Ambalaj Atık
Yönetiminde
Sanayi
Sorumluluğu
Sunumun İçeriği
Ambalaj
Üretim
Tedarik
Ambalajlı Satış
Yetkilendirme
Ambalaj
Saklar
Kapsam
Kapsam Dışı
• Piyasaya sürülen bütün
ambalajları ve bu
ambalajların atıkları
• Defolu ürünler, fireler,
piyasaya sürülmemiş
ambalajlar ve benzeri üretim
artıkları,
Kağıt
Kompozit
Metal
Ambalaj
Türleri
Ahşap
Cam
Plastik
Elle
Birbirinden
ayrılamayan
Kompozit
ambalajlar
Destekleyici
Malzemeler
Kapak
ÇemberŞeritler
Yumurta
viyolü
Çatal
bıçak
kaşık
Bardak
Tabak
Alışveriş
poşeti
Kargo
kurye
zarf-kolipoşet
Fıçı, bidon
Tel
makaraları
Makara
ve
masura
ürünle
birlikte
satın alınan
ambalaj
SATIŞ
AMBALAJI
Birden fazla
satış
ambalajını bir
arada tutan,
ambalaj
Dış Ambalaj
(İkincil
Ambalaj
Hava deniz,
karayolu
konteynırı
Satış veya dış
ambalajın taşıma
ve depolama
amacıyla
kullanılan
ambalaj
Nakliye
Ambalajı
(Üçüncül
Ambalaj
Sistem
Görev ve
Sorumluluklar
Üretici
Üreten
İhraç eden
İthal Eden
Üretim
Bildirim
İşaretleme
Ağır Metal
Konsantrasyonu
Geri Kazanıma
uygun
Tasarım
Önleme
Üretici Bildirimi
•
•
•
•
Üretilen ambalaj
İthal edilen ambalaj
İhraç edilen ambalaj
Yurt içinde piyasaya sürülen
ambalaj
Tedarikçi
Fason
Üretim
PS ye ambalaj
tedarik eden
İhraç eden
Tedarikçi Bildirimi
•
•
•
•
Tedarik edilen ambalaj
İhraç edilen ambalaj
PS ye satılan ambalaj miktarı
Stok
Piyasaya
Süren
Paketleyen
Marka Sahibi
İhraç eden
İthal Eden
Ürünlerin
Ambalajlı Satışı
•Önleme
•Tekrar kullanıma uygun
•Geri kazanımı kolay
•İşaretleme-gönüllü
•Bildirim
Piyasaya Süren Bildirimi
B1
B2
C
Piyasaya Süren
Bildirimi
• İthal edilen ambalaj
• İhraç edilen ambalaj
• Yurt içinde piyasaya sürülen
ambalaj
• Tekrar kullanılan
• Stok
• Temin edilen yerler
Ekonomik İşletmeler
Ambalaj
üreticileri
Tedarikçi
Ekonomik
işletmeler
Piyasaya
sürenler
33
AÜ
T
PS
Bildirim
Şubat
Sonu
Yetkilendirilmiş Kuruluş
• PS, geri kazanım
yükümlülüklerini
yerine getirmek için
bir araya gelerek
tüzel kişiliğe haiz
bir yapı
oluşturabilirler.
Yetkilendirilmiş Kuruluşlar
ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj
Atıkları Değerlendirme Vakfı İktisadi
İşletmesi (2005)
TÜKÇEV Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı
İktisadi İşletmesi (2010)
36
Yetkilendirme usul ve esasları
-% 10
temsiliyet
Payı
-Son
istatistiki
veri
-İki personel
-Islak imzalı 3 yıl
Ön
Deneyimli
Protokoller -3 Çevre
görevlisi
Artı değeri
üyelerine
kar payı
olarak
dağıtamaz.
Yetkilendirme
Yetki süresi 10
yıldır.
5 yıllık Çalışma
Planı hazırlanır
6 aylık Ara
Rapor sunulur
Yıllık Gelişme
raporu sunulur
İl Müdürlüklerinin görev ve
sorumlulukları
•Ekonomik işletme tespiti
•Kod no ve şifre verilmesi
•Bildirimde bulunulmasının
sağlanması
•Ekonomik işletme denetimi
•Eğitim
Teşekkürler
Download

Ambalaj Atıkları Sanayi Sorumluluğu