğretim tekniği (soru
6. Bilgisayarla satranç
3.
1.
1
1
Karşılaşmaya Hazırım
müsabakası yapar.
6. Bilgisayarla satranç
yanıt, grup çalışması),
bireysel öğretim
Karşılaşmaya Hazırım
tekniği (programlı
öğretim, etkin katılım
müsabakası yapar.
satranç tahtası,
satranç taşları
satranç tahtası,
satranç taşları
ilkesi)
6. Bilgisayarla satranç
1.
1
Karşılaşmaya Hazırım
satranç tahtası,
müsabakası yapar.
satranç taşları
REHBER ÖĞRETMENLER:
OKUL MÜDÜRÜ
Download

okulu ders: santranç kulübü ünitelendirilmiş yıllık p